Projektový den odborných přemětů na SŠ Logistické a OS ČČK Karlovy Vary

Jako každoročně se konal dne 28. března 2019 na Střední škole logistické v Dalovicích PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Šlo o celoškolní projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci a pedagogové školy. Tato význačná vzdělávací událost byla zaměřena na rozvoj „podnikavých“ kompetencí – tvořivost, kritické myšlení, iniciativu, kreativitu, flexibilitu a finanční povědomí.  V letošním roce se žáci zaměřili na činnost humanitárně zaměřených organizací. Ve spolupráci se členy OS ČČK Karlovy Vary vytvořili projekt fiktivní neziskové organizace.

Dále v rámci PROJEKTOVÉHO DNE prezentovali žáci spolužákům svoje aktivity z činnosti fiktivních firem, odborných praxí, poznatky z exkurzí, odborných soutěží a seznámili je s projekty, se kterými soutěží a daří se obsazovat první příčky. Žákům se během pěti vyučovacích hodin představily i firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích. Přivítali jsme například paní ředitelku OS ČČK Karlovy Vary, která představila činnost oblastního spolku a potřebu zapojení mladé generace. Dále zástupce firmy Witte Automotive a TIMOCOM.

Soutěž „Bezpečné dny v práci“


26.4.2019 Odborový svaz DLV Praha uspořádal ve Žluticích soutěž pro střední školy se zaměřením na lesnictví. Soutěž byla zaměřena na BOZP pod záštitou MPSV a i karlovarský Červený kříž byl partnerem. Součástí této akce byla zahrnuta i přednáška s ukázkami první pomoci. Soutěžili jednotlivci i družstva. Žáci prezentovali své praktické dovednosti i teoretické znalosti v první pomoci na věrohodně namaskovaných poraněních, testu a zkoušky BOZP. I díky této soutěži nyní při jakékoliv nešťastné události dokáží zúčastění víc, než jen vytočit linku 155 nebo 112. Všichni, kdo se učí zachraňovat druhé, ovšem doufají, že své znalosti nikdy nebudou muset použít. Pokud by ale někdy došlo k tomu, že by tito lidé museli zasahovat, zranění by měli velkou šanci na záchranu života…

 

Výtvarná soutěž zná své vítěze

Dětskou výtvarnou soutěž s názvem „Červený kříž očima dětí“, kterou v březnu letošního roku vyhlásil karlovarský Červený kříž v rámci výročí sta let Československého a Českého červeného kříže, má své vítěze. Sešlo se hodně obrázků, všechny byly zdařilé, a proto byl výběr vítězných prací obtížnější.  Na první místo nakonec porota vybrala autora, který navrhl soubor poštovních známek. Všem autorům za jejich výtvarná díla děkujeme.

Velikonoční tvoření

Karlovarský Červený kříž na Velký pátek uspořádal pro rodiče s dětmi velikonoční workshop. Malí i velcí si mohli zkusit vytvořit tematickou slepičku z kartonů nebo se naučit různé způsoby zdobení vajíček. Všichni si užili kreativní odpoledne a odnesli si domů krásné výtvory. Těšíme se na další společné akce!

dav

Přednáška s psychopatologem PhDr. Andrejem Drbohlavem

11. dubna se konal dopoledne seminář „Poruchy chování I.“ pořádaný karlovarským Červeným křížem. Program semináře byl zajímavý a svým posluchačům nabídnul jedinečný obsah. Lektor odpověděl na všechny otázky Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné, roztržité, vzdorovité či vzteklé a agresivní?“ Časově zvládl i představit vybrané příklady problémového chování od narození do 10 let dítěte.

PhDr. Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje analýze profilu sériového vraha a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Vystudoval behaviorální patologii na univerzitě v Hradci Králové, kde pak pět let tentýž obor učil. Spolupracuje na výzkumu genetických markerů impulzivity a vlastní výzkum zaměřuje na vývoj patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých. Odborně se věnuje nejhorším formám deformace osobnosti a chování, jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout. Je autorem bestsellerů Psychologie masových vrahů (2015) a Psychologie sériových vrahů (2013).

Tři desítky posluchačů se dozvěděli něco, co se nedozví jinde a některé věci se třeba nedočtou ani v žádných publikacích. Na závěr obdrželi akreditované osvědčení.

Den zdraví a KBDK OS ČČK K. Vary

V pátek 5.4.2019 v rámci celosvětového Dne zdraví uspořádal Klub bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary ukázku první pomoci na Střední škole logistické v Dalovicích. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak správně provést resuscitaci, zavázat tržnou ránu a zafixovat zlomeninu.

Celé dopoledne bylo završeno přednáškou s názvem Vzpoura úrazům. Přednášejícími byly osoby na invalidním vozíku, kterým se stal úraz s poraněním páteře. Žákům vysvětlovali jak náročný je život s tímto postižením a jak se s tím vyrovnat.

Beseda s Václavem Klausem ml. nejen o školství

4.4.2019 se zúčastnili nejen pedagogičtí pracovníci, ale i široká veřejnost besedy na téma „Co lze zachránit z českého školství?“ s bývalým ředitelem prestižního gymnázia, politikem a odborníkem na školství Václavem Klausem ml., který odpovídal na dotazy, které vedly k zamýšlení nad českým školstvím. Posluchači přidávali do diskuse své zkušenosti (nejen) ze školství ale i aktuální politiky. Účastníci besedy na závěr obdrželi potvrzení o účasti.

Poděkování za lidskou pomoc

Touto cestou chceme poděkovat všem ze Střední školy logistické v Dalovicích, kteří se podíleli na humanitární sbírce šatstva. V dnešní době je lidská pomoc velmi důležitá, zejména v této formě. Vážíme si všech, kteří nějakým způsobem pomáhají druhým. Patříte i Vy mezi ně?

Učíme děti první pomoc

Předposlední den před ukončením výtvarné soutěže „Červený kříž očima dětí“ jsme uspořádali odpolední seminář pro děti předškolního a školního věku na populární téma první pomoc. „Každý se může dostat do situace, kdy mu jde o život a je nezbytná správně poskytnutá první pomoc, která může zachránit lidský život. Mezi hlavní úkoly první pomoci patří přivolání záchranné zdravotnické služby na číslo 155, případně 112,“ uvedl lektor dětem. Seminář byl zaměřen také na prevenci před možným vznikem úrazu či jak se správně chovat v blízkosti silnice.

Děti nás opět přesvědčily, že umějí poskytovat první pomoc často lépe, než jejich rodiče (mnohdy znalosti jejich rodičů nejsou dostatečné), a jsou schopné si poradit v situaci, kdy jsou odkázané sami na sebe a na blízku není dospělý člověk.

Jsme přesvědčeni, že v dnešní době je výuce první pomoci na školách věnovaná dostatečná pozornost, ale i pro nás dospělé je důležité si základy neustále opakovat. A proto existuje ČČK, který mimo jiné pomáhá šířit a upevňovat znalosti a dovednosti v záchraně života.

 

Návykové látky nejen v dopravě


U příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSČK jsme uskutečnili další cyklus bezplatného vzdělávání pro občany. Seminář v březnu byl zaměřen na téma požívání alkoholických nápojů při řízení vozidla. „Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění. Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.“ uvádí Policie České republiky na svých webových stránkách.                                                                                                                                        

Speciálně pro tuto akci jsme zakoupili brýle D. W. Eyes. Brýle simulují deformaci vidění, ztrátu rovnováhy a nedostatek ovládání, které dělá opilé řidiče a vyznavače tzv. „binge drinking“ (neboli požívání nadměrného množství alkoholu v krátkém časovém úseku) tak nebezpečné. O vyzkoušení chůze s těmito brýlemi byl velký zájem. Kromě toho si účastníci také vyzkoušeli ošetření na namaskovaných poraněních a kardiopulmonální resuscitaci na figurínách. Závěr odpoledního bloku byl věnován právě diskuzi nejen o alkoholu při řízení. Brýle jsou ideální pomůckou při výuce týkající se vlivu drog, alkoholu a kombinací léků a alkoholu na člověka.

Hlavním cílem těchto vzdělávacích akcí je nejen pochopení zásad první pomoci a osvojení správného postupu v kritických situacích ohrožujících lidské životy, ale aby si především dokázali včas uvědomit, co se může stát a jak tomu mohou zabránit.