Závěrečná zpráva k projektu „I ty můžeš zachránit život. Nauč se první pomoc!“

Projekt byl finančně podpořen dotací z programu Karlovarského kraje, který je zaměřen na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění.

motto: „první pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku“

Český červený kříž první pomoc nejen školí, ale snaží se i jinými způsoby znalosti poskytování první pomoci aktivně propagovat a šířit mezi občany. Idea projektu vychází z poslání ČČK předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti. Náplní projektu je seznamování dětí a mládeže s principy ochrany zdraví a záchrany života. ČČK se snaží podchytit zájem o tuto problematiku už u těch nejmenších – u dětí v mateřských školách. S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější  a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

Děti ­(mladí zdravotníci z I. stupně) základních škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) mimo soutěží absolvují okresní studijní středisko, kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci. Pomáhají při školení mladších dětí. Mladí lidé na středních školách se účastní soutěží družstev první pomoci, kde si procvičují především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky, připravují pro ně soutěže, studijní střediska atd.

V rámci výuky první pomoci dospělých – pro širokou veřejnost praktický výcvik v poskytování první pomoci (základní myšlenka: záchrana života – pomoc druhému) – kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, maskování poranění apod.

Cílem je vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci, seznámit se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK  je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu první pomoci uděleného Evropským referenčním centrem ČK pro Základní normu zdravotnických znalostí (2008). Karlovarský ČČK získal v tomto roce akreditace MŠMT na vzdělávací akce (MSMT-16135-2019-1-630):

 • Pedagog a žák v krizové situaci
 • Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)
 • Cukrovka-Diabetes mellitus
 • Základy záchrany tonoucích
 • Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení
 • Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence
 • Seznámení s problematikou chronických chorob u žáků
 • Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech
 • Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech
 • Nové trendy ve výuce první pomoci

Na základě vyhodnocení byl zaznamenán kladný ohlas účastníků na realizované semináře. Z výsledků evaluačních dotazníků vyplývá, že v rámci semináře na problematiku první pomoci nejvíce zaujal praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech a použití brýlí D.W. Eyes.

Projekt byl propagován po celou dobu realizace: Propagační a informační aktivity měly různou formu – letáky, pozvánky na akce, den otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání,  internetové stránky www.cck-kv.cz, facebook, možnost individuální návštěvy a rozhovoru s koordinátorkou projektu. Veřejnost si tak mohla vybrat zdroj i formu získání informací, která mu nejvíce vyhovuje.

Výuka první pomoci v normách:

 • Základní norma zdravotnických znalostí
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)
 • Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele
 • Mladý zdravotník I. a II. stupně
 • Zdravotník ČČK – junior
 • Výuka první pomoci dospělých
 • Výuka pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Okresní studijní středisko ČČK
 • Okresní kolo soutěže MZ
 • Základy zdravotnických znalostí pro dobr. členy PODo tohoto projektu se k 30.11.2019 zapojilo celkem 730 osob z celého regionu. Kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

   

 

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *