Závěrečná zpráva k projektu Zdravé stárnutí aneb naproti stáří

Projekt Zdravé stárnutí aneb naproti stáří vede seniory k tomu, aby se sami aktivně podíleli a pečovali více o své zdraví, preferovali zdravý životní styl a přestávali vnímat sami sebe jako nesoběstačné, bezmocné, zbytečné. Cílem projektu je pomoci člověku žít i ve stáří plnohodnotným životem, docílit toho, aby lidé zůstali co nejdéle aktivní a soběstační. Cílem programu je zvyšovat informovanost seniorů v oblasti péče o zdraví a pomocí přednáškových aktivit pomáhat seniorům:

  • získat nové informace a poznatky, které jim pomohou udržet a rozvíjet schopnost naplnit své zájmy a potřeby

  • pečovat o svůj zdravotní stav

  • vytvořit si podmínky pro důstojné stárnutí a život v bezpečí

  • setkávat se s vrstevníky, navázat nové vztahy a kontakty

  • naplnit volný čas

  • motivaci a podněty k dalším souvisejícím aktivitám

Vzdělávací akce: Proměny stáří a geronto oblek Finanční gramotnost u seniorů

První pomoc u seniorů

Senioři a politika stárnutí

Co je zdravý životní styl?

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

Stárnutí ve zdraví

Šikana u seniorů a její řešení

Automatický Externí Defibrilátor (AED)

Je velké množství aktivit, které pomáhají zdravému a aktivnímu stárnutí např. – pohybové aktivity – celoživotní vzdělávání – univerzity třetího věku, kurzy a programy sebezdokonalování – zdravý životní styl – přiměřená a vyvážená strava – duševní pohoda – pozitivní přístup ke stárnutí – volnočasové aktivity – Kluby pro seniory

Program pro seniory spočívá v pravidelném setkávání spojené s odbornými přednáškami, při kterém získají nové informace. Umožní jim získat nové přátele, udržovat kontakty s nimi, pomocí přátel a těchto aktivit pak mohou zůstat aktivními a tím se mohou oddálit známky stárnutí nebo zdravotních problémů. Lépe se vyrovnávají s přibývajícím věkem a především nemocemi. Účastníci se těší na setkání, poskytují si vzájemné rady, předávají si informace z oblasti zdravotní, sociální, zahrádkaření, zdravé výživy a jiné. Potěšujícím výsledkem je relaxace seniorů, jak fyzická tak psychická, která vede k prodloužení aktivního stárnutí a udržení soběstačnosti co nejdéle. Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování. Celkem se do tohoto projektu zapojilo 94 osob z celého regionu.

Důležitá pro seniory je pochvala a určitá zdravá soutěživost, nevhodné je naopak znevažování těch, kteří nestačí. Při výuce je třeba začlenit více přestávek, učení nepřesouvat do večerních hodin. Nejvhodnější čas je 9,30 -11,30 a 15,30 – 17,00 hod. Klevetová 64 ve své publikaci uvádí:

• starší člověk potřebuje k pochopení nového svůj vlastní způsob a vlastní tempo,

• potřebuje mít k dispozici přehledné, názorné, písemné informace,

• objevme jeho schopnost a opírejme se o jeho možnosti a dovednosti,

• vyjadřujme se pomalu a srozumitelně, ptejme se, zda nám naslouchající rozuměl,

• při nácviku používání nových pomůcek jednotlivé kroky opakujme a dbejme na to, aby je senior sám zkoušel. Jedině tak již v prvopočátcích zamezíme chybám,

• starý člověk nedokáže přijmout příliš mnoho informací najednou, rozdělme je tedy do několika částí,

• senior potřebuje za svoji snahu a píli ocenění, pocit úspěchu přináší motivaci ke zvládání dalších úkolů.

• nedávejme mu příliš mnoho úkolů najednou,

• po starém člověku nelze chtít, aby se učil nazpaměť, naučené je nutné opakováním uložit do dlouhodobé paměti.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *