Humanitární pomoc

Vydali jsme z krajského pohotovostního skladu humanitární materiál k zajištění krizového opatření souvisejícího s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR. Materiál slouží k zabezpečení péče o osoby bez přístřeší, u kterých byla diagnostikována nemoc COVID-19 a byla jim nařízena karanténa či izolace. Městský úřad Sokolov zřídil prostory pro tyto jedince. 7. ledna 2021 byla do objektu umístěna první osoba.

Ošacovací středisko v době COVID – 19

Karlovarský Červený kříž během roku poskytuje potřebným materiální pomoc formou ošacení (lidé bezplatně dostávají nezbytné ošacení, obuv či základní vybavení do domácnosti), vše pochází z darů spoluobčanů. Tuto pomoc poskytujeme i v době nouzového stavu kvůli COVID – 19 ve zkráceném provozním režimu – každou středu od 9:00 do 12:00 hodin. Pro vstup do šatníku platí přísná hygienická pravidla a zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci, každý je povinen mít zakrytá ústa i nos.

Poskytovanou službu v loňském roce využilo přes 4 000 klientů. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Akce Krabice od bot

Vánoce jsou krásné období, kdy si lidé pomáhají a dělají druhým radost. V předvánočním čase jsme se rozhodli vykouzlit úsměv na rtech těm nejdůležitějším – dětem. Zapojili jsme do akce s názvem Krabice od bot. Vyzvali jsme všechny laskavé duše, aby si zvolily pohlaví a věkovou kategorii dítěte, kterému by chtěly zpříjemnit Vánoce, vybraly pro něj dárek, který uložily do krabice od bot a zabalily, a následně ho donesly k nám do OS ČČK Karlovy Vary. My jsme nakonec dárky roztřídili a rozdali sociálně znevýhodněným dětem, které neměly takové štěstí, aby mohly prožít bohatého ježíška.

Chtěli bychom poděkovat každému, kdo se na akci podílel a pomohl tak vytvořit krásné Vánoce.

Výuka kurzů v době koronaviru

Koronavirová pandemie komplikuje život všem, karlovarský Červený kříž není výjimkou. Snažíme se formou online výuka pokračovat v kurzech, které jsme zahájili v září, ale nemáme příliš zkušeností. Klademe na lektory zvýšené nároky, aby se zachovalo plnohodnotné vzdělávání. Zároveň již plánujeme, pokud to současná situace povolí, postupné přecházení z online výuky na prezenční výuku s přihlédnutím k platným omezením a dodržováním preventivních opatření proti šíření COVID 19.

Doufejme, že koronavirus dosáhl již svého vrcholu a pandemie brzy skončí a vše se zase vrátí do normálních kolejí.

Neznámá historie

Určitě si někteří z vás někdy všimli kamenných desek, které jsou umístěny před některými domy v historické části Karlových Varů, například při procházce kolonád směrem ke Grandhotelu Pupp. Na jednom z nich si lze přečíst, že dům, který byl založen roku 1771, nese název Čeveného kříže. Tento fakt nás zaujal a budeme se věnovat pátrání po původu a významu budovy, k čemuž využijeme Státní okresní archiv Karlovy Vary.

 

On-line výuka první pomoci

Nedávno v prostorách OS ČČK Karlovy Vary vznikla pro potřeby výuky první pomoci nová učebna, plně vybavena a modernizována. Bohužel, situace nám opět nepřála, proto nemůžeme kurzy první pomoci uskutečnit. My se ovšem nevzdáváme a snažíme se i dál veřejnost vzdělávat, proto jsme zahájili on-line výuku, prostřednictvím které se s vámi můžeme spojit a společně si zpříjemnit těžké dny vzděláváním a osobním růstem.

Připojte se i Vy a pomozte nám tak zvýšit procento lidí, kteří zvládnou pomoct lidem v nouzi a zachránit jim život!