Odpoledne první pomoci

První prázdninovou sobotu jsme pro rodiny s dětmi uspořádali „Odpoledne první pomoci.“ Jednalo se o odpoledne věnované těm, kteří se přišli něco dozvědět o první pomoci nebo kteří dorazili, aby si vyzkoušeli, nakolik si v první pomoci věří. Vše probíhalo buď formou her a soutěží, nebo spontánních dotazů. Měli jsme radost, kolik čerstvých maminek se zajímalo o to, jak podat první pomoc malému miminku. Také nás překvapily děti, které se ptaly, jak pomoci svému kamarádovi, kdyby se mu něco stalo na hřišti nebo ve škole. Všichni odcházeli, plní dojmů a nových vědomostí a dovedností.

Význam ošacovacího střediska

Konec školního roku znamenal také dočasné uzavření karlovarského ošacovacího střediska, které je součástí OS ČČK K. Vary. Ošacovacímu středisku mohou lidé věnovat své již nepotřebné věci, například oblečení, obuv nebo hračky. Tyto položky se poté dostávají těm, kteří je potřebují. Bohužel i dnes existuje spousta lidí, které se toto pro nás základní zboží nedostává nebo se nachází ve velmi nepříznivé situaci. Za toto pololetí jsme ovšem pomohli více než 1300 osobám, mezi které patří i rodiny s malými dětmi. Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a obdobných věcí. Náš dík si zaslouží i dobrovolníci, kteří přijímají a vydávají již zmíněné zboží. Ačkoliv je středisko přes léto zavřené, jsme připraveni lidem v krizových situacích pomoci výše uvedenou formou. Středisko bude opět otevřeno 21. srpna.

Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás. Přispějete svým oblečením či prací pro ošacovací středisko i vy?

Zlaté kříže za 80 a 120 odběrů krve předány v Březové u Sokolova

Devadesát dva dárců krve z Karlovarského kraje převzalo ocenění Zlatého kříže 3. třídy (75 osob) a 2. třídy (17 osob) z rukou hejtmanky Karlovarského kraje. Slavnostní akt se konal 25.6.2019 v prostorách kulturního domu v Březové u Sokolova. Dárcům za jejich záslužnou činnost poděkovali také představitelé měst a obcí, zástupci transfuzních stanic i zdravotních pojišťoven.

„Krev je vzácná, živá tekutina, která zachraňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. I v 21. století jí nelze ničím nahradit. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude krev potřebovat. Navíc potřeba krve z hlediska lékařských zákroků, které jsou neustále složitější, stoupá. Na komplikovanější operaci je podle statistik potřeba i 10 jednotek krve po 300 mililitrech. Dobrovolní dárci krve, kteří tu dnes jste, jste tak velmi důležití a nepostradatelní. Bez vaší obětavosti by nebylo možné uzdravovat a zachraňovat lidské životy,“ vzdala hold přítomným dárcům v sále hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mráčková Vildumetzová.
Kromě Zlatých křížů dárci krve obdrželi také pamětní listy, rudé růže a další drobné dárky.

 

Koncert Michala Davida

Dne 26. 6. se v Sokolově v areálu přírodního koupaliště Michal uskutečnil koncert Michala Davida. Karlovarský Červený kříž zde zajišťoval zdravotnický dozor. Několikrát jsme bohužel museli zasáhnout, jednalo se ovšem o lehčí případy. Až na drobná poranění a mírné kolapsy z horka vše nakonec proběhlo v pořádku a většina lidí si tak mohla koncert v klidu užít.

Mezinárodní den otců

Členové OS ČČK Karlovy Vary v letos poprvé organizovali akci k mezinárodnímu Dni otců, která se konala v neděli 16. 6. 2019 v Karlových Varech. Na akci nechyběla ukázka první pomoci. Děti si vyzkoušely záchranu svých tatínků, kteří dělali figuranty. Vše dopadlo dobře, tatínky by dokázaly zachránit. V závěru akce byli malí návštěvníci oceněni diplomem a sladkou odměnou.

Den otců u nás není tolik rozšířený v porovnání se dnem matek. Je důležité chápat vztah otce k dítěti a upozornit na roli otců ve společnosti.

Akce „Pomáhejme s radostí!“

Akce „Pomáhejme s radostí!“

Dne 12.6. 2019 se na Rolavě uskutečnila prezentace poskytovatelů sociálních služeb a organizací, které nabízejí široké spektrum různých služeb. Svoji činnost zde prezentoval i karlovarský Červený kříž. Opět se potvrdilo, že takovéto akce jsou smysluplné. Ukázalo se, že úroveň znalostí první pomoci je obecně nízká, zejména u mladých lidí ji lze označit za nedostatečnou. Většinou lidé uvedli, že první pomoc slyšeli pouze teoreticky, ale nevyzkoušeli si ji prakticky (přestože řada z nich vlastní řidičský průkaz). Správně poskytnout první pomoc nedokázal téměř každý druhý.

Pravdou ovšem je, že spousta lidí chce své znalosti doplňovat a zkoušet v praxi, proto pořádáme velké množství kurzů s tématikou první pomoci.

 

Dárci krve si zaslouží naši úctu

Karlovarský Červený kříž dne 4. června 2019 ocenil bezpříspěvkové dárce krve v zimní zahradě sokolovského zámku. Slavnostního předání všech tří stupňů medailí prof. MUDr. Jana Janského se zúčastnilo téměř padesát dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišli také zástupci měst a obcí a zástupci zdravotních pojišťoven.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

Dětský den s názvem Rodinný den

Začátek června patří dětem, a proto obec Dalovice pořádala první sobotu v červnu akci s názvem Rodinný den. Na akci byl pozván i karlovarský Červený kříž. Vedle klasických oblíbených disciplín jako skákání v pytli, chůdy, minifotbal, chytání rybiček či hod na cíl bylo připraveno i stanoviště první pomoci nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, kteří si chtěli ověřit své vědomosti a dovednosti. Stanoviště bylo pojato zábavnou formou a přizpůsobeno různým věkovým kategoriím dětí. Soutěžící měli možnost vyzkoušet si první pomoc a seznámit se zásadami jejího poskytování. Vhodnou a hravou formou získali spoustu informací, které se jim v životě určitě neztratí.

Akce se uskutečnila ve zdejším zámeckém parku, kde je Körnerův dub nejznámějším a nejstarším památným stromem na Karlovarsku. Se svým odhadovaným věkem 700 – 900 let patří mezi nejstarší stromy v České republice a odborníci ho řadí k šestici nejsilnějším dubům v zemi.

Rozhovor s dárcem krve paní Kristou Kissovou

Letos si připomínáme 100 let od založení Československého červeného kříže – přímého předchůdce současného ČČK. Už 100 let nečekáme, až pomůže „někdo jinej“. Někdo jiný totiž neexistuje. Náš Červený kříž již století druhým pomáhá nebo je učí, jak pomoci….

Rozhovor s dárcem krve paní Kristou Kissovou      

 

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 

  1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?

Úplně první odběr si už nepamatuju, bylo to už dávno na transfúzním oddělení v Karlových Varech někdy v roce 1976. Vím, že jsem byla s dalšími kolegy z bývalé sklárny v Dolním Rychnově, byl tam hodný pan primář a po každém odběru jsem už těšila na další. Pohoda.

  1. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?

V současné době mám 83 bezplatných odběrů.

  1. Jak často chodíte darovat krev?

Darovat krev chodím 2x nebo 3x ročně podle toho, jak to vyjde.

  1. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?

Zaměstnavatelem není moje bezplatné dárcovství oceňováno vůbec nijak.

  1. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího? V loňském roce se mi podařilo získat jednu kolegyni z práce a ta zase získala svojí kamarádku.
    Jen na okraj: moc ráda chodím darovat krev na transfúzní oddělení do Sokolova. Paní primářka i všechny ostatní sestřičky jsou skvělé, pokaždé se tam těším.

 

Bezpříspěvkoví dárci krve převzali plakety profesora Jana Janského

U příležitosti oslav Světového dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce (8.5) připravil karlovarský ČK třetí slavnostní oceňování dárců krve v tomto roce.

23.května ve společenské místnosti transfuzního oddělení Karlovy Vary proběhlo slavnostní předání zlatých a stříbrných medailí prof. MUDr. Jana Janského bezpříspěvkovým dárcům krve. Poděkovat jim přišli i zástupci města. „Rád bych poděkoval všem přítomným za to, že nezištně pomáhají druhým. Krev je to nejcennější, co může člověk člověku darovat,“ uvedl náměstek primátorky Mgr. Tomáš Trtek.

Při této příležitosti ředitelka karlovarského ČK připomněla, že za Světový den ČK&ČP byl vybrán den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta.  Byl zaveden po 2. světové válce podle československé tradice Dnů míru Červeného kříže, kterými si Československo od r. 1921 připomínalo památku obětí válek. Letošní Světový den ČK&ČP je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny.