Když karetní hry vzdělávají

V posledních letech se čím dál více zavádí na základních školách výuka základů první pomoci k rozšíření povědomí o důležitosti této problematiky. Opakování dělá mistra a není sporu, že procvičovat základní principy záchrany lidského životu již od dětství je vysoce efektivní k výchově všeobecně zdatného člena společnosti. Proto se Český červený kříž rozhodl přispět k tomuto procesu svým dílem. Pro děti jsme vytvořili zábavné karetní hry s tematikou první pomoci. Sady byly vytvořené v českém i ukrajinské jazyce, aby bylo možné výuku zaměřit i na děti uprchlé z Ukrajiny.

Kvarteto mladého zdravotníka a postřehová hra Neváhej! jsou plné poutavých obrázků, které na první pohled představují aktivitu na upršené odpoledne, ve skutečnosti ovšem zábavnou formou vzdělávají malé i velké

Kurz, který zachrání život

Poslední březnový víkend proběhlo školení dobrovolných hasičů. Teoretická část kurzu probíhala formou přednášek a následně diskusí a sdílením zkušeností a názorů. Praktická část byla zaměřená na procvičení kompletní první pomoci za aktivní účasti všech zúčastněných.

 

PhDr. Hasan Zahirovič: Karlovarsko očima Karla Čapka

Významný světový spisovatel Karel Čapek často pobýval na Karlovarsku za účelem léčebných pobytů. Které významné lázeňské hosty z kulturního a politického světa První republiky potkával a co spolu řešili? Jak viděl Karlovy Vary, jejich okolí, především krušnohorská zákoutí? Kam se toulala Dášenčina maminka Iris? Ke kterému psaní ho Karlovarsko motivovalo? Komu toužil poslat pohlednice?

Na tyto a další otázky odpověděl v přednášce 13. března Dr. Hasan Zahirovič – čapkolog a dramaturg. Prožil válečné hrůzy, které si většina z nás neumí představit. S nočními můrami bojuje divadlem. A možná i proto se skoro pořád usmívá a je šťastný, že žije. Učí na Slezské univerzitě, překládá českou literaturu a po celém Česku přednáší o Karlu Čapkovi.

 

Prof. MUDr. Cyril Höschl: Vrozené a naučené v chování

Karlovarský Červený kříž připravil přednášku na téma Vrozené a naučené v chování. Psychiatr Cyril Höschl přednášel o principech psychické genetiky a přiblížil nejnovější výzkumy toho, co je v chování lidí vrozené, co je naučené a jaký prostor zůstává pro modifikace během vývoje člověka. Své povídání přehledně objasnil na příkladu vrozeného vlohu k nízké odolnosti stresu nebo schopnosti číst výrazy jiných lidí.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog.

Kurz pro asistenty pedagoga

25. ledna byl zahájený kurz Studium pro asistenty. A co všechno účastníky kurzu čeká? 80 hodin přímé teoretické výuky, splnění povinné 40hodinové praxe, kde budou moct nabyté znalosti a dovednosti uplatnit, a napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají osvědčení, které je bude opravňovat k výkonu práce asistenta pedagoga. Přejeme hodně studijních úspěchů.

Červenokřižácký masopustní odpoledne

Úterní odpoledne (21. 2.) patřilo masopustnímu veselí. Jde o prastarou tradici, kterou známe pod označením Masopust nebo také Fašank. V doprovodu rodičů přišly děti v maskách i bez nich.

Nechyběly písničky, sladkosti či tradiční koblihy. Děti se zabavily ve výtvarné dílně, kde si mohly vyrobit masku. Proběhla soutěž nejen v maskách, ale také v první pomoci.