Herní piknik v Ošacovacím Středisku Karlovarského Červeného kříže

V rámci ošacovacího střediska Karlovarského Červeného kříže jsme uspořádali herní piknik pro děti a jejich rodiče. Akce se konala na slunečné zahradě vedle střediska a přilákala mnoho rodin, které si přišly užít zábavné odpoledne plné her a pohody.

Pro nejmenší děti jsme připravili různé společenské hry, které podporují kreativitu a spolupráci. Starší školáci se zase mohli zabavit při oblíbených hrách jako je Bang nebo Scrabble. Hry byly vybrány tak, aby si každý našel něco, co ho baví a co odpovídá jeho věku a zájmům.

Piknik se opravdu vydařil díky slunečnému počasí a skvělému programu. Děti i dospělí si užívali teplé sluneční paprsky a příjemnou atmosféru venku. K osvěžení jsme připravili občerstvení ve formě čerstvého melounu a dalšího ovoce, které bylo velmi oblíbené.

Rodiče ocenili nejen možnost strávit čas se svými dětmi v příjemném prostředí, ale také příležitost se seznámit s ostatními rodinami a sdílet zkušenosti. Zatímco se děti bavily hrami, rodiče měli čas si popovídat a navázat nové kontakty. Celá akce byla dalším krokem k posílení vztahů a k vytvoření přátelského prostředí pro všechny, kteří využívají služby ošacovacího střediska.

Na závěr pikniku si každý účastník odnesl karetní hru s tematikou první pomoci jako bonus, aby mohli v hraní pokračovat i doma.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu herního pikniku, a těšíme se na další společné akce, které nám pomohou ještě více sblížit naši skupinu.

Rušný den v ošacovacím středisku

Ošacovací středisko karlovarského Červeného kříže zažilo jeden z nejrušnějších dnů za poslední dobu. Do střediska přišlo téměř 20 osob, které potřebovaly oblečení. Mezi návštěvníky převažovaly maminky s dětmi, které hledaly vhodné oblečení na letní tábor. Většina z těchto maminek jsou samoživitelky, které jsou rády, že se jim podařilo zaplatit účastnický poplatek za tábor, a nyní šetří každou korunu. Potřeba vybavit děti na tábor je pro ně velkou finanční zátěží, a proto se obracejí na ošacovací středisko, které poskytuje potřebné oblečení zdarma. Jedna z maminek, paní Jana, se svěřila: „Bez podpory Červeného kříže bych si nemohla dovolit pořídit veškeré potřebné oblečení pro své dvě děti. Jsem jim opravdu vděčná za jejich podporu.“ Zatímco si matky vybíraly oblečení, děti si hrály v dětském koutku, který je ve středisku speciálně zřízen pro takové účely. Díky tomu se maminky mohly plně soustředit na výběr oblečení, zatímco jejich děti byly bezpečně a zábavně zaměstnány.

Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary. Toto finanční zajištění umožňuje středisku pokračovat ve své důležité práci a pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce.

Členové MS ČČK na zájezdu v Římě

První prodloužený víkend v červenci se pro některé členy MS ČČK I. P. Pavlova Karlovy Vary stal nezapomenutelným zážitkem. Vypravili se totiž na zájezd do Říma, města plného historických památek a kultury. Během jejich pobytu v Římě měli účastníci možnost navštívit nejvýznamnější památky, jako je Koloseum, Forum Romanum, Pantheon a samozřejmě Vatikán se slavnou bazilikou svatého Petra. Kromě historických míst si členové skupiny užívali také místní gastronomii a atmosféru města, které je často nazýváno „věčným městem“. Tento zájezd nejenže obohatil účastníky o nové zážitky a znalosti, ale také posílil jejich vzájemné vztahy a přátelství. Zájezd organizovala karlovarská dopravní společnost Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o.

Karlovarský Červený kříž přeje krásné a bezpečné léto

Karlovarský Červený kříž vám přeje léto plné radosti, zdraví a bezpečí. Užijte si letní dny, ať už je trávíte doma, na cestách nebo u vody. Pamatujte, že prevence je nejlepší způsob, jak si zajistit klidné a příjemné léto. Abychom si tyto chvíle mohli užít naplno a bez starostí, je důležité dbát na bezpečnost a předcházet úrazům. I přes veškerou opatrnost však může dojít k úrazu. Základní znalosti první pomoci mohou zachránit život. Proto je dobré mít alespoň základní povědomí o tom, jak v krizových situacích správně postupovat.

Přejeme vám tedy krásné a bezpečné léto.

Noví asistenti pedagoga uspěli

Dne 23. června 2024 úspěšně skončil kurz pro asistenty pedagoga. Všichni účastníci úspěšně složili závěrečné zkoušky a získali tak kvalifikaci asistent pedagoga. Závěrečné zkoušky, které zahrnovaly jak teoretickou, tak praktickou část, byly náročné, ale všichni účastníci je zvládli s úspěchem. Výsledky zkoušek potvrdily, že kurz účastníky výborně připravil na jejich budoucí profesní roli. Jedna z účastnic kurzu se podělila o své dojmy: „Kurz byl velmi přínosný a naučil mě mnoho nových věcí, které budu moci využít ve své práci. Mám teď mnohem větší jistotu a jsem připravena pomáhat dětem a učitelům v naší škole.“ Kurz, akreditovaný MŠMT, byl navržen tak, aby poskytl budoucím asistentům pedagoga nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti nezbytné pro jejich každodenní práci.

 

Karlovarský Červený kříž na divadelní hře „Vedlejší účinky“

20.června se členové karlovarského Červeného kříže těsně před letními prázdninami rozhodli obohatit své kulturní zážitky návštěvou divadelní hry „Vedlejší účinky“, která se konala v městském divadle. Hra „Vedlejší účinky“ od renomovaného komediografa Stefana Vögela přinesla divákům brilantní konverzační přestřelku plnou vtipu a emocí. Hlavní téma představení, které se točí kolem otázky, co všechno jsme ochotni pro svého partnera riskovat a obětovat, otevřelo mnohá zamyšlení. Diváci si představení velmi užili. Po představení se mnozí z nich shodli, že návštěva této hry byla skvělým způsobem, jak se před začátkem prázdnin odreagovat a zároveň se zamyslet nad důležitými životními otázkami.

Seminář první pomoci ke Dni otců

Karlovarský Červený kříž uspořádal dne 15. června speciální seminář první pomoci ke Dni otců. Seminář byl připraven tak, aby oslovil a zaujal zejména otce, čímž spolek navázal na podobnou akci, kterou uskutečnil ke Dni matek 12. června. Účastníci semináře měli možnost se naučit základy první pomoci, jako je resuscitace, ošetřování drobných ran a úrazů, a jak správně reagovat v případě vážnějších zdravotních komplikací. Lektor byl zkušený zdravotník a záchranář, který nejen teoreticky vysvětlil jednotlivé postupy, ale také předvedl praktické ukázky a umožnil účastníkům si vše vyzkoušet v praxi. Během semináře se jeden z otců dotázal na správný postup při ošetřování popálenin u dětí, což vyvolalo živou diskusi a poskytlo příležitost k podrobnějšímu vysvětlení této problematiky. Podobné akce jsou plánovány i do budoucna, aby se i nadále podporovalo vzdělávání veřejnosti v oblasti první pomoci a zvyšovala se připravenost na mimořádné situace.

ČČK na OBROKU

„Obrok je jedinečné setkání pro rovery a rangers z celé České republiky. Jde o dny plné nabitého programu, které účastníci tráví v jednom velkém areálu. Během nich dostávají prostor pro seberozvoj, ale taky kulturní nebo sportovní zážitky. Poznávají nové lidi, účastní se přednášek a debat se zajímavými osobnostmi, zkoušejí si nové sporty. Získávají taky kontakty na další kmeny, vzdělávají se nebo třeba chodí na koncerty, zpívají s kytarou u táboráku a hrají si.“ (https://obrok24.cz/)

Náš oblastní spolek Karlovy Vary byl osloven Ústředím ČČK, zda by na skautském setkání OBROK 24 ve Valči „zaskočil“ za Český národní registr dárců dřeně – jinak pravidelného účastníka této akce, který ovšem letos nemohl přijet. Inu, co bychom neudělali pro dobrou věc, a tak oldskaut Vlk, natěšený na omládnutí mezi ztepilými rangers a statnými rovery natiskl dotazníky, posadil do auta Fredieho a v pátek 31. května v 9:00 už seděl pod košatou lípou v nádherném zámeckém parku Valeč. Kolem se rojili okrojovaní a ošátkovaní skauti a občas někteří přisedli, aby se dozvěděli podrobnosti o možnostech registrace, postupech odběru a dalších detailech dárcovství kostní dřeně. Řeč přišla i na dárcovství krve a jejích složek,
o čemž Vlk při svých dlouholetých zkušenostech mohl vyprávět zasvěceně
a „náhodou“ si vytiskl i pár dotazníků z transfúzky J a v neposlední řadě došlo i na otázky k Červenému kříži – jeho poslání, symbolice, činnostech – třeba v souvislosti s odměňováním čestných dárců. Zájem byl i o zdravovědu, kurzy zdravotníka zotavovacích akcí a třeba o zkušenosti ze života táborového lapiducha – tedy témata, která se roverů a rangers jako vůdců oddílů nebo pořadatelů táborů též velmi týkají.

Naši „misijní činnost“ ukončil kolem sedmnácté hodiny intenzivní déšť, skauti se přesunuli pod přístřešky za dalším programem a náš tým vyrazil k domovu, nabitý energií z nadšených mladých lidí. Snad i jim osvěta přinesla něco nového, třeba někdo z nich bude moci rozvázat uzel dobrého skutku na skautském šátku po darování dřeně, krve, plazmy, záchraně života nebo předávání znalostí a dovedností jiným.

Se skautským NAZDAR!

sesmolil Vlk

Karlovarský Červený kříž školí v první pomoci a zacházení s defibrilátorem

Karlovarský Červený kříž se i letos aktivně zapojuje do vzdělávání veřejnosti v oblasti první pomoci. V rámci svých kurzů nabízí nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, včetně zacházení s automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Tento přístroj může výrazně zvýšit šance na přežití při srdeční zástavě, pokud je použit včas a správně.

Kurzy první pomoci ČČK jsou určeny široké veřejnosti, ale zájem o ně projevují zejména pracovníci lázeňských domů a hotelů. Tito zaměstnanci se často setkávají s hosty, kteří mohou mít zdravotní potíže, a proto je pro ně znalost první pomoci a použití defibrilátoru velmi důležitá.

„Je pro nás prioritou, aby lidé věděli, jak správně reagovat v krizových situacích,“ říká garant první pomoci ČČK v Karlových Varech. „Naše kurzy jsou navrženy tak, aby účastníci získali sebevědomí a dovednosti potřebné k záchraně životů. Zaměřujeme se také na praktický nácvik, aby si každý mohl vyzkoušet použití defibrilátoru.“

Defibrilátor je přístroj, který pomocí elektrického výboje může obnovit správný srdeční rytmus. Je navržen tak, aby jej mohli použít i lidé bez lékařského vzdělání, díky jasným a srozumitelným instrukcím, které přístroj poskytuje. V kurzech se účastníci naučí, jak defibrilátor správně použít a co dělat před příjezdem záchranné služby.

Jedna z účastnic kurzu, zaměstnankyně místního lázeňského domu, sdílí svou zkušenost: „Kurz mi dal nejen znalosti, ale také jistotu, že dokážu pomoci. Práce v lázeňství zahrnuje péči o zdraví klientů, a teď vím, že jsem připravena zvládnout i nečekané situace.“

                     Mezinárodní symbol umístění automatizovaného externího defibrilátoru

Karlovarský Červený kříž zrušil oslavu MDD kvůli nepříznivému počasí

Karlovarský Červený kříž měl původně v plánu uspořádat v neděli odpoledne plné soutěží k oslavě Mezinárodního dne dětí. Bohužel, kvůli nepříznivému počasí bylo rozhodnuto tuto akci zrušit. Po důkladném zvážení všech možností a s ohledem na bezpečnost a pohodlí dětí i dospělých bylo rozhodnuto oslavu zrušit.

Karlovarský Červený kříž děkuje všem, kteří se na přípravě akce podíleli, a všem, kteří projevili zájem se zúčastnit. Doufáme, že se v budoucnu podaří naplánovat náhradní akci, která dětem přinese radost a zážitky, na které se těšily.