Výuka kurzu – COVID 19 – Studium pro asistenty pedagoga

     Poslední květnový víkend byl zahájen kurz Studium pro asistenty pedagoga, který je určený jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. Stále platí, že výuka probíhá za mimořádných opatření.

Přáním každého rodiče je, aby jejich dítě v případě úrazu ve škole dostalo neprodleně kvalitní první pomoc, proto jsme se rozhodli pro účastníky kurzu připravit i výuku zaměřenou na laickou první pomoc dle platných Standardů první pomoci. Absolventi získají po složení závěrečných zkoušek kromě osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění i osvědčení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků „Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení.“

Poděkování za roušky proti koronaviru

Konečně svítá na lepší časy a zdá se, že brzy budeme moci roušky úplně odložit. V kritické době byly ovšem velmi potřebné, bohužel ne každému se dostalo. Roušek byl nedostatek, proto jsme byli vděční za každou ušitou. Jménem karlovarského Červeného kříže bychom Vám, dárcům rádi poděkovali, že jste se aktivně zapojili a svůj volný čas využili k tak dobrosrdečné činnosti. Vážíme si Vás a každé minuty, kterou jste věnovali k pomoci spoluobčanům.

Dále bychom chtěli upřímně poděkovat všem dobrovolníkům a lidem, kteří nezištně pomáhali potřebným občanům, zejména seniorům. Děkujeme!

Učí se i pedagogové

V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečnil další kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Pod vedením zkušeného týmu lektorů a odborníků z praxe se účastníci naučili nejen kompletní základy první pomoci, ale i základy stavby lidského těla, oblast hygieny, epidemiologie, péče o nemocné, práva a povinnosti zdravotníka zotavovacích akcí. Protože jde o pedagogické pracovníky, po splnění všech zákonných podmínek a po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získali osvědčení s neomezenou platností na pracovní výkon „zdravotník zotavovacích akcí.“ Jen tím je možné garantovat, že bude zajištěno profesionální zdravotnické zabezpečení akcí pořádaných nejen pro děti.

Žáci a jejich představa léta

Máme za sebou výtvarnou soutěž s názvem „Těšíme se na léto“, kterou pořádal karlovarský Červený kříž. Soutěž byla záměrně vyhlášena v době koronaviru, aby se děti a mládež zabavily a přišly na jiné myšlenky. I dětská psychika může být kvůli pandemii ohrožena.

Žáci ze základních i středních škol měli za úkol výtvarně zpracovat téma týkající se „letní pohody“. Odborná komise vyhodnotila vždy jeden výkres z dané věkové kategorie a vítězové obdrželi věcné ceny. Malý dárek ale čekal na každého, kdo se soutěže zúčastnil. Děkujeme všem žákům za krásné obrázky a těšíme se za rok na další setkání s dětskou výtvarnou tvorbou.

Informace o ošacovacím středisku ČČK

Provoz karlovarského ošacovacího střediska ČČK  se pomalu vrací zpět do starých kolejí, otevřeno bude opět každou středu od 9:00 – 14:00 hodin za dodržování povinných hygienických opatření při účasti nejvýše 2 přítomných osob ve středisku. Uživatel musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. kašel, dušnost apod.). Zároveň tento den je určen také pro výdej/příjem látkových roušek.

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí s COVID – 19

V druhém květnovém víkendu se podařilo ukončit kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který proběhl za dodržení přesně definovaných podmínek a dalších doporučení. Nejnáročnější se jevila povinná ochrana horních cest dýchacích (roušky apod.). Po absolvování kurzu a úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek získali účastníci osvědčení, díky kterému budou moct v budoucnu vykonávat funkci zdravotníka na akcích, jako jsou školy v přírodě či výlety a tábory.

8. květen: Světový den Červeného kříže

Světovým dnem ČK&ČP je 8. květen – den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta. Byl švýcarský spisovatel, generál, spoluzakladatel Mezinárodního Červeného kříže, iniciátor Ženevské konvence a nositel Nobelovy ceny za mír z roku 1901. Narodil se v rodině významného ženevského obchodníka. Jeho rodina byla kalvínského vyznání a podporovala péči o sociálně slabé.

Sloužil jako vojevůdce Napoleonovi. Roku 1847 se jako generál zásadně podílel na poražení katolického Sonderbundu ve švýcarské občanské válce, což vedlo k přetvoření Švýcarska ze spolku států na spolkový (federální) stát pomocí nové ústavy z roku 1848.

25. června 1859 byl svědkem krvavé bitvy u Solferina, na základě svých dojmů napsal v roce 1862 knihu Vzpomínky na Solferino (1862). Navrhl založit mezinárodní organizaci na pomoc raněným vojákům a uzavřít mezinárodní dohodu o jejich ochraně. 17. února 1863 v Ženevě založil Stálý mezinárodní výbor pro pomoc raněným tzv „výbor pěti“, který společně s ním tvořili Guillaume Henri Divour, dr. Louis Appia, dr. Theodore Maunior a Gustave Moynier.
Ve dnech 26. až 29. října 1863 se v Ženevě konala konference, které se účastnili zástupci šestnácti evropských zemí. Na konferenci byl založen Mezinárodní výbor Červeného kříže, což je považováno za počátek celosvětového hnutí Červeného kříže.            V roce 1901 obdržel spolu s Frédéricem Passym první udělenou Nobelovu cenu za mír, důvodem bylo založení Mezinárodního Červeného kříže.

Osmý květen je dnem, kdy jsme pravidelně pořádali akci ke Světovému dni Červeného kříže. Z důvodů protiepidemických opatření COVID – 19, která jsou stále nutná dodržovat, v letošním roce tuto akci pořádat nebudeme.

Den globální solidarity

Den globální solidarity „GivingTuesdayNow“ byl mimořádně vyhlášen na 5. května 2020 jako reakce na aktuální události spojené s šířením onemocnění COVID-19. Připojit se může každý po svém – registrací dobrého skutku, podporou oblíbené neziskové organizace nebo třeba dobrovolnickou akcí. Cílem je vzdát hold dobrosrdečným lidem, kteří během pandemie pomáhají svým spoluobčanům. Karlovarští dobrovolníci Červeného kříže se zapojí formou humanitární sbírky oděvů, šatstvo bude věnováno do ošacovacího střediska ČČK. Zejména v současné době, kdy jsou zavřené obchodní střediska, je to aktuální a ze strany rodin s dětmi pociťujeme velký zájem, nestačíme ovšem pokrýt všechny jejich potřeby. Tímto způsobem dokážeme pomoct těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale i ostatním, kteří tak ulehčí svému šatníku a darují již nepotřebné oblečení s vědomím, že tím pomůže potřebným lidem.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou vykonat dobrý skutek. A jak pomůžete společnosti vy?

80. narozeniny paní Hermíny

Paní Hermína Kaňková oslavila 16. dubna své 80. narozeniny. Pro ČČK je velmi důležitou osobností, velkou část svého života věnovala pomoci lidem.

Paní Kaňková je členkou ČČK už od roku 1950 a velmi aktivně se podílí na činnosti MS ČČK I. P. Pavlova. V letech 1980 – 2007 pracovala jako ředitelka OS ČČK Karlovy Vary. Své bohaté zkušenosti předává stále, v současné době působí jako místopředsedkyně OS ČČK Karlovy Vary. Má krásný vztah k lidem a spoustu z nich inspirovala k činnosti ČK. V roce 2018 byla oceněna medailí Alice Masarykové – jde o nejvyšší ocenění udělované od roku 2003 Českým červeným křížem dlouholetým členům Českého červeného kříže.

Paní Hermína si zaslouží takové životní jubileum oslavit i mezi svými „červenokřižáky“, bohužel kvůli aktuální situaci v ČR nelze takové posezení zatím uspořádat, a tak všichni čekáme, až se vše vrátí do normálu a my budeme moci oslavu uskutečnit. Proto bychom jí rádi popřáli alespoň touto cestou hodně zdraví a úsměv stále na tváři.