Cena Českého červeného kříže „Děkujeme“

Karlovarský Červený kříž se rozhodl ocenit ty MS ČČK, kteří aktivně pomáhali v době výjimečného stavu při zvládání epidemie Covid-19. Ve spolupráci s Českou mincovnou, která je partnerem celého projektu „Děkujeme“ je ražena pamětní medaile, která nese na rubu portrét Florence Nightingalové, patronky ošetřovatelek, jejíž 200. výročí narození si letos připomínáme. Postava F. Nightingalové byla zvolena proto, že významně ovlivnila Henri Dunanta při úvahách o založení Červeného kříže a také proto, že Medaile F. Nightingalové je nejvyšším oceněním Mezinárodního Červeného kříže právě pro ty, kdo se významně zasloužili o pomoc raněným a nemocným. Na líci jsou slova díků v jednacích jazycích Červeného kříže a v několika dalších jazycích.

Dárek trvalé hodnoty s věnováním, který bude navždy připomínat složitou dobu, bude MS ČČK předaný v září při příležitosti Světového dne první pomoci.

Ocenění za záchranu života

Nedávno celou republiku obletěla zpráva o tragické nehodě, kdy se mezi Perninkem a Novými Hamry srazily dva osobní vlaky. Sedmý červenec se tak stal dnem, při kterém nešťastnou chybou zemřeli dva lidé, a přes dvě desítky cestujících se zranilo. Projevila se ovšem také lidská solidarita a našli se lidé, kteří bez zaváhání přispěchali na pomoc zraněným. Tyto činy si zaslouží náležité uznání, proto karlovarský Červený kříž navrhne na ocenění za záchranu života šest lidí za jejich hrdinské jednání. Medaile „Za záchranu života“ je udělována za projev osobní statečnosti a rozhodnosti vyjádřené účinným zásahem vedoucím k poskytnutí první pomoci spoluobčanům bezprostředně ohroženým na životě.

Příspěvek na obědy

Místní spolek ČČK Valeč se již nějakou dobu věnuje pomoci seniorům. Jedním z jejich klíčových prvků pomoci jsou příspěvky na obědy pro občany Valče, kteří se nacházejí v důchodovém věku. Od roku 2015 byl zavedený příspěvek 5 Kč za oběd, bohužel vzhledem k ekonomické situaci se ceny za obědy zvedly a tato částka se stala nedostačující. Proto se místní skupina rozhodla podat návrh na zvýšení podpory na 10 Kč. Výsledek hlasování zastupitelstva obce Valeč byl jednoznačný, všichni návrh podpořili.

Pomáhání seniorům je velmi důležité, oceňují každou přispěnou korunu. Proto bychom rádi poděkovali obci Valeč, že se o své obyvatele tak starají.

Oslava životního jubilea

Nejstarší členka OS ČČK Karlovy Vary měla 16. 4. 2020 osmdesáté narozeniny, bohužel z důvodu COVIDu – 19 jsme neměli příležitost s ní toho významné životní jubileum oslavit. Situace se ovšem uvolnila a s přicházejícím létem jsme pro paní Hermínu Kaňkovou uspořádali setkání, při kterém jsme za příjemného počasí i společnosti zavzpomínali na její život i působení v ČČK. Všichni si pochutnali na připraveném pohoštění a užili si nostalgické odpoledne. Doufáme, že paní Kaňkovou doprovodíme k příštímu jubileu a setkáme se u dalších oslav.

Poděkování dárcům krve

Na karlovarské transfuzní stanici proběhlo 11.6.2019 slavnostní předání zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského bezpříspěvkovým dárcům krve. Držitelé této medaile mají roční časovou jízdenku v Karlových Varech za speciální cenu 365 Kč. K prodeji první časové jízdenky držiteli medaile je nutné předložit potvrzení Českého červeného kříže, že je žadatel držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského. Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými dárky a příspěvky (multivitamíny, bezplatné cestovní pojištění apod.). Poděkovat jim přišli i zástupci města se slovy „chceme vyjádřit, že si Vás dárců velmi vážíme a tímto bychom Vám chtěli poděkovat za všechny lidi, kterým jste zachránili život, a jsme si vědomi toho, že bez Vás, dárců, by se nemohli uzdravovat.“

A proto neustále platí, že dárcovství krve je stále aktuální, vzhledem k tomu, že se pořád nepodařilo vytvořit tekutinu se stejnými vlastnostmi. Odběry krve jsou proto stále nepostradatelné!

Výuka kurzu – COVID 19 – Studium pro asistenty pedagoga

     Poslední květnový víkend byl zahájen kurz Studium pro asistenty pedagoga, který je určený jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. Stále platí, že výuka probíhá za mimořádných opatření.

Přáním každého rodiče je, aby jejich dítě v případě úrazu ve škole dostalo neprodleně kvalitní první pomoc, proto jsme se rozhodli pro účastníky kurzu připravit i výuku zaměřenou na laickou první pomoc dle platných Standardů první pomoci. Absolventi získají po složení závěrečných zkoušek kromě osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění i osvědčení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků „Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení.“

Poděkování za roušky proti koronaviru

Konečně svítá na lepší časy a zdá se, že brzy budeme moci roušky úplně odložit. V kritické době byly ovšem velmi potřebné, bohužel ne každému se dostalo. Roušek byl nedostatek, proto jsme byli vděční za každou ušitou. Jménem karlovarského Červeného kříže bychom Vám, dárcům rádi poděkovali, že jste se aktivně zapojili a svůj volný čas využili k tak dobrosrdečné činnosti. Vážíme si Vás a každé minuty, kterou jste věnovali k pomoci spoluobčanům.

Dále bychom chtěli upřímně poděkovat všem dobrovolníkům a lidem, kteří nezištně pomáhali potřebným občanům, zejména seniorům. Děkujeme!