Zdravotnický dozor na Svatováclavském vinobraní Loket

V sobotu i neděli (5. – 6. 10. 2019) byl náš zdravotnický dozor přítomen na Svatováclavském vinobraní v Lokti. Od deseti hodin dopoledne do hodin večerních byli ve střehu a připraveni podat okamžitou první pomoc, návštěvníci mezitím ochutnávali vína krásných barev a lahodných chutí za doprovodu Cimbálové muziky Morava. Naštěstí naše služby nebyly potřeba, všichni byli zdraví a bez úrazu. Většinou jsme ošetřovali jen „banality.“ Návštěvníky proto musíme pochválit, že se celou akci bavili i bez opíjení a následných úrazů. Jednalo se tedy o příjemnou událost i pro karlovarský tým, který sice víno neochutnal, ale i tak si akci užil bez zbytečných dramatických situací.

Den s chodovskými hasiči

U příležitosti 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Chodově byla sobota 28. září hlavním dnem oslav. Hasičská část probíhala celý den. I my z oblastního spolku Karlovy Vary jsme zde měli svůj stánek. Počasí relativně přálo, návštěvníků bylo víc než dost, maskéři působili „krvavá poranění“ jako na běžícím pásu, které děti i dospělí ošetřovali. Cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o první pomoci, zmírnit obavy lidí, kteří se nečekaně ocitnou v roli záchranářů, a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v praktické části resuscitace. Mnohé z přihlížejících překvapila fyzická náročnost při oživování na figurínách.

Poděkování dárcům krve a krevní plazmy

26. září již pošesté v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve. Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčastnilo na tři desítky dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišel i náměstek primátorky Mgr. Tomáš Trtek.

Nejvyšším oceněním pro mnohonásobné bezplatné dárce krve je Zlatý kříž 3. třídy (za 80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). V letošním roce bylo v karlovarském okrese oceněno 90 dárců, z nichž jich 73 získalo Zlatý kříž 3. třídy a 17 Zlatý kříž 2. třídy.
Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život. Český červený kříže má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Světový den první pomoci na Mariánské

Členové Klubu bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary a žáci Střední odborné školy logistické Dalovice se zúčastnili  dne 17.9.2019 sportovního soustředění na Mariánské. V rámci soustředění jsme se zaměřili na světový den první pomoci, kdy zdravotníci učili žáky jak zareagovat v případě potřeby, primárně správnou techniku resuscitace.

Další náplní byla psychologická hra, ve které žáci obkreslovali své ruce a následně do nich psali své kladné a záporné vlastnosti. Poté hádali, které komu patří. Všichni se těšíme na naše další setkání.

 

 

Svatováclavské posvícení s první pomocí

V sobotu 21. září na náměstí v Novém Sedle proběhlo Svatováclavské posvícení za účasti karlovarského Červeného kříže.

Úrazy jsou největší nepřátelé dětí, zejména při sportovní a zájmové činnosti. Díky prevenci se počet úrazů snižuje, a tak jsme se na akci zaměřili na prevenci úrazů a poskytnutí informací o neodkladné první pomoci dětem. Nabídli jsme názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Desítky lidí si vyzkoušeli i tzv. opilecké brýle.

Pořádání podobných akcí je potřebné, aby lidem připomněly, že první pomoc jsou v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku. Včasné poskytnutí první pomoci může zvýšit podíl zraněných lidí, kteří se nakonec vrátí do normálního života, až na 70 procent.

Dětský psycholog: Spolupráce rodiny a školy

Karlovarský Červený kříž připravil další podzimní přednášku PhDr. Václava Mertina. Oblíbený dětský psycholog pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách. Napsal desítky knih a studií o dětech, učitelích a různých podobách vzdělávacího procesu.

Přednáška se uskutečnila 17. září a zkušeného lektora si přišly poslechnout více než dvě desítky pedagogů. V průběhu přednášky lektor odpovídal na řadu otázek. „Jsou dnes děti opravdu jiné, než byly dříve?“ nebo „Co si myslíte o střídavé péči?“ byly jedněmi z nich. Nechyběla ani bouřlivá diskuse. Václav Mertin přednášku ukončil slovy: „Děti nám vlastně nastavují zrcadlo. Nejsou snad úplně stejní, jako jsme byli my, protože i podmínky jsou jiné, leč jestliže děti kolem sebe vidí podvádění, násilí, další nevhodné chování a jednání, proč by se měly chovat jinak? Faktický vzor je mnohem silnější než slova….“

„Strávili jsme tak příjemné dopoledne a těšíme se na další přednášku.“ uváděli posluchači. I my organizátoři se zase těšíme na další spolupráci s panem lektorem, která je předběžně domluvena na jaro příštího roku.

Rozhovor s dárcem krve paní Miluší Bajgarovou

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?

Špatně se to popisuje, pocit důležitosti, že někomu pomůžu, zachráním život.

 1. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?

Asi 6, včetně plazmy celkem cca 13.

 1. Jak často chodíte darovat krev?

Pravidelně každé čtvrtletí chodím na krev, měsíčně chodím darovat plazmu.

 1. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?

Příspěvek z FKSP již od 10 odběrů a samozřejmě nárok na placené volno.

 1. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího?

Začala chodit kolegyně a kolegové chodí nyní také navíc darovat i plazmu.

 

Sbírka dětem na golfovém turnaji

Dne 25.8.2019 se na klubovém turnaji GC Cihelny poprvé ve své historii uspořádala prostřednictvím karlovarského Červeného kříže sbírka různých potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin. Pomoc byla účelově zaměřena na materiální sbírku školních potřeb, oblečení, obuvi a dalších nezbytných pomůcek do nového školního roku. Věříme, že toto darované vybavení zlepší a zpříjemní dětem vstup do školy. Dle statistiky se téměř každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi nachází ve špatné ekonomické situaci.

Děkuje všem, kteří se zapojili a přispěli svými dary do materiální sbírky na pomoc dětem ze sociálně potřebných rodin.

Rozhovor s dárcem krve panem Františkem Hyčkem

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?
  Ano pamatuji, tehdy jsem byl ještě student a darovat krev jsem začal, abych se odnaučil strachu z odběrů, mimo toho, že jsem měl velký strach mě po předchozích zkušenostech velmi překvapilo, že lze žílu napíchnout na poprvé bez toho, aby mi v ruce někdo půl hodiny kroutil jehlou. Po odběru jsem měl radost, že vše dobře dopadlo, a že jsem udělal dobrý skutek.
 2. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?
  Odběrů mám za sebou celkem 21, ale chodím darovat i krevní plazmu, takže kolik odběrů krve mám za sebou bohužel přesně nevím.
 3. Jak často chodíte darovat krev?
  Krev většinou chodím darovat 2× až 4× ročně během toho téměř každý měsíc chodím darovat ještě krevní plazmu.
 4. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?
  Prostřednictvím FKSP mám nárok na vyplacení finančního daru, který bývá kolem 500Kč.
 5. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího?
  Ano, ale bohužel ne vždy se tato snaha setkala s úspěchem.

Zdravotnické zajišťování akcí

Ročně obstaráváme více než 40 zdravotnických dozorů. Zajišťujeme sportovní, kulturní a společenské akce dle požadavků organizátora. Poskytujeme plný servis včetně vybavení zdravotnickým materiálem. Náš zdravotnický tým je plný zkušených a prověřených lidí. Služby zařizujeme na různorodých akcích karlovarského regionu, jako jsou zápasy žáků HC Energie Karlovy Vary, pobytové akce dětí i dospělých, slavnosti nebo v neposlední řadě koncerty. Máte i vy zájem o zdravotnické zajištění vaší akce?