Ocenění dárců krve v Karlových Varech a Sokolově

Český červený kříž pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve dle jednotlivých stupňů ocenění. V 1. čtvrtletí 2021 bylo oceněno celkem 118 osob, z toho

Bronzová medaile Dr. J. Janského                              51

Stříbrná medaile Dr. J. Janského                                 43

Zlatá medaile Dr. J. Janského                                     24

Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců, zejména v této těžké době.

Činnost „šatníku“ v 1. čtvrtletí 2021

Náš spolek se snaží být prospěšný všem. V rámci svých aktivit poskytujeme osobám, které to opravdu potřebují – osobám v sociální tísni – nejen ošacení a obuv, ale i další drobné nezbytné věci do domácnosti. Vše pochází z darů našich spoluobčanů. Za 1. čtvrtletí tohoto roku poskytovanou službu využilo téměř 800 klientů. Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat.

Poděkování za pomoc

Náš dík si zaslouží lidé, kteří v této nepříznivé době COVID – 19 přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a hraček do našeho humanitárního střediska. Darované věci využijí osoby, kteří to opravdu potřebují – osoby v sociální tísni. Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás.

Asistent pedagoga v době COVID – 19

Dokončili jsme kurz asistenta pedagoga, který byl zahájený prezenční formou v září 2020. Část výuky proběhla online, což kladlo na účastníky i lektory vyšší požadavky. Všichni tím získali zajímavou vzdělávací zkušenost. Na konci února účastníky čekala závěrečná zkouška, kterou úspěšně absolvovalo 16 osob. Kurz je určen zájemcům o profesi asistenta pedagoga, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. Náplní kurzu jsou základy první pomoci, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky.

Protože je o toto studium stále velký zájem, v únoru byl otevřen nový kurz pro více jak 20 účastníků, výuka je zatím distanční. Druhý běh připravujeme v dubnu a věříme, že už proběhne „face to face“.

Asistent pedagoga – pokračování on-line

Situace bohužel není pro naše kurzy příznivá, my to ale nevzdáváme a pokračujeme dál formou on-line výuky. Zahájili jsme ji v lednu, dokončujeme tak kurzy, které započaly prezenční formou v září v Karlových Varech a Teplicích. Počítáme, že by výuka mohla trvat do konce února, poté účastníky čeká závěrečná zkouška. Při úspěšném absolvování jedinec obdrží osvědčení s celoživotní platností na pracovní pozici asistent pedagoga.

Ošacovací středisko

Činnost v karlovarském ošacovacím středisku je dobrovolná práce šesti členů a dobrovolníků ČČK. Poskytovanou službu letos v měsíci lednu využilo téměř 150 klientů. Stále stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Pro vstup do šatníku stále platí přísná hygienická pravidla – zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci a každý je povinen mít zakrytá ústa a nos.

Humanitární pomoc

Vydali jsme z krajského pohotovostního skladu humanitární materiál k zajištění krizového opatření souvisejícího s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR. Materiál slouží k zabezpečení péče o osoby bez přístřeší, u kterých byla diagnostikována nemoc COVID-19 a byla jim nařízena karanténa či izolace. Městský úřad Sokolov zřídil prostory pro tyto jedince. 7. ledna 2021 byla do objektu umístěna první osoba.

Ošacovací středisko v době COVID – 19

Karlovarský Červený kříž během roku poskytuje potřebným materiální pomoc formou ošacení (lidé bezplatně dostávají nezbytné ošacení, obuv či základní vybavení do domácnosti), vše pochází z darů spoluobčanů. Tuto pomoc poskytujeme i v době nouzového stavu kvůli COVID – 19 ve zkráceném provozním režimu – každou středu od 9:00 do 12:00 hodin. Pro vstup do šatníku platí přísná hygienická pravidla a zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci, každý je povinen mít zakrytá ústa i nos.

Poskytovanou službu v loňském roce využilo přes 4 000 klientů. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Akce Krabice od bot

Vánoce jsou krásné období, kdy si lidé pomáhají a dělají druhým radost. V předvánočním čase jsme se rozhodli vykouzlit úsměv na rtech těm nejdůležitějším – dětem. Zapojili jsme do akce s názvem Krabice od bot. Vyzvali jsme všechny laskavé duše, aby si zvolily pohlaví a věkovou kategorii dítěte, kterému by chtěly zpříjemnit Vánoce, vybraly pro něj dárek, který uložily do krabice od bot a zabalily, a následně ho donesly k nám do OS ČČK Karlovy Vary. My jsme nakonec dárky roztřídili a rozdali sociálně znevýhodněným dětem, které neměly takové štěstí, aby mohly prožít bohatého ježíška.

Chtěli bychom poděkovat každému, kdo se na akci podílel a pomohl tak vytvořit krásné Vánoce.