Závěrečné zkoušky studia pro asistenty pedagoga

26.listopadu skončil kurz Studium pro asistenty pedagoga, který byl určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům. Účastníci prošli 40 hodinovou odbornou praxí ve vybraných školách a školských zařízeních. Posledním krokem k získání osvědčení byla závěrečná zkouška, která prověřila vědomosti a dovednosti.

Účastníci absolvovali test z učiva a závěrečnou zkoušku před komisí, která zahrnovala také obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol a pohovor o odborné praxi. Výstupem studia je osvědčení vydané na základě akreditace MŠMT ČR.

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a vykonává přímou pedagogickou činnost. 

Prof. Cyril Höschl: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření

Karlovarský Červený kříž připravil podzimní besedu prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. na téma „Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.“

Stres je horší, když nemáme možnost situaci ovlivnit. Může vést až k depresi, říká ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl.

V přednášce byly shrnuty a vysvětleny příčiny různé vnímavosti vůči stresu, například odlišné atribuční kognitivní styly, míra neuroticismu, různá citlivost osy hypotalamus – hypofýza – nadledvinky aj. Základní definice a patogeneze tzv. syndromu vyhoření, jeho projevy a jeho následky pocházejí od Herberta Freudenbergera (1975), který definoval vyhoření (burn-out) jako chronický pocit únavy, vyčerpání, vysílení a tělesné nemohoucnosti, zlost na jedince, kteří něco požadují, cynismus, negativismus a podrážděnost. Časté jsou také nepřiměřené emoční výbuchy kvůli nepodstatným věcem, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek nebo naopak přibývání na váze, nespavost a deprese, pocit nedostatku vzduchu, podezíravost, pocity beznaděje aj. K vyhoření jsou náchylné osoby s nízkou frustrační tolerancí, nerozhodností, neschopností odmítat, nízkou odolností vůči stresu (resiliencí) a nízkou asertivitou. Základním pravidlem předcházení a zvládání syndromu vyhoření je tzv. trojnožka, tj. oblast prácerodiny a zábavy (sportu). Selhávání v jedné z těchto oblastí může být do značné míry kompenzováno v oblastech zbývajících.

Prevencí vyhoření je oddělení práce a odpočinku, humor, síť přátel, sport, kultura, rodinné zázemí. Léčba je převážně psychoterapeutická.

Halloweenské odpoledne pro děti

Poslední říjnová sobota se nesla ve znamení Halloweenu. Děti soutěžily nejen o nejhezčí halloweenskou masku, ale čekalo na ně i plnění zábavných či poučných úkolů, za jejichž splnění si odnesly zaslouženou odměnu.

Na několika stanovištích si nejen děti, ale i jejich rodiče seznámili se základy první pomoci na simulovaných zraněních. Naučili se, jak správně ošetřit běžné úrazy jako odřeniny, tržné rány nebo popáleniny.

Byla to další akce pro rodiny s dětmi a určitě se všichni shodneme na tom, že děti si to náležitě užily a nenudili se ani rodiče.

ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT? – 22.10.2022

Tak se jmenovala akce, kterou Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary tradičně zorganizoval 22. října v prostorách HM Globus v Jenišově. Zájemci, kteří vyšetřili něco času v předvánočním shonu (ano, dva měsíce do Štědrého dne, ale v obchodech se už perou helouvínové dýně se Santovými soby), měli možnost připomenout si základy první pomoci při zástavě dechu a srdeční činnosti na cvičných figurínách dospělého jedince i mimina, děti mohly rodiče nebo prarodiče vystrašit namaskovaným poraněním, byla zde možnost nechat si změřit tlak (což vzhledem k cenám v obchodech nebyl možná nejlepší nápad – většina měření vycházela mezi vysokým tlakem a blížícím se kolapsem). Samozřejmou součástí takové akce jsou letáky a informace o bezpříspěvkovém dárcovství krve a krevních složek.

Během zhruba čtyř hodin se u našich stanovišť zastavilo kolem pěti stovek zájemců
o informace, docela velký byl zájem o KPR, i když stydliví rodiče zpravidla podstrčili děti a sami nenápadně zpovzdálí naslouchali a pozorovali. Snad příště zahodí ostych a zkusí si to i oni.

Mgr. Ivana Janovská – Hudebka nás baví

Středa 12. října 2022 se u nás v OS ČČK Karlovy Vary nesla v duchu hudby. Uspořádali jsme seminář Hudebka nás baví zaměřený na moderní pojetí hudební výchovy. Účastníci si sami vyzkoušeli působení kreativních metod, které dokáží zaujmout i potěšit a zároveň tak upevnit celý třídní kolektiv. Na semináři nesměla chybět hra na boomwhackery či Orffovy nástroje. Nešlo ovšem pouze o aktivní poslech či vytváření hudby, zaměřili jsme se také na zapojení celého těla při pohybovém ztvárnění melodií.

Během pěti hodin účastníci semináře vyzkoušeli na vlastní kůži moc, kterou má hudební energie na lidské tělo i mysl, a utvrdili se v důležitosti hudební výchovy pro zdravý a všestranný rozvoj dětí.