Podzimní studium pro asistenty pedagoga

Třetí víkend v září byl pro účastníky kurzu Studium pro asistenty pedagoga v podstatě novým začátkem školního roku. Vzdělávací studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

Nám nezbývá, než popřát studentům hodně studijních úspěchů.

Mumie s první pomocí

Putovat za záhadami egyptské mumie, i taková může být nabídka letního pobytového tábora. Jak už je zvykem, i letos Hnutí SKALP připravilo pro děti letní pobytový tábor, ve kterém dostal karlovarský Červený kříž místo pro aktivity spojené s první pomocí. Tábor probíhá od 7. do 21. července v Lubách u Potůčku a to v rytmu celotáborové hry na téma Mumie.

Cíl akce je stejný jako vždy: vzbudit zájem o problematiku poskytování první pomoci. Děti si prověřily své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost v poskytování první pomoci. Vyzkoušely si čísla tísňového volání a objasnily si, kdy je používat. Nechyběly ani praktické ukázky na resuscitačních modelech či varovné obrázky, které dětem ukázaly případy, kdy se bezpečné chování podcení. Děti si vedly velmi dobře. Jak je při těchto akcích obvyklé, ani tentokrát si děti neodnesly jen nové znalosti či zážitky. Každý obdržel drobný dárek jako pozornost a připomínku na tento den.

Podařilo se účastníky tábora vybavit nejen teoretickými znalostmi, ale hlavně se naučili v praxi poskytovat předlékařskou první pomoc v rámci jejich možností a schopností. A jak kdysi někdo chytrý řekl: „První pomoc není žádná složitá věda, jde o to dozvědět se základní postupy, jak ošetřit různé druhy poranění.“

Jeden krok od neštěstí

Nedávno jsme byli svědky situace, kdy k rozjíždějícímu se autobusu přiběhlo malé dítě, jeho rodič byl od něj vzdálen několik metrů. Stačil jeden krůček navíc a chlapeček, kterému nemohlo být více než 3 roky, mohl skončit s vážným úrazem. Rodiče neviníme – nikdo nemůže tušit, jaký nápad vznikne v hlavě takhle malého dítěte. Stačí ovšem vteřina nepozornosti či zaváhání a náš život se může změnit k nepoznání. Ačkoliv měl tento případ naštěstí pozitivní konec, vedlo nás to k zamyšlení. Člověk se mnohdy dostane do situace, kdy ho dělí od úrazu či dokonce od smrti jen chvilka. Může jít o moment nepozornosti v autě, na přechodu či při péči o dítě. Většinou ani netušíme, že nás od neštěstí dělí jen jeden krok. A právě proto, že život dokáže být tak nevyzpytatelný, bychom všichni měli ovládat základy předlékařské první pomoci, pravidelně naše znalosti a dovednosti rozšiřovat a upevňovat a hlavně nepodceňovat rizika, která jsou všude kolem nás.

Karlovarský festival první pomoci

Není pochyb, že Mezinárodní filmový festival, který se každý rok pořádá v Karlových Varech na začátku letních měsíců, patří mezi ty největší akce, které se v naší republice pořádají. S velkým rozsahem akce a značným množstvím návštěvníků ovšem prudce stoupá riziko vzniku lehkých i těžkých úrazů. Rozsáhlé davy, vysoké venkovní teploty, alkoholická osvěžení, touha bavit se – to jsou jen příklady faktorů, které mají přímý vliv na vznik nebezpečných situací. V zájmu zachování plného zdraví účastníků je proto potřeba předvídání a strategického plánování bezpečnostních prvků a optimálně rozmístěných zdravotnických jednotek, které jsou složeny z expertů na první pomoc.

Faktu, že bezpečnost je na prvním místě, jsou si vědomi i organizátoři karlovarského MFF. I tentokrát byl karlovarský Český červený kříž požádán o spolupráci v oblasti zdravotnického dozoru. Do pozdních večerních hodin bude dohlížet na bezpečnost místních i zahraničních hostů náš zkušený specialista na první pomoc – zdravotník Míra.

Ačkoliv jsme vždy připraveni poskytnout první pomoc a zachránit tak životy ostatních, společně doufejme, že to i na letošním filmovém festivalu nebude potřeba.