PhDr. Vlasta Šedá a Jiří Šedý – Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích schopností dětí

Cílem semináře bylo ukázat učitelům, jak rozvíjet poznávací schopnosti dětí pomocí tvořivých činností, vlastní iniciativy, učit je vnímat proměnlivost barevného světa. Uchopit nástroj jako další poznání alternativních výtvarných technik a využít je ve výuce s žáky od předškolního až po starší školní věk. Získali všeobecný náhled do estetické výchovy a seznámili se s alternativními výtvarnými technikami v předškolním, mladším a starším školním věku. Součástí semináře byl i praktický workshop.

PhDr. Vlasta ŠEDÁ je speciální pedagog, dlouhodobá pracovnice při PPP Kadaň, autorka knihy: „Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích schopností dětí.

Jiří Šedý je navzdory tomu, že se narodil s Downovým syndromem, úspěšným spisovatelem, malířem a také lektorem alternativních výtvarných technik.  V roce 2002 získal za pomoc při výchově a vzdělávání dětí s mentálním postižením a za svou literární činnost Cenu Olgy Havlové, vydal několik knih a jeho výstavy sklízejí úspěch napříč republikou. Společně se svou matkou se snaží šířit osvětu ohledně své diagnózy a pomáhat podobně postiženým lidem a jejich rodinám.

Pohádkový den dětí

Každoročně je první červnový den věnován oslavě dětí po celém světě a letos tomu nebylo jinak. Vzhledem k aktuální situaci v Evropě jsme se rozhodli zaměřit se hlavně na úsměv ukrajinských dětí, ačkoliv vítány byly všechny děti. V prostorech OS ČČK Karlovy Vary jsme ve středu 1. 6. 2022 připravili zábavné odpoledne plné pohybových i kreativních soutěží a sladkých odměn. Součástí byla také pohádková cesta s edukačními prvky zaměřenými na první pomoc. V rámci organizace i v průběhu dne byl nám, rodičům i dětem k dispozici tlumočník, který pomáhal odstranit jazykovou bariéru. Vznikl tak rekreační i poučný den dětí, na který budeme my i zúčastnění ještě dlouho vzpomínat.

Zdravotnický dozor v Oldřichově u Nejdku

V sobotu i neděli (21.– 22.5.2022) byl náš zdravotnický dozor přítomen na závodech Český pohár žebříček A, orientační běh v Oldřichově u Nejdku. Kromě ošetření drobných poranění náš tým zajistil i řadu dalších úkonů, mezi které se zařadila i první pomoc poskytnuta osobě s alergií na bodnutí hmyzem.

Karlovarský Červený kříž realizuje zdravotnický dozor na všech typech akcí – kulturních a sportovních akcích, společenských událostech, závodech a dalších.

Světový dne Červeného kříže 2022

Český červený kříž každoročně pořádá u příležitosti Světového dne ČK slavnostní oceňování zasloužilých členů i dobrovolníků ČČK. Uznání se uděluje za laickou záchranu života i dlouholetou službu Českému červenému kříži. Na základě aktuální situace se ocenění věnuje i za aktivitu spojenou s pomocí obětem války na Ukrajině. Letošní setkání se uskutečnilo v pondělí 9. května tradičně v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu České republiky. Za OS ČČK Karlovy Vary se dostavili naši členové Milan Kováč a František Wolf. Panu Wolfovi bylo uděleno vyznamenání „Za dlouholetou práci“ v rámci našeho spolku. Pan Kováč byl oceněn stříbrnou medailí „DĚKUJEME“ za pomoc ukrajinským uprchlíkům. Oběma členům vděčíme za významný přínos pro OS ČČK Karlovy Vary. Gratulujeme a těšíme se další spolupráci.

Seminář pro učitele s lektorkou Mgr. Kamilou Tóthovou „Nácvik sociálních dovedností u děti s PAS, ADHD“

9. května se konal seminář „Nácvik sociálních dovedností u děti s PAS, ADHD“ pořádaný karlovarským Červeným křížem. Program semináře byl zajímavý a svým posluchačům nabídl speciální obsah – nové poznatky z oblasti poruchy autistického spektra (PAS) a ADHD. Seminář během osmi hodin pokryl celou oblast podpůrných opatření pro žáky s PAS a ADHD – pedagogickou intervenci, asistenty pedagoga, doporučené pomůcky, IVP a krizový plán pro žáky s PAS. Důležitou částí školení byla oblast socializace žáků. Paní lektorka se věnovala skupinové a individuální formě nácviku sociálních dovedností, nácviku ve třídě i v reálném světě, dále také technikám nácviku sociálních dovedností a představení doporučených programů. Závěrem bylo představení pomůcek. Seminář byl obsahově náročný, tyto nově nabyté vědomosti ovšem v praxi učitelům, žákům i rodičům proces edukace znatelně usnadní i zefektivní.

Májoví asistenti pedagoga

Druhý květnový víkend se u nás v OS ČČK Karlovy Vary nesl v duchu závěrečných zkoušek budoucích asistentů pedagoga. Účastníci kurzu, který byl zahájen na konci února, úspěšně splnili písemnou i ústní část a zakončili tak své studium. Obě části zkoušky se skládaly z otázek z různých oblastí pedagogiky a psychologie. Součástí závěru kurzu Studium pro asistenty pedagoga byla také obhajoba seminární práce. Všem absolventům gratulujeme a těšíme se na budoucí setkání při dalším vzdělávání.