Vzdělávání pěstounů

Školení pěstounů v první pomoci (pěstouni jsou lidé, kteří se rozhodnou přijmout k sobě do rodiny dítě a věnovat mu stejné množství pozornosti, lásky a péče, jako by bylo jejich vlastní) se uskutečnilo 25. března. Toto školení provedlo absolventy základními úkony v první pomoci – praktické informace o poskytování první pomoci a základních život zachraňujících úkonech. Věříme, že se podařilo všechny účastníky inspirovat a podpořit myšlenku, že každý den se mohu naučit něco nového.

I pěstouni se vzdělávají v první pomoci

V sobotu 04.03.2023 proběhlo školení první pomoci pro pěstouny v Mariánských Lázních. Důraz byl kladen zejména na neodkladnou první pomoc u dětí. Školení proběhlo za příjemné atmosféry, kterou zpestřily mimo jiné i přítomné děti. I ty pozorně poslouchaly a využily příležitost k vyzkoušení KPR na figurínách. Každý si kromě příjemně stráveného dopoledne odnesl také klíčenku.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

Rozsah: 7 vyučovacích hodin

Cena: 670,00 Kč

Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.

 

Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací program MPSV: A2018/0629-SP/PC/VP

Rozsah: 7 vyučovacích hodin

Cena: 630,00 Kč

Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Základní norma zdravotnických znalostí

Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Cena: 950,00 Kč

Cílem je seznámit účastníky se základy první pomoci a připravit na situace každodenního života. Obsahem normy jsou základy první pomoci – proto ji doporučujeme pro pracovníky v sociálních službách. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).