Novinky v první pomoci

Pracovníci v sociálních službách hrají klíčovou roli v poskytování první pomoci v různých urgentních situacích. Právě proto je důležité udržovat si aktualizované znalosti a dovednosti v oblasti předlékařské první pomoci. Seminář, který se konal 26.3. nabídl účastníkům příležitost k tomu, aby si tyto dovednosti osvěžili a doplnili. Průběh semináře zahrnoval nejen teoretickou přednášku, ale také praktické cvičení a simulace náhlých stavů, což přispělo k lepšímu porozumění a zapamatování si klíčových postupů

Seminář „Novinky v předlékařské první pomoci“ byl pro pracovníky v sociálních službách cennou příležitostí k posílení jejich schopnosti reagovat v případě nouze a poskytnout nezbytnou pomoc a podporu těm, kteří ji potřebují.

 

Stárnutí na vlastní kůži: Cesta k porozumění s geronto oblekem

V 21. století nabízí zdravotní péči široká škála inovativních technologií, které nejenom léčí, ale také vzdělávají. Mezi ně patří i geronto oblek, který se osvědčil jako cenný nástroj pro porozumění potřebám seniorů a lidí se zdravotním postižením. Co vlastně geronto oblek přináší?

Empatické prožití – geronto oblek není jen kus látky, je to zrcadlo, které odráží výzvy, s nimiž se denně potýkají senioři a lidé se zdravotním postižením. Umělé ztížení pohybu, zhoršení zraku či sluchu a další simulované aspekty stárnutí umožňují zúčastněným prožít, jaké to je, když běžné denní úkony přestávají být samozřejmostí.

Lepší porozumění – díky nošení geronto obleku získávají pečovatelé, zdravotníci a všichni, kdo pracují s touto populací, lepší porozumění potřebám svých klientů. Vlastní zkušenost s omezeními umožňuje nalézt způsoby, jak lépe přizpůsobit péči a služby individuálním potřebám každého člověka.

Karlovarský Červený kříž pořádal v únoru a březnu několik praktických seminářů s využitím geronto obleku o které je velký zájem.  Jeden z účastníků sdělil „Ten seminář byl úžasný! Díky vyzkoušení geronto obleků jsem získal nový pohled na práci se seniory a lidmi se zdravotním postižením. Bylo to pro mě nejen poučné, ale i velmi obohacující. Myslím si, že tato zkušenost nám všem pomůže lépe porozumět potřebám našich klientů a poskytnout jim ještě lepší péči a podporu.“

V kůži druhých: Simulační technologie ve vzdělávání o zdraví

Dne 9. února 2024 se konal kurz nazvaný „Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek“, který přinesl nový pohled na porozumění procesu stárnutí a výzvy, které s sebou přináší.

Geronto oblek, známý také jako stáří simulátor, je speciální pomůcka navržená tak, aby pomohla mladším jedincům pochopit fyzické a emocionální aspekty stárnutí. Tento kurz umožnil účastníkům zažít různé aspekty stárnutí prostřednictvím simulace, včetně omezení pohybu, sníženého zraku a sluchu, a dalších běžných problémů spojených se stárnutím.

Během kurzu se účastníci naučili nejen lépe porozumět fyzickým aspektům stárnutí, ale také se setkali s emocionálními výzvami, které mohou senioři zažívat, jako je pocit izolace, osamělosti a závislosti na pomoci ostatních. Kurz byl nejen poučným zážitkem pro účastníky, ale také přinesl důležité ponaučení o potřebě větší empatie a péče o naše starší občany.

Nové trendy ve výuce první pomoci

Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být na to připraven. 3. dubna se uskutečnil kurz první pomoci, který byl určen pro všechny, kteří se chtěli seznámit s novými trendy a postupy v poskytování první předlékařské pomoci.

Účastníci se seznámili nejen teoreticky, ale i prakticky s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci a provádění KPR. Lektor účastníkům přiblížil problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

Stejně jako všechny ostatní znalosti, i první pomoc je třeba neustále opakovat, jinak by se mohlo stát, že se nám vytratí z paměti. Ačkoliv doufáme, že se nikdy nedostanete do situace, kdy je třeba první pomoc poskytnout, je nutné na to být vždy připraven.

Vzdělávání pěstounů

Školení pěstounů v první pomoci (pěstouni jsou lidé, kteří se rozhodnou přijmout k sobě do rodiny dítě a věnovat mu stejné množství pozornosti, lásky a péče, jako by bylo jejich vlastní) se uskutečnilo 25. března. Toto školení provedlo absolventy základními úkony v první pomoci – praktické informace o poskytování první pomoci a základních život zachraňujících úkonech. Věříme, že se podařilo všechny účastníky inspirovat a podpořit myšlenku, že každý den se mohu naučit něco nového.

I pěstouni se vzdělávají v první pomoci

V sobotu 04.03.2023 proběhlo školení první pomoci pro pěstouny v Mariánských Lázních. Důraz byl kladen zejména na neodkladnou první pomoc u dětí. Školení proběhlo za příjemné atmosféry, kterou zpestřily mimo jiné i přítomné děti. I ty pozorně poslouchaly a využily příležitost k vyzkoušení KPR na figurínách. Každý si kromě příjemně stráveného dopoledne odnesl také klíčenku.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

Rozsah: 7 vyučovacích hodin

Cena: 670,00 Kč

Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.

 

Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací program MPSV: A2018/0629-SP/PC/VP

Rozsah: 7 vyučovacích hodin

Cena: 630,00 Kč

Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.