Nový rok – nový kabátek

Spousta z nás si na začátku nového roku dává jako předsevzetí dosáhnutí svého nejlepšího já. Oblastní spolek Českého červeného kříže K. Vary není výjimkou – letošní rok bychom se rádi zaměřili na modernizaci i zpříjemnění našich prostorů. Jako první dostalo „nový kabátek“ naše ošacovací středisko. Dne 18.01.2023 jsme tak po vánoční pauze opět zahájili provoz ošacovacího střediska, které pravidelně pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi. Zájem o tuto službu je i v roce 2023 velký, navštívil nás rekordní počet osob.

Ošacovací středisko funguje na principu vzájemné pomoci – dary ve formě hraček, oblečení i dětských potřeb věnují občané prostřednictvím OS ČČK Karlovy Vary potřebným rodinám, které mají možnost si dle svého uvážení a zdarma vybrat vše, co potřebují. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní ke svým spoluobčanům.

Ošacovacího střediska 2022

Ošacovací středisko ČČK slouží občanům v Karlových Varech přes třicet let. Zařízení, které začalo fungovat v roce 1990, bylo založeno pro potřeby sociálně znevýhodněných občanů – zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci. V letošním roce byla poskytovaná pomoc i ukrajinským uprchlíkům. Vzrostl i počet bezdomovců (Bezdomovec či bezdomovkyně je někdo, kdo nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu).

Forma poskytované služby je ambulantní a celkový počet klientů byl téměř 7 000 osob. Bylo vydáno více než 60 000 ks ošacení a věcí do domácnosti.

Poděkování – Dětská burza Komeňák

Děkujeme organizátorkám akce  Dětská burza Komeňák, Karlovy Vary za darováné oblečení, obuv a hračky, které Ošacovací středisko díky Vám získalo. Budou využity pro sociálně slabé spoluobčany, pro které je dané středisko otevřeno každou středu odpoledne a dále dle individuálních potřeb, vše je poskytováno zdarma. Sbírka nám velmi pomohla, protože zde bylo mnoho aktuálního oblečení v různých velikostech, kterých jsme měli nedostatek.

Mockrát děkujeme a velmi si Vaší (tradiční) pomoci vážíme.

Zábava, soutěže i napětí pro ukrajinské děti

Pro ukrajinské děti (věk 6-15 let) jsme připravili pestrý program, který obsahoval kromě vědomostí a dovedností, také zábavu, soutěže a napětí.  Šlo o příjemné podzimní zpestření a příležitost získat nové a zajímavé informace a znalosti v oblasti první pomoci.

Byly použity metodické materiály pro výuky první pomoci např. První pomoc není věda v ukrajinštině nebo Omalovány první pomoci v ukrajinštině. Každé dítě si také odneslo pexeso ve dvojjazyčné verzi, díky kterému si může trénovat pozornost a soustředění.

Ediční tituly připravil Český červený kříž ve spolupráci s IV-Nakladatelstvím.

Zábava v dětském koutku

Pro klienty, kteří přijdou s malými dětmi do ošacovacího střediska ČK, byl zřízený dětský koutek. Zatím co rodiče budou v klidu vybírat potřebné ošacení, děti si mohou užít mnoho zábavy v dětském koutku.

Ošacovací středisko ČČK opět v provozu

17. srpna se znovu otevře ošacovací středisko ČČK, provozní doba zůstává stejná – středa od 9:00 do 12:00 hodin.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a obdobných věcí. Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás. Přispějete svým oblečením či prací pro ošacovací středisko i vy?

Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Působení ošacovacího střediska za 1. pololetí 2022

Ošacovací středisko ČČK slouží občanům v Karlových Varech přes třicet let. Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Poskytovanou službu v prvním pololetí 2022 využilo téměř 2 000 klientů včetně pomoci válečným uprchlíkům, kteří se z místa války přesunuli do Karlovarského kraje.

Bylo vydáno více než 10 000 ks ošacení a věcí do domácnosti.

Ošacovací středisko našeho spolku je účelově provozované k plnění poslání a úkolů ČČK a ve své praxi ukazuje význam základních principů, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Děkujeme Statutárnímu městu Karlovy Vary, že nám poskytlo dotaci na provoz a činnost.

Poděkování za sběr použitého ošacení

Rádi bychom poděkovali firmě BIKO Karlovy Vary za uspořádání sbírky použitého ošacení pro naše ošacovací středisko ČK. Darované věci využijí nejen naši klienti, ale i rodiny ukrajinských uprchlíků, kteří to opravdu potřebují. Ještě jednou děkujeme všem občanům za jejich ochotu pomáhat potřebným.