Poděkování za sběr použitého ošacení

Rádi bychom poděkovali firmě BIKO Karlovy Vary za uspořádání sbírky použitého ošacení pro naše ošacovací středisko ČK. Darované věci využijí nejen naši klienti, ale i rodiny ukrajinských uprchlíků, kteří to opravdu potřebují. Ještě jednou děkujeme všem občanům za jejich ochotu pomáhat potřebným.

Pomoc rodinám z Ukrajiny pokračuje

Brzy to budou již tři měsíce od propuknutí války na Ukrajině. Tato situace zasáhla celou Evropu, od prvního dne invaze lidé přispívají penězi i potřebnými věcmi, státy pomáhají ukrajinské vojsko zásobovat zbraněmi a poskytují uprchlíkům bezpečné místo a nutné potřeby. Česká republika se zapojila do pomoci Ukrajině intenzivním způsobem a stále nepolevuje. OS ČČK Karlovy Vary od samého počátku vyhrocení konfliktu vede databázi dobrovolníků, zajišťuje zázemí i nutný nábytek včetně lůžek a lůžkovin a nabízí služby ošacovacího střediska. Stále probíhá spolupráce s organizacemi i dobrovolníky s cílem zajištění základních potřeb uprchlíků, kteří se nacházejí na území Karlovarského kraje. V minulých týdnech jsme také zorganizovali sbírku zdravotnického materiálu a následnou dopravu do centrály v Praze, dále jsme poskytli dopravu balíků oblečení do místa pobytu předem kontaktovaných rodin a pořádali výtvarné workshopy pro děti i dospělé.

Jedním z hlavních cílu pro nás bylo nalezení způsobu, jak pro válkou zasažené rodiny, které se nacházejí v našem regionu, opatřit prostředky, které budou moci využít cíleně a efektivně, ale zároveň jim bude ponechána svoboda výběru. Tato pomoc se odráží od definice svobody jako možnosti výběru a svobodného rozhodování. Každá rodina má své vlastní individualizované potřeby a preference, které si nejlépe dokáže naplnit sama. Na základě těchto myšlenek jsme rodinám opatřili a darovali poukazy na nákup léčiv, dioptrických brýlí, obuvi a dalších individuálních potřeb.

Poslední týden jsme se za finanční podpory zaměstnanců a vedení firmy WITTE Nejdek s.r.o. zaměřili na obstarání školních pomůcek, výtvarných potřeb apod. pro děti z ukrajinských rodin. Uvědomujeme si, že ačkoliv je situace těžká pro každého, koho se válka dotkla, pro děti je přizpůsobení novým okolnostem často psychicky náročnější. Nerozumí situaci ani svým novým spolužákům a sousedům, těžce se seznamují s novým prostředím i odlišnější kulturou. Proto je jedním z našich aktuálních cílů usnadnění procesu socializace ve školním prostředí i v životě mimo lavice prostřednictvím psychické a materiální podpory. Věříme, že společnými silami dokážeme snížit dopad na dětskou psychiku na minimum.

Potřebnost

Přemýšleli jste někdy nad tím, které prvky tvoří základ vašeho život? Co lze omezit, aby vám život stále ještě připadal „normální“? Jednou ze základních potřeb pro úspěšný proces socializace je oblečení. Na základě této myšlenky provozujeme již přes 30 let ošacovací středisko, ve kterém mají sociálně slabší rodiny možnost obstarat si potřebné kusy ošacení. Vzhledem k současné situaci na Ukrajině je ovšem nutné disponovat schopností flexibilně přizpůsobit nabízené služby aktuálním potřebám společnosti, proto jsme zpřístupnili ošacovací středisko také ukrajinským uprchlíkům, kteří se nacházejí na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím spolupráce s dalšími organizacemi, které pomáhají uprchlým Ukrajincům zejména v oblasti dočasného ubytování, jsme rozšířili nabízené služby také o dopravu oblečení po předchozí domluvě na určené místo.

Oblečení jako základní potřeba

Se začátkem května se konečně projevilo jaro a většina z nás pomalu mění teplé zimní oblečení za lehčí jarní a letní kusy. Rozhodli jsme se tuto nutnou přeměnu ulehčit ukrajinským uprchlíkům, kteří se nyní nacházejí na území Karlovarského kraje. Již delší dobu jsme v kontaktu se spoustou rodin s dětmi, které mají pobyt v našem regionu. Po předchozí domluvě jsme nyní kromě jiných forem pomoci začali s dopravou připraveného oblečení, které lze nosit v aktuálním počasí. Oblečení je jednou ze základních potřeb a zvlášť pro rodiny s malými dětmi, kde je běžné, že děti oblečení vlivem her rychleji opotřebují či z něj vyrostou, je tato materiální pomoc esenciální.

Služby ošacovacího střediska

OS ČČK Karlovy Vary již přes třicet let nabízí služby ošacovacího střediska všem, kteří potřebují tuto formu materiální pomoci. Doposud se jednalo převážně o sociálně slabé rodiny s dětmi, ke kterým se tak dostalo tolik potřebné oblečení pro rychle rostoucí děti i některé hračky či pomůcky do školy. Aktuální situace s ukrajinskými uprchlíky si ovšem žádá rozšíření těchto služeb, proto nyní nabízíme možnost výběru ošacení a hraček i pro Ukrajince, kteří jsou ubytovaní v našem regionu. Věříme, že se jedná o významné odlehčení starostí a že tento krok povede k usnadnění procesu intergrace.

Ošacení osob v ubytovně „Karkulka“ v Horním Slavkově

Nové ohnisko koronavirové nákazy zjistili 8. prosince 2020 hygienici v Karlovarském kraji, konkrétně v ubytovně „U Karkulky“ v Horním Slavkově. V ubytovně pobývá v současnosti 55 lidí, z toho u 29 byla prokázána pozitivita na COVID-19. Ubytovaní zůstali bez potřebných služeb, přestože polovina z nich je ze zdravotních důvodů závislá na péči druhých. Těmto osobám karlovarský Červený kříž poskytl materiální pomoc formou ošacení, kterou převzali pracovníci sociálního odboru KÚ KK a zajistili odvoz na ubytovnu.

Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Oblečení pro děti v době koronaviru

Kvůli koronaviru se opět zavřeli obchody s textilem a obuví, a tak rodiče chodí bezplatně „nakoupit“ dětem oblečení na zimu do karlovarského ošacovacího střediska. A nejen pro ně. Oblečení, které si lidé vyberou pro sebe, si nezkoušejí. Vše probíhá za přísných hygienických podmínek včetně dekontaminace nákupních košíků.

Z důvodu vysokého zájmu o tuto službu platí kromě hygienických pravidel i  pravidla morální. Doufáme, že se u nás darované oblečení nestane nedostatkovým zbožím.

Podzimní „COVID“ online výuka pro žáky 1.stupně

Dnešním dnem odstartovala online výuka pro některé děti rodičů, kteří
navštěvují naše ošacovací středisko. Na základě zájmu ze stran rodičů
jsme připravili materiály a jedné rodině zapůjčili notebook, aby bylo
možné se také zapojit do online výuky. Dnes začala výuka čtecí páteční
hodinou – vedle doučovaných dětí se směle zapojili také jejich starší
sourozenci a naše „čtecí hodina“ utekla velmi příjemně. Přestože děti
byly odlišného věkové složení od 2. do 5. třídy, tak četli všichni se
zájmem, přes víkend děti mohou nakreslit obrázek, nejhezčí obrázek bude
odměněn poukázkou na nákup knihy v knihkupectví.

Narozdíl od jarního online doučování jsme se poučili a připravili dětem
také papírové podklady pro výuku, bohužel ne všude je kvalita
internetového spojení vyhovující pro tyto přenosy. Těšíme se na obrázky
a na nasazení děti při další hodině.

Darovat nebo vyhodit?

Po opakovaných problémech jsme nuceni požádat všechny dárce nejen ošacení, ale i co darují drobné vybavení do domácnosti, o zvážení jejich daru. Někteří přinášejí věci ve stavu, kdy jsou již zcela nepoužitelné (špinavé, roztrhané, rozbité) a svůj „dar“ neznámí dárci nechají ležet před vchodem do prostor organizace, aniž by nám to dali na vědomí. My pak takové „dary“ musíme na své náklady likvidovat, což nás stojí velké finanční prostředky. Rádi bychom Vás tímto poprosili, zda byste vše před darováním prohlédli a vyřadili poškozené věci, které my nemůžeme již dále využít.

Prostřednictvím našeho ošacovacího střediska se snažíme pomáhat sociálně slabším skupinám obyvatel. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.