Zábava, soutěže i napětí pro ukrajinské děti

Pro ukrajinské děti (věk 6-15 let) jsme připravili pestrý program, který obsahoval kromě vědomostí a dovedností, také zábavu, soutěže a napětí.  Šlo o příjemné podzimní zpestření a příležitost získat nové a zajímavé informace a znalosti v oblasti první pomoci.

Byly použity metodické materiály pro výuky první pomoci např. První pomoc není věda v ukrajinštině nebo Omalovány první pomoci v ukrajinštině. Každé dítě si také odneslo pexeso ve dvojjazyčné verzi, díky kterému si může trénovat pozornost a soustředění.

Ediční tituly připravil Český červený kříž ve spolupráci s IV-Nakladatelstvím.

Zábava v dětském koutku

Pro klienty, kteří přijdou s malými dětmi do ošacovacího střediska ČK, byl zřízený dětský koutek. Zatím co rodiče budou v klidu vybírat potřebné ošacení, děti si mohou užít mnoho zábavy v dětském koutku.

Ošacovací středisko ČČK opět v provozu

17. srpna se znovu otevře ošacovací středisko ČČK, provozní doba zůstává stejná – středa od 9:00 do 12:00 hodin.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a obdobných věcí. Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás. Přispějete svým oblečením či prací pro ošacovací středisko i vy?

Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Působení ošacovacího střediska za 1. pololetí 2022

Ošacovací středisko ČČK slouží občanům v Karlových Varech přes třicet let. Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Poskytovanou službu v prvním pololetí 2022 využilo téměř 2 000 klientů včetně pomoci válečným uprchlíkům, kteří se z místa války přesunuli do Karlovarského kraje.

Bylo vydáno více než 10 000 ks ošacení a věcí do domácnosti.

Ošacovací středisko našeho spolku je účelově provozované k plnění poslání a úkolů ČČK a ve své praxi ukazuje význam základních principů, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Děkujeme Statutárnímu městu Karlovy Vary, že nám poskytlo dotaci na provoz a činnost.

Poděkování za sběr použitého ošacení

Rádi bychom poděkovali firmě BIKO Karlovy Vary za uspořádání sbírky použitého ošacení pro naše ošacovací středisko ČK. Darované věci využijí nejen naši klienti, ale i rodiny ukrajinských uprchlíků, kteří to opravdu potřebují. Ještě jednou děkujeme všem občanům za jejich ochotu pomáhat potřebným.

Pomoc rodinám z Ukrajiny pokračuje

Brzy to budou již tři měsíce od propuknutí války na Ukrajině. Tato situace zasáhla celou Evropu, od prvního dne invaze lidé přispívají penězi i potřebnými věcmi, státy pomáhají ukrajinské vojsko zásobovat zbraněmi a poskytují uprchlíkům bezpečné místo a nutné potřeby. Česká republika se zapojila do pomoci Ukrajině intenzivním způsobem a stále nepolevuje. OS ČČK Karlovy Vary od samého počátku vyhrocení konfliktu vede databázi dobrovolníků, zajišťuje zázemí i nutný nábytek včetně lůžek a lůžkovin a nabízí služby ošacovacího střediska. Stále probíhá spolupráce s organizacemi i dobrovolníky s cílem zajištění základních potřeb uprchlíků, kteří se nacházejí na území Karlovarského kraje. V minulých týdnech jsme také zorganizovali sbírku zdravotnického materiálu a následnou dopravu do centrály v Praze, dále jsme poskytli dopravu balíků oblečení do místa pobytu předem kontaktovaných rodin a pořádali výtvarné workshopy pro děti i dospělé.

Jedním z hlavních cílu pro nás bylo nalezení způsobu, jak pro válkou zasažené rodiny, které se nacházejí v našem regionu, opatřit prostředky, které budou moci využít cíleně a efektivně, ale zároveň jim bude ponechána svoboda výběru. Tato pomoc se odráží od definice svobody jako možnosti výběru a svobodného rozhodování. Každá rodina má své vlastní individualizované potřeby a preference, které si nejlépe dokáže naplnit sama. Na základě těchto myšlenek jsme rodinám opatřili a darovali poukazy na nákup léčiv, dioptrických brýlí, obuvi a dalších individuálních potřeb.

Poslední týden jsme se za finanční podpory zaměstnanců a vedení firmy WITTE Nejdek s.r.o. zaměřili na obstarání školních pomůcek, výtvarných potřeb apod. pro děti z ukrajinských rodin. Uvědomujeme si, že ačkoliv je situace těžká pro každého, koho se válka dotkla, pro děti je přizpůsobení novým okolnostem často psychicky náročnější. Nerozumí situaci ani svým novým spolužákům a sousedům, těžce se seznamují s novým prostředím i odlišnější kulturou. Proto je jedním z našich aktuálních cílů usnadnění procesu socializace ve školním prostředí i v životě mimo lavice prostřednictvím psychické a materiální podpory. Věříme, že společnými silami dokážeme snížit dopad na dětskou psychiku na minimum.

Potřebnost

Přemýšleli jste někdy nad tím, které prvky tvoří základ vašeho život? Co lze omezit, aby vám život stále ještě připadal „normální“? Jednou ze základních potřeb pro úspěšný proces socializace je oblečení. Na základě této myšlenky provozujeme již přes 30 let ošacovací středisko, ve kterém mají sociálně slabší rodiny možnost obstarat si potřebné kusy ošacení. Vzhledem k současné situaci na Ukrajině je ovšem nutné disponovat schopností flexibilně přizpůsobit nabízené služby aktuálním potřebám společnosti, proto jsme zpřístupnili ošacovací středisko také ukrajinským uprchlíkům, kteří se nacházejí na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím spolupráce s dalšími organizacemi, které pomáhají uprchlým Ukrajincům zejména v oblasti dočasného ubytování, jsme rozšířili nabízené služby také o dopravu oblečení po předchozí domluvě na určené místo.

Oblečení jako základní potřeba

Se začátkem května se konečně projevilo jaro a většina z nás pomalu mění teplé zimní oblečení za lehčí jarní a letní kusy. Rozhodli jsme se tuto nutnou přeměnu ulehčit ukrajinským uprchlíkům, kteří se nyní nacházejí na území Karlovarského kraje. Již delší dobu jsme v kontaktu se spoustou rodin s dětmi, které mají pobyt v našem regionu. Po předchozí domluvě jsme nyní kromě jiných forem pomoci začali s dopravou připraveného oblečení, které lze nosit v aktuálním počasí. Oblečení je jednou ze základních potřeb a zvlášť pro rodiny s malými dětmi, kde je běžné, že děti oblečení vlivem her rychleji opotřebují či z něj vyrostou, je tato materiální pomoc esenciální.

Služby ošacovacího střediska

OS ČČK Karlovy Vary již přes třicet let nabízí služby ošacovacího střediska všem, kteří potřebují tuto formu materiální pomoci. Doposud se jednalo převážně o sociálně slabé rodiny s dětmi, ke kterým se tak dostalo tolik potřebné oblečení pro rychle rostoucí děti i některé hračky či pomůcky do školy. Aktuální situace s ukrajinskými uprchlíky si ovšem žádá rozšíření těchto služeb, proto nyní nabízíme možnost výběru ošacení a hraček i pro Ukrajince, kteří jsou ubytovaní v našem regionu. Věříme, že se jedná o významné odlehčení starostí a že tento krok povede k usnadnění procesu intergrace.