Červený kříž v Karlových Varech učil finanční gramotnost

Dne 20. května se v učebně karlovarského Červeného kříže konal vzdělávací odpolední program zaměřený na finanční gramotnost. Tento seminář měl za hlavní cíl naučit účastníky efektivně hospodařit s penězi. Zvláštní pozornost byla věnována aktivitám pro sociálně slabé občany, s důrazem na navázání a prohloubení kontaktu s osobami společensky znevýhodněnými a jejich motivaci ke změně.

Účastníci semináře se naučili praktické dovednosti a strategie pro správu svých financí. Program zahrnoval několik klíčových témat. Prvním z nich bylo sestavování rozpočtu, kde byly představeny základní principy tvorby osobního nebo rodinného rozpočtu. Účastníci se dozvěděli, jak sledovat své příjmy a výdaje, jak priorizovat výdaje a jak stanovit realistické finanční cíle.

Jedním z hlavních cílů semináře bylo motivovat účastníky ke změně a k aktivnímu přístupu k vlastním financím. Sociálně znevýhodnění občané často čelí nejen finančním problémům, ale i psychologickým bariérám, které jim brání v efektivním hospodaření s penězi. Seminář se proto snažil budovat sebevědomí účastníků a ukázat jim, že i malé kroky mohou vést k významným změnám v jejich finanční situaci.

Seminář se setkal s pozitivní odezvou. Účastníci ocenili praktické rady a možnost individuálních konzultací. Mnozí z nich vyjádřili zájem o další podobné akce. Karlovarský Červený kříž plánuje pokračovat v organizaci vzdělávacích seminářů zaměřených na finanční gramotnost a další oblasti, které mohou přispět ke zlepšení životní situace sociálně slabých občanů.

Pomoc a činnost ošacovacího střediska

Konzumní způsob života, který je charakteristický pro moderní společnost, má mnoho důsledků. Jedním z nich je rostoucí počet lidí, kteří se dostávají do finančních problémů. Tyto finanční problémy přicházejí nenápadně a postupně, a nejvíce jsou jimi zasaženy děti.

Jedním z hlavních problémů konzumního způsobu života je, že vede k vytváření dluhů. V těchto těžkých časech hraje klíčovou roli ČČK. Ošacovací středisko karlovarského Červeného kříže zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc těm, kteří se z nějakého důvodu ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci. Tato pomoc je neocenitelná a mnoho lidí na ni spoléhá.

V lednu, ošacovací středisko zaznamenalo výrazný nárůst počtu lidí, kteří přišli pro ošacení. Tento trend ukazuje, jak důležitou roli středisko hraje v naší společnosti.

Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary. Děkujeme za to všem spoluobčanům, kteří svými dary do ošacovacího střediska přispívají, i těm, kteří nám s provozem pomáhají.

Do krizové situace se může dostat každý z nás. Proto je důležité, abychom byli solidární a pomáhali těm, kteří se ocitli v nesnázích. Pomozte nám pomáhat lidem v nesnázích i nadále…

Poděkování všem dárcům za oblečení pro sociálně potřebné

Náš dík si zaslouží lidé, kteří přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a hraček do našeho ošacovacího střediska. Darované věci využívají osoby, kteří to opravdu potřebují – osoby v sociální tísni. Poskytovanou službu v letošním roce využilo přes 2 000 klientů. Bylo vydáno více než 35 000 kusů ošacení a věcí do domácnosti.
Ačkoliv tyto osoby neznáte, pomáháte jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Poděkování za sbírku v rámci Dětské burzy v K. Varech

Děkujeme všem, kteří nám v rámci akce  Dětská burza Komeňák, Karlovy Vary darovali oblečení, obuv a hračky pro děti ze sociálně slabých rodin. Naše ošacovací středisko je otevřeno potřebným pravidelně každou středu a v případě potřeby i dle individuální domluvy. Pro zájemce je vše zdarma.

Mockrát děkujeme dárcům i organizátorům a velmi si Vaší (tradiční) pomoci vážíme.

Pomoc ve formě šatníku

Pomáhat ukrajinským uprchlíkům žijící v Karlovarském kraji můžeme mnoha způsoby. Materiálně i finančně.  Karlovarský Červený kříž využil první možnost, materiální pomoc ve formě ošacení, obuvi a dalších nezbytných věcí do domácnosti. Proto také v tomto ohledu spolupracujeme se státní správou např. tento týden byl zájem o kojenecké oblečení.

Náš spolek se snaží být co nejvíce prospěšný osobám, které to opravdu potřebují a kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat i když si přijdou jen pro radu.

Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Karlovarské ošacovací a humanitární středisko ČK

Od začátku letošního roku vnímáme, že špatná ekonomická situace vážným způsobem dopadá na rodiny s dětmi, zejména na ty rodiny, které jsou dlouhodobě oslabeny rizikovými faktory ekonomiky. To se promítá do zvýšení návštěvnosti ošacovacího střediska karlovarského Červeného kříže. V prvním pololetí letošního roku byl ve středisku celkový počet obsloužených osob 562, z toho sociálních případů doporučených sociálními odbory samosprávy 241. Bylo vydáno více než 6 560 kusů ošacení a věcí do domácnosti. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří svými materiálními dary přispěli a budou přispívat i nadále do našeho střediska.

V měsíci srpnu bude z provozních důvodů ošacovací středisko uzavřeno. Od středy 6. září startuje obvyklá otevírací doba od 9 do 12 hodin. Otevírat se rovněž bude pobočka v Horní Blatné.

Služba je určena pro všechny osoby, kteří se ocitli v nepříznivých životních situacích. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.