Potřebným vychází vstříc také v Horní Blatné

Nově vzniklé ošacovací středisko je přístupné od začátku května. Obecní úřad Horní Blatná vyšel vstříc MS ČČK Krušné Hory – Horní Blatná a poskytl bezplatně potřebné prostory. Středisko slouží potřebným každý všední den po telefonické domluvě a zájemci ho najdou na adrese nám. Sv. Vavřince 1, Horní Blatná. Činnost v  ošacovacím středisku je dobrovolná práce členů a dobrovolníků MS ČČK.

Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Ošacovací středisko je účelově provozované k plnění poslání a úkolů ČK a ve své praxi ukazuje význam základních principů, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Od jejich formulace uplynulo více než padesát let. Díky nim se zvedají pomyslné závory a můžeme se tak dostat k těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují, ať jsou kdekoli.

Pomoc občanům Ukrajiny pokračuje

Karlovarský Červený kříž i nadále pokračuje nejen v pomoci materiální, ale také v humanitární pomoci ukrajinským rodinám s dětmi. Jsme v kontaktu se spoustou rodin, které mají pobyt v našem regionu. Připravujeme pro ně řadu podporujících aktivit – výtvarné workshopy, pohybové aktivity, kurz finanční gramotnosti. Cílem je podpořit socializaci ukrajinských dětí i jejich rodičů. Tyto aktivity navíc nabízí smysluplné využití volného času.

Karlovarské ošacovací středisko ČK

Přes třicet let karlovarský Červený kříž provozuje ošacovací středisko. Zprostředkovává pomoc lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci. Pomoc je určena lidem bez domova, samoživitelům, rodinám s více dětmi, seniorům, zdravotně postiženým, propuštěným z výkonu trestu… Zkrátka všem, kteří ji potřebují, ať už se do svízelné situace dostali kvůli ztrátě zaměstnání, živelné pohromě, nebo z jiného důvodu.

Počty dárců materiální pomoci se stále zvyšují, vloni jich přišlo celkem 2 000.

Rok od roku ale také narůstá počet klientů a osob se žádostí. V loňském roce jsme pomohli 3 000 osobám. Doufáme, že lidé z karlovarského okresu budou i letos dobří a obětaví a že jim nebude lhostejná životní nouze některých ostatních lidí. Do střediska je přijímáno obnošené, ale čisté a použitelné šatstvo ne starší 10 let.

Poděkování za sbírku v rámci Dětské burzy v K. Varech

Děkujeme všem, kteří nám v rámci akce  Dětská burza Komeňák, Karlovy Vary darovali oblečení, obuv a hračky pro děti ze sociálně slabých rodin. Naše ošacovací středisko je otevřeno potřebným pravidelně každou středu a v případě potřeby i dle individuální domluvy. Pro zájemce je vše zdarma. Sbírka nám velmi pomohla, protože zde bylo mnoho aktuálního oblečení v různých velikostech, kterých jsme měli nedostatek.

Mockrát děkujeme dárcům i organizátorům a velmi si Vaší (tradiční) pomoci vážíme.

Pomoc Ukrajině pokračuje

Nedávno jsme si připomněli neveselé první výročí od rozpoutání války na Ukrajině. Stejně jako před rokem stále zaznamenáváme silnou potřebu materiální pomoci. V současné době jsme zaměřeni zejména na pomoc ukrajinským uprchlíkům ve všech oblastech lidských potřeb. Jedním z našich dalších cílů je také integrace uprchlíků nacházejících se na našem území do společnosti včetně zapojení do pracovního procesu.

Nový rok – nový kabátek

Spousta z nás si na začátku nového roku dává jako předsevzetí dosáhnutí svého nejlepšího já. Oblastní spolek Českého červeného kříže K. Vary není výjimkou – letošní rok bychom se rádi zaměřili na modernizaci i zpříjemnění našich prostorů. Jako první dostalo „nový kabátek“ naše ošacovací středisko. Dne 18.01.2023 jsme tak po vánoční pauze opět zahájili provoz ošacovacího střediska, které pravidelně pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi. Zájem o tuto službu je i v roce 2023 velký, navštívil nás rekordní počet osob.

Ošacovací středisko funguje na principu vzájemné pomoci – dary ve formě hraček, oblečení i dětských potřeb věnují občané prostřednictvím OS ČČK Karlovy Vary potřebným rodinám, které mají možnost si dle svého uvážení a zdarma vybrat vše, co potřebují. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní ke svým spoluobčanům.

Ošacovacího střediska 2022

Ošacovací středisko ČČK slouží občanům v Karlových Varech přes třicet let. Zařízení, které začalo fungovat v roce 1990, bylo založeno pro potřeby sociálně znevýhodněných občanů – zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci. V letošním roce byla poskytovaná pomoc i ukrajinským uprchlíkům. Vzrostl i počet bezdomovců (Bezdomovec či bezdomovkyně je někdo, kdo nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu).

Forma poskytované služby je ambulantní a celkový počet klientů byl téměř 7 000 osob. Bylo vydáno více než 60 000 ks ošacení a věcí do domácnosti.