Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Program:

Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.

Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

1. První pomoc

  • Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
  • Bezvědomí
  • Kardiopulmonální resuscitace – dospělý, dítě

2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života

  • Zástava masivního zevního krvácení
  • Vnitřní krvácení a prevence šoku
  • Tonutí
  • Úraz elektrickým proudem
  • Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *