Události

Datum / čas Událost
28.3.2019
9:00 - 12:45
Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
4.4.2019
16:30 - 18:00
Beseda Co lze zachránit z českého školství? Aneb aktuální politická situace
SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, Karlovy Vary
5.4.2019
9:30 - 13:30
Využití transakční analýzy při efektivní komunikaci
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
10.4.2019
10:00 - 14:00
Jak na hudebku
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
11.4.2019
Celý den
Poruchy chování I.
12.4.2019
Celý den
Poruchy chování II.
15.4.2019
16:00 - 18:00
Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí - seminář pro širokou veřejnost
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
26.4.2019
9:00 - 13:30
Řešení konfliktních situací „“učitel – žák“
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
29.4.2019
9:00 - 14:30
Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
30.4.2019
9:00 - 15:00
Metody vyučování čtení
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
1 2