Události

Datum / čas Událost
4.3.2024
9:30 - 14:00
ADHD/ADD A ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
8.3.2024
9:00 - 15:00
TVOŘIVÁ DRAMATIKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
11.3.2024
9:30 - 14:00
VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
13.3.2024
9:00 - 15:00
INSPIROMAT EFEKTIVNÍ VÝUKY NA 1. STUPNI ZŠ
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
14.3.2024
9:30 - 15:30
MOŽNOSTI ELIMINACE PERCEPČNĚ MOTORICKÝCH DEFICITŮ A REEDUKACE VPU DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
15.3.2024
9:00 - 15:00
PRIMÁRNÍ PREVENCE S VYUŽITÍM VÝTVARNÝCH TECHNIK
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
25.3.2024
9:30 - 14:00
MOŽNOSTI REEDUKACE VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
5.4.2024
9:30 - 15:30
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U ŽÁKŮ SE SPU
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
6.4.2024
Celý den
Studium pro asistenty pedagoga v Karlových Varech
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
12.4.2024
Celý den
Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)
Učebna OS ČČK, Karlovy Vary Karlovarský
1 2