Poděkování dárcům

Děkujeme všem dárcům, které zaujala naše výzva, udělali si čas a přišli darovat během měsíce září oblečení, hračky a školní pomůcky, aby pomohli rodinám s dětmi a matkám samoživitelkám, které tuto pomoc potřebují.

Zároveň velké poděkování patří firmě BIKO second hand Karlovy Vary za zachování jejich přízně. Díky nim jsme mohli a můžeme obdarovat mnoho rodin, pro které tato pomoc byla, je a vždy i bude naléhavě potřebná.

Nezbytnost první pomoci ve školském prostředí

Druhý a třetí víkend v září byl začátkem „školního roku“ pro účastníky kurzu Studium pro asistenty pedagoga. Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Na konci studia všechny čeká úspěšné složení závěrečné zkoušky, která zahrnuje také teoretické i praktické znalosti z první pomoci. A právě tato oblast je klíčem k bezpečné výuce, ačkoliv se často v přípravě asistentů pedagoga zanedbává. Ve školském prostředí je pravděpodobnost úrazu vysoká a často děti zachrání právě včas a správně provedená první pomoc.

Den s první pomocí

Karlovarský červený kříž byl první červencový týden partnerem výuky první pomoci na letním táboře s názvem TAJEMSTVÍ ŠAMANA, které pořádalo Hnutí SKALP (Hnutí Správných kamarádů a kamarádek, legrace a pohybu). Děti kromě indiánského dobrodružství, prožily i jeden den s tématikou první pomoci. Vyzkoušely si první pomoc formou simulací za využití techniky maskování, získaly základní informace, které jsou pro poskytování první pomoci nezbytné. Do konce tábora děti čekala ještě spousta her, výletů, prostě klasická táborová zábava.

11.09.2021 – Světový den první pomoci

Světový den první pomoci má upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může v prvních minutách rozhodnout o životě a smrti člověka. Protože máme mnohaleté zkušenosti ve vzdělávání dětí i dospělých v první pomoci, uskutečnili jsme právě tento den seminář na nejčastější nehody v domácím prostředí. Přítomní se podle vyplněných dotazníků shodli, že je potřeba snížit výskyt dětských úrazů. Dále z dotazování vyplynulo, že se prevenci úrazů dětí nevěnuje dle nich dostatečná pozornost, ačkoliv za děti mají zodpovědnost právě rodiče. Proto byla výuka zaměřena nejen na první pomoc, ale také na prevenci úrazovosti, která zahrnovala také výchovu a motivaci k bezpečnému chování v domácím prostředí. Seminář dal základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. K výuce jsme použili resuscitační vybavení společnosti Helago.

Doučování s dobrovolníky

Ačkoliv se to zdálo skoro nemožné, po prázdninách se děti opět vrátily do školních lavic, to ovšem s sebou přineslo řadu problémů – některým dětem bohužel distanční výuka neprospěla, je proto potřeba učivo dohnat pomocí individuálního přístupu. Proto jsme se rozhodli přijít s projektem na podporu „pandemií postižených“ žáků, aby nedošlo k výraznému zhoršení školní úspěšnosti. S výukou jsme začali posledním týden prázdnin, projekt bude trvat do konce září.

Nápad můžeme realizovat díky pečlivě vybraným dobrovolníkům, kteří jsou ochotni docházet do rodin a pracovat s dětmi. S pomocí rodičů, kteří projevili zájem, jsme naplánovali dočasné doučování, které nabídne úzký kontakt mezi dobrovolníkem a dítětem bez jakéhokoliv rozptýlení. Hodiny jsou navrženy tak, aby se doplnilo přesně to, co chybí, a navrátila se dětem přirozená zvídavost a kladný vztah k učení.

Středověké slavnosti purkrabího Půty

Karlovarský Červený kříž zajišťoval zdravotnický dozor na středověké slavnosti purkrabího Půty na hradě Loket 7. a 8. srpna Léta Páně 2021. Dva dny se návštěvníci obveselovali, dobře pobavili při kulturních akcích a zároveň se poučili v expozicích hradu o historii. Součástí byly i prodejní trhy s doprovodným programem na loketském náměstí. Zdravotníci na místě ošetřili několik drobných poranění. Jedno záchranářské rčení s trochou nadsázky říká, že nejlépe se poskytuje první pomoc tomu, komu se nic nestalo.