Svatováclavské posvícení s první pomocí

V sobotu 21. září na náměstí v Novém Sedle proběhlo Svatováclavské posvícení za účasti karlovarského Červeného kříže.

Úrazy jsou největší nepřátelé dětí, zejména při sportovní a zájmové činnosti. Díky prevenci se počet úrazů snižuje, a tak jsme se na akci zaměřili na prevenci úrazů a poskytnutí informací o neodkladné první pomoci dětem. Nabídli jsme názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Desítky lidí si vyzkoušeli i tzv. opilecké brýle.

Pořádání podobných akcí je potřebné, aby lidem připomněly, že první pomoc jsou v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku. Včasné poskytnutí první pomoci může zvýšit podíl zraněných lidí, kteří se nakonec vrátí do normálního života, až na 70 procent.

Dětský psycholog: Spolupráce rodiny a školy

Karlovarský Červený kříž připravil další podzimní přednášku PhDr. Václava Mertina. Oblíbený dětský psycholog pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách. Napsal desítky knih a studií o dětech, učitelích a různých podobách vzdělávacího procesu.

Přednáška se uskutečnila 17. září a zkušeného lektora si přišly poslechnout více než dvě desítky pedagogů. V průběhu přednášky lektor odpovídal na řadu otázek. „Jsou dnes děti opravdu jiné, než byly dříve?“ nebo „Co si myslíte o střídavé péči?“ byly jedněmi z nich. Nechyběla ani bouřlivá diskuse. Václav Mertin přednášku ukončil slovy: „Děti nám vlastně nastavují zrcadlo. Nejsou snad úplně stejní, jako jsme byli my, protože i podmínky jsou jiné, leč jestliže děti kolem sebe vidí podvádění, násilí, další nevhodné chování a jednání, proč by se měly chovat jinak? Faktický vzor je mnohem silnější než slova….“

„Strávili jsme tak příjemné dopoledne a těšíme se na další přednášku.“ uváděli posluchači. I my organizátoři se zase těšíme na další spolupráci s panem lektorem, která je předběžně domluvena na jaro příštího roku.

Rozhovor s dárcem krve paní Miluší Bajgarovou

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?

Špatně se to popisuje, pocit důležitosti, že někomu pomůžu, zachráním život.

 1. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?

Asi 6, včetně plazmy celkem cca 13.

 1. Jak často chodíte darovat krev?

Pravidelně každé čtvrtletí chodím na krev, měsíčně chodím darovat plazmu.

 1. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?

Příspěvek z FKSP již od 10 odběrů a samozřejmě nárok na placené volno.

 1. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího?

Začala chodit kolegyně a kolegové chodí nyní také navíc darovat i plazmu.

 

Sbírka dětem na golfovém turnaji

Dne 25.8.2019 se na klubovém turnaji GC Cihelny poprvé ve své historii uspořádala prostřednictvím karlovarského Červeného kříže sbírka různých potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin. Pomoc byla účelově zaměřena na materiální sbírku školních potřeb, oblečení, obuvi a dalších nezbytných pomůcek do nového školního roku. Věříme, že toto darované vybavení zlepší a zpříjemní dětem vstup do školy. Dle statistiky se téměř každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi nachází ve špatné ekonomické situaci.

Děkuje všem, kteří se zapojili a přispěli svými dary do materiální sbírky na pomoc dětem ze sociálně potřebných rodin.

Rozhovor s dárcem krve panem Františkem Hyčkem

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?
  Ano pamatuji, tehdy jsem byl ještě student a darovat krev jsem začal, abych se odnaučil strachu z odběrů, mimo toho, že jsem měl velký strach mě po předchozích zkušenostech velmi překvapilo, že lze žílu napíchnout na poprvé bez toho, aby mi v ruce někdo půl hodiny kroutil jehlou. Po odběru jsem měl radost, že vše dobře dopadlo, a že jsem udělal dobrý skutek.
 2. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?
  Odběrů mám za sebou celkem 21, ale chodím darovat i krevní plazmu, takže kolik odběrů krve mám za sebou bohužel přesně nevím.
 3. Jak často chodíte darovat krev?
  Krev většinou chodím darovat 2× až 4× ročně během toho téměř každý měsíc chodím darovat ještě krevní plazmu.
 4. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?
  Prostřednictvím FKSP mám nárok na vyplacení finančního daru, který bývá kolem 500Kč.
 5. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího?
  Ano, ale bohužel ne vždy se tato snaha setkala s úspěchem.

Ošacovací středisko ČČK

Máte doma použité ošacení, které již nepotřebujete? Je spousta lidí, kteří by je ještě využili. Budeme proto rádi, když je věnujete do našeho ošacovacího střediska. Do střediska je přijímáno obnošené, ale čisté a použitelné šatstvo ne starší 10 let.

Po opakovaných problémech jsme nuceni požádat všechny dárce ošacení o zvážení jejich daru. Někteří přinášejí věci ve stavu, kdy jsou již nepoužitelné (špinavé, roztrhané).

My pak takové „dary“ musíme na své náklady likvidovat, což nás stojí velké finanční prostředky.

Použité ošacení zdarma věnujeme fyzickým osobám, které mají doporučení od sociálního odboru.

Upozorňujeme naše klienty, že výběr ošacení je omezený a vždy vychází z aktuálních možností ošacovacího střediska ČČK.

Sběr a výdej šatstva a dalších potřebných věcí je vždy ve středu od 11:30 do 14:30 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě.

Za věnované ošacení předem děkujeme.

Zdravotnické zajišťování akcí

Ročně obstaráváme více než 40 zdravotnických dozorů. Zajišťujeme sportovní, kulturní a společenské akce dle požadavků organizátora. Poskytujeme plný servis včetně vybavení zdravotnickým materiálem. Náš zdravotnický tým je plný zkušených a prověřených lidí. Služby zařizujeme na různorodých akcích karlovarského regionu, jako jsou zápasy žáků HC Energie Karlovy Vary, pobytové akce dětí i dospělých, slavnosti nebo v neposlední řadě koncerty. Máte i vy zájem o zdravotnické zajištění vaší akce?

Vodníci a podvodníci

Jak už je zvykem, i letos hnutí Skalp připravilo pro děti letní pohybový tábor, ve kterém dostalo ČČK Karlovy Vary místo pro aktivity spojené s první pomocí. Tábor se uskutečnil mezi 13. a 26. červencem v Lubách u Potůčku. Název letošního ročníku vychází z celoetapové hry Vodníci a podvodníci. Děti se rozhodně nenudily, byly pro ně připraveny nejrůznější hry, soutěže, poznávací výlety, návštěva bazénu a zvířecí farmy, jízda na koni a netradiční kutilská dílna. My jsme přispěli ukázkami zaměřenými na záchranu tonoucích a vědomostními soutěžemi první pomoci. Mezi úkoly se nacházelo například provedení KPR na torzu dospělého i dítěte, pantomima či běhací kvíz. Na všechny čekaly sladké odměny za podané výkony.

Tábor sloužil k zpestření léta i k naučení nových věcí. Děti se vyřádily a našly si nové kamarády, ale také se dozvěděly a naučily spoustu zajímavých a užitečných věcí do života. Jsme rádi, že hnutí takové tábory pořádá a že i my můžeme být součástí těchto důležitých chvil v životě dětí.

 

Odpoledne první pomoci

První prázdninovou sobotu jsme pro rodiny s dětmi uspořádali „Odpoledne první pomoci.“ Jednalo se o odpoledne věnované těm, kteří se přišli něco dozvědět o první pomoci nebo kteří dorazili, aby si vyzkoušeli, nakolik si v první pomoci věří. Vše probíhalo buď formou her a soutěží, nebo spontánních dotazů. Měli jsme radost, kolik čerstvých maminek se zajímalo o to, jak podat první pomoc malému miminku. Také nás překvapily děti, které se ptaly, jak pomoci svému kamarádovi, kdyby se mu něco stalo na hřišti nebo ve škole. Všichni odcházeli, plní dojmů a nových vědomostí a dovedností.

Význam ošacovacího střediska

Konec školního roku znamenal také dočasné uzavření karlovarského ošacovacího střediska, které je součástí OS ČČK K. Vary. Ošacovacímu středisku mohou lidé věnovat své již nepotřebné věci, například oblečení, obuv nebo hračky. Tyto položky se poté dostávají těm, kteří je potřebují. Bohužel i dnes existuje spousta lidí, které se toto pro nás základní zboží nedostává nebo se nachází ve velmi nepříznivé situaci. Za toto pololetí jsme ovšem pomohli více než 1300 osobám, mezi které patří i rodiny s malými dětmi. Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a obdobných věcí. Náš dík si zaslouží i dobrovolníci, kteří přijímají a vydávají již zmíněné zboží. Ačkoliv je středisko přes léto zavřené, jsme připraveni lidem v krizových situacích pomoci výše uvedenou formou. Středisko bude opět otevřeno 21. srpna.

Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás. Přispějete svým oblečením či prací pro ošacovací středisko i vy?