Poděkování

Dobrovolná pomoc je v dobách krize či přírodní katastrofy vždy jedním z klíčových faktorů k zvládnutí situace. Pandemie Covid-19 není výjimkou. Jelikož si našich dobrovolníků velmi vážíme a jsme jim vděční, rozhodli jsme se jim poděkovat formou předání medailí „Děkujeme“. Tuto medaili si převzalo 27 osob s dobrým srdcem, které se rozhodly obětovat svůj volný čas a ohrozit své zdraví, aby pomohly desítkám dalších životů. Ještě jednou děkujeme!

Karlovarský Červený kříž podpořil rodiny s dětmi

Předvánoční čas je vhodnou roční dobou k pomáhání druhým. I my jsme se letos rozhodli pomoct druhým – konkrétně sociálně slabým rodinám. Vánoční nákupy potravin či dárků se mohou velmi prodražit a ne všechny rodiny mají dostatek financí na pečení cukroví, přípravu vánoční hostiny či pro spoustu dárků pro děti pod stromečkem, proto jsme vytipovaným rodinám darovali poukazy v hodnotě 500 Kč na nákupy na vánoční svátky dle jejich uvážení. Všichni si zaslouží tento čas prožít v klidu a pohodě s rodinou a dobrým jídlem!

Setkání členu karlovarského spolku

Dne 26. listopadu se sešli členové OS ČČK Karlovy Vary ohledně řešení aktuální covidové situace. Mezi projednávaná témata patřily také činnosti a aktivity spolku v průběhu roku 2021 a plány na rok 2022. V takovém hojném počtu jsme se sešli po dlouhé době. Připomněli jsme si tak důležitost pospolitosti a vděčnost za možnost sedět spolu u jednoho stolu.

Vánoční potěšení

Období Vánoc je charakteristické dobročinností a laskavými nesobeckými skutky. Výjimkou není ani čin Místní skupiny ČČK ve Valči (zejména paní Pavlíkové a paní Zetkové), která se letos rozhodla udělat radost starším obyvatelům Karlovarského kraje. Členky této skupiny upletly teplé ponožky a vyrobily dekorační betlém za účelem věnovat je seniorům, kteří často vnímají vánoční svátky jako smutné období roku, a zpříjemnit jim tak tento čas. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili výroby těchto předmětů a rozhodli se potěšit spoustu srdcí organizace Senioři Karlovy Vary, z.s.

Je důležité myslet na druhé a šířit radost, když k tomu máme prostředky a příležitost.

Předvánoční akce

Krabice od bot plné dárků (od knížek, přes hračky až po nějaké oblečení) už postupně darujeme do sociálně slabých rodin. Snažíme se vždy vybrat vhodnou věc podle věku a pohlaví dítěte. Cílem je udělat dětem krásnější Vánoce.

 

Asistent pedagoga

Poslední listopadový víkend byl ukončený kurz Studium pro asistenty pedagoga testovou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolventi jsou připraveni na výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT (80 hodin teorie, 40 hodin praxe).

Poděkování -Dětská burza Komeňák

Velmi děkujeme Zdeňce Šebkové a týmu organizátorů „Dětské burzy Komeňák“ za darováné oblečení, obuv a sportovní vybavení z uskutečněné dětské burzy, která se konala v sobotu 13.11.2021. Sbírka nám velmi pomohla, protože dětského teplého oblečení je nyní nedostatek. Budou využity pro sociálně slabé spoluobčany, pro které je dané středisko otevřeno každou středu a dále dle individuálních potřeb, vše je poskytováno zdarma.

O co se jedná?

Zdravotník zotavovacích akcí je kurz programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 41 hodin. Po jeho absolvování a úspěšném složení závěrečných zkoušek účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu, které je opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

Kurz zahájila poslední pátek v říjnu učitelka biologie, která posluchačům připomenula základy stavby lidského těla. A co je ještě čeká? Naučí se poskytovat základní první pomoc a čeká je řada praktických nácviků a simulací. Seznámí se s tématy péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku a mnoho dalšího. Vypraví se také do bazénu, kde se naučí základy poskytování první pomoci tonoucím.

Podzimní beseda s prof. Cyrilem Höschlem

Karlovarský Červený kříž připravil podzimní besedu prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. na téma Je ADHD historické novum? Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se zdaleka neomezuje jen na dětství a často může být diagnostikována i v dospělosti. Hlavními charakteristikami ADHD jsou trsy příznaků souvisejících s nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Jedním z častých příznaků je také prokrastinace. Zprávy o výskytu ADHD se objevují v písemnictví již od r. 1775. Diagnostika v dnešní podobě se začíná utvářet až ve dvacátém století, od r. 1937 pak víceméně ruku v ruce s léčebným využitím psychostimulancií, jejichž pozitivní účinek byl objeven víceméně náhodou jako vedlejší produkt snahy o zmírnění bolestí hlavy coby nežádoucího účinku kontrastního vyšetření mozku – pneumoencefalografie. Ukazuje se, že některé známky ADHD (dělat si věci po svém, řešit problémy neotřele, rychle měnit tempo, aktivita, netrpělivost, denní snění, fantazie, generování nápadů, impulzy) mohou představovat u nadaných jedinců určitou selekční výhodu v oblastech jako je vůdcovství (někteří američtí prezidenti, Bill Gates), sport (Michael Phelps a Michael Jordan) a tvůrčí činnost (Albert Einstein, Salvator Dalí, Jack Nicholson). Vzhledem k hyperaktivitě a koproláliím v tzv. Basilejských dopisech se řeší i diagnóza včetně ADHD u Wolfganga Amadea Mozarta. V přednášce byly uvedeny jednotlivé argumenty i video ukázky.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je ředitelem Psychiatrického centra Praha a přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze.                                                                                                                                                                        

Beseda se uskutečnila 27. října a zkušeného lektora si přišlo poslechnout více než desítka posluchačů z řad pedagogů a členů ČČK. V průběhu besedy lektor odpovídal na řadu otázek „jak přistupovat k nemocnému ADHD“ či „jsou vhodné nějaké produkty při ADHD.“

Strávili jsme příjemné podzimní odpoledne a budeme se těšit na další spolupráci s panem profesorem, která je předběžně domluvena na jaro 2022.