První pomoc ve školské praxi

O výuku první pomoci rozšířil karlovarský Červený kříž svůj 120hodinový kurz nazvaný Studium pro asistenty pedagoga. Jeho absolventi se naučili teoreticky i prakticky zvládnout první pomoc, přičemž si vyzkoušeli nácvik na reálně namaskovaných poraněních. To je připraví na možné krizové situace, se kterými se ve školské praxi mohou setkat.

Výuka se zaměřila také na dopravní nehody. Je důležité vědět, jak se správně zachovat – jak při nehodě poskytnout první pomoc, která je ze zákona povinná, a jak zavolat záchranku. V takový okamžik totiž o životě zraněného rozhodují minuty, a díky přípravě na podobnou situaci se lidé v těchto důležitých minutách dokáží správně rozhodovat.

 

Poděkování dárcům krve

Bezplatné dárcovství krve patří tradičně k hlavním činnostem Českého červeného kříže. Vedle propagace dárcovství a získávání nových dobrovolníků se ČČK snaží také vyzdvihnout ty, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z toho důvodu Červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži.

Po sedmé v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve. Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčastnilo téměř 20 dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišli i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary.

Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří dokáží projevovat obětavost. Když odcházeli, odnášeli si nejen medaile a další dárky, ale také pocit, že ostatní jejich skutky oceňují.

 

Na zámku děkovali dárcům krve

V pondělí 26. listopadu 2018 předal v zimní zahradě sokolovského zámku karlovarský Český kříž plakety prof. MUDr. Jana Jánského za bezpříspěvkové darování krve. Město Sokolov zde zastupoval místostarosta Jan Picka. Ocenění získalo 35 dárců. Součástí obřadu bylo vystoupení violoncellového souboru Včella při ZUŠ Sokolov.

Výtvarná soutěž „Bezpečná cesta do školy/školky“ zná své vítěze

V sobotu 18. listopadu 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení 12. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Bezpečná cesta do školy/školky“. Soutěž pro děti předškolního věku a žáky 1. a 2. stupně základních škol každoročně pořádá karlovarský OS ČČK. Jejím cílem je připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje.

 

Závěrečná zpráva k projektu Zdravé stárnutí aneb naproti stáří

Projekt Zdravé stárnutí aneb naproti stáří vede seniory k tomu, aby se sami aktivně podíleli a pečovali více o své zdraví, preferovali zdravý životní styl a přestávali vnímat sami sebe jako nesoběstačné, bezmocné, zbytečné. Cílem projektu je pomoci člověku žít i ve stáří plnohodnotným životem, docílit toho, aby lidé zůstali co nejdéle aktivní a soběstační. Cílem programu je zvyšovat informovanost seniorů v oblasti péče o zdraví a pomocí přednáškových aktivit pomáhat seniorům:

  • získat nové informace a poznatky, které jim pomohou udržet a rozvíjet schopnost naplnit své zájmy a potřeby

  • pečovat o svůj zdravotní stav

  • vytvořit si podmínky pro důstojné stárnutí a život v bezpečí

  • setkávat se s vrstevníky, navázat nové vztahy a kontakty

  • naplnit volný čas

  • motivaci a podněty k dalším souvisejícím aktivitám

Vzdělávací akce: Proměny stáří a geronto oblek Finanční gramotnost u seniorů

První pomoc u seniorů

Senioři a politika stárnutí

Co je zdravý životní styl?

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

Stárnutí ve zdraví

Šikana u seniorů a její řešení

Automatický Externí Defibrilátor (AED)

Je velké množství aktivit, které pomáhají zdravému a aktivnímu stárnutí např. – pohybové aktivity – celoživotní vzdělávání – univerzity třetího věku, kurzy a programy sebezdokonalování – zdravý životní styl – přiměřená a vyvážená strava – duševní pohoda – pozitivní přístup ke stárnutí – volnočasové aktivity – Kluby pro seniory

Program pro seniory spočívá v pravidelném setkávání spojené s odbornými přednáškami, při kterém získají nové informace. Umožní jim získat nové přátele, udržovat kontakty s nimi, pomocí přátel a těchto aktivit pak mohou zůstat aktivními a tím se mohou oddálit známky stárnutí nebo zdravotních problémů. Lépe se vyrovnávají s přibývajícím věkem a především nemocemi. Účastníci se těší na setkání, poskytují si vzájemné rady, předávají si informace z oblasti zdravotní, sociální, zahrádkaření, zdravé výživy a jiné. Potěšujícím výsledkem je relaxace seniorů, jak fyzická tak psychická, která vede k prodloužení aktivního stárnutí a udržení soběstačnosti co nejdéle. Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování. Celkem se do tohoto projektu zapojilo 94 osob z celého regionu.

Důležitá pro seniory je pochvala a určitá zdravá soutěživost, nevhodné je naopak znevažování těch, kteří nestačí. Při výuce je třeba začlenit více přestávek, učení nepřesouvat do večerních hodin. Nejvhodnější čas je 9,30 -11,30 a 15,30 – 17,00 hod. Klevetová 64 ve své publikaci uvádí:

• starší člověk potřebuje k pochopení nového svůj vlastní způsob a vlastní tempo,

• potřebuje mít k dispozici přehledné, názorné, písemné informace,

• objevme jeho schopnost a opírejme se o jeho možnosti a dovednosti,

• vyjadřujme se pomalu a srozumitelně, ptejme se, zda nám naslouchající rozuměl,

• při nácviku používání nových pomůcek jednotlivé kroky opakujme a dbejme na to, aby je senior sám zkoušel. Jedině tak již v prvopočátcích zamezíme chybám,

• starý člověk nedokáže přijmout příliš mnoho informací najednou, rozdělme je tedy do několika částí,

• senior potřebuje za svoji snahu a píli ocenění, pocit úspěchu přináší motivaci ke zvládání dalších úkolů.

• nedávejme mu příliš mnoho úkolů najednou,

• po starém člověku nelze chtít, aby se učil nazpaměť, naučené je nutné opakováním uložit do dlouhodobé paměti.

Učíme se stárnout zdravěji

Setkávání s vrstevníky a čerpání informací ze zajímavých přednášek – například o tom, jak nenaletět podvodníkům. V tomto duchu se nesla série seminářů s názvem „Zdravé stárnutí aneb naproti stáří“, kterou jsme pro seniory uspořádali od června do listopadu.

Jestli si někdo myslí, že seniory baví sedět doma se založenýma rukama, účast na některé z našich letošních akcí by ho nejspíš vyvedla z omylu. Na přítomných bylo pokaždé vidět, jak se na setkávání s ostatními těší. Předávali si vzájemně rady a informace nejen ze zdravotní nebo sociální oblasti, ale také ohledně třeba zahrádkaření nebo zdravé výživy.

Podařilo se nám tak naplnit to, co jsme si předsevzali: vytvořit seniorům prostředí, ve kterém mohou relaxovat – jak fyzicky, tak psychicky. Náš projekt „Zdravé stárnutí aneb naproti stáří“ vede seniory k tomu, aby se sami aktivně podíleli a pečovali více o své zdraví, preferovali zdravý životní styl a přestávali vnímat sami sebe jako nesoběstačné či zbytečné.

Ze seminářů zaujal nejvíc ten s názvem Finanční gramotnost u seniorů, zaměřený na skupinu nejvíce ohroženou finanční negramotností. Starší lidé nejen že financím často příliš nerozumí, zároveň bývají přespříliš důvěřiví k mladším lidem. A právě kvůli tomu se mohou snadno stát obětí nejrůznějších pastí neprofesionálních prodejců, o kterých jsme si zvykli mluvit jako o „šmejdech“.

Do našeho projektu se zapojilo přes 100 lidí z celého regionu. Všichni účastníci obdrželi na závěr zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování.

KBDK OS ČČK K. Vary – Babí léto na horách

V souvislosti s příjemným podzimním počasím se členové KBDK OS ČČK Karlovy Vary vydali na víkendové sportovně-turistické soustředění na Mariánské v Krušných horách. Součástí soustředění byla i přednáška psycholožky Mgr. Věry Janovičové, která se týkala odbourávání bariér u mladé generace a jak změnit jejich postoj k bezpříspěvkovému dárcovství krve.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK K. Vary