Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Karlovarský Červený kříž se opět věnuje školení zdravotníků, tentokrát prostřednictvím kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Cílem tohoto školení je připravit účastníky v základech poskytování první pomoci, a to jak po stránce teoretických znalostí, tak praktických dovedností. Navíc se účastníci seznámí se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí.

Účastníci kurzu jsou připravováni na výkon funkce zdravotníka na různých typech rekreačních a zotavovacích akcí, včetně škol v přírodě, lyžařských kurzů a zájezdů, turistických kurzů a zájezdů, plaveckých kurzů a letních táborů. Tímto se zvyšuje celková bezpečnost a zdravotní péče poskytovaná na těchto akcích, což přispívá k lepšímu zážitku účastníků a kvalitě organizovaných aktivit.

Velikonoční zábava na Linhartu: Hledání Zajíčka 2024

Velikonoce přinesly do Karlových Varů nejen radost z probouzející se přírody, ale také zábavu pro celou rodinu. Letošním vrcholem pro malé i velké dobrodruhy bylo hledání Velikonočního zajíčka na stezce na Linhartu. Infocentrum města Karlovy Vary ve spolupráci s karlovarským Červeným křížem a Lázeňskými lesy Karlovy Vary připravili pro návštěvníky centra lázeňských lesů nezapomenutelný zážitek plný her a zábavy. Stezka na Linhartu slibovala účastníkům nejen příjemný výlet do krásné přírody, ale také možnost zapojit se do různých soutěží. V rámci této zábavné aktivity byli účastníci vyzváni k vyřešení různých úkolů a hádanek, které je provedly po stezce a jejím okolí. Úkoly nebyly pouze zábavné, ale také vzdělávací, ať už se jednalo o poznávání přírodních jevů, první pomoc, rozvoj kreativity nebo řešení drobných hádanek.

Stezka na Linhartu tak slibovala rodinám nejen příjemně strávený čas venku v přírodě, ale také možnost prožít nezapomenutelné chvíle plné zábavy a dobrodružství.

 

Velikonoční svátky: Radost, ale i skrytá rizika

Každoročně se vrací jeden z nejradostnějších časů v roce – velikonoční svátky. Tento čas je spojen s radostnými setkáními rodiny, oslavami a překvapeními. Nicméně, mezi vajíčky a jarními květinami se skrývají i rizika, na která bychom neměli zapomínat.

S přibývajícím svátečním časem se zdá, že konzumace alkoholu se stává nevyhnutelnou součástí oslav. Nadměrná konzumace alkoholu však může vyvolat řadu problémů, jako jsou automobilové nehody, zdravotní komplikace, a dokonce i zvýšené riziko násilí. V některých rodinách jsou oheň a svíčky dalším tradičním symbolem velikonočních svátků, ale jejich špatné použití může vést k tragickým následkům. Požáry, které vzniknou nedbalým zacházením se svíčkami, mohou zničit nejen majetek, ale i ohrozit zdraví a životy. Zapomínat se nesmí také na psychické zdraví, které může být o Velikonocích pod vlivem větší zátěže spojené se strachem z násilí či s finančním tlakem.

Ve spoustě situacích dokáže být rozhodující právě znalost první pomoci a obezřetnost při manipulaci s ohněm či při konzumaci alkoholu. Nepodceňujme také emocionální aspekt svátků a buďme k sobě i k ostatním laskaví. Velikonoční svátky jsou skutečně časem radosti a naděje, ale nezapomínejme na to, že s nimi přicházejí i rizika, která nesmíme přehlížet. Pamatujme na to, že společnými silami můžeme zaručit bezpečné a šťastné svátky pro všechny.

Novinky v první pomoci

Pracovníci v sociálních službách hrají klíčovou roli v poskytování první pomoci v různých urgentních situacích. Právě proto je důležité udržovat si aktualizované znalosti a dovednosti v oblasti předlékařské první pomoci. Seminář, který se konal 26.3. nabídl účastníkům příležitost k tomu, aby si tyto dovednosti osvěžili a doplnili. Průběh semináře zahrnoval nejen teoretickou přednášku, ale také praktické cvičení a simulace náhlých stavů, což přispělo k lepšímu porozumění a zapamatování si klíčových postupů

Seminář „Novinky v předlékařské první pomoci“ byl pro pracovníky v sociálních službách cennou příležitostí k posílení jejich schopnosti reagovat v případě nouze a poskytnout nezbytnou pomoc a podporu těm, kteří ji potřebují.

 

Absolventi rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci

Dne 23. března byl ukončen rekvalifikační kurz Člen první pomoci, který se zaměřoval na poskytování předlékařské první pomoci a získání didaktických kompetencí pro výuku první pomoci. Absolventi kurzu úspěšně ukončili závěrečnou zkoušku a získali kompetence potřebné pro efektivní poskytování první pomoci v různých situacích. Jejich úspěšné absolvování kurzu představuje důležitý krok v jejich profesním rozvoji a přispívá ke zvýšení bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví. Gratulujeme všem absolventům k úspěšnému dokončení kurzu a přejeme jim mnoho úspěchů při jejich budoucí práci v oblasti první pomoci.

Děkujeme za první dar krve

Chceme vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří se rozhodli darovat svou krev, zejména těm, kteří právě udělali svůj první krok a stali se dárci poprvé. První kroky směrem k dárcovství krve mohou být plné nejistoty a obav, ale také nesou sílu a naději. Vaše krev není jen tekutinou, je to životadárná síla, která může změnit osudy lidí po celém světě. Vaše rozhodnutí darovat svou krev znamená naději pro ty, kteří bojují s nemocemi a zraněními, a zároveň je to akt lásky k neznámému bližnímu.

A jako malé poděkování od nás dostanete odznak Krůpěj krve. Tento symbol připomíná vaši obětavost a solidaritu s těmi, kteří potřebují pomoc. Může být také inspirací pro ostatní, aby následovali vaši cestu a přidali se k řadě dárců krve.

Stárnutí na vlastní kůži: Cesta k porozumění s geronto oblekem

V 21. století nabízí zdravotní péči široká škála inovativních technologií, které nejenom léčí, ale také vzdělávají. Mezi ně patří i geronto oblek, který se osvědčil jako cenný nástroj pro porozumění potřebám seniorů a lidí se zdravotním postižením. Co vlastně geronto oblek přináší?

Empatické prožití – geronto oblek není jen kus látky, je to zrcadlo, které odráží výzvy, s nimiž se denně potýkají senioři a lidé se zdravotním postižením. Umělé ztížení pohybu, zhoršení zraku či sluchu a další simulované aspekty stárnutí umožňují zúčastněným prožít, jaké to je, když běžné denní úkony přestávají být samozřejmostí.

Lepší porozumění – díky nošení geronto obleku získávají pečovatelé, zdravotníci a všichni, kdo pracují s touto populací, lepší porozumění potřebám svých klientů. Vlastní zkušenost s omezeními umožňuje nalézt způsoby, jak lépe přizpůsobit péči a služby individuálním potřebám každého člověka.

Karlovarský Červený kříž pořádal v únoru a březnu několik praktických seminářů s využitím geronto obleku o které je velký zájem.  Jeden z účastníků sdělil „Ten seminář byl úžasný! Díky vyzkoušení geronto obleků jsem získal nový pohled na práci se seniory a lidmi se zdravotním postižením. Bylo to pro mě nejen poučné, ale i velmi obohacující. Myslím si, že tato zkušenost nám všem pomůže lépe porozumět potřebám našich klientů a poskytnout jim ještě lepší péči a podporu.“

„Šťastný vyvolený“ v Karlovarském městském divadle

Dne 11. března se členové karlovarského Červeného kříže sešli v Karlovarském městském divadle, aby si užili večer plný kultury a zábavy. Hlavním lákadlem tohoto večera byla činohra „Šťastný vyvolený“, která přitáhla pozornost mnoha diváků. Diváci si pochvalovali jak vynikající herecké výkony, tak i precizní režii a skvělou scénografii, která dokreslovala atmosféru děje. Pro mnohé z přítomných to byl nejen večer plný zábavy, ale také příležitost ke sdílení společného kulturního prožitku.

Kurz „Člen první pomoci“ podporuje komunikaci, sebepéči a prevenci syndromu vyhoření

V rámci kurzu „Člen první pomoci“ se účastníci zapojili do programu, který nejenže posiluje jejich schopnosti poskytovat první pomoc, ale také rozvíjí jejich komunikační dovednosti, povědomí o psychosociální podpoře a techniky sebepéče. Tento kurz není jen o záchraně životů, je to i o ochraně duševního zdraví těch, kteří pomáhají.

Během kurzu se účastníci učili, jak efektivně komunikovat ve stresových situacích, jak poskytovat psychosociální podporu lidem v nesnázích a jak se aktivně starat o své vlastní emocionální a fyzické blaho. Tyto dovednosti nejsou jen užitečné v rámci poskytování první pomoci, ale mohou být klíčové i ve všech aspektech života.

Důležitou součástí kurzu byla také sebepéče, která se zaměřovala na prevenci syndromu vyhoření. Účastníci se naučili rozpoznávat známky vyhoření u sebe i u svých kolegů a získali nástroje pro efektivní řízení stresu a udržení rovnováhy mezi prací a osobním životem.