Zábava, soutěže i napětí pro ukrajinské děti

Pro ukrajinské děti (věk 6-15 let) jsme připravili pestrý program, který obsahoval kromě vědomostí a dovedností, také zábavu, soutěže a napětí.  Šlo o příjemné podzimní zpestření a příležitost získat nové a zajímavé informace a znalosti v oblasti první pomoci.

Byly použity metodické materiály pro výuky první pomoci např. První pomoc není věda v ukrajinštině nebo Omalovány první pomoci v ukrajinštině. Každé dítě si také odneslo pexeso ve dvojjazyčné verzi, díky kterému si může trénovat pozornost a soustředění.

Ediční tituly připravil Český červený kříž ve spolupráci s IV-Nakladatelstvím.

Karlovarští dárci krve

29.září karlovarský Červený kříž udělil stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského téměř pěti desítkám dárců krve, kteří dovršili počet 20 či 40 bezpříspěvkových odběrů. Za opakované poskytnutí této vzácné tekutiny přišli poděkovat i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary. Vše zakončili těmito slovy: „Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.“

Dárcovství krve je v dnešní době stále aktuální, vzhledem k tomu, že se stále nepodařilo vytvořit tekutinu se stejnými vlastnostmi. Odběry krve jsou proto stále nutné. Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zahájení školního roku školením první pomoci

Se zahájením školního roku jsme realizovali školení první pomoci pro studenty VOŠ Karlovy Vary na Božím Daru.

Program zahrnoval výuku v simulacích – tedy tzv. zdravotnické etudy se simulovaným voláním na tísňovou linku s následným rozborem zdravotnického lektora a praktickým vyzkoušením základů první pomoci.

Světový den první pomoci 2022

„Uč se první pomoc po celý život. To znamená, první pomoc se můžete naučit bez ohledu na svůj věk kdykoli – ať již v dětství, mládí, dospělosti či seniorském věku“

Touto větou, která je i mottem letošního Světového dne první pomoci, začala dopolední přednáška o první pomoci. Cíl akce byl stejný jako v minulosti: vzbudit zájem o problematiku poskytování první pomoci. Obsahem bylo poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech a akutních stavech v běžném životě a specifikace první pomoci u dětí.

Účastníci si prověřili své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost v poskytování první pomoci. A přitom stačí opravdu málo – znát pravidla a získat praktickým nácvikem zkušenost. Včasným a správným zásahem pak můžeme zachránit život cizímu člověku i blízké osobě.

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Od roku 2021 prošlo akreditovanými semináři MŠMT několik desítek účastnic a účastníků. I počet absolventek a absolventů kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga počítáme na více jak stovku.

10. září se otevřel kurz, který je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20). Kurz také rozšíříme o teorii a praktické vyzkoušení první pomoci, týkající se hlavně úrazů a náhlých stavů u dětí, se kterými se během pedagogické praxe mohou absolventi nejčastěji setkat. Nácvik je nepostradatelný k získání této dovednosti a v žádném případě jej nemůže nahradit jen teoretický výklad.

Zlaté kříže ČČK

V sokolovském klášterním kostele 7. září 2022 karlovarský Červený kříž udělil Zlatý kříž ČČK 3. a 2. třídy téměř čtyřem desítkám dárců krve, kteří dovršili počet 80 a 120 bezpříspěvkových odběrů. Jedná se o dárce krve a krevní plazmy, kteří po řadu let míří do transfuzního oddělení. Za opakované poskytnutí této vzácné tekutiny přišli poděkovat nejen zástupci státní správy ale i ze zdravotních pojišťoven.

Primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová ve svém vystoupení především vyzdvihla lidský postoj, kterým dárci nezištně přispívají k záchraně zdraví a lidských životů. „ Krev je to totiž nejcennější, co mají a nedá se ničím nahradit ani vyrobit. Jsou svým způsobem hrdinové, byť nenápadní. Každopádně svým počínáním zachraňují lidské životy a bez nich by si neporadil nejeden medicínský obor.“

Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život.