Sbírka potravin

Třetí sobotu v dubnu se karlovarský Červený kříž zúčastnil potravinové sbírky pro Karlovarský kraj, která byla organizována Potravinovou bankou. Mottem akce bylo „Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.“ Jsme rádi, že i my jsme mohli přispět nákupem tohoto zboží, které o něco ulehčí zátěž, kterou sociálně znevýhodněné rodiny nesou.

Ocenění dárců krve v Karlových Varech a Sokolově

Český červený kříž pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve dle jednotlivých stupňů ocenění. V 1. čtvrtletí 2021 bylo oceněno celkem 118 osob, z toho

Bronzová medaile Dr. J. Janského                              51

Stříbrná medaile Dr. J. Janského                                 43

Zlatá medaile Dr. J. Janského                                     24

Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců, zejména v této těžké době.

Činnost „šatníku“ v 1. čtvrtletí 2021

Náš spolek se snaží být prospěšný všem. V rámci svých aktivit poskytujeme osobám, které to opravdu potřebují – osobám v sociální tísni – nejen ošacení a obuv, ale i další drobné nezbytné věci do domácnosti. Vše pochází z darů našich spoluobčanů. Za 1. čtvrtletí tohoto roku poskytovanou službu využilo téměř 800 klientů. Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat.

Poděkování za pomoc

Náš dík si zaslouží lidé, kteří v této nepříznivé době COVID – 19 přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a hraček do našeho humanitárního střediska. Darované věci využijí osoby, kteří to opravdu potřebují – osoby v sociální tísni. Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás.

Asistent pedagoga v době COVID – 19

Dokončili jsme kurz asistenta pedagoga, který byl zahájený prezenční formou v září 2020. Část výuky proběhla online, což kladlo na účastníky i lektory vyšší požadavky. Všichni tím získali zajímavou vzdělávací zkušenost. Na konci února účastníky čekala závěrečná zkouška, kterou úspěšně absolvovalo 16 osob. Kurz je určen zájemcům o profesi asistenta pedagoga, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. Náplní kurzu jsou základy první pomoci, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky.

Protože je o toto studium stále velký zájem, v únoru byl otevřen nový kurz pro více jak 20 účastníků, výuka je zatím distanční. Druhý běh připravujeme v dubnu a věříme, že už proběhne „face to face“.

Asistent pedagoga – pokračování on-line

Situace bohužel není pro naše kurzy příznivá, my to ale nevzdáváme a pokračujeme dál formou on-line výuky. Zahájili jsme ji v lednu, dokončujeme tak kurzy, které započaly prezenční formou v září v Karlových Varech a Teplicích. Počítáme, že by výuka mohla trvat do konce února, poté účastníky čeká závěrečná zkouška. Při úspěšném absolvování jedinec obdrží osvědčení s celoživotní platností na pracovní pozici asistent pedagoga.

Ošacovací středisko

Činnost v karlovarském ošacovacím středisku je dobrovolná práce šesti členů a dobrovolníků ČČK. Poskytovanou službu letos v měsíci lednu využilo téměř 150 klientů. Stále stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Pro vstup do šatníku stále platí přísná hygienická pravidla – zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci a každý je povinen mít zakrytá ústa a nos.

Humanitární pomoc

Vydali jsme z krajského pohotovostního skladu humanitární materiál k zajištění krizového opatření souvisejícího s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR. Materiál slouží k zabezpečení péče o osoby bez přístřeší, u kterých byla diagnostikována nemoc COVID-19 a byla jim nařízena karanténa či izolace. Městský úřad Sokolov zřídil prostory pro tyto jedince. 7. ledna 2021 byla do objektu umístěna první osoba.

Ošacovací středisko v době COVID – 19

Karlovarský Červený kříž během roku poskytuje potřebným materiální pomoc formou ošacení (lidé bezplatně dostávají nezbytné ošacení, obuv či základní vybavení do domácnosti), vše pochází z darů spoluobčanů. Tuto pomoc poskytujeme i v době nouzového stavu kvůli COVID – 19 ve zkráceném provozním režimu – každou středu od 9:00 do 12:00 hodin. Pro vstup do šatníku platí přísná hygienická pravidla a zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci, každý je povinen mít zakrytá ústa i nos.

Poskytovanou službu v loňském roce využilo přes 4 000 klientů. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Akce Krabice od bot

Vánoce jsou krásné období, kdy si lidé pomáhají a dělají druhým radost. V předvánočním čase jsme se rozhodli vykouzlit úsměv na rtech těm nejdůležitějším – dětem. Zapojili jsme do akce s názvem Krabice od bot. Vyzvali jsme všechny laskavé duše, aby si zvolily pohlaví a věkovou kategorii dítěte, kterému by chtěly zpříjemnit Vánoce, vybraly pro něj dárek, který uložily do krabice od bot a zabalily, a následně ho donesly k nám do OS ČČK Karlovy Vary. My jsme nakonec dárky roztřídili a rozdali sociálně znevýhodněným dětem, které neměly takové štěstí, aby mohly prožít bohatého ježíška.

Chtěli bychom poděkovat každému, kdo se na akci podílel a pomohl tak vytvořit krásné Vánoce.