Vánoční Vídeň

První prosincovou sobotu si vánoční trhy ve velkém stylu užili členové karlovarského Červeného kříže ve Vídni. U stánků si koupili vánoční ozdoby, svíčky, dekorace a pak také různé dobroty: punč, svařák, kaštany…vše chutnalo prostě skvěle. Prošli se kouzelně nazdobenou Vídní, prohlédli si památky a nasáli sváteční atmosféru, která je v rakouském hlavním městě v období adventu prostě jedinečná. Vídeňské trhy jsou jedním z největších lákadel adventního turismu a jejich tradice sahá až do roku 1296, kdy Albrecht I. povolil vídeňským občanům pořádat prosincový Krippenmarkt.

Adventní závěrečné zkoušky asistenta pedagoga

První adventní neděle byla ve znamení oficiálního ukončení kurzu Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. Skládala se ze dvou částí: obhajoby seminární práce a předmětové části pedagogiky. Závěrečnou zkoušku úspěšně ukončilo 36 absolventů, kteří jsou připraveni na výkon povolání asistenta pedagoga.

Asistent pedagoga vykonává „přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích.“

MS ČČK Sokolov

MS ČČK Sokolov vznikla v polovině září tohoto roku. Mezi zakládajícími členy najdeme například ošetřovatele, zdravotníka, sociální pracovnice, pracovníky v sociálních službách, psycholožku, krizového interventa a další. Nejvýznamnější činností je výuka laické první pomoci pro veřejnost, osvětové besedy, přednášky pro děti, dospělé i seniory, propagační akce ČČK a v neposlední řadě také podpora a propagace dárcovství krve.
Jako zajímavost, členové připravují článek o historii Československého červeného kříže v Sokolově.

Listopad trhal rekordy v realizovaných školení první pomoci

23.11.2023 se uskutečnil kurz na pracovišti   Okresního soudu v Sokolově, kde zaměstnanci získali základní povědomí o první pomoci a postupu u resuscitace včetně použití AED. Každý účastník si vyzkoušel kardiopulmonální resuscitaci na figuríně. Zaměstnanci se naučili zvládat rizikové situace, které se na pracovišti mohou vyskytnout. Je důležité, aby každý z nich byl schopný poskytnout první pomoc ve chvíli, kdy je to potřeba.

Při přípravě každého takového kurzu se zaměřujeme na specifičnosti firmy, pro kterou školení chystáme. Obsah je zaměřený nejen na úrazy a zdravotní potíže, ale především na všeobecné postupy první pomoci.

V průběhu celého listopadu probíhají školení první pomoci nejen v našich školících prostorech, ale také u zájemců v okolí.

Novinky v předlékařské první pomoci

Lidé se často ptají „Co dělat s člověkem v bezvědomí? nebo Co dělat, když někdo přestane dýchat?“ Proto karlovarský Červený kříž 21. listopadu uskutečnil praktický seminář, který poskytuje základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Při výuce první pomoci účastníci zažili modelové situace, do kterých by se mohli dostat. Naučili se vyhodnocovat situaci, správně reagovat a vyzkoušeli si zranění na modelech podobající se realitě. Toto je může připravit na situaci, do které se mohou v životě dostat. Cílem semináře bylo si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu.

 

Mgr. Hana Rothová: Doškolovací seminář pro asistenty pedagoga

Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je poskytnout takové vzdělávání, které posílí jejich profesní kompetence. A to platí i pro asistenty pedagoga. Seminář vznikl z podnětů jednotlivých asistentů pedagoga a jejich zpětných vazeb po ukončení výuky. Na základní kurz asistenta pedagoga je kalkulováno s 80 hodinami teorie a 40 hodinami praxe. Praktický výcvik je vcelku dostačující, ale teoretická část je v současné době zaměřována na základní odborné prvky, které je nutno v kurzu probrat a odučit. Proto na vzdělávací akci, která se uskutečnila 20. listopadu, zazněla aktuální témata

– širší pojetí poruch chování a nejčastější psychiatrické diagnózy u dětí, možnosti podpory  dětí s těmito dg.

– problematika poruchy attachmentu a její dopad na vzdělávání

– možnosti podpory AP a předcházení syndromu vyhoření

– možnosti řešení kazuistik a případů z praxe AP

Lektory je pociťováno, že současná dotace hodin je ryze základní a na izochronní vývoj specifických věd je potřeba nadstavbových seminářů, které by mohly být uskutečňovány vždy v určitém odstupu po ukončení kurzu asistenta pedagoga. Jarní doškolovací seminář se uskuteční v březnu 2024.

MS ČČK I. P. Pavlova

Místní skupina ČČK I. P. Pavlova působí v Karlových Varech. První písemná zmínka o skupině pochází z roku 1984 a je jisté, že tento rok je rokem jejího založení. V místní skupině převažují starší členové, mladá generace o členství příliš velký zájem nejeví.

Členové podporují chod ošacovacího střediska ČČK v Karlových Varech, kde letos odpracovali desítky hodin. Věnují pozornost vzdělávání v oblasti zdravotní péče, organizují vlastní preventivní programy a osvětové aktivity. Zde pro každého člena platí, že čím zdravější bude ve stáří, tím má více možností pro svůj aktivní červenokřižácký život.

MS ČČK Krušné Hory – Horní Blatná

 

Mezi aktivity MS ČČK Krušné Hory – Horní Blatná je letošním roce činnost zaměřená na práci s dětmi – hry a soutěže, poznávací výlety, návštěva v bazénu a malé zvířecí farmy, kutilská dílna. V létě uskutečněný pobytový a příměstský tábor na základně Laguna v Luhách. Nově vzniklé ošacovací středisko je přístupné od začátku května letošního roku. Obecní úřad Horní Blatná vyšel vstříc místní skupině a poskytl bezplatně prostory. Činnost v ošacovacím středisku je dobrovolná práce členů této místní skupiny.

Místní skupina pro malé i velké členy vytváří příjemné a přátelské prostředí, aby se všichni cítili dobře. Těší se na setkání s Vámi, v případě zájmu o další informace je neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Michael Novotný: Bádáme a experimentujeme v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Po pohybových chvilkách z říjnového semináře s lektorem jsme si nyní společně vyzkoušeli nějaký ten pokus, kdy nás Michael Novotný nechal nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity ve školském zařízení.

10.listopadu se uskutečnil seminář určený pro učitele mateřských škol a prvních stupňů základních škol. Na své si přišli i lektoři volnočasových aktivit a rodiče předškoláků a mladších školáků. Účastníci semináře se seznámili s badatelskými a experimentálními činnostmi, které lze bezpečně aplikovat v mateřské škole. Sami si vyzkoušeli nejrůznější aplikace a osvojili si znalosti a dovednosti z environmentální oblasti tak, aby byli schopní tyto činnosti zprostředkovat dětem a aplikovat je do vzdělávací nabídky a výuky. Naučili se také kooperačním činnostem, které jsou potřeba pro dosažení cíle, tedy správné aplikaci experimentu.

Mgr. Michal Novotný je autor knížek pro děti předškolního věku, pedagogický pracovník, lektor pedagogiky předškolního věku.