Zdravotnický dozor v Oldřichově u Nejdku

V sobotu i neděli (21.– 22.5.2022) byl náš zdravotnický dozor přítomen na závodech Český pohár žebříček A, orientační běh v Oldřichově u Nejdku. Kromě ošetření drobných poranění náš tým zajistil i řadu dalších úkonů, mezi které se zařadila i první pomoc poskytnuta osobě s alergií na bodnutí hmyzem.

Karlovarský Červený kříž realizuje zdravotnický dozor na všech typech akcí – kulturních a sportovních akcích, společenských událostech, závodech a dalších.

Pomoc rodinám z Ukrajiny pokračuje

Brzy to budou již tři měsíce od propuknutí války na Ukrajině. Tato situace zasáhla celou Evropu, od prvního dne invaze lidé přispívají penězi i potřebnými věcmi, státy pomáhají ukrajinské vojsko zásobovat zbraněmi a poskytují uprchlíkům bezpečné místo a nutné potřeby. Česká republika se zapojila do pomoci Ukrajině intenzivním způsobem a stále nepolevuje. OS ČČK Karlovy Vary od samého počátku vyhrocení konfliktu vede databázi dobrovolníků, zajišťuje zázemí i nutný nábytek včetně lůžek a lůžkovin a nabízí služby ošacovacího střediska. Stále probíhá spolupráce s organizacemi i dobrovolníky s cílem zajištění základních potřeb uprchlíků, kteří se nacházejí na území Karlovarského kraje. V minulých týdnech jsme také zorganizovali sbírku zdravotnického materiálu a následnou dopravu do centrály v Praze, dále jsme poskytli dopravu balíků oblečení do místa pobytu předem kontaktovaných rodin a pořádali výtvarné workshopy pro děti i dospělé.

Jedním z hlavních cílu pro nás bylo nalezení způsobu, jak pro válkou zasažené rodiny, které se nacházejí v našem regionu, opatřit prostředky, které budou moci využít cíleně a efektivně, ale zároveň jim bude ponechána svoboda výběru. Tato pomoc se odráží od definice svobody jako možnosti výběru a svobodného rozhodování. Každá rodina má své vlastní individualizované potřeby a preference, které si nejlépe dokáže naplnit sama. Na základě těchto myšlenek jsme rodinám opatřili a darovali poukazy na nákup léčiv, dioptrických brýlí, obuvi a dalších individuálních potřeb.

Poslední týden jsme se za finanční podpory zaměstnanců a vedení firmy WITTE Nejdek s.r.o. zaměřili na obstarání školních pomůcek, výtvarných potřeb apod. pro děti z ukrajinských rodin. Uvědomujeme si, že ačkoliv je situace těžká pro každého, koho se válka dotkla, pro děti je přizpůsobení novým okolnostem často psychicky náročnější. Nerozumí situaci ani svým novým spolužákům a sousedům, těžce se seznamují s novým prostředím i odlišnější kulturou. Proto je jedním z našich aktuálních cílů usnadnění procesu socializace ve školním prostředí i v životě mimo lavice prostřednictvím psychické a materiální podpory. Věříme, že společnými silami dokážeme snížit dopad na dětskou psychiku na minimum.

Udělování zlatých medailí

Krev je v životě člověka velice vzácnou tekutinu. Stále ji nejsme schopni uměle vyrobit, naše zásoby tedy závisí na množství dárců krve. Náhrada ztracené krve je přitom často klíčovým prvkem pro záchranu raněné či operované osoby i při léčbě anémie a poruch krvácivosti a srážlivosti. Není náhodou, že počet dárců krve v zemi je považován za jeden z prvků určujících vyspělost země. Jedním z úkolů OS ČČK Karlovy Vary je neustálé rozšiřování povědomí o důležitosti dárcovství krve a také náležité ocenění pravidelných dárců. 12. květen 2022 se proto nesl ve znamení oceňování dárců krve pro oblast Karlových Varů. Udělování zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů proběhlo na Transfuzním oddělení Karlovarské krajské nemocnice v hojném počtu účastníků. Děkujeme všem, kteří darováním krve přispívají společnosti, a těšíme se na další shledání.

Potřebnost

Přemýšleli jste někdy nad tím, které prvky tvoří základ vašeho život? Co lze omezit, aby vám život stále ještě připadal „normální“? Jednou ze základních potřeb pro úspěšný proces socializace je oblečení. Na základě této myšlenky provozujeme již přes 30 let ošacovací středisko, ve kterém mají sociálně slabší rodiny možnost obstarat si potřebné kusy ošacení. Vzhledem k současné situaci na Ukrajině je ovšem nutné disponovat schopností flexibilně přizpůsobit nabízené služby aktuálním potřebám společnosti, proto jsme zpřístupnili ošacovací středisko také ukrajinským uprchlíkům, kteří se nacházejí na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím spolupráce s dalšími organizacemi, které pomáhají uprchlým Ukrajincům zejména v oblasti dočasného ubytování, jsme rozšířili nabízené služby také o dopravu oblečení po předchozí domluvě na určené místo.

Světový dne Červeného kříže 2022

Český červený kříž každoročně pořádá u příležitosti Světového dne ČK slavnostní oceňování zasloužilých členů i dobrovolníků ČČK. Uznání se uděluje za laickou záchranu života i dlouholetou službu Českému červenému kříži. Na základě aktuální situace se ocenění věnuje i za aktivitu spojenou s pomocí obětem války na Ukrajině. Letošní setkání se uskutečnilo v pondělí 9. května tradičně v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu České republiky. Za OS ČČK Karlovy Vary se dostavili naši členové Milan Kováč a František Wolf. Panu Wolfovi bylo uděleno vyznamenání „Za dlouholetou práci“ v rámci našeho spolku. Pan Kováč byl oceněn stříbrnou medailí „DĚKUJEME“ za pomoc ukrajinským uprchlíkům. Oběma členům vděčíme za významný přínos pro OS ČČK Karlovy Vary. Gratulujeme a těšíme se další spolupráci.

Seminář pro učitele s lektorkou Mgr. Kamilou Tóthovou „Nácvik sociálních dovedností u děti s PAS, ADHD“

9. května se konal seminář „Nácvik sociálních dovedností u děti s PAS, ADHD“ pořádaný karlovarským Červeným křížem. Program semináře byl zajímavý a svým posluchačům nabídl speciální obsah – nové poznatky z oblasti poruchy autistického spektra (PAS) a ADHD. Seminář během osmi hodin pokryl celou oblast podpůrných opatření pro žáky s PAS a ADHD – pedagogickou intervenci, asistenty pedagoga, doporučené pomůcky, IVP a krizový plán pro žáky s PAS. Důležitou částí školení byla oblast socializace žáků. Paní lektorka se věnovala skupinové a individuální formě nácviku sociálních dovedností, nácviku ve třídě i v reálném světě, dále také technikám nácviku sociálních dovedností a představení doporučených programů. Závěrem bylo představení pomůcek. Seminář byl obsahově náročný, tyto nově nabyté vědomosti ovšem v praxi učitelům, žákům i rodičům proces edukace znatelně usnadní i zefektivní.

Májoví asistenti pedagoga

Druhý květnový víkend se u nás v OS ČČK Karlovy Vary nesl v duchu závěrečných zkoušek budoucích asistentů pedagoga. Účastníci kurzu, který byl zahájen na konci února, úspěšně splnili písemnou i ústní část a zakončili tak své studium. Obě části zkoušky se skládaly z otázek z různých oblastí pedagogiky a psychologie. Součástí závěru kurzu Studium pro asistenty pedagoga byla také obhajoba seminární práce. Všem absolventům gratulujeme a těšíme se na budoucí setkání při dalším vzdělávání.

Seminář pro učitele s lektorem Michaelem Novotným „Pohybové hry a aktivity v přírodě“

Mgr. Michael Novotný, lektor a autor mnoha metodických článků, si tentokrát připravil seminář, který byl určený pro učitele mateřských škol a prvních stupňů základních škol, pedagogy volného času a vychovatele. Účastníci se seznámili s významem tvořivé dramatiky pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Osvojili si strukturu lekce, metody a techniky dramatické výchovy na konkrétních příkladech her podporující správné sociální – prosociální chování, kooperaci, potlačující agresivitu aj. Setkání se uskutečnilo v pátek 6. května 2022.