Závěrečné zkoušky studia pro asistenty pedagoga

26.listopadu skončil kurz Studium pro asistenty pedagoga, který byl určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům. Účastníci prošli 40 hodinovou odbornou praxí ve vybraných školách a školských zařízeních. Posledním krokem k získání osvědčení byla závěrečná zkouška, která prověřila vědomosti a dovednosti.

Účastníci absolvovali test z učiva a závěrečnou zkoušku před komisí, která zahrnovala také obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol a pohovor o odborné praxi. Výstupem studia je osvědčení vydané na základě akreditace MŠMT ČR.

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a vykonává přímou pedagogickou činnost. 

Prof. Cyril Höschl: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření

Karlovarský Červený kříž připravil podzimní besedu prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. na téma „Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.“

Stres je horší, když nemáme možnost situaci ovlivnit. Může vést až k depresi, říká ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl.

V přednášce byly shrnuty a vysvětleny příčiny různé vnímavosti vůči stresu, například odlišné atribuční kognitivní styly, míra neuroticismu, různá citlivost osy hypotalamus – hypofýza – nadledvinky aj. Základní definice a patogeneze tzv. syndromu vyhoření, jeho projevy a jeho následky pocházejí od Herberta Freudenbergera (1975), který definoval vyhoření (burn-out) jako chronický pocit únavy, vyčerpání, vysílení a tělesné nemohoucnosti, zlost na jedince, kteří něco požadují, cynismus, negativismus a podrážděnost. Časté jsou také nepřiměřené emoční výbuchy kvůli nepodstatným věcem, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek nebo naopak přibývání na váze, nespavost a deprese, pocit nedostatku vzduchu, podezíravost, pocity beznaděje aj. K vyhoření jsou náchylné osoby s nízkou frustrační tolerancí, nerozhodností, neschopností odmítat, nízkou odolností vůči stresu (resiliencí) a nízkou asertivitou. Základním pravidlem předcházení a zvládání syndromu vyhoření je tzv. trojnožka, tj. oblast prácerodiny a zábavy (sportu). Selhávání v jedné z těchto oblastí může být do značné míry kompenzováno v oblastech zbývajících.

Prevencí vyhoření je oddělení práce a odpočinku, humor, síť přátel, sport, kultura, rodinné zázemí. Léčba je převážně psychoterapeutická.

Zlaté kříže pro dárce krve 09.12.2022

Téměř padesát dárců převzalo 9. listopadu 2022 v sokolovském zámečku z rukou zástupců Českého Červeného kříže vyznamenání Zlatý kříž 3. stupně a 2. stupně za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. Stisknout ruku jim přišli i starostové obcí a zástupci pojišťoven.

Dárci byli odměněni nejen zlatými kříži, ale získali také pamětní list, diplom a další dárky. „Krev je to nejcennější, co můžete darovat. Za to vám všem patří velký dík. Svým konáním zachraňujete životy,“ poděkoval dárcům jeden ze členů karlovarského Červeného kříže.

Oceňování dlouholetých dárců krve je již tradiční akcí, která představuje důležitost darování krve a vděčnost za všechny, kteří se o tuto drahocennou tekutinu podílejí s potřebnými. Nikdy nevíme, kdy se my sami ocitneme v situaci, která bude vyžadovat doplnění krve, kterou nelze získat jiným způsobem než od jiného člověka. Proto děkujeme všem, kteří si jsou této problematiky vědomi, a dárcovství krve jim není cizí.

Halloweenské odpoledne pro děti

Poslední říjnová sobota se nesla ve znamení Halloweenu. Děti soutěžily nejen o nejhezčí halloweenskou masku, ale čekalo na ně i plnění zábavných či poučných úkolů, za jejichž splnění si odnesly zaslouženou odměnu.

Na několika stanovištích si nejen děti, ale i jejich rodiče seznámili se základy první pomoci na simulovaných zraněních. Naučili se, jak správně ošetřit běžné úrazy jako odřeniny, tržné rány nebo popáleniny.

Byla to další akce pro rodiny s dětmi a určitě se všichni shodneme na tom, že děti si to náležitě užily a nenudili se ani rodiče.

ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT? – 22.10.2022

Tak se jmenovala akce, kterou Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary tradičně zorganizoval 22. října v prostorách HM Globus v Jenišově. Zájemci, kteří vyšetřili něco času v předvánočním shonu (ano, dva měsíce do Štědrého dne, ale v obchodech se už perou helouvínové dýně se Santovými soby), měli možnost připomenout si základy první pomoci při zástavě dechu a srdeční činnosti na cvičných figurínách dospělého jedince i mimina, děti mohly rodiče nebo prarodiče vystrašit namaskovaným poraněním, byla zde možnost nechat si změřit tlak (což vzhledem k cenám v obchodech nebyl možná nejlepší nápad – většina měření vycházela mezi vysokým tlakem a blížícím se kolapsem). Samozřejmou součástí takové akce jsou letáky a informace o bezpříspěvkovém dárcovství krve a krevních složek.

Během zhruba čtyř hodin se u našich stanovišť zastavilo kolem pěti stovek zájemců
o informace, docela velký byl zájem o KPR, i když stydliví rodiče zpravidla podstrčili děti a sami nenápadně zpovzdálí naslouchali a pozorovali. Snad příště zahodí ostych a zkusí si to i oni.

Ohlédnutí za létem

            Český červený kříž pořádá (mimo jiné) pro zájemce kurzy Zdravotník zotavovacích akcí. No a kde jinde zúročit nabyté znalosti, dovednosti a získat praxi, než právě na nějaké zotavovací akci? Léto a letní tábory jsou pro to jako dělané!

Jelikož se jednoho takového letního tábora pravidelně účastním, rád bych se svěřil se svými zkušenostmi…

Vedení tábora vám v rámci příprav předhodí táborovou lékárničku (bednu s fáči, náplastmi, mastičkami, léky všeho druhu a užití – samozřejmě pouze volně dostupnými)
a vaším prvním úkolem je vyřadit věci prošlé, doplnit spotřebované, vymyslet, čím nahradíte léty osvědčenou a již nevyráběnou mast na opruzeniny apod. Jak vás průběžně vedení informuje o zvyšujícím se počtu přihlášených účastníků, začínáte uvažovat, zda lékárnu nenafouknout nebo nepřibalit ještě jednu bednu (léta praxe vám sice napovídají, že budete stejně potřebovat maximálně Jodisol a štětičky na klíšťata, „živočišné uhlí“ na… zajištění provozuschopných WC, pár obrázkových náplastí na mrňata a zavírací nůž na pohrůžku amputací těm větším, ale nedá vám to, takže přibalíte ještě svou brašnu první pomoci a do kapes nastrkáte obinadla z vyřazených autolékárniček – co kdyby..)

Zatímco se potýkáte s cenami šumivých vitamínových tablet a voděodolných náplastí, seznamujete se s „anamnézou“ účastníků. V té době začínáte uvažovat, jak se vyvázat z neuváženého slibu: „Jasně, že ti tam budu dělat lapiducha, vždyť na to mám kurz…“, neboť s postupujícím zkvalitňováním lékařské vědy rapidně ubývá zdravých jedinců. Přeloženo do lidštiny: z padesáti přihlášených snad tři – čtyři nemají nějakou chorobu. K tomu další skupina, která má v poznámkách: „Nejí 1) 2) 3)…“ Pravda, po dvou dnech zpravidla děti zapomenou, co nejedí, a jdou si dvakrát přidat…

Konečně nastane kýžený den, začátek tábora. Několik dlouhých minut se nic neděje, načež se najednou nahrne tlupa dětí, rodičů, babiček… a nastává první nápor na zdravotníka. Ne, nepotřebuje obvazy, dlahy, znalosti KPR… Stává se úředníkem: Zaevidovat dítě, převzít potvrzení o bezinfekčnosti, léky, které bude dítě užívat (zapsat si časy, dávku, zda si dítě aplikuje a hlídá samo, nebo to budete vy, kdo každé ráno, poledne a večer jak hospodyně, svolávající slepice, bude poletovat po táboře a pořvávat: „Pepa X., Verunka Y., Honzík Q. – PRÁÁÁÁÁŠKÝÝÝÝÝ!!!“), převzít kartičku ZP a poznamenat, zda je originál, kopie, má jí dítě
u sebe…

Chvíle „klidu“, kdy se děti ubytovávají, slouží k přípravě první dávky léčiv, k utřídění informací, kartiček, upozornění oddíláků a praktikantů na zřetelehodné případy (silné astma, alergie na bodnutí hmyzem, stýskání po mamince…), a to už se právě posledně jmenovaní začínají trousit s bolením bříška, hlavičky a tak.

Poté co zvládnete příjezd, čeká vás celkem příjemná dovolená – sem tam vyjmou nějaké klíště, ošetřit odřeninku, bolavou hlavičku od slunka, rozdat včas léky, dohlédnout na hygienu, zkontrolovat, zda z chatek nevychází mrtvolný puch zapomenutých řízků od maminky nebo samotné řízky, zda všechna těla, vržená do bazénu, z něj také byla (živá) vyvržena; k tomu už jen vedete evidenci úrazů, do obrysu postavy malujete místa ulovení klíštěte, vzpomínáte
a evidujete, co bylo k snídani, svačině, obědu… a i jinak víc papírujete, než ošetřujete.

A s rostoucí nervozitou čekáte na konec tábora. Protože pokud jste měli na začátku šanci, že účastníci budou přijíždět postupně, odjíždět budou nepochybně hromadně. Vrátit správným rodičům ty správné děti je věcí vedoucích, vaší povinností je vrátit k správným dětem ty správné léky, kartičky pojišťovny, informace o klíšťatech, chorobách, úrazech…
a i když máte vše pečlivě poskládané a připravené, rozsype se vám složka v nejnevhodnější chvíli, chybí vám kartička pojištěnce, zatímco po odjezdu všech vám dvě až tři kartičky zbývají (naštěstí se zatím nestalo, že by zbylo nějaké děcko).

Tábořiště ztichne, setřete pot z čela, oddechnete si, že nejvážnějším úrazem byl zvrtnutý kotník při cestě nočním lesem (ošetřeno na místě a tábornice už druhý den tančila)
a přemýšlíte, jestli příští rok…

Když vám ale zavolá napřesrok hlavní vedoucí, jestli byste… odpovíte bez váhání:
„Jasně, že ti tam budu dělat lapiducha, vždyť na to mám kurz…“

Bezpečné dny v práci

Při lesnické práci coby činnosti probíhající primárně v záludném prostředí lesa vzniká při nedostatečné opatrnosti vysoké riziko vážných úrazů. Každý pracovník by měl být na tyto situace náležitě připraven, včasné poskytnutí předlékařské první pomoci je klíčové pro záchranu života. K co nejefektivnější výuce první pomoci přispívá aktivní opakování i procvičování teorie již při studiu středních odborných škol, které se nacházejí v působnosti Odborového svazu pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství. Svaz si je problematiky vědom a na základě této myšlenky pravidelně organizuje soutěž s názvem „Bezpečné dny v práci“.

V pátek 21. 10. 2022 se konal již třetí ročník soutěže BOZP, do kterého se zapojil i OS ČČK Karlovy Vary. Zamračené dopoledne v areálu Střední lesnické školy Žlutice se proměnilo z běžného školního dne na místo konání celostátního kola soutěže, kde se žáci z pěti různých škol rozhodli prokázat své teoretické znalosti i praktické dovednosti týkající se problematiky BOZP. S velkým odhodláním a nadšením se tříčlenné týmy pustily do teoretické části, která byla obsažena v písemném testu, i do části praktické, kterou splnili při rozboru fotografií s modelovými situacemi. Zajímavou složkou dne byla část teoreticko-praktická, která spočívala v poskytování první pomoci na třech stanovištích. Součástí soutěže byl také důraz na správné provedení KPR.

Díky spolupráci všech zúčastěných stran se povedlo vytvořit poučné i zábavné dopoledne, které se zabývalo důležitou tématikou, kterou je nutné neustále připomínat. Všichni žáci si vedli skvěle a věříme, že pokud v životě narazí na situaci, kdy bude potřeba poskytnout první pomoc, nebudou se cítit ztraceni a udělají vše pro záchranu životů.