Neznámá historie

Určitě si někteří z vás někdy všimli kamenných desek, které jsou umístěny před některými domy v historické části Karlových Varů, například při procházce kolonád směrem ke Grandhotelu Pupp. Na jednom z nich si lze přečíst, že dům, který byl založen roku 1771, nese název Čeveného kříže. Tento fakt nás zaujal a budeme se věnovat pátrání po původu a významu budovy, k čemuž využijeme Státní okresní archiv Karlovy Vary.

 

On-line výuka první pomoci

Nedávno v prostorách OS ČČK Karlovy Vary vznikla pro potřeby výuky první pomoci nová učebna, plně vybavena a modernizována. Bohužel, situace nám opět nepřála, proto nemůžeme kurzy první pomoci uskutečnit. My se ovšem nevzdáváme a snažíme se i dál veřejnost vzdělávat, proto jsme zahájili on-line výuku, prostřednictvím které se s vámi můžeme spojit a společně si zpříjemnit těžké dny vzděláváním a osobním růstem.

Připojte se i Vy a pomozte nám tak zvýšit procento lidí, kteří zvládnou pomoct lidem v nouzi a zachránit jim život!

Oblečení pro děti v době koronaviru

Kvůli koronaviru se opět zavřeli obchody s textilem a obuví, a tak rodiče chodí bezplatně „nakoupit“ dětem oblečení na zimu do karlovarského ošacovacího střediska. A nejen pro ně. Oblečení, které si lidé vyberou pro sebe, si nezkoušejí. Vše probíhá za přísných hygienických podmínek včetně dekontaminace nákupních košíků.

Z důvodu vysokého zájmu o tuto službu platí kromě hygienických pravidel i  pravidla morální. Doufáme, že se u nás darované oblečení nestane nedostatkovým zbožím.

Podzimní „COVID“ online výuka pro žáky 1.stupně

Dnešním dnem odstartovala online výuka pro některé děti rodičů, kteří
navštěvují naše ošacovací středisko. Na základě zájmu ze stran rodičů
jsme připravili materiály a jedné rodině zapůjčili notebook, aby bylo
možné se také zapojit do online výuky. Dnes začala výuka čtecí páteční
hodinou – vedle doučovaných dětí se směle zapojili také jejich starší
sourozenci a naše „čtecí hodina“ utekla velmi příjemně. Přestože děti
byly odlišného věkové složení od 2. do 5. třídy, tak četli všichni se
zájmem, přes víkend děti mohou nakreslit obrázek, nejhezčí obrázek bude
odměněn poukázkou na nákup knihy v knihkupectví.

Narozdíl od jarního online doučování jsme se poučili a připravili dětem
také papírové podklady pro výuku, bohužel ne všude je kvalita
internetového spojení vyhovující pro tyto přenosy. Těšíme se na obrázky
a na nasazení děti při další hodině.

První pomoc pro pedagogy

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se 1. října uskutečnil akreditovaný seminář MŠMT s názvem Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení. Cílem semináře bylo rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dal základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života.

Účastníci si tyto znalosti utvrdili a osvěžili, doplnili mezery a teoreticky se připravili na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblížil problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bylo zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů. Seznámili se i se zařízením zvaným defibrilátor.

Světový den první pomoci 2020

Letos jsme si z důvodu současné pandemie komorně připomněli Světový den první pomoci. V sobotu 12. září jsme za zvýšených hygienických podmínek vzdělávali v dopoledních i odpoledních hodinách malé skupinky zájemců v laické první pomoci. Téma znělo „První pomoc a pandemie.“ Součástí akce byly také názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů.

Hrozba nákazy ovlivňuje v každodenním životě nás všechny ve všech oblastech, přesto se každý může dostat do situace, kdy bude nezbytné poskytnutí první pomoci… poté si může položit otázku „nevystavuji se velkému riziku?“, a právě proto by měl být každý na tuto možnost připravený. Věříme, že pokud by k tomu někdy došlo a proškolená osoba by musela zasahovat, postižený by měl velkou šanci na záchranu života.

Účastníci si odnesli kromě propagačních materiálů i informace o interaktivní mobilní aplikaci První pomoc, která se dá zdarma stáhnout.