Herní piknik v Ošacovacím Středisku Karlovarského Červeného kříže

V rámci ošacovacího střediska Karlovarského Červeného kříže jsme uspořádali herní piknik pro děti a jejich rodiče. Akce se konala na slunečné zahradě vedle střediska a přilákala mnoho rodin, které si přišly užít zábavné odpoledne plné her a pohody.

Pro nejmenší děti jsme připravili různé společenské hry, které podporují kreativitu a spolupráci. Starší školáci se zase mohli zabavit při oblíbených hrách jako je Bang nebo Scrabble. Hry byly vybrány tak, aby si každý našel něco, co ho baví a co odpovídá jeho věku a zájmům.

Piknik se opravdu vydařil díky slunečnému počasí a skvělému programu. Děti i dospělí si užívali teplé sluneční paprsky a příjemnou atmosféru venku. K osvěžení jsme připravili občerstvení ve formě čerstvého melounu a dalšího ovoce, které bylo velmi oblíbené.

Rodiče ocenili nejen možnost strávit čas se svými dětmi v příjemném prostředí, ale také příležitost se seznámit s ostatními rodinami a sdílet zkušenosti. Zatímco se děti bavily hrami, rodiče měli čas si popovídat a navázat nové kontakty. Celá akce byla dalším krokem k posílení vztahů a k vytvoření přátelského prostředí pro všechny, kteří využívají služby ošacovacího střediska.

Na závěr pikniku si každý účastník odnesl karetní hru s tematikou první pomoci jako bonus, aby mohli v hraní pokračovat i doma.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu herního pikniku, a těšíme se na další společné akce, které nám pomohou ještě více sblížit naši skupinu.

Rušný den v ošacovacím středisku

Ošacovací středisko karlovarského Červeného kříže zažilo jeden z nejrušnějších dnů za poslední dobu. Do střediska přišlo téměř 20 osob, které potřebovaly oblečení. Mezi návštěvníky převažovaly maminky s dětmi, které hledaly vhodné oblečení na letní tábor. Většina z těchto maminek jsou samoživitelky, které jsou rády, že se jim podařilo zaplatit účastnický poplatek za tábor, a nyní šetří každou korunu. Potřeba vybavit děti na tábor je pro ně velkou finanční zátěží, a proto se obracejí na ošacovací středisko, které poskytuje potřebné oblečení zdarma. Jedna z maminek, paní Jana, se svěřila: „Bez podpory Červeného kříže bych si nemohla dovolit pořídit veškeré potřebné oblečení pro své dvě děti. Jsem jim opravdu vděčná za jejich podporu.“ Zatímco si matky vybíraly oblečení, děti si hrály v dětském koutku, který je ve středisku speciálně zřízen pro takové účely. Díky tomu se maminky mohly plně soustředit na výběr oblečení, zatímco jejich děti byly bezpečně a zábavně zaměstnány.

Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary. Toto finanční zajištění umožňuje středisku pokračovat ve své důležité práci a pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce.

Členové MS ČČK na zájezdu v Římě

První prodloužený víkend v červenci se pro některé členy MS ČČK I. P. Pavlova Karlovy Vary stal nezapomenutelným zážitkem. Vypravili se totiž na zájezd do Říma, města plného historických památek a kultury. Během jejich pobytu v Římě měli účastníci možnost navštívit nejvýznamnější památky, jako je Koloseum, Forum Romanum, Pantheon a samozřejmě Vatikán se slavnou bazilikou svatého Petra. Kromě historických míst si členové skupiny užívali také místní gastronomii a atmosféru města, které je často nazýváno „věčným městem“. Tento zájezd nejenže obohatil účastníky o nové zážitky a znalosti, ale také posílil jejich vzájemné vztahy a přátelství. Zájezd organizovala karlovarská dopravní společnost Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o.

Karlovarský Červený kříž přeje krásné a bezpečné léto

Karlovarský Červený kříž vám přeje léto plné radosti, zdraví a bezpečí. Užijte si letní dny, ať už je trávíte doma, na cestách nebo u vody. Pamatujte, že prevence je nejlepší způsob, jak si zajistit klidné a příjemné léto. Abychom si tyto chvíle mohli užít naplno a bez starostí, je důležité dbát na bezpečnost a předcházet úrazům. I přes veškerou opatrnost však může dojít k úrazu. Základní znalosti první pomoci mohou zachránit život. Proto je dobré mít alespoň základní povědomí o tom, jak v krizových situacích správně postupovat.

Přejeme vám tedy krásné a bezpečné léto.

Noví asistenti pedagoga uspěli

Dne 23. června 2024 úspěšně skončil kurz pro asistenty pedagoga. Všichni účastníci úspěšně složili závěrečné zkoušky a získali tak kvalifikaci asistent pedagoga. Závěrečné zkoušky, které zahrnovaly jak teoretickou, tak praktickou část, byly náročné, ale všichni účastníci je zvládli s úspěchem. Výsledky zkoušek potvrdily, že kurz účastníky výborně připravil na jejich budoucí profesní roli. Jedna z účastnic kurzu se podělila o své dojmy: „Kurz byl velmi přínosný a naučil mě mnoho nových věcí, které budu moci využít ve své práci. Mám teď mnohem větší jistotu a jsem připravena pomáhat dětem a učitelům v naší škole.“ Kurz, akreditovaný MŠMT, byl navržen tak, aby poskytl budoucím asistentům pedagoga nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti nezbytné pro jejich každodenní práci.

 

Karlovarský Červený kříž na divadelní hře „Vedlejší účinky“

20.června se členové karlovarského Červeného kříže těsně před letními prázdninami rozhodli obohatit své kulturní zážitky návštěvou divadelní hry „Vedlejší účinky“, která se konala v městském divadle. Hra „Vedlejší účinky“ od renomovaného komediografa Stefana Vögela přinesla divákům brilantní konverzační přestřelku plnou vtipu a emocí. Hlavní téma představení, které se točí kolem otázky, co všechno jsme ochotni pro svého partnera riskovat a obětovat, otevřelo mnohá zamyšlení. Diváci si představení velmi užili. Po představení se mnozí z nich shodli, že návštěva této hry byla skvělým způsobem, jak se před začátkem prázdnin odreagovat a zároveň se zamyslet nad důležitými životními otázkami.

Karlovarský Červený kříž ocenil dárce krve za první pololetí 2024

Karlovarský Červený kříž ocenil za první pololetí roku 2024 celkem 315 dárců krve a krevních složek. Z toho 139 osob obdrželo bronzovou medaili Dr. J. Janského, 97 osob stříbrnou a 79 osob zlatou.

ČČK v Karlovarském kraji pravidelně organizuje akce na podporu dárcovství krve a snaží se zvyšovat povědomí veřejnosti o důležitosti této činnosti. V nadcházejících měsících plánuje několik dalších akcí zaměřených na získávání nových dárců a podporu stávajících dárců.

Karlovarský Červený kříž oceňuje dárce krve medailemi Dr. Jana Janského

Dne 19. června 2024 se v obřadní síni města Karlovy Vary uskutečnila slavnostní akce, během níž byli oceněni stříbrní a zlatí dárci krve medailemi Dr. Jana Janského. Obřadní síň se zaplnila dárci krve, jejich rodinami, přáteli a dalšími hosty, kteří přišli vzdát hold těmto hrdinům všedního dne. Medaile Dr. Jana Janského, pojmenované po českém lékaři, který objevil čtyři základní krevní skupiny, jsou udělovány za dlouhodobé a pravidelné darování krve. Stříbrnou medaili obdrží dárci za 20 odběrů, zatímco zlatá medaile je určena pro ty, kteří darovali krev 40krát.

Poděkovat dárcům přišli také zástupci Magistrátu města Karlovy Vary, zdravotních pojišťoven a transfuzní stanice. Svou účastí chtěli vyjádřit uznání a poděkování za jejich obětavost a humanitární přístup. Mezi oceněnými byla i paní Jana, která darovala krev již 40krát. „Je to pro mě čest a závazek zároveň. Vím, že moje krev může někomu zachránit život, a to je pro mě tou největší motivací,“ řekla po převzetí zlaté medaile.

Karlovarský Červený kříž touto cestou děkuje všem dárcům krve za jejich nezištnou pomoc a a záchranu lidských životů a doufá, že jejich příklad bude inspirovat další lidi, aby se stali dárci krve. Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Seminář první pomoci ke Dni otců

Karlovarský Červený kříž uspořádal dne 15. června speciální seminář první pomoci ke Dni otců. Seminář byl připraven tak, aby oslovil a zaujal zejména otce, čímž spolek navázal na podobnou akci, kterou uskutečnil ke Dni matek 12. června. Účastníci semináře měli možnost se naučit základy první pomoci, jako je resuscitace, ošetřování drobných ran a úrazů, a jak správně reagovat v případě vážnějších zdravotních komplikací. Lektor byl zkušený zdravotník a záchranář, který nejen teoreticky vysvětlil jednotlivé postupy, ale také předvedl praktické ukázky a umožnil účastníkům si vše vyzkoušet v praxi. Během semináře se jeden z otců dotázal na správný postup při ošetřování popálenin u dětí, což vyvolalo živou diskusi a poskytlo příležitost k podrobnějšímu vysvětlení této problematiky. Podobné akce jsou plánovány i do budoucna, aby se i nadále podporovalo vzdělávání veřejnosti v oblasti první pomoci a zvyšovala se připravenost na mimořádné situace.

Bezpříspěvkové dárcovství krve – cesta k záchraně životů

Karlovarský Červený kříž připravil ke Světovému dni dárců krve, který se konal dne 14. června, odpolední přednášku s názvem „Bezpříspěvkové dárcovství krve – cesta k záchraně životů“. Přednáška se zaměřila na význam a přínosy bezpříspěvkového dárcovství krve, a jak může každý z nás přispět k záchraně životů.

Účastníci měli příležitost klást své dotazy zkušenému dárci panu Františkovi, který má v současné době na svém kontě 250 bezpříspěvkových odběrů krve a krevních složek. Jeden z účastníků se například zeptal: „Co vás motivovalo začít darovat krev a jak jste si udržel takovou vytrvalost?“ Pan František odpověděl: „Začal jsem darovat krev, protože jsem chtěl pomáhat lidem. Když jsem viděl, jak velký dopad má každý odběr na životy pacientů, motivovalo mě to pokračovat a přispívat pravidelně.“

Přednáška byla velmi inspirativní a přinesla cenné informace o důležitosti dárcovství krve.