OS ČČK Karlovy Vary – Den rodin

Dne 12.5.2018 se uskutečnila ve volnočasovém areálu Rolava akce k významnému Dni rodin. OS ČČK Karlovy Vary měl poskytnutý stánek od Magistrátu města Karlovy Vary, ve kterém jsme prezentovali svoji činnost, konkrétně jsme se zaměřili na současné aktivity ČČK a praktickou ukázku první pomoci. Největší atrakcí byly ,,opilecké“ brýle, kdy si návštěvníci mohli vyzkoušet chůzi s brýlemi, které navozují podnapilý stav. Nechyběli jako každý rok členové Klubu bezpříspěvkových dárců krve, kteří prezentovali a propagovali návštěvníkům nutnost bezpříspěvkového dárcovství. Návštěvníci z řad dětí obdrželi soutěžní otázky a za správné zodpovězení je čekala malá odměna. Děkujeme všem za příjemně strávený den.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Den zdraví a KBDK OS ČČK K. Vary

V rámci celosvětového Dne zdraví 7. 4. 2018, uspořádal Klub bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary ukázku první pomoci na Střední škole logistické v Dalovicích. Studenti si tak mohli vyzkoušet, jak správně provést resuscitaci, správně zafixovat zlomeninu, zavázat tržnou ránu a dále se dozvěděli, jak je pro naši společnost nezbytné darování krve. Celé dopoledne bylo završeno soutěží, kde byla vybrána soutěžní družstva, která soutěžila v jednotlivých výše uvedených disciplínách.

 

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Projektový den a KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Dne 13. března 2018 se na Střední škole logistické v Dalovicích konal PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Šlo o celoškolní projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci, včetně členů KBDK OS ČČK Karlovy Vary a pedagogové školy. Akce byla zaměřena na rozvoj „podnikavých“ kompetencí – kritické myšlení, iniciativu, kreativitu, flexibilitu a finanční povědomí. Nesporně k tomuto dni patřilo i setkání s odborníky z praxe, protože prioritou akce byla propagace odborných předmětů – logistiky, dopravy, finančnictví a dalších – na propojenost výuky, tedy teoretických znalostí s praxí.

V rámci projektového dne prezentovali žáci spolužákům svoje aktivity z činnosti při odborné praxi a nové poznatky z exkurzí či různé projekty. Žákům se během pěti vyučovacích hodin představili podnikatelé a firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích. Přivítali jsme zástupce firmy Autobusy Karlovy Vary i s naší bývalou absolventkou, dále firmu Dachser Hof a zástupce firmy Witte Automotive Nejdek, kteří žáky seznámili s tím, jak vzniká nová klika k autu a to od samotného naplánování projektu až k jeho úspěšné realizaci.

Nechyběla také přednáška o humanitární činnosti OS ČČK K. Vary a nutnosti rozšiřování informací o bezpříspěvkovém dárcovství krve a tedy i získávání nových dárců. Proběhla i propojenost na další akce TÝDEN MOZKU, kde žáci absolvovali workshopy – Paměťové techniky, kde mohli zjistit, jak jsou na tom s pamětí a jak si ji mohou zlepšit. Další souběžnou akcí byl Celosvětový týden VZDĚLÁVÁNÍ O PENĚZÍCH A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Globální téma tentokrát znělo: Na penězích záleží.Je důležité rozvíjet vědomosti a o dovednosti v řízení peněz. Každý by měl mít povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Během dne se tedy rozvíjela i finanční gramotnost, a to přednáškou na téma daňová problematika, kryptoměny a prodejní dovednosti u finančních produktů. Dále se hrály ekonomické hry a žáci čtvrtých ročníků prezentovali maturitní práce např. na téma: Analýza běžných účtů, Analýza zdravotních pojišťoven, Finanční poradenství. Cílem bylo, aby byl každý schopen si vytvořit zdravé finanční návyky.

Všichni si tento den užili a již se těší na další ročník.Ing. Andrea Kovardinská

Za KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Bc. Jan Chylo, MBA

První pomoc při dopravní nehodě (automobily, motocykly, jízdní kola, chodci)

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl :
Cílem semináře je seznámit účastníky s doporučenými postupy chování při krizových situacích na komunikaci a ostatních dopravních cestách. Seznámit s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, orientaci ve složkách záchranného integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi.

Technická pomoc při dopravní nehodě, ochrana zdraví, využití zdravotnického vybavení autolékárničky včetně praktického nácviku, vyproštění raněných včetně sejmutí přilby motocyklistovi.

Program:

1. První pomoc při dopravní nehodě
a) jak postupovat při dopravní nehodě od A do Z
b) postup – co udělat první a co dále a v jakém pořadí
c) jak zajistit místo nehody
d) kdy volat záchranku
e) kdy vyprošťovat zraněné z auta
f) jak bezpečně postupovat při vyproštění a přenášení zraněných
g) úrazy typické pro autonehody – jak poznat a první pomoc posádce automobilu a dalším účastníkům dopravní nehody – motorkář, chodec, cyklista

2. Jak efektivně přivolat první pomoc
a) kdy volat
b) 155 nebo 112

3. Rozdíly v první pomoci děti / dospělí

4. Autolékárnička a vybavení lékárniček

5. Zástava oběhu a dechu – účinná resuscitace
a) jak jednoduše, rychle a správně poznat bezvědomí se zástavou dechu a bez zástavy
dechu
b) uvolnění dýchacích cest
c) nové postupy v dýchání z plic do plic a při srdeční masáži
d) správné zásady a nejčastější chyby při oživování
e) resuscitace – co dělat do příjezdu záchranné služby

 

Praktická část
a) resuscitace – oživování, nácvik na elektronickém resuscitačním modelu s kontrolou
účinnosti postupu
b) vyprošťování- efektivní vyprošťování a přenášení raněných např. při autonehodě,
c) manipulace s bezvládným tělem
d) krvácení – jak zastavit krvácení správně a rychle

 

 

Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 306/2017-1-157

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace

řešit – jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Témata:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

 • vlastní bezpečnost zachránce – kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
 • psychologické problémy zachránce a postižených
 • kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
 • jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155×112)

2. První pomoc při úrazech

 • poranění hlavy
 • poranění páteře a míchy
 • poranění hrudníku
 • poranění břicha
 • poranění pohybového aparátu
 • rány
 • tepelná poranění
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí

3. Neodkladná resuscitace

 • Postižený v bezvědomí
 • Hlavní příčiny bezvědomí
 • Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
 • Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
 • Stabilizovaná poloha
 • Srdeční zástava
 • Určení a příznaky
 • Polohování, volání RZP
 • Resuscitace dospělých
 • Resuscitace kojenců a malých dětí

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 24343/2016-1-744

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Program:

Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.

Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

1. První pomoc

 • Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
 • Bezvědomí
 • Kardiopulmonální resuscitace – dospělý, dítě

2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života

 • Zástava masivního zevního krvácení
 • Vnitřní krvácení a prevence šoku
 • Tonutí
 • Úraz elektrickým proudem
 • Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem