Ukončení sbírky

Dne 2.7. jsme ukončili materiální sbírku, která měla za úkol podpořit oběti tornáda. Děkujeme Vám za každý příspěvek, my i obyvatelé jižní Moravy jsme velmi vděční za pomoc. Vše bylo distribuovano do zasažené oblasti. Je krásné vidět, jak se obyvatelé České republiky v době nouze umějí spojit a přispět svým dílem.

 

Materiální sbírka

Dne 28. 6. započala materiální sbírka na pomoc pro oblasti na jihu Moravy zasažené tornádem. Hned první den nám přišli na pomoc dobrovolníci z řad žáků středních škol i široké veřejnosti. Děkujeme všem za ochotu podat pomocnou ruku v této mimořádné situaci, kdy je každá podpora potřebná. I vy můžete přispět těm, kteří přišli o střechu nad hlavou – sbírka trvá do pátku 2. 7., shromažďujeme například potřeby na úklid, potravinové balíčky i pracovní nářadí. Více viz informační leták.

Informace k aktuální situaci

Celou Českou republikou otřásla tragédie, která ve čtvrtek večer postihla jižní Moravu. Tornádo poničilo obce, spousta lidí tak zůstala bez střechy nad hlavou. I my, OS ČČK Karlovy Vary, jsme v kontaktu s postiženou oblastí a jsme připraveni poskytnout potřebnou pomoc. V tomto momentu se hodí každá ruka. V následujících dnech vyhlásíme veřejnou materiální sbírku dle potřeb jednotlivých obcí. Vše, co nashromáždíme, poté odvezeme potřebným lidem.

Ukončení kurzů asistenta pedagoga

V prvním pololetí situace nebyla příznivá pro prezenční výuku, započaté kurzy Studium pro asistenty pedagoga jsme tedy dokončili formou online výuky. Součástí bylo i seznámení s laickými postupy první pomoci při záchraně života, tedy při úrazových i jiných akutních stavech. I když vše proběhlo pouze teoretickou formou, účastníci se přesvědčili, že první pomoc je jednoduchá. Na závěr téměř šedesát osob čekala závěrečná zkouška, kterou všichni úspěšně zvládli, a kromě osvědčení s celoživotní platností na pracovní pozici asistent pedagoga získali i certifikát o absolvování první pomoci.

Světový den dárců krve

Dne 14. června oslavujeme Světový den dárců krve. Tento den si svět připomíná hrdiny, kteří se mnohdy i opakovaně rozhodli darovat cennou životadárnou tekutinu, díky které jsme schopni zachránit život nejednoho člověka. Bezpříspěvkové dárce krve bychom mohli definovat jako dobrovolníky, kteří z vlastní svobodné vůle darují krev, plazmu či jiné složky krve. Dělají to, aniž by dostávali jakoukoliv odměnu. Jediné, co obdrží, jsou malé pozornosti, občerstvení a úhrady cest, které ovšem nejsou dostatečným poděkováním za stovky životů, které lze díky dárcovství zachránit. Proto je každý dárce za desátý, dvacátý a čtyřicátý odběr oceněn medailí Dr. Jana Janského, za osmdesátý, sto dvacátý a sto šedesátý odběr Zlatým křížem III. až I. třídy. Předávání medailí a Zlatých křížů III. a II. třídy obvykle organizuje územní Oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s transfuzním oddělením, Zlaté kříže I. třídy dostávají dárci na celostátních akcích. Karlovarský Červený kříž v letošním roce jen za první pololetí ocenil počet dárců:

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského      60

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského         45

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského                39

Zlatý kříž ČČK 2. třídy                                                         23

Zlatý kříž ČČK 3. třídy                                                         57

 

Aby se člověk stal dárcem, musí splnit určitá pravidla – první podmínkou je věk, darovat mohou osoby od 18 do 65 let, jako prvodárce by měl člověk přijít nejpozději ve věku 50 let. Jeho váha musí být nejméně 50 kg a měl by být zdravý. Důležitý je také trvalý pobyt v České republice, proto s sebou musí mít dárce průkaz totožnosti a také kartičku pojištěnce. Měsíc před příchodem nesmí dárce užívat antibiotika a v posledním měsíci před příchodem nesmí mít přisáté klíště. Další důležité informace jsou na webových stránkách www.cervenykriz.eu.