Ukončení kurzů asistenta pedagoga

V prvním pololetí situace nebyla příznivá pro prezenční výuku, započaté kurzy Studium pro asistenty pedagoga jsme tedy dokončili formou online výuky. Součástí bylo i seznámení s laickými postupy první pomoci při záchraně života, tedy při úrazových i jiných akutních stavech. I když vše proběhlo pouze teoretickou formou, účastníci se přesvědčili, že první pomoc je jednoduchá. Na závěr téměř šedesát osob čekala závěrečná zkouška, kterou všichni úspěšně zvládli, a kromě osvědčení s celoživotní platností na pracovní pozici asistent pedagoga získali i certifikát o absolvování první pomoci.

Světový den dárců krve

Dne 14. června oslavujeme Světový den dárců krve. Tento den si svět připomíná hrdiny, kteří se mnohdy i opakovaně rozhodli darovat cennou životadárnou tekutinu, díky které jsme schopni zachránit život nejednoho člověka. Bezpříspěvkové dárce krve bychom mohli definovat jako dobrovolníky, kteří z vlastní svobodné vůle darují krev, plazmu či jiné složky krve. Dělají to, aniž by dostávali jakoukoliv odměnu. Jediné, co obdrží, jsou malé pozornosti, občerstvení a úhrady cest, které ovšem nejsou dostatečným poděkováním za stovky životů, které lze díky dárcovství zachránit. Proto je každý dárce za desátý, dvacátý a čtyřicátý odběr oceněn medailí Dr. Jana Janského, za osmdesátý, sto dvacátý a sto šedesátý odběr Zlatým křížem III. až I. třídy. Předávání medailí a Zlatých křížů III. a II. třídy obvykle organizuje územní Oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s transfuzním oddělením, Zlaté kříže I. třídy dostávají dárci na celostátních akcích. Karlovarský Červený kříž v letošním roce jen za první pololetí ocenil počet dárců:

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského      60

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského         45

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského                39

Zlatý kříž ČČK 2. třídy                                                         23

Zlatý kříž ČČK 3. třídy                                                         57

 

Aby se člověk stal dárcem, musí splnit určitá pravidla – první podmínkou je věk, darovat mohou osoby od 18 do 65 let, jako prvodárce by měl člověk přijít nejpozději ve věku 50 let. Jeho váha musí být nejméně 50 kg a měl by být zdravý. Důležitý je také trvalý pobyt v České republice, proto s sebou musí mít dárce průkaz totožnosti a také kartičku pojištěnce. Měsíc před příchodem nesmí dárce užívat antibiotika a v posledním měsíci před příchodem nesmí mít přisáté klíště. Další důležité informace jsou na webových stránkách www.cervenykriz.eu.

 

Sbírka potravin

Třetí sobotu v dubnu se karlovarský Červený kříž zúčastnil potravinové sbírky pro Karlovarský kraj, která byla organizována Potravinovou bankou. Mottem akce bylo „Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.“ Jsme rádi, že i my jsme mohli přispět nákupem tohoto zboží, které o něco ulehčí zátěž, kterou sociálně znevýhodněné rodiny nesou.

Ocenění dárců krve v Karlových Varech a Sokolově

Český červený kříž pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve dle jednotlivých stupňů ocenění. V 1. čtvrtletí 2021 bylo oceněno celkem 118 osob, z toho

Bronzová medaile Dr. J. Janského                              51

Stříbrná medaile Dr. J. Janského                                 43

Zlatá medaile Dr. J. Janského                                     24

Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců, zejména v této těžké době.

Činnost „šatníku“ v 1. čtvrtletí 2021

Náš spolek se snaží být prospěšný všem. V rámci svých aktivit poskytujeme osobám, které to opravdu potřebují – osobám v sociální tísni – nejen ošacení a obuv, ale i další drobné nezbytné věci do domácnosti. Vše pochází z darů našich spoluobčanů. Za 1. čtvrtletí tohoto roku poskytovanou službu využilo téměř 800 klientů. Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat.

Poděkování za pomoc

Náš dík si zaslouží lidé, kteří v této nepříznivé době COVID – 19 přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a hraček do našeho humanitárního střediska. Darované věci využijí osoby, kteří to opravdu potřebují – osoby v sociální tísni. Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás.

Asistent pedagoga v době COVID – 19

Dokončili jsme kurz asistenta pedagoga, který byl zahájený prezenční formou v září 2020. Část výuky proběhla online, což kladlo na účastníky i lektory vyšší požadavky. Všichni tím získali zajímavou vzdělávací zkušenost. Na konci února účastníky čekala závěrečná zkouška, kterou úspěšně absolvovalo 16 osob. Kurz je určen zájemcům o profesi asistenta pedagoga, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. Náplní kurzu jsou základy první pomoci, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky.

Protože je o toto studium stále velký zájem, v únoru byl otevřen nový kurz pro více jak 20 účastníků, výuka je zatím distanční. Druhý běh připravujeme v dubnu a věříme, že už proběhne „face to face“.

Asistent pedagoga – pokračování on-line

Situace bohužel není pro naše kurzy příznivá, my to ale nevzdáváme a pokračujeme dál formou on-line výuky. Zahájili jsme ji v lednu, dokončujeme tak kurzy, které započaly prezenční formou v září v Karlových Varech a Teplicích. Počítáme, že by výuka mohla trvat do konce února, poté účastníky čeká závěrečná zkouška. Při úspěšném absolvování jedinec obdrží osvědčení s celoživotní platností na pracovní pozici asistent pedagoga.

Ošacovací středisko

Činnost v karlovarském ošacovacím středisku je dobrovolná práce šesti členů a dobrovolníků ČČK. Poskytovanou službu letos v měsíci lednu využilo téměř 150 klientů. Stále stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Pro vstup do šatníku stále platí přísná hygienická pravidla – zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci a každý je povinen mít zakrytá ústa a nos.

Humanitární pomoc

Vydali jsme z krajského pohotovostního skladu humanitární materiál k zajištění krizového opatření souvisejícího s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR. Materiál slouží k zabezpečení péče o osoby bez přístřeší, u kterých byla diagnostikována nemoc COVID-19 a byla jim nařízena karanténa či izolace. Městský úřad Sokolov zřídil prostory pro tyto jedince. 7. ledna 2021 byla do objektu umístěna první osoba.