Úrazy dětského věku a první pomoc

Ve školách i ve volném čase se děti často potýkají s různými úrazy, které mohou skončit i tragicky. Proto bylo letošní oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků zaměřeno na poskytování první pomoci při úrazech.

Stejně jako každý rok, i letos se do soutěže zapojilo devět škol, které soutěžily v pětičlenných družstvech. Tři nejúspěšnější týmy z I. a II. stupně se mohly těšit na zajímavé ceny. A stejně jako každý rok, i letos se soutěžilo v praktickém provedení první pomoci, obvazové technice a transportu zraněných. Během plnění některých úkolů děti zažily i úsměvné situace. Věcné ceny, diplomy a pamětní listy si ale odnesli všichni soutěžící. V rámci soutěže jsme připravili i program protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů.

Výtvarná soutěž zná své vítěze

Dětskou výtvarnou soutěž s názvem „Červený kříž očima dětí“, kterou v březnu letošního roku vyhlásil karlovarský Červený kříž v rámci výročí sta let Československého a Českého červeného kříže, má své vítěze. Sešlo se hodně obrázků, všechny byly zdařilé, a proto byl výběr vítězných prací obtížnější.  Na první místo nakonec porota vybrala autora, který navrhl soubor poštovních známek. Všem autorům za jejich výtvarná díla děkujeme.

Velikonoční tvoření

Karlovarský Červený kříž na Velký pátek uspořádal pro rodiče s dětmi velikonoční workshop. Malí i velcí si mohli zkusit vytvořit tematickou slepičku z kartonů nebo se naučit různé způsoby zdobení vajíček. Všichni si užili kreativní odpoledne a odnesli si domů krásné výtvory. Těšíme se na další společné akce!

dav

Přednáška s psychopatologem PhDr. Andrejem Drbohlavem

11. dubna se konal dopoledne seminář „Poruchy chování I.“ pořádaný karlovarským Červeným křížem. Program semináře byl zajímavý a svým posluchačům nabídnul jedinečný obsah. Lektor odpověděl na všechny otázky Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné, roztržité, vzdorovité či vzteklé a agresivní?“ Časově zvládl i představit vybrané příklady problémového chování od narození do 10 let dítěte.

PhDr. Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje analýze profilu sériového vraha a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Vystudoval behaviorální patologii na univerzitě v Hradci Králové, kde pak pět let tentýž obor učil. Spolupracuje na výzkumu genetických markerů impulzivity a vlastní výzkum zaměřuje na vývoj patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých. Odborně se věnuje nejhorším formám deformace osobnosti a chování, jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout. Je autorem bestsellerů Psychologie masových vrahů (2015) a Psychologie sériových vrahů (2013).

Tři desítky posluchačů se dozvěděli něco, co se nedozví jinde a některé věci se třeba nedočtou ani v žádných publikacích. Na závěr obdrželi akreditované osvědčení.

Den zdraví a KBDK OS ČČK K. Vary

V pátek 5.4.2019 v rámci celosvětového Dne zdraví uspořádal Klub bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary ukázku první pomoci na Střední škole logistické v Dalovicích. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak správně provést resuscitaci, zavázat tržnou ránu a zafixovat zlomeninu.

Celé dopoledne bylo završeno přednáškou s názvem Vzpoura úrazům. Přednášejícími byly osoby na invalidním vozíku, kterým se stal úraz s poraněním páteře. Žákům vysvětlovali jak náročný je život s tímto postižením a jak se s tím vyrovnat.

Beseda s Václavem Klausem ml. nejen o školství

4.4.2019 se zúčastnili nejen pedagogičtí pracovníci, ale i široká veřejnost besedy na téma „Co lze zachránit z českého školství?“ s bývalým ředitelem prestižního gymnázia, politikem a odborníkem na školství Václavem Klausem ml., který odpovídal na dotazy, které vedly k zamýšlení nad českým školstvím. Posluchači přidávali do diskuse své zkušenosti (nejen) ze školství ale i aktuální politiky. Účastníci besedy na závěr obdrželi potvrzení o účasti.

Poděkování za lidskou pomoc

Touto cestou chceme poděkovat všem ze Střední školy logistické v Dalovicích, kteří se podíleli na humanitární sbírce šatstva. V dnešní době je lidská pomoc velmi důležitá, zejména v této formě. Vážíme si všech, kteří nějakým způsobem pomáhají druhým. Patříte i Vy mezi ně?

Učíme děti první pomoc

Předposlední den před ukončením výtvarné soutěže „Červený kříž očima dětí“ jsme uspořádali odpolední seminář pro děti předškolního a školního věku na populární téma první pomoc. „Každý se může dostat do situace, kdy mu jde o život a je nezbytná správně poskytnutá první pomoc, která může zachránit lidský život. Mezi hlavní úkoly první pomoci patří přivolání záchranné zdravotnické služby na číslo 155, případně 112,“ uvedl lektor dětem. Seminář byl zaměřen také na prevenci před možným vznikem úrazu či jak se správně chovat v blízkosti silnice.

Děti nás opět přesvědčily, že umějí poskytovat první pomoc často lépe, než jejich rodiče (mnohdy znalosti jejich rodičů nejsou dostatečné), a jsou schopné si poradit v situaci, kdy jsou odkázané sami na sebe a na blízku není dospělý člověk.

Jsme přesvědčeni, že v dnešní době je výuce první pomoci na školách věnovaná dostatečná pozornost, ale i pro nás dospělé je důležité si základy neustále opakovat. A proto existuje ČČK, který mimo jiné pomáhá šířit a upevňovat znalosti a dovednosti v záchraně života.

 

Návykové látky nejen v dopravě


U příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSČK jsme uskutečnili další cyklus bezplatného vzdělávání pro občany. Seminář v březnu byl zaměřen na téma požívání alkoholických nápojů při řízení vozidla. „Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění. Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.“ uvádí Policie České republiky na svých webových stránkách.                                                                                                                                        

Speciálně pro tuto akci jsme zakoupili brýle D. W. Eyes. Brýle simulují deformaci vidění, ztrátu rovnováhy a nedostatek ovládání, které dělá opilé řidiče a vyznavače tzv. „binge drinking“ (neboli požívání nadměrného množství alkoholu v krátkém časovém úseku) tak nebezpečné. O vyzkoušení chůze s těmito brýlemi byl velký zájem. Kromě toho si účastníci také vyzkoušeli ošetření na namaskovaných poraněních a kardiopulmonální resuscitaci na figurínách. Závěr odpoledního bloku byl věnován právě diskuzi nejen o alkoholu při řízení. Brýle jsou ideální pomůckou při výuce týkající se vlivu drog, alkoholu a kombinací léků a alkoholu na člověka.

Hlavním cílem těchto vzdělávacích akcí je nejen pochopení zásad první pomoci a osvojení správného postupu v kritických situacích ohrožujících lidské životy, ale aby si především dokázali včas uvědomit, co se může stát a jak tomu mohou zabránit.

Rozhovor s dárcem krve paní Hanou Uhrovou

Letos si připomínáme 100 let od založení Československého červeného kříže – přímého předchůdce současného ČČK. Už 100 let nečekáme, až pomůže „někdo jinej“. Někdo jiný totiž neexistuje. Náš Červený kříž již století druhým pomáhá nebo je učí, jak pomoci….

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

  1. Pamatujete si na svůj první odběr, a jaký to byl pocit?

Ano, pamatuji. Začala jsem se svým dárcovstvím na vysoké škole v Ústí nad Labem. Myslím si, že jsem byla na svůj první odběr předem dobřepřipravenadíky informacím od spolužačky, která už krev dávala. Samozřejmě jsem byla nervózní, ale spíše z toho, zda budu vhodným dárcem, než ze samotného odběru. (Jehly mi nikdy nedělaly problém.) JVšichni zaměstnanci transfuzní stanice byli velmi milí, ale i přesto první vpich větší jehlou mě trochu zaskočil, ale určitě se to dalo bez problémů vydržet. Nejlepším závěrem byla samozřejmě svačina.J

  1. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?

V současné době mám 48 bezplatných odběrů krve. Ráda bych s dárcovstvím pokračovala, pokud mi bude sloužit zdraví. Mým cílem je dosáhnout osmdesátého odběru. No, uvidíme.J

  1. Jak často chodíte darovat krev?

Darovat chodím 3x ročně. Je už to pro mě pravidelná záležitost.

  1. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?

Zaměstnavatel mé dárcovství žádným způsobem neoceňuje a myslím si, že to není potřeba. Mé darování krve to žádným způsobem neovlivňuje.

  1. Nejhorší zážitek?

Při žádném z mých odběrů jsem neměla výrazně špatný zážitek. Jen v jednom případě mi krev dostatečně netekla, tak sestřička musela s jehlou v mé ruce trochu hýbat, a to nebylo moc příjemné.

  1. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího?

Snažím se dárcovství propagovat mezi žáky naší školy a někteří z nich se už do darování krve zapojili.