Asistent pedagoga – pokračování on-line

Situace bohužel není pro naše kurzy příznivá, my to ale nevzdáváme a pokračujeme dál formou on-line výuky. Zahájili jsme ji v lednu, dokončujeme tak kurzy, které započaly prezenční formou v září v Karlových Varech a Teplicích. Počítáme, že by výuka mohla trvat do konce února, poté účastníky čeká závěrečná zkouška. Při úspěšném absolvování jedinec obdrží osvědčení s celoživotní platností na pracovní pozici asistent pedagoga.

Ošacovací středisko

Činnost v karlovarském ošacovacím středisku je dobrovolná práce šesti členů a dobrovolníků ČČK. Poskytovanou službu letos v měsíci lednu využilo téměř 150 klientů. Stále stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Pro vstup do šatníku stále platí přísná hygienická pravidla – zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci a každý je povinen mít zakrytá ústa a nos.

Humanitární pomoc

Vydali jsme z krajského pohotovostního skladu humanitární materiál k zajištění krizového opatření souvisejícího s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR. Materiál slouží k zabezpečení péče o osoby bez přístřeší, u kterých byla diagnostikována nemoc COVID-19 a byla jim nařízena karanténa či izolace. Městský úřad Sokolov zřídil prostory pro tyto jedince. 7. ledna 2021 byla do objektu umístěna první osoba.

Ošacovací středisko v době COVID – 19

Karlovarský Červený kříž během roku poskytuje potřebným materiální pomoc formou ošacení (lidé bezplatně dostávají nezbytné ošacení, obuv či základní vybavení do domácnosti), vše pochází z darů spoluobčanů. Tuto pomoc poskytujeme i v době nouzového stavu kvůli COVID – 19 ve zkráceném provozním režimu – každou středu od 9:00 do 12:00 hodin. Pro vstup do šatníku platí přísná hygienická pravidla a zároveň se zde můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci, každý je povinen mít zakrytá ústa i nos.

Poskytovanou službu v loňském roce využilo přes 4 000 klientů. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Akce Krabice od bot

Vánoce jsou krásné období, kdy si lidé pomáhají a dělají druhým radost. V předvánočním čase jsme se rozhodli vykouzlit úsměv na rtech těm nejdůležitějším – dětem. Zapojili jsme do akce s názvem Krabice od bot. Vyzvali jsme všechny laskavé duše, aby si zvolily pohlaví a věkovou kategorii dítěte, kterému by chtěly zpříjemnit Vánoce, vybraly pro něj dárek, který uložily do krabice od bot a zabalily, a následně ho donesly k nám do OS ČČK Karlovy Vary. My jsme nakonec dárky roztřídili a rozdali sociálně znevýhodněným dětem, které neměly takové štěstí, aby mohly prožít bohatého ježíška.

Chtěli bychom poděkovat každému, kdo se na akci podílel a pomohl tak vytvořit krásné Vánoce.

Výuka kurzů v době koronaviru

Koronavirová pandemie komplikuje život všem, karlovarský Červený kříž není výjimkou. Snažíme se formou online výuka pokračovat v kurzech, které jsme zahájili v září, ale nemáme příliš zkušeností. Klademe na lektory zvýšené nároky, aby se zachovalo plnohodnotné vzdělávání. Zároveň již plánujeme, pokud to současná situace povolí, postupné přecházení z online výuky na prezenční výuku s přihlédnutím k platným omezením a dodržováním preventivních opatření proti šíření COVID 19.

Doufejme, že koronavirus dosáhl již svého vrcholu a pandemie brzy skončí a vše se zase vrátí do normálních kolejí.

Ošacení osob v ubytovně „Karkulka“ v Horním Slavkově

Nové ohnisko koronavirové nákazy zjistili 8. prosince 2020 hygienici v Karlovarském kraji, konkrétně v ubytovně „U Karkulky“ v Horním Slavkově. V ubytovně pobývá v současnosti 55 lidí, z toho u 29 byla prokázána pozitivita na COVID-19. Ubytovaní zůstali bez potřebných služeb, přestože polovina z nich je ze zdravotních důvodů závislá na péči druhých. Těmto osobám karlovarský Červený kříž poskytl materiální pomoc formou ošacení, kterou převzali pracovníci sociálního odboru KÚ KK a zajistili odvoz na ubytovnu.

Ošacovací středisko je určené sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.