Učíme se stárnout zdravěji

Setkávání s vrstevníky a čerpání informací ze zajímavých přednášek – například o tom, jak nenaletět podvodníkům. V tomto duchu se nesla série seminářů s názvem „Zdravé stárnutí aneb naproti stáří“, kterou jsme pro seniory uspořádali od června do listopadu.

Jestli si někdo myslí, že seniory baví sedět doma se založenýma rukama, účast na některé z našich letošních akcí by ho nejspíš vyvedla z omylu. Na přítomných bylo pokaždé vidět, jak se na setkávání s ostatními těší. Předávali si vzájemně rady a informace nejen ze zdravotní nebo sociální oblasti, ale také ohledně třeba zahrádkaření nebo zdravé výživy.

Podařilo se nám tak naplnit to, co jsme si předsevzali: vytvořit seniorům prostředí, ve kterém mohou relaxovat – jak fyzicky, tak psychicky. Náš projekt „Zdravé stárnutí aneb naproti stáří“ vede seniory k tomu, aby se sami aktivně podíleli a pečovali více o své zdraví, preferovali zdravý životní styl a přestávali vnímat sami sebe jako nesoběstačné či zbytečné.

Ze seminářů zaujal nejvíc ten s názvem Finanční gramotnost u seniorů, zaměřený na skupinu nejvíce ohroženou finanční negramotností. Starší lidé nejen že financím často příliš nerozumí, zároveň bývají přespříliš důvěřiví k mladším lidem. A právě kvůli tomu se mohou snadno stát obětí nejrůznějších pastí neprofesionálních prodejců, o kterých jsme si zvykli mluvit jako o „šmejdech“.

Do našeho projektu se zapojilo přes 100 lidí z celého regionu. Všichni účastníci obdrželi na závěr zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování.

KBDK OS ČČK K. Vary – Babí léto na horách

V souvislosti s příjemným podzimním počasím se členové KBDK OS ČČK Karlovy Vary vydali na víkendové sportovně-turistické soustředění na Mariánské v Krušných horách. Součástí soustředění byla i přednáška psycholožky Mgr. Věry Janovičové, která se týkala odbourávání bariér u mladé generace a jak změnit jejich postoj k bezpříspěvkovému dárcovství krve.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK K. Vary

Světový den první pomoci 2018

Mezinárodní organizace červeného kříže a červeného půlměsíce vyhlásila, stejně jako každý rok i letos, Světový den první pomoci. Do této akce se aktivně zapojili žáci i pedagogové Střední školy logistické v Karlových Varech. Členové KBDK OS ČČK K. Vary připravili pro žáky celodenní interaktivní kurz zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci včetně názorných ukázek první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Ukázky použití automatického externího defibrilátor, maskování poranění. Účastníci na závěr obdrželi osvědčení. Překvapil nás velký zájem ze strany žáků a již nyní se těšíme na konání další akce v této oblasti.

 

Oceňování bezpříspěvkových dárců krvě – Zlatý kříž 3. a 2. třídy – 06/2018

Sedmdesát pět dárců krve z Karlovarského kraje převzalo ocenění Zlatého kříže 3. a 2. třídy z rukou hejtmanky Karlovarského kraje. Slavnostní akt se konal 18. 6. 2018 v sále Krajské knihovny Karlovy Vary (Závodní 378/84, Karlovy Vary). Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová jim spolu se starosty měst a obcí, zástupců OS ČČK K. Varů a Chebu, transfuzních stanic a zdravotních pojišťoven předala ocenění, pamětní listy, dárkové balíčky a další pozornosti. „Skláním se před všemi, kteří darují krev a pomáhají tím zachránit zdraví a život ostatním. Mám obrovskou radost, že vám osobně mohu poděkovat. A musím vyzdvihnout, že mezi 75 oceněnými je 11 žen, z toho dokonce 2 dámy, které dosáhly Zlatého kříže II. stupně za 120 a více bezpříspěvkových odběrů krve,“ řekla Vildumetzová.

 

OS ČČK Karlovy Vary – Den rodin

Dne 12.5.2018 se uskutečnila ve volnočasovém areálu Rolava akce k významnému Dni rodin. OS ČČK Karlovy Vary měl poskytnutý stánek od Magistrátu města Karlovy Vary, ve kterém jsme prezentovali svoji činnost, konkrétně jsme se zaměřili na současné aktivity ČČK a praktickou ukázku první pomoci. Největší atrakcí byly ,,opilecké“ brýle, kdy si návštěvníci mohli vyzkoušet chůzi s brýlemi, které navozují podnapilý stav. Nechyběli jako každý rok členové Klubu bezpříspěvkových dárců krve, kteří prezentovali a propagovali návštěvníkům nutnost bezpříspěvkového dárcovství. Návštěvníci z řad dětí obdrželi soutěžní otázky a za správné zodpovězení je čekala malá odměna. Děkujeme všem za příjemně strávený den.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Den zdraví a KBDK OS ČČK K. Vary

V rámci celosvětového Dne zdraví 7. 4. 2018, uspořádal Klub bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary ukázku první pomoci na Střední škole logistické v Dalovicích. Studenti si tak mohli vyzkoušet, jak správně provést resuscitaci, správně zafixovat zlomeninu, zavázat tržnou ránu a dále se dozvěděli, jak je pro naši společnost nezbytné darování krve. Celé dopoledne bylo završeno soutěží, kde byla vybrána soutěžní družstva, která soutěžila v jednotlivých výše uvedených disciplínách.

 

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary