Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný MŠMT – rekvalifikační program

 č. j.: MSMT- 25252/2020-2/284

Pracovní činnost: Zdravotník zotavovacích akcí

Celková hodinová dotace: 41 hodin (22 hodin teoretické výuky + 19 hodin praktické výuky)

 Vstupní předpoklady: Ukončené střední vzdělání, dosažení 18 let, není potřeba žádného

předchozího vzdělání v oboru, dobrý zdravotní stav.

Forma vzdělávání: Prezenční

Absolvent kurzu:

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou – písemným testem a praktickou zkouškou.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Platnost osvědčení je neomezená.

Místo studia:  Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary – školicí středisko

Kollárova 551/1

360 09 Karlovy Vary

Informace:     602 865 110 Věra Sládková

Cena:             3 300,- Kč

 

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *