Rozšiřte své dovednosti s rekvalifikačními kurzy první pomoci

Karlovarský Červený kříž nabízí rekvalifikační kurzy první pomoci, které jsou přizpůsobeny jak začátečníkům, tak pokročilým. Tyto kurzy jsou ideální pro jednotlivce i organizace, které chtějí zdokonalit své schopnosti reagovat v krizových situacích a zvýšit bezpečnost na pracovišti nebo v domácím prostředí. Nabízíme akreditované vzdělávací programy, které jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

  • Člen/členka první pomoci (80 hodin) – Tento kurz poskytuje nejen základní dovednosti v první pomoci, ale i didaktické schopnosti pro jejich vyučování, což je klíčové pro rozvoj schopností efektivně reagovat v nouzových situacích.
  • Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí (41 hodin) – Absolventi tohoto kurzu jsou vyškoleni pro zdravotnický dohled na zotavovacích akcích v souladu s vyhláškou č. 422/2013 Sb., což z nich činí kvalifikované zdravotníky pro práci na dětských táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech.

Právní základ pro školení první pomoci Červeným křížem je zakotven v paragrafu 4, písmeno e, zákona č. 126/1992 Sb. Kromě toho je ČČK držitelem mezinárodního certifikátu EFAC a národních akreditací, což dokládá odbornost a kvalitu našich vzdělávacích programů.

Kurz první pomoci ke Dni matek

Dne 12. května, na Den matek, uspořádal karlovarský Červený kříž kurz první pomoci. Tento kurz se zaměřil na úrazové a neúrazové stavy u dětí a byl pro účastnice zdarma jako dárek ke Dni matek. Akce se setkala s velkým zájmem, účastnice ocenily praktické informace a možnost se naučit, jak správně reagovat v krizových situacích.

Účastnice kurzu byly nadšené a odnesly si mnoho nových znalostí a dovedností. Naučily se, jak poskytnout první pomoc při různých typech úrazů, jako jsou popáleniny, zlomeniny či dušení, ale také jak postupovat v případě neúrazových stavů, například při horečce nebo alergických reakcích. Lektoři kurzu kladli důraz na praktický nácvik, což matky velmi ocenily, protože si mohly vyzkoušet resuscitaci a další život zachraňující úkony.

Po skončení kurzu se účastnice shodly, že získané znalosti a dovednosti jim dodaly větší jistotu a připravenost čelit nečekaným situacím. Mnohé z nich vyjádřily přání, aby podobné kurzy byly pořádány častěji a byly dostupné širší veřejnosti.

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Karlovarský Červený kříž se opět věnuje školení zdravotníků, tentokrát prostřednictvím kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Cílem tohoto školení je připravit účastníky v základech poskytování první pomoci, a to jak po stránce teoretických znalostí, tak praktických dovedností. Navíc se účastníci seznámí se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí.

Účastníci kurzu jsou připravováni na výkon funkce zdravotníka na různých typech rekreačních a zotavovacích akcí, včetně škol v přírodě, lyžařských kurzů a zájezdů, turistických kurzů a zájezdů, plaveckých kurzů a letních táborů. Tímto se zvyšuje celková bezpečnost a zdravotní péče poskytovaná na těchto akcích, což přispívá k lepšímu zážitku účastníků a kvalitě organizovaných aktivit.

Velikonoční zábava na Linhartu: Hledání Zajíčka 2024

Velikonoce přinesly do Karlových Varů nejen radost z probouzející se přírody, ale také zábavu pro celou rodinu. Letošním vrcholem pro malé i velké dobrodruhy bylo hledání Velikonočního zajíčka na stezce na Linhartu. Infocentrum města Karlovy Vary ve spolupráci s karlovarským Červeným křížem a Lázeňskými lesy Karlovy Vary připravili pro návštěvníky centra lázeňských lesů nezapomenutelný zážitek plný her a zábavy. Stezka na Linhartu slibovala účastníkům nejen příjemný výlet do krásné přírody, ale také možnost zapojit se do různých soutěží. V rámci této zábavné aktivity byli účastníci vyzváni k vyřešení různých úkolů a hádanek, které je provedly po stezce a jejím okolí. Úkoly nebyly pouze zábavné, ale také vzdělávací, ať už se jednalo o poznávání přírodních jevů, první pomoc, rozvoj kreativity nebo řešení drobných hádanek.

Stezka na Linhartu tak slibovala rodinám nejen příjemně strávený čas venku v přírodě, ale také možnost prožít nezapomenutelné chvíle plné zábavy a dobrodružství.

 

Absolventi rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci

Dne 23. března byl ukončen rekvalifikační kurz Člen první pomoci, který se zaměřoval na poskytování předlékařské první pomoci a získání didaktických kompetencí pro výuku první pomoci. Absolventi kurzu úspěšně ukončili závěrečnou zkoušku a získali kompetence potřebné pro efektivní poskytování první pomoci v různých situacích. Jejich úspěšné absolvování kurzu představuje důležitý krok v jejich profesním rozvoji a přispívá ke zvýšení bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví. Gratulujeme všem absolventům k úspěšnému dokončení kurzu a přejeme jim mnoho úspěchů při jejich budoucí práci v oblasti první pomoci.

Kurz „Člen první pomoci“ podporuje komunikaci, sebepéči a prevenci syndromu vyhoření

V rámci kurzu „Člen první pomoci“ se účastníci zapojili do programu, který nejenže posiluje jejich schopnosti poskytovat první pomoc, ale také rozvíjí jejich komunikační dovednosti, povědomí o psychosociální podpoře a techniky sebepéče. Tento kurz není jen o záchraně životů, je to i o ochraně duševního zdraví těch, kteří pomáhají.

Během kurzu se účastníci učili, jak efektivně komunikovat ve stresových situacích, jak poskytovat psychosociální podporu lidem v nesnázích a jak se aktivně starat o své vlastní emocionální a fyzické blaho. Tyto dovednosti nejsou jen užitečné v rámci poskytování první pomoci, ale mohou být klíčové i ve všech aspektech života.

Důležitou součástí kurzu byla také sebepéče, která se zaměřovala na prevenci syndromu vyhoření. Účastníci se naučili rozpoznávat známky vyhoření u sebe i u svých kolegů a získali nástroje pro efektivní řízení stresu a udržení rovnováhy mezi prací a osobním životem.

První pomoc v mobilu: Záchranář v kapse

Máte chytrý telefon? Pokud ano, máte v ruce nejen zdroj nekonečné zábavy a informací, ale také nástroj, který vám může doslova zachránit život. Stačí si do něj stáhnout aplikaci První pomoc zdarma a mít tak návod na záchranu lidského života vždy po ruce.

První pomoc je v mnoha situacích klíčová. Aplikace První pomoc poskytuje užitečné informace a návody, které vám pomohou zvládnout různé situace bezpečně a efektivně.

Nabízí komplexní příručku první pomoci s radami ke zvládnutí různých typů úrazů a stavů. Od základních postupů při ošetření drobných poranění až po intervence při srdečním zástavě nebo cévní mozkové příhodě. Díky aplikaci máte k dispozici detailní kroky, které byste měli podniknout, abyste minimalizovali riziko poškození a maximalizovali šance na úspěšnou záchranu.

Nicméně, První pomoc není pouze o fyzickém zranění. Novější verze aplikace obsahuje také informace a návody na poskytnutí psychosociální pomoci. To znamená, že se vám může stát užitečným rádcem nejen v případě fyzických úrazů, ale i při situacích, kdy je zapotřebí podpora a pomoc při psychických obtížích. Toto je klíčové zejména v případech, kdy se setkáváme s panickými záchvaty, úzkostí nebo podobnými situacemi. Aplikace První pomoc je tedy skvělým pomocníkem pro každého, kdo chce mít přehled o tom, jak reagovat v případě nečekaných událostí. Mějte tedy vždy záchranáře v kapse – stačí stáhnout aplikaci První pomoc a být připraveni pomoci v každé situaci.

Pokračování kurzu Člen/členka první pomoci

V dnech 16. a 17. února pokračoval kurz Člen/členka první pomoci, který poskytl účastníkům další příležitost k rozvoji svých dovedností v poskytování základní pomoci. Během těchto dvou dnů se účastníci intenzivně věnovali výuce a procvičování různých aspektů první pomoci.

Jedním z hlavních cílů pokračování kurzu bylo poskytnout účastníkům další praktickou praxi a upevnit jejich znalosti získané v předchozích lekcích. Během cvičení se účastníci zaměřili na resuscitaci, ošetření zranění, poskytování pomoci při srdečním zástavě a další důležité dovednosti, které mohou být klíčové v případě nouze.

Kromě praktických dovedností byla také zdůrazněna důležitost správného postupu a rychlé reakce v případě mimořádných událostí. Účastníci se seznámili s nejnovějšími postupy v oblasti první pomoci a získali další sebejistotu ve svých schopnostech poskytovat rychlou a efektivní pomoc.

Důraz byl kladen také na komunikaci a spolupráci v týmu. Účastníci se učili efektivně komunikovat s postiženými osobami a koordinovat své akce s ostatními členy týmu, což je klíčové pro úspěšné poskytnutí pomoci v rámci prvních zásahů.

Nezbytné školení BOZP a první pomoc

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je klíčovým aspektem každého pracovního prostředí a nezbytné pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Proto je důležité, aby byli pracovníci řádně proškoleni v oblasti první pomoci. Takové školení se uskutečnilo 25. ledna se zaměřením na základní principy bezpečnosti práce, včetně identifikace rizik na pracovišti a správného používání ochranných pracovních pomůcek. V rámci školení první pomoci se pracovníci seznámili se základními technikami poskytování první pomoci, včetně resuscitace a ošetření zranění. Důraz byl kladen na rychlou a efektivní reakci v krizových situacích, aby se minimalizovalo riziko vážných následků.

Listopad trhal rekordy v realizovaných školení první pomoci

23.11.2023 se uskutečnil kurz na pracovišti   Okresního soudu v Sokolově, kde zaměstnanci získali základní povědomí o první pomoci a postupu u resuscitace včetně použití AED. Každý účastník si vyzkoušel kardiopulmonální resuscitaci na figuríně. Zaměstnanci se naučili zvládat rizikové situace, které se na pracovišti mohou vyskytnout. Je důležité, aby každý z nich byl schopný poskytnout první pomoc ve chvíli, kdy je to potřeba.

Při přípravě každého takového kurzu se zaměřujeme na specifičnosti firmy, pro kterou školení chystáme. Obsah je zaměřený nejen na úrazy a zdravotní potíže, ale především na všeobecné postupy první pomoci.

V průběhu celého listopadu probíhají školení první pomoci nejen v našich školících prostorech, ale také u zájemců v okolí.