První pomoc v mobilu: Záchranář v kapse

Máte chytrý telefon? Pokud ano, máte v ruce nejen zdroj nekonečné zábavy a informací, ale také nástroj, který vám může doslova zachránit život. Stačí si do něj stáhnout aplikaci První pomoc zdarma a mít tak návod na záchranu lidského života vždy po ruce.

První pomoc je v mnoha situacích klíčová. Aplikace První pomoc poskytuje užitečné informace a návody, které vám pomohou zvládnout různé situace bezpečně a efektivně.

Nabízí komplexní příručku první pomoci s radami ke zvládnutí různých typů úrazů a stavů. Od základních postupů při ošetření drobných poranění až po intervence při srdečním zástavě nebo cévní mozkové příhodě. Díky aplikaci máte k dispozici detailní kroky, které byste měli podniknout, abyste minimalizovali riziko poškození a maximalizovali šance na úspěšnou záchranu.

Nicméně, První pomoc není pouze o fyzickém zranění. Novější verze aplikace obsahuje také informace a návody na poskytnutí psychosociální pomoci. To znamená, že se vám může stát užitečným rádcem nejen v případě fyzických úrazů, ale i při situacích, kdy je zapotřebí podpora a pomoc při psychických obtížích. Toto je klíčové zejména v případech, kdy se setkáváme s panickými záchvaty, úzkostí nebo podobnými situacemi. Aplikace První pomoc je tedy skvělým pomocníkem pro každého, kdo chce mít přehled o tom, jak reagovat v případě nečekaných událostí. Mějte tedy vždy záchranáře v kapse – stačí stáhnout aplikaci První pomoc a být připraveni pomoci v každé situaci.

Pokračování kurzu Člen/členka první pomoci

V dnech 16. a 17. února pokračoval kurz Člen/členka první pomoci, který poskytl účastníkům další příležitost k rozvoji svých dovedností v poskytování základní pomoci. Během těchto dvou dnů se účastníci intenzivně věnovali výuce a procvičování různých aspektů první pomoci.

Jedním z hlavních cílů pokračování kurzu bylo poskytnout účastníkům další praktickou praxi a upevnit jejich znalosti získané v předchozích lekcích. Během cvičení se účastníci zaměřili na resuscitaci, ošetření zranění, poskytování pomoci při srdečním zástavě a další důležité dovednosti, které mohou být klíčové v případě nouze.

Kromě praktických dovedností byla také zdůrazněna důležitost správného postupu a rychlé reakce v případě mimořádných událostí. Účastníci se seznámili s nejnovějšími postupy v oblasti první pomoci a získali další sebejistotu ve svých schopnostech poskytovat rychlou a efektivní pomoc.

Důraz byl kladen také na komunikaci a spolupráci v týmu. Účastníci se učili efektivně komunikovat s postiženými osobami a koordinovat své akce s ostatními členy týmu, což je klíčové pro úspěšné poskytnutí pomoci v rámci prvních zásahů.

Nezbytné školení BOZP a první pomoc

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je klíčovým aspektem každého pracovního prostředí a nezbytné pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Proto je důležité, aby byli pracovníci řádně proškoleni v oblasti první pomoci. Takové školení se uskutečnilo 25. ledna se zaměřením na základní principy bezpečnosti práce, včetně identifikace rizik na pracovišti a správného používání ochranných pracovních pomůcek. V rámci školení první pomoci se pracovníci seznámili se základními technikami poskytování první pomoci, včetně resuscitace a ošetření zranění. Důraz byl kladen na rychlou a efektivní reakci v krizových situacích, aby se minimalizovalo riziko vážných následků.

Listopad trhal rekordy v realizovaných školení první pomoci

23.11.2023 se uskutečnil kurz na pracovišti   Okresního soudu v Sokolově, kde zaměstnanci získali základní povědomí o první pomoci a postupu u resuscitace včetně použití AED. Každý účastník si vyzkoušel kardiopulmonální resuscitaci na figuríně. Zaměstnanci se naučili zvládat rizikové situace, které se na pracovišti mohou vyskytnout. Je důležité, aby každý z nich byl schopný poskytnout první pomoc ve chvíli, kdy je to potřeba.

Při přípravě každého takového kurzu se zaměřujeme na specifičnosti firmy, pro kterou školení chystáme. Obsah je zaměřený nejen na úrazy a zdravotní potíže, ale především na všeobecné postupy první pomoci.

V průběhu celého listopadu probíhají školení první pomoci nejen v našich školících prostorech, ale také u zájemců v okolí.

Novinky v předlékařské první pomoci

Lidé se často ptají „Co dělat s člověkem v bezvědomí? nebo Co dělat, když někdo přestane dýchat?“ Proto karlovarský Červený kříž 21. listopadu uskutečnil praktický seminář, který poskytuje základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Při výuce první pomoci účastníci zažili modelové situace, do kterých by se mohli dostat. Naučili se vyhodnocovat situaci, správně reagovat a vyzkoušeli si zranění na modelech podobající se realitě. Toto je může připravit na situaci, do které se mohou v životě dostat. Cílem semináře bylo si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu.

 

Vítejte ve světě první pomoci

Bezplatné školení první pomoci pro veřejnost s názvem Vítejte ve světě první pomoci se uskutečnilo 6. listopadu v učebnách karlovarského Červeného kříže. Tato akce měla za cíl přispět k větší připravenosti v oblasti první pomoci a čelit nečekaným zraněním. Překvapilo nás nadšení účastníků všech věkových skupin, aby se naučili základy první pomoci.

Za zmínku stojí také simulace reálných situací, které byly součástí školení. Účastníci měli možnost procvičit si získané dovednosti v realistickém scénáři, což mnohým pomohlo lépe pochopit důležitost a efektivitu první pomoci.

Akce „Vítejte ve světě první pomoci“ byla nejen velkým úspěchem ve smyslu účasti, ale také v ohlasech účastníků. Mnozí z nich vyjádřili, že se cítí lépe připraveni pomoci v případě nouze a že mají v úmyslu i nadále se vzdělávat v oblasti první pomoci.

Každý účastník si odnesl nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti, které mohou jednoho dne zachránit život.

Bezpečné dny v práci 2023

Čtvrtý ročník celorepublikového kola soutěže pro žáky středních škol a učilišť, který proběhl pod záštitou ministra zemědělství se konal 20.10.2023 v areálu Střední lesnické školy Žlutice. Jedním z partnerů soutěže Bezpečné dny v práci byl i karlovarský Červený kříž. Soutěž byla určena pro jednotlivce i družstva a skládala se z teoretických a praktických vědomostí z problematiky BOZP a poskytování předlékařské první pomoci. Nejprve soutěžící absolvovali krátké školení v oblasti první pomoci. Cílem soutěžního týmu ve třetí části soutěže bylo zvládnout simulované situace na jednotlivých stanovištích za pomoci improvizace nebo s tím, co bylo v dosahu. Úkoly na každém stanovišti se blížily co nejvíce realitě. Soutěžící si kromě hodnotných cen odnesli spoustu informací a získali nové zkušenosti.

Byli jsme u toho!!!

Díky paní magistře Lence Šmerdové, která má na Ústředí na starosti Referát strategických partnerství a filantropie a jako brigádní generálka v záloze má v armádě ty správné konexe, mohli jsme se ve standardním složení Freddye, Mimino a já za oblastní spolek ČČK Karlovy Vary zúčastnit 8. ročníku pochodu po zaniklých obcích Doupovska, pořádanému vojenským útvarem v Radošově v sobotu 7.října 2023.

No, abych ale moc nelhal, tak ve skutečnosti jsme se pochodu jako takovému vyhnuli: Freddye je superdigitální (nemá ani ručičky, ani nožičky), Mimino se taky nechá jen nosit no a mé pochodové aktivity spočívají v nočním cestování na trase ložnice – WC s mezipřistáním v ledničce. Tudíž – na nástupiště (absolventům vojenské služby známé jako „buzerplac“) jsme dojeli autíčkem, vybalili propagační materiály, lékárničky, balónky, obdrželi kávu a řízek a očekávali první příchozí po absolvování jednotlivých tras pochodu.

Počasí bylo příznivé, cesty schůdné, na použití vybavení lékárniček nedošlo, a tak jsme ve spolupráci s oběma fantomy zájemcům předvedli a umožnili vyzkoušet postupy při záchraně života – dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž. Někteří účastníci si odnesli výukový materiál, omalovánky pro děti, nejmenší pochodující lízátka a balónky a my po skončení akce pocit, že tato spolupráce by mohla v budoucnu pokračovat.

Poděkování patří všem, kteří tuto akci organizují a kteří nám umožnili zase trochu zviditelnit ČČK a těšíme se na další společné akce!

Za trio FMF Franta

Podzimní kurz Zdravotník zotavovacích akcí

„První pomoc není žádná složitá věda, jde o to dozvědět se základní postupy, jak ošetřit různé druhy poranění.“ Touto větou začal v pátek kurz Zdravotník zotavovacích akcí.Jeho účastníci se naučí teoreticky i prakticky zvládnout první pomoc, vyzkouší si nácvik na reálně namaskovaných poraněních. To je připraví na možné krizové situace, se kterými se v životě mohou setkat.

A co je ještě čeká? Seznámí se s tématy péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku a mnoho dalšího. Vypraví se také do bazénu, kde se naučí základy poskytování první pomoci tonoucím.

Našimi kurzy v letošním roce úspěšně prošlo více než 600 lidí. Nesmírně si vážíme přízně jak všech účastníků i lektorů, kteří s námi během kurzů spolupracovali, tak školských zařízení, která k nám opakovaně vysílají své pracovníky.