Zachráníš život 2023

Akci s názvem Zachráníš život? uspořádal v sobotu 30. září v hypermarketu Globus karlovarský Červený kříž. Jejím cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o první pomoci, zmírnit obavy lidí, kteří se nečekaně ocitnou v roli záchranářů, a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v praktické části resuscitace. Mnohé z přihlížejících překvapila fyzická náročnost při oživování na figurínách. Samozřejmostí bylo maskování poranění, různá krvácení, rozsáhlé popáleniny či modřiny. Desítky lidí si vyzkoušeli tzv. opilecké brýle nebo si nechali změřit tlak. Odměnou jim byly drobné propagační předměty s tématikou první pomoci. Pořádání podobných akcí je potřebné, aby lidem připomněly, že první pomoc jsou v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.  Včasné poskytnutí první pomoci může zvýšit podíl lidí, kteří se vrátí do normálního života, až na 70 procent.

Den otevřených dveří 2023

První zářijová sobota roku 2023 se karlovarskému Červenému kříži zapsala do paměti jako úspěšný den otevřených dveří. Oblastní spolek pro širokou veřejnost nachystal ukázky z různých aktivit, které jsou součástí našeho poslání. Dveře byly otevřené všem, kteří měli zájem o náš spolek, své spoluobčany i sebe samé. Pro mladistvé a dospělé byly připraveny teoretické přednášky první pomoci s vhledy odborníků i praktické ukázky s realistickými simulacemi konkrétních situací. Čast dne byla věnovaná také představení humanitární pomoci při mimořádných událostech, jako jsou povodně či jiné přírodní katastrofy. Nezapomnělo se ale ani na děti všech věkových kategorií, pro které jsme připravili výtvarný koutek se zdravotnickou tematikou. Po vytvoření obrázků jsme si s dětmi povídali o nutné opatrnosti v každodenním životě i o základních principech první pomoci.
Děkujeme všem zúčastněným a již nyní se těšíme na další den otevřených dveří!

Děti a jízda na koloběžce

V posledních letech se jízda na koloběžce stala oblíbenou pohybovou aktivitou pro všechny věkové kategorie, ať už na rekreační nebo závodní úrovni. Proto karlovarský Červený kříž připravil pro děti předškolního věku zábavnou jízdu na koloběžce. Součástí programu byl i simulovaný pád na koloběžce s ukázkou, jak poskytnout první pomoc.

Děti mezi sebou nesoutěžily, ale měly společný cíl – zdárně dojet do cíle bez zranění. Rukavice a helma byly povinné i v největším horku. Každý účastník byl oceněn malou sladkostí a diplomem.

Prožili jsme nedělní odpoledne plné her a zábavy, cílem bylo seznámit děti s první pomocí a pravidly jízdy na koloběžce. Každý měsíc připravujeme něco nového, jako zábavné odpoledne pro děti na určité téma.

I přes prázdniny trénujeme první pomoc

Poslední víkend v červenci se uskutečnila úniková hra v přírodě, která byla určena pro rodiny s dětmi. V dopoledních jsme započali naši výpravu za tajemstvím Karlových Varů v sídle OS ČČK Karlovy Vary, přes lesní stezky jsme prošli zajívamé vyhlídky a altány, pokochali se krásami našeho města. Během procházky jsme na stanovištích plnili úkoly z oblasti první pomoci. Na každém stanovišti byl vždy úkol pro mladší i starší děti, aby to bylo poučné pro všechny věkové kategorie.

Cíl byl na Jelením skoku, kde nám byl odměnou krásný výhled na naše město a také nalezený poklad plný sladkostí a odměn. V lese bylo počasí příjemné i vzhledem k probíhajím horkům a všichni účastníci hry odešli domů s dobrým pocitem, že první pomoc opravdu není věda.

Těšíme se na další akci, kterou plánujeme opět před začátkem školního roku.

Na co se můžete těšit?

Karlovarský Červený kříž připravuje na podzim nový akreditovaný kurz MŠMT Člen/členka první pomoci (instruktor). Kurz se skládá z 50 vyučovacích hodin teorie a 30 vyučovacích hodin praxe. Účastníci kurzu se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Praktická výuka je koncipována zážitkovou formou s ukázkami simulovaných zranění a postupů první pomoci. Součástí praktické výuky je i výcvik v bazénu a pedagogická příprava k výuce první pomoci (účastníci se naučí, jak první pomoc učit).

Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci, které Vás opravňuje vykonávat činnost

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole
  • Instruktor / školitel kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci – na pracovišti
  • Zdravotník zotavovacích akcí
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotník na sportovních akcích

Přednáška pro seniory: PRVNÍ POMOC

Karlovarský Červený kříž uskutečnil přednášku pro seniory na téma Nejčastější úrazy u seniorů a jejich prevence, která se konala poslední den v červenci. Senioři se během lekce naučili jak efektivně komunikovat s tísňovou linkou, dále správné poskytování první pomoci v seniorském věku. Došlo také na praktické vyzkoušení základní neodkladné resuscitace či první pomoc u nejčastějších akutních stavů.

Starší osoby si stále více uvědomují důležitost poskytnutí první pomoci při různých úrazech či kolapsech. Na konci přednášky byl prostor pro dotazy a jejich zodpovězení. Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály a osvědčení o absolvování.

 

Beseda (nejen) pro seniory: První pomoc s praktickými ukázkami

Městský úřad Oloví uspořádal 8. února pro své seniory odpolední akci s názvem „Beseda (nejen) pro seniory.“ Do programu byla zařazena i přednáška na téma poskytování první pomoci v seniorském věku. Všem přítomným byla představena první pomoc s praktickými ukázkami včetně základní neodkladné resuscitace.

Věříme, že si účastníci odnesli i to nejdůležitější: ujištění, že každý je schopen první pomoc poskytnout. Když jsme porovnali, s jakými znalostmi lidé přišli a s jakými znalostmi odcházeli, je nám jasné, že pořádat takové akce má smysl.

Základy první pomoci

15.prosinec se nesl v duchu první pomoci. Účastníci kurzu absolvovali výuku Základy první pomoci. Český červený kříž je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Obsahem normy jsou např. zastavení krvácení, nepřímá masáž srdce, ošetření poranění, seznámení s postupy první pomoci při záchraně života. Výuka byla kombinací zážitkové formy praktického výcviku a nezbytného teoretického základu. Kurz byl zakončen úspěšným absolvováním písemného testu, který byl shrnutím probrané látky. Absolventi získali průkaz s mezinárodní platností.

Kurzy první pomoci ČČK jsou klíčové pro informování a přípravu veřejnosti na krizové situace, do kterých se může dostat každý z nás.

Bezpečné dny v práci

Při lesnické práci coby činnosti probíhající primárně v záludném prostředí lesa vzniká při nedostatečné opatrnosti vysoké riziko vážných úrazů. Každý pracovník by měl být na tyto situace náležitě připraven, včasné poskytnutí předlékařské první pomoci je klíčové pro záchranu života. K co nejefektivnější výuce první pomoci přispívá aktivní opakování i procvičování teorie již při studiu středních odborných škol, které se nacházejí v působnosti Odborového svazu pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství. Svaz si je problematiky vědom a na základě této myšlenky pravidelně organizuje soutěž s názvem „Bezpečné dny v práci“.

V pátek 21. 10. 2022 se konal již třetí ročník soutěže BOZP, do kterého se zapojil i OS ČČK Karlovy Vary. Zamračené dopoledne v areálu Střední lesnické školy Žlutice se proměnilo z běžného školního dne na místo konání celostátního kola soutěže, kde se žáci z pěti různých škol rozhodli prokázat své teoretické znalosti i praktické dovednosti týkající se problematiky BOZP. S velkým odhodláním a nadšením se tříčlenné týmy pustily do teoretické části, která byla obsažena v písemném testu, i do části praktické, kterou splnili při rozboru fotografií s modelovými situacemi. Zajímavou složkou dne byla část teoreticko-praktická, která spočívala v poskytování první pomoci na třech stanovištích. Součástí soutěže byl také důraz na správné provedení KPR.

Díky spolupráci všech zúčastěných stran se povedlo vytvořit poučné i zábavné dopoledne, které se zabývalo důležitou tématikou, kterou je nutné neustále připomínat. Všichni žáci si vedli skvěle a věříme, že pokud v životě narazí na situaci, kdy bude potřeba poskytnout první pomoc, nebudou se cítit ztraceni a udělají vše pro záchranu životů.