Nezbytné školení BOZP a první pomoc

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je klíčovým aspektem každého pracovního prostředí a nezbytné pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Proto je důležité, aby byli pracovníci řádně proškoleni v oblasti první pomoci. Takové školení se uskutečnilo 25. ledna se zaměřením na základní principy bezpečnosti práce, včetně identifikace rizik na pracovišti a správného používání ochranných pracovních pomůcek. V rámci školení první pomoci se pracovníci seznámili se základními technikami poskytování první pomoci, včetně resuscitace a ošetření zranění. Důraz byl kladen na rychlou a efektivní reakci v krizových situacích, aby se minimalizovalo riziko vážných následků.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *