Ohlédnutí za létem

            Český červený kříž pořádá (mimo jiné) pro zájemce kurzy Zdravotník zotavovacích akcí. No a kde jinde zúročit nabyté znalosti, dovednosti a získat praxi, než právě na nějaké zotavovací akci? Léto a letní tábory jsou pro to jako dělané!

Jelikož se jednoho takového letního tábora pravidelně účastním, rád bych se svěřil se svými zkušenostmi…

Vedení tábora vám v rámci příprav předhodí táborovou lékárničku (bednu s fáči, náplastmi, mastičkami, léky všeho druhu a užití – samozřejmě pouze volně dostupnými)
a vaším prvním úkolem je vyřadit věci prošlé, doplnit spotřebované, vymyslet, čím nahradíte léty osvědčenou a již nevyráběnou mast na opruzeniny apod. Jak vás průběžně vedení informuje o zvyšujícím se počtu přihlášených účastníků, začínáte uvažovat, zda lékárnu nenafouknout nebo nepřibalit ještě jednu bednu (léta praxe vám sice napovídají, že budete stejně potřebovat maximálně Jodisol a štětičky na klíšťata, „živočišné uhlí“ na… zajištění provozuschopných WC, pár obrázkových náplastí na mrňata a zavírací nůž na pohrůžku amputací těm větším, ale nedá vám to, takže přibalíte ještě svou brašnu první pomoci a do kapes nastrkáte obinadla z vyřazených autolékárniček – co kdyby..)

Zatímco se potýkáte s cenami šumivých vitamínových tablet a voděodolných náplastí, seznamujete se s „anamnézou“ účastníků. V té době začínáte uvažovat, jak se vyvázat z neuváženého slibu: „Jasně, že ti tam budu dělat lapiducha, vždyť na to mám kurz…“, neboť s postupujícím zkvalitňováním lékařské vědy rapidně ubývá zdravých jedinců. Přeloženo do lidštiny: z padesáti přihlášených snad tři – čtyři nemají nějakou chorobu. K tomu další skupina, která má v poznámkách: „Nejí 1) 2) 3)…“ Pravda, po dvou dnech zpravidla děti zapomenou, co nejedí, a jdou si dvakrát přidat…

Konečně nastane kýžený den, začátek tábora. Několik dlouhých minut se nic neděje, načež se najednou nahrne tlupa dětí, rodičů, babiček… a nastává první nápor na zdravotníka. Ne, nepotřebuje obvazy, dlahy, znalosti KPR… Stává se úředníkem: Zaevidovat dítě, převzít potvrzení o bezinfekčnosti, léky, které bude dítě užívat (zapsat si časy, dávku, zda si dítě aplikuje a hlídá samo, nebo to budete vy, kdo každé ráno, poledne a večer jak hospodyně, svolávající slepice, bude poletovat po táboře a pořvávat: „Pepa X., Verunka Y., Honzík Q. – PRÁÁÁÁÁŠKÝÝÝÝÝ!!!“), převzít kartičku ZP a poznamenat, zda je originál, kopie, má jí dítě
u sebe…

Chvíle „klidu“, kdy se děti ubytovávají, slouží k přípravě první dávky léčiv, k utřídění informací, kartiček, upozornění oddíláků a praktikantů na zřetelehodné případy (silné astma, alergie na bodnutí hmyzem, stýskání po mamince…), a to už se právě posledně jmenovaní začínají trousit s bolením bříška, hlavičky a tak.

Poté co zvládnete příjezd, čeká vás celkem příjemná dovolená – sem tam vyjmou nějaké klíště, ošetřit odřeninku, bolavou hlavičku od slunka, rozdat včas léky, dohlédnout na hygienu, zkontrolovat, zda z chatek nevychází mrtvolný puch zapomenutých řízků od maminky nebo samotné řízky, zda všechna těla, vržená do bazénu, z něj také byla (živá) vyvržena; k tomu už jen vedete evidenci úrazů, do obrysu postavy malujete místa ulovení klíštěte, vzpomínáte
a evidujete, co bylo k snídani, svačině, obědu… a i jinak víc papírujete, než ošetřujete.

A s rostoucí nervozitou čekáte na konec tábora. Protože pokud jste měli na začátku šanci, že účastníci budou přijíždět postupně, odjíždět budou nepochybně hromadně. Vrátit správným rodičům ty správné děti je věcí vedoucích, vaší povinností je vrátit k správným dětem ty správné léky, kartičky pojišťovny, informace o klíšťatech, chorobách, úrazech…
a i když máte vše pečlivě poskládané a připravené, rozsype se vám složka v nejnevhodnější chvíli, chybí vám kartička pojištěnce, zatímco po odjezdu všech vám dvě až tři kartičky zbývají (naštěstí se zatím nestalo, že by zbylo nějaké děcko).

Tábořiště ztichne, setřete pot z čela, oddechnete si, že nejvážnějším úrazem byl zvrtnutý kotník při cestě nočním lesem (ošetřeno na místě a tábornice už druhý den tančila)
a přemýšlíte, jestli příští rok…

Když vám ale zavolá napřesrok hlavní vedoucí, jestli byste… odpovíte bez váhání:
„Jasně, že ti tam budu dělat lapiducha, vždyť na to mám kurz…“

Zahájení školního roku školením první pomoci

Se zahájením školního roku jsme realizovali školení první pomoci pro studenty VOŠ Karlovy Vary na Božím Daru.

Program zahrnoval výuku v simulacích – tedy tzv. zdravotnické etudy se simulovaným voláním na tísňovou linku s následným rozborem zdravotnického lektora a praktickým vyzkoušením základů první pomoci.

Edukační pexeso

Krizové situace nám dnes a denně připomínají důležitost první pomoci. Základy první pomoci je vhodné přiblížit dětem již v raném věku, ideálně formou hry. Ačkoliv se Evropa nachází ve složité situaci, nesmí se na tuto zásadu zapomínat, Český červený kříž proto na základě této myšlenky vydal sadu pexesa s motivy první pomoci, která obsahuje pojmy v českém i ukrajinském jazyce.
Dne 7.7.2022 jsme vybraným ukrajinským rodinám předali první várku této edukační pomůcky. V následujících týdnech plánujeme obdarovat i další rodiny. Věříme, že navzdory nepříznivým podmínkám je proces vzdělávání nedílnou součástí dětských životů a neměl by se proto zanedbávat.

Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace řešit. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

 

Témata:

 1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
 2. Zástava masivního krvácení
 3. Bezvědomí
 4. Zástava dechu a dechové obtíže
 5. Zástava oběhu – kardiopulmonální resuscitace

Pedagog a žák v krizové situaci

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

8 vyučovacích jednotek

Cena:

720,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozpoznat a stanovit problémové a krizové situace, ve kterých se děti mohou ocitnout. Zvažování možných příčin a důsledků, specifiky intervencí a možnosti řešení.

Velkou pozornost věnovat prevenci. Praktické zvládnutí diagnostiky stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dětí a dospělých „Guidelines“. Praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy a pochopení jejího významu. Čím více má pedagogický pracovník teoretických a praktických zkušeností, tím větší je klid a profesionalita patrná z jeho počínání a samozřejmě také naděje na úspěch.

Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Témata:

 1. Vyhodnocení situace, bezpečnost zachránce
 • Vyhodnocení situace
 • Vyšetření postiženého
  • při vědomí
  • v bezvědomí
 • bezpečnost zachránce
 • Rady pro laiky

2. Prohlídka postiženého

 • Charakteristika
 • Příznaky, projevy
 • Vlastní vyšetření a zajištění odborné pomoci
 • Nácvik ošetření
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

3. Příruční lékárna

 • Doporučený obsah příruční lékárny
 • Péče o příruční lékárnu

4. Šok, základní rozdělení

 • Charakteristika
 • Druhy šoku
 • Fáze šoku
 • Protišoková opatření
 • Rady pro laiky

5. Akutní otravy

 • Charakteristika
 • Příčiny
 • Druhy otrav
 • Vlastní ošetření

6. Dopravní nehody

 • Charakteristika
 • Zajištění bezpečnosti místa nehody
 • Vlastní ošetření a zajištění odborné pomoci
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

7. Úrazy při sportovních aktivitách a jejich prevence

 • Charakteristika
 • Příčiny
 • Druhy poranění
 • Vlastní ošetření
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

8. Jiné akutní stavy – Diabetes mellitus, náhlá příhoda břišní

 • Náhlé stavy při cukrovce
 • Náhlé příhody břišní
 • Vlastní ošetření

9. Bezvědomí, mdloba, křeče

 • Bezvědomí
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
  • Základní rozdělení
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 • Mdloba, kolaps
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 • Křeče
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
   • Epilepsie
   • Febrilní křeče
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 1. Rautekova zotavovací poloha
 • nácvik zotavovací polohy

 

Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

8 vyučovacích jednotek

Cena:

720,- Kč / osoba

Cíl:

Užívání návykových látek patří v „moderní době“ mezi problematiku, s níž se můžou pedagogové setkat zcela běžně. Může mít formu relativně neškodného experimentu, ale také se můžou setkat s plně rozvinutým návykem a závislostí. Součástí problematiky jsou potom nejen potíže vyvolané drogou jako takovou, ale i jejím nedostatkem – abstinenční příznaky.

Při výuce klademe důraz především na praktický nácvik při otravě alkoholem, drogami s chemikáliemi. Praktická výuka vede k získání praktických znalostí a dovedností účastníka.

 

Témata:

 1. Opatření při podezření na otravu
 2. Základní pravidla při otravě návykovými látkami
 3. Resuscitace I – bezvědomí s poruchou dýchání
 4. Resuscitace II – dýchání z plic do plic, použití
 5. Bezvědomí s normálním dýcháním
 6. Problémy s dýcháním, dušením
 7. Rautekova zotavovací poloha
 8. Specifika otrav u různých návykových látek

Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 33319/2018-1-941

Rozsah:

7 vyučovacích jednotek

Cena:

650,- Kč / osoba

Cíl:

Jedná se prohlubující kurz pro absolventy kurzů Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky.

Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.

 Témata:

 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, legislativa
 • Zásady bezpečnosti
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace (teorie + praxe)
 • Krvácení (typy krvácení, možnosti zastavení krvácení)
 • Úrazy (zejména pracovní, dopravní…)
 • Různé typy poranění
 • Vybrané akutní stavy u dětí

 

Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 316135/2019-1-630

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace

řešit – jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Témata:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

 • vlastní bezpečnost zachránce – kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
 • psychologické problémy zachránce a postižených
 • kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
 • jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155×112)

2. První pomoc při úrazech

 • poranění hlavy
 • poranění páteře a míchy
 • poranění hrudníku
 • poranění břicha
 • poranění pohybového aparátu
 • rány
 • tepelná poranění
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí

3. Neodkladná resuscitace

 • Postižený v bezvědomí
 • Hlavní příčiny bezvědomí
 • Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
 • Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
 • Stabilizovaná poloha
 • Srdeční zástava
 • Určení a příznaky
 • Polohování, volání RZP
 • Resuscitace dospělých
 • Resuscitace kojenců a malých dětí

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Program:

Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.

Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

1. První pomoc

 • Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
 • Bezvědomí
 • Kardiopulmonální resuscitace – dospělý, dítě

2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života

 • Zástava masivního zevního krvácení
 • Vnitřní krvácení a prevence šoku
 • Tonutí
 • Úraz elektrickým proudem
 • Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem

Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace řešit – jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.