Rohy, parohy, zuby…

Tradice je třeba zachovat a proto i letos naše duo Freddie a Vlk navštívili přehlídku trofejí, pořádanou v Lučinách u Kyselky Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., divizí Karlovy Vary. Jako obvykle jsme zajišťovali první pomoc – naštěstí opět bez nutnosti zasahovat, a tak jsme se mohli věnovat osvětě. Freddie v poloze ležmo na zádech sloužil jako trenažér KPR a Vlk povídal, povídal, povídal… a fotil menší i větší zájemce o nácvik této dovednosti. Velký zájem byl též o materiály ČČK – omalovánky, příručky, šátek s natištěnými návody k jeho použití (škoda, že se už asi nedělají…).

Sobotní dopoledne se přehouplo v odpoledne, návštěvníci se postupně vytráceli a tak jsme se vytratili i my, unavení, ale s dobrým pocitem, že jsme třeba na akci nebyli zbytečně.

P.S.: Freddie je fantom J

Vlk

Podařilo se spojit zajímavé s užitečným

Karlovarský Červený kříž nabízí několik variant kurzů a záleží na každém člověku, v jakém rozsahu ho chce absolvovat. Nejvíce žádaný je kurz Novinky v předlékařské první pomoci s interaktivní formou výuky. Necelá dvacítka účastníků této nabídky využila a prošla jak teorií, tak nácvikem praxe, který byl podaný zážitkovou formou.

Kurz dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem bylo si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblížil problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí bylo i zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Znovu se ukázalo, že teorie je základem pro praxi a že se bez ní nelze obejít. Asi nikdo z účastníků si nepřeje, aby si své nové znalosti mohl vyzkoušet doopravdy. Pokud to ale bude nutné, mohou získané znalosti zachránit život.

Spojit zajímavé s užitečným se podařilo karlovarskému Červenému kříži, který zorganizoval další z kurzů první pomoci.

Akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V termínu od 7. – 28. dubna se uskutečnil kurz, který byl určen pro všechny, kteří mají zájem vykonávat funkci zdravotníka na školách v přírodě, lyžařských výcvicích či táborech a jiných akcích. Jde o nejobsáhlejší kurz v naší nabídce výuky první pomoci. Základem kurzu bylo osvojení teoretických poznatků a praktických dovedností první pomoci, které jsou potřebné k zajištění zdravotnického zabezpečení pořádaných akcí. Obsahem kurzu byl i praktický nácvik v bazénu, kde se naučili základy poskytování první pomoci tonoucím.

Výstupem tohoto kurzu bylo složení závěrečných zkoušek z písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu bylo uděleno absolventům osvědčení, které je opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

Láká Vás toto zaměření a rádi byste vykonávali zdravotnický dozor a byli schopni takto pomáhat dalším lidem? Pro rok 2023 pro Vás máme připravené i další termíny kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí.

Školení první pomoci s nejvyšší odborností

Podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání v oblasti první pomoci se rozhodl zaměstnavatel v příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. Záleželo na zaměstnavateli, jak školení první pomoci pojme – jako povinnou (nezajímavou) přednášku nebo zainvestuje do spolku, který první pomoc školízážitkovou metodou.

Karlovarský Červený kříž uskutečnil školení zaměřené na poskytování neodkladné první pomoci. Nabídl názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Praktický nácvik a reálně vypadající simulace první pomoci vtáhla účastníky do akce. Lektor vyvrátil mýty o první pomoci, které kolují mezi lidmi, a vše logicky odůvodnil.

Kurzem první pomoci by měl projít každý bez rozdílu věku, původu a typu práce. Zachránit život za to stojí!

Něco končí, něco začíná

Třetí víkend v dubnu jsme ukončili výuku kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga, která obsahovala všechny potřebné znalosti a vědomosti v podobě teoretické a praktické část ve školském zařízení. 28. dubna bude studium zakončeno závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek absolventi získají osvědčení a na základě této kvalifikace mohou pracovat jako asistent pedagoga.

V rámci celoživotního vzdělávání byl tento víkend zahájen také kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který je akreditovaný MŠMT. V průběhu kurzu si účastníci připomenuli nejen základy stavby a funkce lidského těla, ale zaměřili se i na výuku první pomoci. A co ještě účastníky čeká dle učebního plánu další dva víkendy? Témata jako péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku… ale především intenzivní zaměření na úkony předlékařské první pomoci – výuka v bazénu na záchranu tonoucích, praktické nácviky KPR, příběhy z praxe a realistické simulace.

A na závěr? Aby získali osvědčení, které je opravňuje vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích, je nezbytné úspěšné složení závěrečné zkoušky s praktickou ukázkou první pomoci.

Naučte se první pomoc

Kurzy první pomoci jsou určeny nejen pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníky v sociálních službách, sociálním pracovníkům  či fyzickým osobám, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Absolventi kurzů získají znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci zejména v situacích denní praxe. Kurzy jsou vedené interaktivními metodami a zážitkovými praktickými nácviky modelových situací. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení s ohledem na aktuální trendy v dané oblasti.

17. března se uskutečnila vzdělávací akce s názvem Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách – praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu.

Úspěšné zakončení kurzu Zdravotník zotavovacích akcí

Dne 26.02.2023 účastníci úspěšně ukončili kurz Zdravotník zotavovacích akcí. V rámci závěrečných zkoušek předvedli nejen své teoretické, ale i praktické znalosti na výbornou. Odměnou jim byla kromě osvědčení také již tradiční tombola a jako novinku jsme pro účastníky připravili fotografie, kterou si každý odnesl na památku daného kurzu. Parta byla úžasná a příjemně strávený čas si tak užili účastníci i lektoři. Těšíme se na další termíny školení Zdravotníka zotavovacích akcí, které budeme vyhlašovat opět v dubnu.

Zdravotník zotavovacích akcí – praktická část

Zastavení krvácení, uvolnění dýchacích cest, nepřímá masáž srdce, ošetření poranění. To vše se účastníci kurzu naučili, vyzkoušeli formou simulací za využití techniky maskování. Získali znalosti, vědomosti a dovednosti, které jsou pro poskytování první pomoci nezbytné.

Posledním krokem k získání oprávnění k vykonávání zdravotníka zotavovacích akcí je závěrečná zkouška, která se uskuteční 26.2.2023. Ta prověří vědomosti a dovednosti, které každý zdravotník musí mít.

Zvládnou ji i naši aktuální účastníci? To již brzy zjistíme.

Akreditovaný kurz ČČK: Zdravotník zotavovacích akcí

Třetí únorový víkend začal kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který je určen pro všechny, kteří mají zájem vykonávat funkci zdravotníka na školách v přírodě, lyžařských výcvicích či táborech a jiných akcích.

V průběhu kurzu se účastníci naučí nejen základy stavby a funkce lidského těla, ale seznámí se i s tématy péče o nemocné, základy práva, hygieny a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku a podobně. Součástí jsou modelové situace a maskovaná zranění, příběhy z praxe a realistické simulování. V rámci tohoto kurzu je také praktický nácvik záchrany tonoucího. Tento nácvik probíhá mimo vyučovací dobu.

Výstupem kurzu je zkouška složená z písemného testu, ústní a praktické zkoušky.

V letošním roce pro Vás máme připravené i další termíny kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí.

Ohlédnutí za létem

            Český červený kříž pořádá (mimo jiné) pro zájemce kurzy Zdravotník zotavovacích akcí. No a kde jinde zúročit nabyté znalosti, dovednosti a získat praxi, než právě na nějaké zotavovací akci? Léto a letní tábory jsou pro to jako dělané!

Jelikož se jednoho takového letního tábora pravidelně účastním, rád bych se svěřil se svými zkušenostmi…

Vedení tábora vám v rámci příprav předhodí táborovou lékárničku (bednu s fáči, náplastmi, mastičkami, léky všeho druhu a užití – samozřejmě pouze volně dostupnými)
a vaším prvním úkolem je vyřadit věci prošlé, doplnit spotřebované, vymyslet, čím nahradíte léty osvědčenou a již nevyráběnou mast na opruzeniny apod. Jak vás průběžně vedení informuje o zvyšujícím se počtu přihlášených účastníků, začínáte uvažovat, zda lékárnu nenafouknout nebo nepřibalit ještě jednu bednu (léta praxe vám sice napovídají, že budete stejně potřebovat maximálně Jodisol a štětičky na klíšťata, „živočišné uhlí“ na… zajištění provozuschopných WC, pár obrázkových náplastí na mrňata a zavírací nůž na pohrůžku amputací těm větším, ale nedá vám to, takže přibalíte ještě svou brašnu první pomoci a do kapes nastrkáte obinadla z vyřazených autolékárniček – co kdyby..)

Zatímco se potýkáte s cenami šumivých vitamínových tablet a voděodolných náplastí, seznamujete se s „anamnézou“ účastníků. V té době začínáte uvažovat, jak se vyvázat z neuváženého slibu: „Jasně, že ti tam budu dělat lapiducha, vždyť na to mám kurz…“, neboť s postupujícím zkvalitňováním lékařské vědy rapidně ubývá zdravých jedinců. Přeloženo do lidštiny: z padesáti přihlášených snad tři – čtyři nemají nějakou chorobu. K tomu další skupina, která má v poznámkách: „Nejí 1) 2) 3)…“ Pravda, po dvou dnech zpravidla děti zapomenou, co nejedí, a jdou si dvakrát přidat…

Konečně nastane kýžený den, začátek tábora. Několik dlouhých minut se nic neděje, načež se najednou nahrne tlupa dětí, rodičů, babiček… a nastává první nápor na zdravotníka. Ne, nepotřebuje obvazy, dlahy, znalosti KPR… Stává se úředníkem: Zaevidovat dítě, převzít potvrzení o bezinfekčnosti, léky, které bude dítě užívat (zapsat si časy, dávku, zda si dítě aplikuje a hlídá samo, nebo to budete vy, kdo každé ráno, poledne a večer jak hospodyně, svolávající slepice, bude poletovat po táboře a pořvávat: „Pepa X., Verunka Y., Honzík Q. – PRÁÁÁÁÁŠKÝÝÝÝÝ!!!“), převzít kartičku ZP a poznamenat, zda je originál, kopie, má jí dítě
u sebe…

Chvíle „klidu“, kdy se děti ubytovávají, slouží k přípravě první dávky léčiv, k utřídění informací, kartiček, upozornění oddíláků a praktikantů na zřetelehodné případy (silné astma, alergie na bodnutí hmyzem, stýskání po mamince…), a to už se právě posledně jmenovaní začínají trousit s bolením bříška, hlavičky a tak.

Poté co zvládnete příjezd, čeká vás celkem příjemná dovolená – sem tam vyjmou nějaké klíště, ošetřit odřeninku, bolavou hlavičku od slunka, rozdat včas léky, dohlédnout na hygienu, zkontrolovat, zda z chatek nevychází mrtvolný puch zapomenutých řízků od maminky nebo samotné řízky, zda všechna těla, vržená do bazénu, z něj také byla (živá) vyvržena; k tomu už jen vedete evidenci úrazů, do obrysu postavy malujete místa ulovení klíštěte, vzpomínáte
a evidujete, co bylo k snídani, svačině, obědu… a i jinak víc papírujete, než ošetřujete.

A s rostoucí nervozitou čekáte na konec tábora. Protože pokud jste měli na začátku šanci, že účastníci budou přijíždět postupně, odjíždět budou nepochybně hromadně. Vrátit správným rodičům ty správné děti je věcí vedoucích, vaší povinností je vrátit k správným dětem ty správné léky, kartičky pojišťovny, informace o klíšťatech, chorobách, úrazech…
a i když máte vše pečlivě poskládané a připravené, rozsype se vám složka v nejnevhodnější chvíli, chybí vám kartička pojištěnce, zatímco po odjezdu všech vám dvě až tři kartičky zbývají (naštěstí se zatím nestalo, že by zbylo nějaké děcko).

Tábořiště ztichne, setřete pot z čela, oddechnete si, že nejvážnějším úrazem byl zvrtnutý kotník při cestě nočním lesem (ošetřeno na místě a tábornice už druhý den tančila)
a přemýšlíte, jestli příští rok…

Když vám ale zavolá napřesrok hlavní vedoucí, jestli byste… odpovíte bez váhání:
„Jasně, že ti tam budu dělat lapiducha, vždyť na to mám kurz…“