Poděkování dárcům krve

Bezplatné dárcovství krve patří tradičně k hlavním činnostem Českého červeného kříže. Vedle propagace dárcovství a získávání nových dobrovolníků se ČČK snaží také vyzdvihnout ty, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z toho důvodu Červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži.

Po čtvrté v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve.Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčastnilo téměř 20 dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišli i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary.

Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život. Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zlaté kříže pro dárce krve 2023

Téměř devadesát dárců převzalo 12. října 2023 v Císařských lázních z rukou zástupců karlovarského Červeného kříže vyznamenání Zlatý kříž 3. stupně a 2. stupně za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. Stisknout ruku jim přišli i starostové obcí a zástupci pojišťoven.

Dárci byli odměněni nejen zlatými kříži, ale získali také další dárky.

„Vážení dárci, asi jste v posledních týdnech zaznamenali sbírku na malého Martínka, na jehož léčbu se během několika dnů vybralo přes 150 milionů korun. Tak obrovské peníze se vybraly jen díky tomu, že se našlo neuvěřitelné množství lidí, kteří poslali třeba i malou částku – podle toho, jak mohli. Těch lidí bylo přes 300 tisíc. Neznáme jména jich všech, víme o nich jen to, že byli ochotní pomoci, když bylo potřeba. Martínkův příběh ukazuje, jak důležitá je ta zdánlivě nenápadná pomoc lidí, kterým záleží na ostatních. Vy, kdo tu dnes jste, už darujete krev tak dlouho, že to možná berete jako samozřejmost. Je dobré si ale znovu připomenout, že za každým odběrem je příběh, který možná skončil zachráněným životem. A že na konci takového příběhu je někdo, kdo je vám vděčný. Za ty, kdo se nikdy nedozví, komu vděčí za svůj život, bych vám dnes chtěla poděkovat“ poděkoval dárcům jeden ze členů karlovarského Červeného kříže.

Oceňování dlouholetých dárců krve je již tradiční akcí, která představuje důležitost darování krve a vděčnost za všechny, kteří se o tuto drahocennou tekutinu podílejí s potřebnými. Nikdy nevíme, kdy se my sami ocitneme v situaci, která bude vyžadovat doplnění krve, kterou nelze získat jiným způsobem než od jiného člověka. Proto děkujeme všem, kteří si jsou této problematiky vědomi, a dárcovství krve jim není cizí.

Zlaté kříže pro dárce krve

V klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově 25. září 2023 karlovarský Červený kříž udělil Zlatý kříž ČČK 2. a 3. třídy téměř pěti desítkám dárců krve, kteří dovršili počet 80 a 120 bezpříspěvkových odběrů. Jedná se o dárce krve a krevní plazmy, kteří po řadu let míří do transfuzního oddělení v Sokolově. Dárci získali drobné dárky, symbolické červené růže, a především Zlatý kříž s osvědčením o oprávnění jej nosit.

Přišli poděkovat nejen zástupci státní správy či zdravotních pojišťoven, ale také místostarostka Sokolova Renata Oulehlová: „Ocenění Zlatý kříž ČČK je jasným vyznáním hodnoty a významu, který bezplatní dárci krve a krevní plazmy představují pro naši společnost. Jejich neziskový přínos zachraňuje životy a je neocenitelným darem pro ty, kteří potřebují transfúzi krve,“ doplnila. Primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová ve svém vystoupení především vyzdvihla lidský postoj, kterým dárci nezištně přispívají k záchraně zdraví a lidských životů. Představitelé karlovarského Červeného kříže vše zakončili těmito slovy: „Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.“

Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Poděkování dárcům krve

22. června již počtvrté v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve. Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského se zúčastnilo na dvě desítky dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišla i vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary Bc. Jana Reischlová

Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život. Český červený kříže má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Medaile prof. MUDr. Jana Janského

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. ČČK již více než půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. Počet oceněných dárců (TO K. Vary a TO Sokolov) byl v prvním pololetí letošního roku o 10% vyšší než ve stejném období roku 2022.

Počet dárců dle jednotlivých stupňů ocenění, oceněni do 30.06.2023:

Bronzová medaile Dr. J. Janského                              107 osob

Stříbrná medaile Dr. J. Janského                                103 osob

Zlatá medaile Dr. J. Janského                                       74 osob

Další oceňování se bude konat na podzim tohoto roku. Slavnostní oceňování dárců je realizováno za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Světový den dárců krve

Krev je tou nejdůležitější tekutinou, nenahraditelnou tekutinou. Krev zachraňuje zdraví a životy, využívá se i k výrobě léků. Darováním krve se podílíme na léčbě člověka či přímo na záchraně jeho života. Darování krve je umožněno široké veřejnosti, ačkoliv je potřeba splnit několik podmínek, jako jsou adekvátní zdravotní stav nebo věk od 18 do 65 let. Přesto dárců stále není dost a stejně tak není dost darované krve… Každý rok si tato fakta připomínáme 14. den v červnu, který je označován jako Světový den dárců krve. Den, který má za úkol zvýšit povědomí o potřebě zdravé a bezpečné krve a poděkovat dobrovolným dárcům, ale také upozornit na důležitost a cennost této jedinečné tekutiny.

Naší činností i tímto článkem chceme vyjádřit, že si dárců velmi vážíme a tímto způsobem bychom Vám chtěli poděkovat za všechny ty, kterým jste zachránili život. Jsme si vědomi toho, že bez Vás, dárců, by se nemohli uzdravovat.

Stejně tak se i Vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život.

V sokolovském klášteře děkovali dárcům krve

V polovině června, kdy si lidé ve všech zemích připomínají a slaví Světový den dárců krve, se ocenění dočkali také bezplatní dárci krve na Sokolovsku.

5. června 2023 předal v sokolovském klášteře karlovarský Červený kříž plakety prof. MUDr. Jana Jánského za bezpříspěvkové darování krve. U příležitosti tohoto důležitého dne převzalo ocenění téměř 100 dárců. Součástí obřadu bylo vystoupení violoncellového souboru Včella při ZUŠ Sokolov.

Dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli, ale celé společnosti. Za ni jim přišli poděkovat zástupci Městského úřadu Sokolov, transfuzní stanice či zdravotních pojišťoven. Dárci získali drobné dárky, ale především medaile s osvědčením o oprávnění je nosit.

Karlovarský Červený kříž uspořádal i několik besed s názvem Světový den dárců krve. Úvodem byla výstava fotografií z historie, ale i současnosti bezplatného dárcovství krve. Cílem bylo získat nové dárce krve a propagovat bezpříspěvkové dárcovství.

Jánského plakety uděleny

9. března karlovarský Červený kříž udělil stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského téměř třem desítkám dárcům krve, kteří dovršili počet 20 nebo 40 bezpříspěvkových odběrů. Za opakované poskytnutí této vzácné tekutiny přišli poděkovat i zástupci MM K. Vary. Vše zakončili těmito slovy: „Dárcovství krve je obdivuhodný skutek. Krev je nejcennější tekutinou na světě, protože zachraňuje lidské životy a i přes vědecký pokrok ji nelze ničím nahradit. Všech dárců, kteří takto nezištně pomáhají, si velmi vážíme.“

Dárcovství krve je v dnešní době stále aktuální, vzhledem k tomu, že se stále nepodařilo vytvořit látku se stejnými vlastnostmi. Každá kapka se počítá, najdou se ale i tací, kteří přispěli více než 250 odběry. Děkujeme všem dárcům krve a plazmy za jejich ochotu vzácnou tekutinu věnovat pravidelně a pomáhat tak druhým.