Karlovarský Červený kříž ocenil dárce krve za první pololetí 2024

Karlovarský Červený kříž ocenil za první pololetí roku 2024 celkem 315 dárců krve a krevních složek. Z toho 139 osob obdrželo bronzovou medaili Dr. J. Janského, 97 osob stříbrnou a 79 osob zlatou.

ČČK v Karlovarském kraji pravidelně organizuje akce na podporu dárcovství krve a snaží se zvyšovat povědomí veřejnosti o důležitosti této činnosti. V nadcházejících měsících plánuje několik dalších akcí zaměřených na získávání nových dárců a podporu stávajících dárců.

Karlovarský Červený kříž oceňuje dárce krve medailemi Dr. Jana Janského

Dne 19. června 2024 se v obřadní síni města Karlovy Vary uskutečnila slavnostní akce, během níž byli oceněni stříbrní a zlatí dárci krve medailemi Dr. Jana Janského. Obřadní síň se zaplnila dárci krve, jejich rodinami, přáteli a dalšími hosty, kteří přišli vzdát hold těmto hrdinům všedního dne. Medaile Dr. Jana Janského, pojmenované po českém lékaři, který objevil čtyři základní krevní skupiny, jsou udělovány za dlouhodobé a pravidelné darování krve. Stříbrnou medaili obdrží dárci za 20 odběrů, zatímco zlatá medaile je určena pro ty, kteří darovali krev 40krát.

Poděkovat dárcům přišli také zástupci Magistrátu města Karlovy Vary, zdravotních pojišťoven a transfuzní stanice. Svou účastí chtěli vyjádřit uznání a poděkování za jejich obětavost a humanitární přístup. Mezi oceněnými byla i paní Jana, která darovala krev již 40krát. „Je to pro mě čest a závazek zároveň. Vím, že moje krev může někomu zachránit život, a to je pro mě tou největší motivací,“ řekla po převzetí zlaté medaile.

Karlovarský Červený kříž touto cestou děkuje všem dárcům krve za jejich nezištnou pomoc a a záchranu lidských životů a doufá, že jejich příklad bude inspirovat další lidi, aby se stali dárci krve. Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Bezpříspěvkové dárcovství krve – cesta k záchraně životů

Karlovarský Červený kříž připravil ke Světovému dni dárců krve, který se konal dne 14. června, odpolední přednášku s názvem „Bezpříspěvkové dárcovství krve – cesta k záchraně životů“. Přednáška se zaměřila na význam a přínosy bezpříspěvkového dárcovství krve, a jak může každý z nás přispět k záchraně životů.

Účastníci měli příležitost klást své dotazy zkušenému dárci panu Františkovi, který má v současné době na svém kontě 250 bezpříspěvkových odběrů krve a krevních složek. Jeden z účastníků se například zeptal: „Co vás motivovalo začít darovat krev a jak jste si udržel takovou vytrvalost?“ Pan František odpověděl: „Začal jsem darovat krev, protože jsem chtěl pomáhat lidem. Když jsem viděl, jak velký dopad má každý odběr na životy pacientů, motivovalo mě to pokračovat a přispívat pravidelně.“

Přednáška byla velmi inspirativní a přinesla cenné informace o důležitosti dárcovství krve.

Světový den dárců krve

Motto letošního Světového dne zní: Dárci krve, děkujeme!

Světový den dárců krve, který připadá na 14. června, je významným dnem v kalendáři zdravotnických organizací po celém světě. Tento den je věnován oslavě a podpoře dárcovství krve, které je nezbytné pro zachování životů a zdraví milionů lidí. Světový den dárců krve byl poprvé oficiálně uznán v roce 2004 Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Datum 14. června bylo zvoleno na počest narozenin Karla Landsteinera, rakouského biologa a lékaře, který objevil systém krevních skupin ABO a získal za tento objev Nobelovu cenu.

Dárcovství krve hraje klíčovou roli v moderní medicíně. Každý den pomáhá darovaná krev zachraňovat životy a zlepšovat zdraví pacientů po celém světě. Podle WHO potřebuje každý rok transfúzi krve přibližně 118,4 milionu lidí. Krevní banka musí být neustále doplňována, protože krevní složky mají omezenou trvanlivost. Například krevní destičky lze skladovat pouze pět dní, zatímco červené krvinky mohou být uchovávány až 42 dní.

Světový den dárců krve je příležitostí, jak poděkovat všem, kteří pravidelně darují krev, a také inspirovat nové dárce. Stát se dárcem krve je jednoduchý, ale významný krok. Pokud jste zdraví, ve věku mezi 18 a 65 lety, a splňujete další kritéria, můžete darovat krev a tím přispět k záchraně životů. Každý dar krve zachraňuje lidské životy, a tím přináší naději a šanci na nový začátek těm, kteří to nejvíce potřebují.

Zapojte se i vy a darujte krev – protože každý dárce je hrdina.

Tradiční poděkování dárcům krve v Sokolově: Medaile MUDr. Jana Janského za nenahraditelnou pomoc

Dne 20. května 2024 se v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově konalo slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Tato významná událost byla věnována těm, kteří svými pravidelnými odběry krve přispívají k záchraně lidských životů. Slavnostní akt probíhal v historickém prostředí klášterního kostela, což dodalo celému aktu slavnostní a důstojnou atmosféru. Představitelé města a zástupci zdravotních pojišťoven přišli osobně poděkovat dárcům za jejich nezištnou pomoc.

Medaile MUDr. Jana Janského, pojmenované po slavném českém lékaři a objeviteli čtyř základních krevních skupin, byly uděleny dárcům, kteří dosáhli významného počtu odběrů. Mezi oceněnými byli jak dlouholetí dárci, tak i noví hrdinové, kteří teprve začínají svou cestu v dárcovství krve.

Primářka Transfuzního oddělení Sokolov, MUDr. Zuzana Fialová, ve svém proslovu zdůraznila, jak nesmírně důležitá je tato pomoc. „Bez pravidelných dárců bychom nemohli zajistit dostatek krve pro všechny potřebné. Děkujeme vám za vaše odhodlání a podporu.“ Dárcovství krve je nesmírně důležité a každý dárce je hrdinou. Transfuzní oddělení Sokolov a Český červený kříž děkují všem, kteří přispívají k záchraně lidských životů, a těší se na další spolupráci.

Děkujeme za první dar krve

Chceme vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří se rozhodli darovat svou krev, zejména těm, kteří právě udělali svůj první krok a stali se dárci poprvé. První kroky směrem k dárcovství krve mohou být plné nejistoty a obav, ale také nesou sílu a naději. Vaše krev není jen tekutinou, je to životadárná síla, která může změnit osudy lidí po celém světě. Vaše rozhodnutí darovat svou krev znamená naději pro ty, kteří bojují s nemocemi a zraněními, a zároveň je to akt lásky k neznámému bližnímu.

A jako malé poděkování od nás dostanete odznak Krůpěj krve. Tento symbol připomíná vaši obětavost a solidaritu s těmi, kteří potřebují pomoc. Může být také inspirací pro ostatní, aby následovali vaši cestu a přidali se k řadě dárců krve.

V sokolovském klášteře děkovali dárcům krve

V pondělí 18. prosince 2023 předal karlovarský Červený kříž v sokolovském klášteře plakety prof. MUDr. Jana Jánského za bezpříspěvkové darování krve. U příležitosti tohoto důležitého dne převzalo ocenění téměř sedmdesát dárců. Poděkovat jim přišli nejen představitelé města, ale i zástupci zdravotních pojišťoven. Výjimečné okamžiky zpříjemnilo přítomným vystoupení violoncellového souboru Včela ZUŠ Sokolov.

Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří dokáží projevovat obětavost. Když odcházeli, odnášeli si nejen dárky, ale také pocit, že ostatní jejich skutky oceňují. Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život.

Slavnostní oceňování dárců je realizováno za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Poděkování dárcům krve

Bezplatné dárcovství krve patří tradičně k hlavním činnostem Českého červeného kříže. Vedle propagace dárcovství a získávání nových dobrovolníků se ČČK snaží také vyzdvihnout ty, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z toho důvodu Červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži.

Po čtvrté v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve.Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčastnilo téměř 20 dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišli i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary.

Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život. Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zlaté kříže pro dárce krve 2023

Téměř devadesát dárců převzalo 12. října 2023 v Císařských lázních z rukou zástupců karlovarského Červeného kříže vyznamenání Zlatý kříž 3. stupně a 2. stupně za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. Stisknout ruku jim přišli i starostové obcí a zástupci pojišťoven.

Dárci byli odměněni nejen zlatými kříži, ale získali také další dárky.

„Vážení dárci, asi jste v posledních týdnech zaznamenali sbírku na malého Martínka, na jehož léčbu se během několika dnů vybralo přes 150 milionů korun. Tak obrovské peníze se vybraly jen díky tomu, že se našlo neuvěřitelné množství lidí, kteří poslali třeba i malou částku – podle toho, jak mohli. Těch lidí bylo přes 300 tisíc. Neznáme jména jich všech, víme o nich jen to, že byli ochotní pomoci, když bylo potřeba. Martínkův příběh ukazuje, jak důležitá je ta zdánlivě nenápadná pomoc lidí, kterým záleží na ostatních. Vy, kdo tu dnes jste, už darujete krev tak dlouho, že to možná berete jako samozřejmost. Je dobré si ale znovu připomenout, že za každým odběrem je příběh, který možná skončil zachráněným životem. A že na konci takového příběhu je někdo, kdo je vám vděčný. Za ty, kdo se nikdy nedozví, komu vděčí za svůj život, bych vám dnes chtěla poděkovat“ poděkoval dárcům jeden ze členů karlovarského Červeného kříže.

Oceňování dlouholetých dárců krve je již tradiční akcí, která představuje důležitost darování krve a vděčnost za všechny, kteří se o tuto drahocennou tekutinu podílejí s potřebnými. Nikdy nevíme, kdy se my sami ocitneme v situaci, která bude vyžadovat doplnění krve, kterou nelze získat jiným způsobem než od jiného člověka. Proto děkujeme všem, kteří si jsou této problematiky vědomi, a dárcovství krve jim není cizí.

Zlaté kříže pro dárce krve

V klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově 25. září 2023 karlovarský Červený kříž udělil Zlatý kříž ČČK 2. a 3. třídy téměř pěti desítkám dárců krve, kteří dovršili počet 80 a 120 bezpříspěvkových odběrů. Jedná se o dárce krve a krevní plazmy, kteří po řadu let míří do transfuzního oddělení v Sokolově. Dárci získali drobné dárky, symbolické červené růže, a především Zlatý kříž s osvědčením o oprávnění jej nosit.

Přišli poděkovat nejen zástupci státní správy či zdravotních pojišťoven, ale také místostarostka Sokolova Renata Oulehlová: „Ocenění Zlatý kříž ČČK je jasným vyznáním hodnoty a významu, který bezplatní dárci krve a krevní plazmy představují pro naši společnost. Jejich neziskový přínos zachraňuje životy a je neocenitelným darem pro ty, kteří potřebují transfúzi krve,“ doplnila. Primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová ve svém vystoupení především vyzdvihla lidský postoj, kterým dárci nezištně přispívají k záchraně zdraví a lidských životů. Představitelé karlovarského Červeného kříže vše zakončili těmito slovy: „Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.“

Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.