Jánského plakety uděleny

9. března karlovarský Červený kříž udělil stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského téměř třem desítkám dárcům krve, kteří dovršili počet 20 nebo 40 bezpříspěvkových odběrů. Za opakované poskytnutí této vzácné tekutiny přišli poděkovat i zástupci MM K. Vary. Vše zakončili těmito slovy: „Dárcovství krve je obdivuhodný skutek. Krev je nejcennější tekutinou na světě, protože zachraňuje lidské životy a i přes vědecký pokrok ji nelze ničím nahradit. Všech dárců, kteří takto nezištně pomáhají, si velmi vážíme.“

Dárcovství krve je v dnešní době stále aktuální, vzhledem k tomu, že se stále nepodařilo vytvořit látku se stejnými vlastnostmi. Každá kapka se počítá, najdou se ale i tací, kteří přispěli více než 250 odběry. Děkujeme všem dárcům krve a plazmy za jejich ochotu vzácnou tekutinu věnovat pravidelně a pomáhat tak druhým.

Zlaté kříže pro dárce krve 09.12.2022

Téměř padesát dárců převzalo 9. listopadu 2022 v sokolovském zámečku z rukou zástupců Českého Červeného kříže vyznamenání Zlatý kříž 3. stupně a 2. stupně za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. Stisknout ruku jim přišli i starostové obcí a zástupci pojišťoven.

Dárci byli odměněni nejen zlatými kříži, ale získali také pamětní list, diplom a další dárky. „Krev je to nejcennější, co můžete darovat. Za to vám všem patří velký dík. Svým konáním zachraňujete životy,“ poděkoval dárcům jeden ze členů karlovarského Červeného kříže.

Oceňování dlouholetých dárců krve je již tradiční akcí, která představuje důležitost darování krve a vděčnost za všechny, kteří se o tuto drahocennou tekutinu podílejí s potřebnými. Nikdy nevíme, kdy se my sami ocitneme v situaci, která bude vyžadovat doplnění krve, kterou nelze získat jiným způsobem než od jiného člověka. Proto děkujeme všem, kteří si jsou této problematiky vědomi, a dárcovství krve jim není cizí.

Karlovarští dárci krve

29.září karlovarský Červený kříž udělil stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského téměř pěti desítkám dárců krve, kteří dovršili počet 20 či 40 bezpříspěvkových odběrů. Za opakované poskytnutí této vzácné tekutiny přišli poděkovat i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary. Vše zakončili těmito slovy: „Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.“

Dárcovství krve je v dnešní době stále aktuální, vzhledem k tomu, že se stále nepodařilo vytvořit tekutinu se stejnými vlastnostmi. Odběry krve jsou proto stále nutné. Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zlaté kříže ČČK

V sokolovském klášterním kostele 7. září 2022 karlovarský Červený kříž udělil Zlatý kříž ČČK 3. a 2. třídy téměř čtyřem desítkám dárců krve, kteří dovršili počet 80 a 120 bezpříspěvkových odběrů. Jedná se o dárce krve a krevní plazmy, kteří po řadu let míří do transfuzního oddělení. Za opakované poskytnutí této vzácné tekutiny přišli poděkovat nejen zástupci státní správy ale i ze zdravotních pojišťoven.

Primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová ve svém vystoupení především vyzdvihla lidský postoj, kterým dárci nezištně přispívají k záchraně zdraví a lidských životů. „ Krev je to totiž nejcennější, co mají a nedá se ničím nahradit ani vyrobit. Jsou svým způsobem hrdinové, byť nenápadní. Každopádně svým počínáním zachraňují lidské životy a bez nich by si neporadil nejeden medicínský obor.“

Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život.

Světový den dárců krve 2022

Světový den dárců krve si každoročně připomínáme 14. června a má za cíl upozornit na celospolečenský význam dárcovství krve a zároveň poděkovat dárcům za jejich nezištnou pomoc nemocným lidem.

Letos motto Světového dne zní: Darování krve je projevem solidarity. Připoj se a zachraňuj životy!

Bezpříspěvkové dárce krve bychom mohli definovat jako dobrovolníky, kteří z vlastní svobodné vůle darují krev, plazmu či jiné složky krve. Dělají to, aniž by dostávali jakoukoliv odměnu. Jediné, co obdrží, jsou malé pozornosti, občerstvení a úhrady cest, které ovšem nejsou dostatečným poděkováním za stovky životů, které lze díky dárcovství zachránit. Proto je každý za desátý, dvacátý a čtyřicátý odběr oceněn medailí Dr. Jana Janského, za osmdesátý, sto dvacátý a sto šedesátý odběr Zlatým křížem III. až I. třídy. Předávání medailí a Zlatých křížů III. a II. třídy obvykle organizuje územní Oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s transfuzním oddělením, Zlaté kříže I. třídy dostávají dárci na celostátních akcích.

Za první pololetí 2022 karlovarský Červený kříž ocenil celkem:

  • Bronzovou medailí Dr. J. Janského 126 osob
  • Stříbrnou medailí Dr. J. Janského 93 osob
  • Zlatou medailí Dr. J. Janského 82 osob

Český červený kříže má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Ocenění dárců krve v Sokolově

Tradičního poděkování v podobě medaile MUDr. Jana Janského za nenahraditelnou pomoc se dočkali ve čtvrtek 9. června 2022 bezpříspěvkoví dárci krve. Slavnostní akt se uskutečnil v zimní zahradě sokolovského zámku. Poděkovat jim přišli nejen představitelé města, ale i zástupci zdravotních pojišťoven. Výjimečné okamžiky zpříjemnilo přítomným vystoupení violoncellového souboru Včela ZUŠ Sokolov.

Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří dokáží projevovat obětavost. Když odcházeli, odnášeli si nejen dárky, ale také pocit, že ostatní jejich skutky oceňují. Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život.

Udělování zlatých medailí

Krev je v životě člověka velice vzácnou tekutinu. Stále ji nejsme schopni uměle vyrobit, naše zásoby tedy závisí na množství dárců krve. Náhrada ztracené krve je přitom často klíčovým prvkem pro záchranu raněné či operované osoby i při léčbě anémie a poruch krvácivosti a srážlivosti. Není náhodou, že počet dárců krve v zemi je považován za jeden z prvků určujících vyspělost země. Jedním z úkolů OS ČČK Karlovy Vary je neustálé rozšiřování povědomí o důležitosti dárcovství krve a také náležité ocenění pravidelných dárců. 12. květen 2022 se proto nesl ve znamení oceňování dárců krve pro oblast Karlových Varů. Udělování zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů proběhlo na Transfuzním oddělení Karlovarské krajské nemocnice v hojném počtu účastníků. Děkujeme všem, kteří darováním krve přispívají společnosti, a těšíme se na další shledání.

Udělování stříbrných medailí

V lidském životě je krev jednou z nejdůležitějších látek, je nezbytná pro zachování naší existence. Při úrazech a nehodách je často náhrada ztracené krve klíčovým prvkem v záchraně jedince, proto je nutné neustále rozšiřovat povědomí o důležitosti darování krve. Pravidelní dárci krve jsou ve společnosti vysoce vážení a náležité oceňování probíhá i v Karlovarském kraji. Po uklidnění situace, která v České republice vznikla v souvislosti s Covidem-19, jsme letos měli možnost opět uspořádat předávání vyznamenání pro dárce z oblasti Karlových Varů. Dne 05.05.2022 proběhlo na Transfuzním oddělení Karlovarské krajské nemocnice udělování stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 20 bezpříspěvkových odběrů. Jednalo se o velice příjemné setkání a těšíme se na další spolupráci se stávajícími i novými dárci.