Byli jsme u toho!!!

Díky paní magistře Lence Šmerdové, která má na Ústředí na starosti Referát strategických partnerství a filantropie a jako brigádní generálka v záloze má v armádě ty správné konexe, mohli jsme se ve standardním složení Freddye, Mimino a já za oblastní spolek ČČK Karlovy Vary zúčastnit 8. ročníku pochodu po zaniklých obcích Doupovska, pořádanému vojenským útvarem v Radošově v sobotu 7.října 2023.

No, abych ale moc nelhal, tak ve skutečnosti jsme se pochodu jako takovému vyhnuli: Freddye je superdigitální (nemá ani ručičky, ani nožičky), Mimino se taky nechá jen nosit no a mé pochodové aktivity spočívají v nočním cestování na trase ložnice – WC s mezipřistáním v ledničce. Tudíž – na nástupiště (absolventům vojenské služby známé jako „buzerplac“) jsme dojeli autíčkem, vybalili propagační materiály, lékárničky, balónky, obdrželi kávu a řízek a očekávali první příchozí po absolvování jednotlivých tras pochodu.

Počasí bylo příznivé, cesty schůdné, na použití vybavení lékárniček nedošlo, a tak jsme ve spolupráci s oběma fantomy zájemcům předvedli a umožnili vyzkoušet postupy při záchraně života – dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž. Někteří účastníci si odnesli výukový materiál, omalovánky pro děti, nejmenší pochodující lízátka a balónky a my po skončení akce pocit, že tato spolupráce by mohla v budoucnu pokračovat.

Poděkování patří všem, kteří tuto akci organizují a kteří nám umožnili zase trochu zviditelnit ČČK a těšíme se na další společné akce!

Za trio FMF Franta

Podzimní kurz Zdravotník zotavovacích akcí

„První pomoc není žádná složitá věda, jde o to dozvědět se základní postupy, jak ošetřit různé druhy poranění.“ Touto větou začal v pátek kurz Zdravotník zotavovacích akcí.Jeho účastníci se naučí teoreticky i prakticky zvládnout první pomoc, vyzkouší si nácvik na reálně namaskovaných poraněních. To je připraví na možné krizové situace, se kterými se v životě mohou setkat.

A co je ještě čeká? Seznámí se s tématy péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku a mnoho dalšího. Vypraví se také do bazénu, kde se naučí základy poskytování první pomoci tonoucím.

Našimi kurzy v letošním roce úspěšně prošlo více než 600 lidí. Nesmírně si vážíme přízně jak všech účastníků i lektorů, kteří s námi během kurzů spolupracovali, tak školských zařízení, která k nám opakovaně vysílají své pracovníky.

Zachráníš život 2023

Akci s názvem Zachráníš život? uspořádal v sobotu 30. září v hypermarketu Globus karlovarský Červený kříž. Jejím cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o první pomoci, zmírnit obavy lidí, kteří se nečekaně ocitnou v roli záchranářů, a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v praktické části resuscitace. Mnohé z přihlížejících překvapila fyzická náročnost při oživování na figurínách. Samozřejmostí bylo maskování poranění, různá krvácení, rozsáhlé popáleniny či modřiny. Desítky lidí si vyzkoušeli tzv. opilecké brýle nebo si nechali změřit tlak. Odměnou jim byly drobné propagační předměty s tématikou první pomoci. Pořádání podobných akcí je potřebné, aby lidem připomněly, že první pomoc jsou v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.  Včasné poskytnutí první pomoci může zvýšit podíl lidí, kteří se vrátí do normálního života, až na 70 procent.

Den otevřených dveří 2023

První zářijová sobota roku 2023 se karlovarskému Červenému kříži zapsala do paměti jako úspěšný den otevřených dveří. Oblastní spolek pro širokou veřejnost nachystal ukázky z různých aktivit, které jsou součástí našeho poslání. Dveře byly otevřené všem, kteří měli zájem o náš spolek, své spoluobčany i sebe samé. Pro mladistvé a dospělé byly připraveny teoretické přednášky první pomoci s vhledy odborníků i praktické ukázky s realistickými simulacemi konkrétních situací. Čast dne byla věnovaná také představení humanitární pomoci při mimořádných událostech, jako jsou povodně či jiné přírodní katastrofy. Nezapomnělo se ale ani na děti všech věkových kategorií, pro které jsme připravili výtvarný koutek se zdravotnickou tematikou. Po vytvoření obrázků jsme si s dětmi povídali o nutné opatrnosti v každodenním životě i o základních principech první pomoci.
Děkujeme všem zúčastněným a již nyní se těšíme na další den otevřených dveří!

Děti a jízda na koloběžce

V posledních letech se jízda na koloběžce stala oblíbenou pohybovou aktivitou pro všechny věkové kategorie, ať už na rekreační nebo závodní úrovni. Proto karlovarský Červený kříž připravil pro děti předškolního věku zábavnou jízdu na koloběžce. Součástí programu byl i simulovaný pád na koloběžce s ukázkou, jak poskytnout první pomoc.

Děti mezi sebou nesoutěžily, ale měly společný cíl – zdárně dojet do cíle bez zranění. Rukavice a helma byly povinné i v největším horku. Každý účastník byl oceněn malou sladkostí a diplomem.

Prožili jsme nedělní odpoledne plné her a zábavy, cílem bylo seznámit děti s první pomocí a pravidly jízdy na koloběžce. Každý měsíc připravujeme něco nového, jako zábavné odpoledne pro děti na určité téma.

I přes prázdniny trénujeme první pomoc

Poslední víkend v červenci se uskutečnila úniková hra v přírodě, která byla určena pro rodiny s dětmi. V dopoledních jsme započali naši výpravu za tajemstvím Karlových Varů v sídle OS ČČK Karlovy Vary, přes lesní stezky jsme prošli zajívamé vyhlídky a altány, pokochali se krásami našeho města. Během procházky jsme na stanovištích plnili úkoly z oblasti první pomoci. Na každém stanovišti byl vždy úkol pro mladší i starší děti, aby to bylo poučné pro všechny věkové kategorie.

Cíl byl na Jelením skoku, kde nám byl odměnou krásný výhled na naše město a také nalezený poklad plný sladkostí a odměn. V lese bylo počasí příjemné i vzhledem k probíhajím horkům a všichni účastníci hry odešli domů s dobrým pocitem, že první pomoc opravdu není věda.

Těšíme se na další akci, kterou plánujeme opět před začátkem školního roku.

Na co se můžete těšit?

Karlovarský Červený kříž připravuje na podzim nový akreditovaný kurz MŠMT Člen/členka první pomoci (instruktor). Kurz se skládá z 50 vyučovacích hodin teorie a 30 vyučovacích hodin praxe. Účastníci kurzu se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Praktická výuka je koncipována zážitkovou formou s ukázkami simulovaných zranění a postupů první pomoci. Součástí praktické výuky je i výcvik v bazénu a pedagogická příprava k výuce první pomoci (účastníci se naučí, jak první pomoc učit).

Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci, které Vás opravňuje vykonávat činnost

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole
  • Instruktor / školitel kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci – na pracovišti
  • Zdravotník zotavovacích akcí
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotník na sportovních akcích

Přednáška pro seniory: PRVNÍ POMOC

Karlovarský Červený kříž uskutečnil přednášku pro seniory na téma Nejčastější úrazy u seniorů a jejich prevence, která se konala poslední den v červenci. Senioři se během lekce naučili jak efektivně komunikovat s tísňovou linkou, dále správné poskytování první pomoci v seniorském věku. Došlo také na praktické vyzkoušení základní neodkladné resuscitace či první pomoc u nejčastějších akutních stavů.

Starší osoby si stále více uvědomují důležitost poskytnutí první pomoci při různých úrazech či kolapsech. Na konci přednášky byl prostor pro dotazy a jejich zodpovězení. Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály a osvědčení o absolvování.