Zdravotník zotavovacích akcí

V rámci celoživotního vzdělávání organizujeme řadu odborných a zájmových kurzů a seminářů nejen pro pedagogy či pracovníci v pomáhajících profesích, ale i pro širokou veřejnost. Jedním z nich byl i akreditovaný kurz MŠMT Zdravotník zotavovacích akcí.

V průběhu kurzu si účastníci připomenuli nejen základy stavby a funkce lidského těla, ale seznámili se i s tématy péče o nemocné, základy práva, hygieny a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku a podobně. Lektoři se zaměřili především na intenzivní výuku první pomoci podle učebního plánu, která obsahovala praktický nácvik, příběhy z praxe a realistické simulace. V rámci kurzu byla připravena i výuka v bazénu, kde cvičili základy poskytování první pomoci tonoucím.

Na konci kurzu frekventanti složili závěrečné zkoušky a získali osvědčení o absolvování kurzu, které je opravňuje vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech a táborech. Přesvědčili se, že i kurz první pomoci (který může pomoci každému z nás) může být velkým zážitkem. Mnoho lidí si stále nevěří, že dokáží první pomoc správně poskytnout. Proto přicházíme s výukou v různých formách (kratších i delších, jednodušších i náročnějších), aby se lidé první pomoc opravdu naučili a nebáli se ji poskytnout, kdokoliv se totiž může ocitnout v situaci, kdy ji bude potřebovat.

 

Úrazy dětského věku a první pomoc

Ve školách i ve volném čase se děti často potýkají s různými úrazy, které mohou skončit i tragicky. Proto byl letos projektový den zaměřen na poskytování první pomoci při úrazech. Akce se uskutečnila 17.4.2019 v ZŠ Jáchymov.

Stejně jako každý rok, i letos se do projektu zapojilo devět škol, které soutěžily v družstvech. Tři nejúspěšnější týmy se mohly těšit na zajímavé ceny. A stejně jako každý rok, i letos se soutěžilo v první pomoci a transportu zraněných. Během plnění některých úkolů děti zažily i úsměvné situace. Věcné ceny, diplomy a pamětní listy si ale odnesli všichni soutěžící. V rámci projektu jsme připravili i program protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů.

 

 

Výuka obvazové techniky – další cyklus vzdělávání pro občany

Čtvrtý seminář byl tematicky zaměřen na obvazovou techniku, která je důležitou součástí první pomoci. Účastníci se dozvěděli, jaké druhy obvazů a jaké zásady a pravidla pro přikládání obvazů existují, ale také mnoho dalšího. „V první pomoci slouží obvazy především k zastavení krvácení, k ochraně rány před nečistotou a infekcí či ke znehybnění poraněné končetiny“ uvedla lektorka ve výuce.

Úkolem bylo opět posluchače seznámit s teoretickými základy a praktickými dovednostmi první pomoci. Pomocí nácviku správných postupů, které si zkoušeli navzájem například u silně krvácející rány (při porušení velké tepny může dojít k vykrvácení během velmi krátké doby), získali schopnost, jak při ošetřování postupovat vždy co nejrychleji a nejefektivněji. První pomoc přispívá k záchraně života, kterou můžete potřebovat i Vy nebo Vaši blízcí.

Na závěr proběhla soutěž, v daném časovém limitu měla jednotlivá družstva vytvořit co nejhezčí oděv z trojcípých šátků. Byl to pěkný a uvolňující konec dne, který všichni po takto náročném tématu potřebovali.

Pivní pochod Velichov 27.4 2019

V sobotu 27. dubna se náš oslabený team (fantom Freddie se zamkl ve skladu a do instalace nových dveří odmítá vycházet, a tak jsme vyrazili jen s Miminem) zúčastnil tradičního Pivního pochodu. Název je sice poněkud zavádějící, mohlo by se zdát, že je určen pouze vyznavačům jointového nápoje plného vitamínů a vlákniny, ale není tomu tak – je určen každému, kdo má chuť se projít a užít si pěknou sobotu.

Stan jsme rozbili na občerstvovací louce poblíž Nejdy a náš tým doplnili o jednu z pořadatelek – kolegyni „Hynečka“. Ta si vzala za své seznámit zájemce – převážně z řad dětí, zatímco rodiče se osvěžovali již zmíněným nápojem – s první pomocí při různých popáleninách, zlomeninách, odřeninách… hlavně umožnit vyzkoušet si obvazovou techniku za použití hotových obinadel nebo improvizovaně s využitím trojcípého šátku. My s Mimčem jsme nabízeli možnost vyzkoušet si resuscitaci při zástavě dechu a krevního oběhu u malých dětí, abychom vzápětí páchali až do odchodu posledních pochodníků na malých i větších dětech a i několika rodičích různá krvavá poranění za pomoci maskovacích technik. Kouzelný pohled byl na tři poslední odcházející holčičky, které měly otevřenou zlomeninu vřetenní kosti, zraněnou končetinu si opatrně podpíraly zdravou rukou a těšily se, jak vyděsí rodiče, kteří odcházeli před nimi…

Opravdovou první pomoc nebylo potřeba poskytnout nikomu, a tak si myslím, že se vydařil nejen pochod, ale i osvěta.

Projektový den odborných přemětů na SŠ Logistické a OS ČČK Karlovy Vary

Jako každoročně se konal dne 28. března 2019 na Střední škole logistické v Dalovicích PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Šlo o celoškolní projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci a pedagogové školy. Tato význačná vzdělávací událost byla zaměřena na rozvoj „podnikavých“ kompetencí – tvořivost, kritické myšlení, iniciativu, kreativitu, flexibilitu a finanční povědomí.  V letošním roce se žáci zaměřili na činnost humanitárně zaměřených organizací. Ve spolupráci se členy OS ČČK Karlovy Vary vytvořili projekt fiktivní neziskové organizace.

Dále v rámci PROJEKTOVÉHO DNE prezentovali žáci spolužákům svoje aktivity z činnosti fiktivních firem, odborných praxí, poznatky z exkurzí, odborných soutěží a seznámili je s projekty, se kterými soutěží a daří se obsazovat první příčky. Žákům se během pěti vyučovacích hodin představily i firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích. Přivítali jsme například paní ředitelku OS ČČK Karlovy Vary, která představila činnost oblastního spolku a potřebu zapojení mladé generace. Dále zástupce firmy Witte Automotive a TIMOCOM.

Soutěž „Bezpečné dny v práci“


26.4.2019 Odborový svaz DLV Praha uspořádal ve Žluticích soutěž pro střední školy se zaměřením na lesnictví. Soutěž byla zaměřena na BOZP pod záštitou MPSV a i karlovarský Červený kříž byl partnerem. Součástí této akce byla zahrnuta i přednáška s ukázkami první pomoci. Soutěžili jednotlivci i družstva. Žáci prezentovali své praktické dovednosti i teoretické znalosti v první pomoci na věrohodně namaskovaných poraněních, testu a zkoušky BOZP. I díky této soutěži nyní při jakékoliv nešťastné události dokáží zúčastění víc, než jen vytočit linku 155 nebo 112. Všichni, kdo se učí zachraňovat druhé, ovšem doufají, že své znalosti nikdy nebudou muset použít. Pokud by ale někdy došlo k tomu, že by tito lidé museli zasahovat, zranění by měli velkou šanci na záchranu života…

 

Výtvarná soutěž zná své vítěze

Dětskou výtvarnou soutěž s názvem „Červený kříž očima dětí“, kterou v březnu letošního roku vyhlásil karlovarský Červený kříž v rámci výročí sta let Československého a Českého červeného kříže, má své vítěze. Sešlo se hodně obrázků, všechny byly zdařilé, a proto byl výběr vítězných prací obtížnější.  Na první místo nakonec porota vybrala autora, který navrhl soubor poštovních známek. Všem autorům za jejich výtvarná díla děkujeme.

Velikonoční tvoření

Karlovarský Červený kříž na Velký pátek uspořádal pro rodiče s dětmi velikonoční workshop. Malí i velcí si mohli zkusit vytvořit tematickou slepičku z kartonů nebo se naučit různé způsoby zdobení vajíček. Všichni si užili kreativní odpoledne a odnesli si domů krásné výtvory. Těšíme se na další společné akce!

dav

Přednáška s psychopatologem PhDr. Andrejem Drbohlavem

11. dubna se konal dopoledne seminář „Poruchy chování I.“ pořádaný karlovarským Červeným křížem. Program semináře byl zajímavý a svým posluchačům nabídnul jedinečný obsah. Lektor odpověděl na všechny otázky Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné, roztržité, vzdorovité či vzteklé a agresivní?“ Časově zvládl i představit vybrané příklady problémového chování od narození do 10 let dítěte.

PhDr. Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje analýze profilu sériového vraha a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Vystudoval behaviorální patologii na univerzitě v Hradci Králové, kde pak pět let tentýž obor učil. Spolupracuje na výzkumu genetických markerů impulzivity a vlastní výzkum zaměřuje na vývoj patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých. Odborně se věnuje nejhorším formám deformace osobnosti a chování, jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout. Je autorem bestsellerů Psychologie masových vrahů (2015) a Psychologie sériových vrahů (2013).

Tři desítky posluchačů se dozvěděli něco, co se nedozví jinde a některé věci se třeba nedočtou ani v žádných publikacích. Na závěr obdrželi akreditované osvědčení.

Den zdraví a KBDK OS ČČK K. Vary

V pátek 5.4.2019 v rámci celosvětového Dne zdraví uspořádal Klub bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary ukázku první pomoci na Střední škole logistické v Dalovicích. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak správně provést resuscitaci, zavázat tržnou ránu a zafixovat zlomeninu.

Celé dopoledne bylo završeno přednáškou s názvem Vzpoura úrazům. Přednášejícími byly osoby na invalidním vozíku, kterým se stal úraz s poraněním páteře. Žákům vysvětlovali jak náročný je život s tímto postižením a jak se s tím vyrovnat.