Sbírka dětem na golfovém turnaji

Dne 25.8.2019 se na klubovém turnaji GC Cihelny poprvé ve své historii uspořádala prostřednictvím karlovarského Červeného kříže sbírka různých potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin. Pomoc byla účelově zaměřena na materiální sbírku školních potřeb, oblečení, obuvi a dalších nezbytných pomůcek do nového školního roku. Věříme, že toto darované vybavení zlepší a zpříjemní dětem vstup do školy. Dle statistiky se téměř každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi nachází ve špatné ekonomické situaci.

Děkuje všem, kteří se zapojili a přispěli svými dary do materiální sbírky na pomoc dětem ze sociálně potřebných rodin.

Rozhovor s dárcem krve panem Františkem Hyčkem

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?
  Ano pamatuji, tehdy jsem byl ještě student a darovat krev jsem začal, abych se odnaučil strachu z odběrů, mimo toho, že jsem měl velký strach mě po předchozích zkušenostech velmi překvapilo, že lze žílu napíchnout na poprvé bez toho, aby mi v ruce někdo půl hodiny kroutil jehlou. Po odběru jsem měl radost, že vše dobře dopadlo, a že jsem udělal dobrý skutek.
 2. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?
  Odběrů mám za sebou celkem 21, ale chodím darovat i krevní plazmu, takže kolik odběrů krve mám za sebou bohužel přesně nevím.
 3. Jak často chodíte darovat krev?
  Krev většinou chodím darovat 2× až 4× ročně během toho téměř každý měsíc chodím darovat ještě krevní plazmu.
 4. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?
  Prostřednictvím FKSP mám nárok na vyplacení finančního daru, který bývá kolem 500Kč.
 5. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího?
  Ano, ale bohužel ne vždy se tato snaha setkala s úspěchem.

Ošacovací středisko ČČK

Máte doma použité ošacení, které již nepotřebujete? Je spousta lidí, kteří by je ještě využili. Budeme proto rádi, když je věnujete do našeho ošacovacího střediska. Do střediska je přijímáno obnošené, ale čisté a použitelné šatstvo ne starší 10 let.

Po opakovaných problémech jsme nuceni požádat všechny dárce ošacení o zvážení jejich daru. Někteří přinášejí věci ve stavu, kdy jsou již nepoužitelné (špinavé, roztrhané).

My pak takové „dary“ musíme na své náklady likvidovat, což nás stojí velké finanční prostředky.

Použité ošacení zdarma věnujeme fyzickým osobám, které mají doporučení od sociálního odboru.

Upozorňujeme naše klienty, že výběr ošacení je omezený a vždy vychází z aktuálních možností ošacovacího střediska ČČK.

Sběr a výdej šatstva a dalších potřebných věcí je vždy ve středu od 11:30 do 14:30 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě.

Za věnované ošacení předem děkujeme.

Zdravotnické zajišťování akcí

Ročně obstaráváme více než 40 zdravotnických dozorů. Zajišťujeme sportovní, kulturní a společenské akce dle požadavků organizátora. Poskytujeme plný servis včetně vybavení zdravotnickým materiálem. Náš zdravotnický tým je plný zkušených a prověřených lidí. Služby zařizujeme na různorodých akcích karlovarského regionu, jako jsou zápasy žáků HC Energie Karlovy Vary, pobytové akce dětí i dospělých, slavnosti nebo v neposlední řadě koncerty. Máte i vy zájem o zdravotnické zajištění vaší akce?

Vodníci a podvodníci

Jak už je zvykem, i letos hnutí Skalp připravilo pro děti letní pohybový tábor, ve kterém dostalo ČČK Karlovy Vary místo pro aktivity spojené s první pomocí. Tábor se uskutečnil mezi 13. a 26. červencem v Lubách u Potůčku. Název letošního ročníku vychází z celoetapové hry Vodníci a podvodníci. Děti se rozhodně nenudily, byly pro ně připraveny nejrůznější hry, soutěže, poznávací výlety, návštěva bazénu a zvířecí farmy, jízda na koni a netradiční kutilská dílna. My jsme přispěli ukázkami zaměřenými na záchranu tonoucích a vědomostními soutěžemi první pomoci. Mezi úkoly se nacházelo například provedení KPR na torzu dospělého i dítěte, pantomima či běhací kvíz. Na všechny čekaly sladké odměny za podané výkony.

Tábor sloužil k zpestření léta i k naučení nových věcí. Děti se vyřádily a našly si nové kamarády, ale také se dozvěděly a naučily spoustu zajímavých a užitečných věcí do života. Jsme rádi, že hnutí takové tábory pořádá a že i my můžeme být součástí těchto důležitých chvil v životě dětí.

 

Odpoledne první pomoci

První prázdninovou sobotu jsme pro rodiny s dětmi uspořádali „Odpoledne první pomoci.“ Jednalo se o odpoledne věnované těm, kteří se přišli něco dozvědět o první pomoci nebo kteří dorazili, aby si vyzkoušeli, nakolik si v první pomoci věří. Vše probíhalo buď formou her a soutěží, nebo spontánních dotazů. Měli jsme radost, kolik čerstvých maminek se zajímalo o to, jak podat první pomoc malému miminku. Také nás překvapily děti, které se ptaly, jak pomoci svému kamarádovi, kdyby se mu něco stalo na hřišti nebo ve škole. Všichni odcházeli, plní dojmů a nových vědomostí a dovedností.

Význam ošacovacího střediska

Konec školního roku znamenal také dočasné uzavření karlovarského ošacovacího střediska, které je součástí OS ČČK K. Vary. Ošacovacímu středisku mohou lidé věnovat své již nepotřebné věci, například oblečení, obuv nebo hračky. Tyto položky se poté dostávají těm, kteří je potřebují. Bohužel i dnes existuje spousta lidí, které se toto pro nás základní zboží nedostává nebo se nachází ve velmi nepříznivé situaci. Za toto pololetí jsme ovšem pomohli více než 1300 osobám, mezi které patří i rodiny s malými dětmi. Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají svými dary ve formě oblečení, obuvi a obdobných věcí. Náš dík si zaslouží i dobrovolníci, kteří přijímají a vydávají již zmíněné zboží. Ačkoliv je středisko přes léto zavřené, jsme připraveni lidem v krizových situacích pomoci výše uvedenou formou. Středisko bude opět otevřeno 21. srpna.

Ačkoliv tyto osoby neznáme, pomáháme jim. Nikdy nevíme, kdy se i my ocitneme v situaci, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých, tak jako jsou oni teď odkázáni na nás. Přispějete svým oblečením či prací pro ošacovací středisko i vy?

 

Zlaté kříže za 80 a 120 odběrů krve předány v Březové u Sokolova

Devadesát dva dárců krve z Karlovarského kraje převzalo ocenění Zlatého kříže 3. třídy (75 osob) a 2. třídy (17 osob) z rukou hejtmanky Karlovarského kraje. Slavnostní akt se konal 25.6.2019 v prostorách kulturního domu v Březové u Sokolova. Dárcům za jejich záslužnou činnost poděkovali také představitelé měst a obcí, zástupci transfuzních stanic i zdravotních pojišťoven.

„Krev je vzácná, živá tekutina, která zachraňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. I v 21. století jí nelze ničím nahradit. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude krev potřebovat. Navíc potřeba krve z hlediska lékařských zákroků, které jsou neustále složitější, stoupá. Na komplikovanější operaci je podle statistik potřeba i 10 jednotek krve po 300 mililitrech. Dobrovolní dárci krve, kteří tu dnes jste, jste tak velmi důležití a nepostradatelní. Bez vaší obětavosti by nebylo možné uzdravovat a zachraňovat lidské životy,“ vzdala hold přítomným dárcům v sále hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mráčková Vildumetzová.
Kromě Zlatých křížů dárci krve obdrželi také pamětní listy, rudé růže a další drobné dárky.

 

Koncert Michala Davida

Dne 26. 6. se v Sokolově v areálu přírodního koupaliště Michal uskutečnil koncert Michala Davida. Karlovarský Červený kříž zde zajišťoval zdravotnický dozor. Několikrát jsme bohužel museli zasáhnout, jednalo se ovšem o lehčí případy. Až na drobná poranění a mírné kolapsy z horka vše nakonec proběhlo v pořádku a většina lidí si tak mohla koncert v klidu užít.

Mezinárodní den otců

Členové OS ČČK Karlovy Vary v letos poprvé organizovali akci k mezinárodnímu Dni otců, která se konala v neděli 16. 6. 2019 v Karlových Varech. Na akci nechyběla ukázka první pomoci. Děti si vyzkoušely záchranu svých tatínků, kteří dělali figuranty. Vše dopadlo dobře, tatínky by dokázaly zachránit. V závěru akce byli malí návštěvníci oceněni diplomem a sladkou odměnou.

Den otců u nás není tolik rozšířený v porovnání se dnem matek. Je důležité chápat vztah otce k dítěti a upozornit na roli otců ve společnosti.