Pomoc Ukrajině pokračuje

Nedávno jsme si připomněli neveselé první výročí od rozpoutání války na Ukrajině. Stejně jako před rokem stále zaznamenáváme silnou potřebu materiální pomoci. V současné době jsme zaměřeni zejména na pomoc ukrajinským uprchlíkům ve všech oblastech lidských potřeb. Jedním z našich dalších cílů je také integrace uprchlíků nacházejících se na našem území do společnosti včetně zapojení do pracovního procesu.

I pěstouni se vzdělávají v první pomoci

V sobotu 04.03.2023 proběhlo školení první pomoci pro pěstouny v Mariánských Lázních. Důraz byl kladen zejména na neodkladnou první pomoc u dětí. Školení proběhlo za příjemné atmosféry, kterou zpestřily mimo jiné i přítomné děti. I ty pozorně poslouchaly a využily příležitost k vyzkoušení KPR na figurínách. Každý si kromě příjemně stráveného dopoledne odnesl také klíčenku.

Úspěšné zakončení kurzu Zdravotník zotavovacích akcí

Dne 26.02.2023 účastníci úspěšně ukončili kurz Zdravotník zotavovacích akcí. V rámci závěrečných zkoušek předvedli nejen své teoretické, ale i praktické znalosti na výbornou. Odměnou jim byla kromě osvědčení také již tradiční tombola a jako novinku jsme pro účastníky připravili fotografie, kterou si každý odnesl na památku daného kurzu. Parta byla úžasná a příjemně strávený čas si tak užili účastníci i lektoři. Těšíme se na další termíny školení Zdravotníka zotavovacích akcí, které budeme vyhlašovat opět v dubnu.

Zdravotník zotavovacích akcí – praktická část

Zastavení krvácení, uvolnění dýchacích cest, nepřímá masáž srdce, ošetření poranění. To vše se účastníci kurzu naučili, vyzkoušeli formou simulací za využití techniky maskování. Získali znalosti, vědomosti a dovednosti, které jsou pro poskytování první pomoci nezbytné.

Posledním krokem k získání oprávnění k vykonávání zdravotníka zotavovacích akcí je závěrečná zkouška, která se uskuteční 26.2.2023. Ta prověří vědomosti a dovednosti, které každý zdravotník musí mít.

Zvládnou ji i naši aktuální účastníci? To již brzy zjistíme.

Kurz pro asistenty pedagoga

25. ledna byl zahájený kurz Studium pro asistenty. A co všechno účastníky kurzu čeká? 80 hodin přímé teoretické výuky, splnění povinné 40hodinové praxe, kde budou moct nabyté znalosti a dovednosti uplatnit, a napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají osvědčení, které je bude opravňovat k výkonu práce asistenta pedagoga. Přejeme hodně studijních úspěchů.

Červenokřižácký masopustní odpoledne

Úterní odpoledne (21. 2.) patřilo masopustnímu veselí. Jde o prastarou tradici, kterou známe pod označením Masopust nebo také Fašank. V doprovodu rodičů přišly děti v maskách i bez nich.

Nechyběly písničky, sladkosti či tradiční koblihy. Děti se zabavily ve výtvarné dílně, kde si mohly vyrobit masku. Proběhla soutěž nejen v maskách, ale také v první pomoci.

Akreditovaný kurz ČČK: Zdravotník zotavovacích akcí

Třetí únorový víkend začal kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který je určen pro všechny, kteří mají zájem vykonávat funkci zdravotníka na školách v přírodě, lyžařských výcvicích či táborech a jiných akcích.

V průběhu kurzu se účastníci naučí nejen základy stavby a funkce lidského těla, ale seznámí se i s tématy péče o nemocné, základy práva, hygieny a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku a podobně. Součástí jsou modelové situace a maskovaná zranění, příběhy z praxe a realistické simulování. V rámci tohoto kurzu je také praktický nácvik záchrany tonoucího. Tento nácvik probíhá mimo vyučovací dobu.

Výstupem kurzu je zkouška složená z písemného testu, ústní a praktické zkoušky.

V letošním roce pro Vás máme připravené i další termíny kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí.