Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Minimálně šestkrát do roka karlovarský Červený kříž oceňuje dobrovolné dárce krve z karlovarského kraje. Je to to nejmenší, co můžeme udělat, abychom vyjádřili úctu a vzdali dík všem, kteří se rozhodli tímto způsobem pomáhat společnosti.

Bezpříspěvkové dárce krve bychom mohli definovat jako dobrovolníky, kteří z vlastní svobodné vůle darují krev, plazmu či jiné složky krve. Dělají to, aniž by dostávali jakoukoliv odměnu. Jediné, co obdrží, jsou malé pozornosti, občerstvení a úhrady cest, které ovšem nejsou dostatečným poděkováním za stovky životů, které lze díky dárcovství zachránit. Proto je každý za desátý, dvacátý a čtyřicátý odběr oceněn medailí Dr. Jana Janského, za osmdesátý, sto dvacátý a sto šedesátý odběr Zlatým křížem III. až I. třídy. Předávání medailí a Zlatých křížů III. a II. třídy obvykle organizuje územní Oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s transfuzním oddělením, Zlaté kříže I. třídy dostávají dárci na celostátních akcích.

28.11. 2019 karlovarský Červený kříž ocenil téměř dvacet bezpříspěvkových dárců krve naTransfuzním oddělení v Karlových Varech. Slavnostním předáním stříbrných a zlatých medailí prof. Dr. Jana Janského spolu s dárkem jsme opět poděkovali dárcům za službu České republice. Vyjádřit uznání a ocenění jim přišli i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary.

 

Poděkování patří všem dárcům nejcennější tekutiny

Tradičního poděkování v podobě medaile MUDr. Jana Janského za nenahraditelnou pomoc se dočkali v úterý 26. listopadu bezpříspěvkoví dárci krve. Slavnostního aktu v zimní zahradě sokolovského zámku se zúčastnila primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová (na úvodním snímku), za Český červený kříž Ludmila Burdová a město Sokolov tentokrát zastupoval místostarosta Jan Picka. Výjimečné okamžiky zpříjemnilo přítomným vystoupení violoncellového souboru Včella ZUŠ Sokolov.

Na Transfuzním oddělení Nemocnice Sokolov již letos darovalo krev více než 4 000 lidí. Za loňský rok tu evidují 4975 odběrů, v letošním roce pravděpodobně půjde o podobné číslo. Ve srovnání s rokem 2015, kdy sem přišlo jen něco málo přes 3900 dárců, se jedná o více než pětinový nárůst. Primářka Fialová informovala o dvou novinkách. Tou první je, že se chystá stěhování transfuzního oddělení z „domečku“ do nových prostor v nemocnici. Druhou jsou odběry plazmy, které se v Sokolově dosud neprováděly.

Větší zájem o dárcovství krve ovlivnil podle zástupců transfuzního oddělení rovněž Facebook a s tím spojená moderní propagace oddělení na sociálních sítích. Facebookový profil sokolovské „transfuzky“ funguje asi rok a půl, od té doby zde skokově narostl počet takzvaných prvodárců. „Po roce jsme dělali statistiku a měli jsme o 53 procent nových dárců více, než v předchozím roce,“ uvedla vrchní laborantka Štěpánka Bísková. Letos tu evidují 244 nových dárců, rok předtím to bylo 159 a předtím ještě o 12 méně. Mezi nimi je více žen, což je atypický údaj, protože mezi dárci je standardně více mužů. Z celkového množství je to necelých 70 procent.

Aby se člověk stal dárcem, tak musí splnit podmínky od 18 do 65 let, jako prvodárce by měl člověk přijít nejpozději ve věku 50 let. Jeho váha musí být nejméně 50 kg a měl by být zdravý. Důležitý je také trvalý pobyt v České republice, proto s sebou musí mít dárce průkaz totožnosti a také kartičku pojištěnce. Měsíc před příchodem nesmí dárce užívat antibiotika a v posledním měsíci před příchodem nesmí mít přisáté klíště. Další důležité informace jsou na webových stránkách www.nemosok.cz.

 

První pomoc pro asistenty

V Teplicích dne 23.11.2019 byl ukončen závěrečnými zkouškami studentů kurz Studium pro asistenty pedagoga. Díky studiu absolventi získali kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga, náplní práce bude vykonávání přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz jsme rozšířili o teorii a praktické vyzkoušení první pomoci, týkající se hlavně úrazů a náhlých stavů u dětí, se kterými se během pedagogické praxe mohou absolventi nejčastěji setkat. Nácvik je nepostradatelný k získání této dovednosti a v žádném případě jej nemůže nahradit jen teoretický výklad.

Klub dárců krve OS K.Vary navštívil Rumunsko

Vybraní členové KBDK OS ČČK Karlovy Vary odjeli 1. 10. 2019 na poznávací zájezd do Rumunska. Během 4 dní navštívili hrad Drákulův hrad Bran, historický Sinajský klášter, romantický zámek Peleš, středověké město Sighisoara a opevněný gotický kostel Beirtan. V programu se myslelo i na procházku přírodou, kdy absolvovali několik desítek kilometrů po pohoří Bucegi. Zájezd naplnil očekávání všech účastníků.

MS ČČK Ostrov

Místní skupina v Ostrově společně se sportovním klubem vozíčkářů Shark Karlovy Vary zahájila další sezónu zdravotních dozorů při utkáních para hokeje (sledge hokeje), které se konají  převážně na zimním stadionu v Ostrově popř. v Karlových Varech. Obě organizace již spoluprací tři roky.

Školení VM Karlovarské kraje

Ve dnech 8. – 10. 11. 2019 proběhlo na Mariánské školení VM Karlovarského kraje. Budoucí vedoucí a instruktoři SDH z Karlovarska a Sokolovska mimo jiné vyslechli také přednášku o poskytnutí první pomoci a zásadách bezpečnosti. Celou přednášku, spojenou se zážitkovou pedagogikou, si připravila členka MS ČČK Ostrov.

 

Vánoční inspirace pro MŠ, ZŠ a ŠD

Karlovarský Červený kříž uskutečnil tradiční vánoční výtvarnou dílnu s lektorkou Lenkou Kohoutovou a Janem Konášem z Fa. Hobby Kohout. Seminář proběhl dne 5. 11. 2019 a byl určen pro pedagogy mateřských a základních škol. Lektoři účastníky naučili spoustu zajímavých technik a ukázali jim, že i z obyčejných materiálů lze vytvořit plno zajímavých výtvorů, které svátky obzvláštní a které zvládnou i děti. Účastníci si odnesli krásné výrobky a inspiraci pro vlastní nápady.

Podpora dárcovství krve

ČSOB dvakrát ročně pomáhá projektům po celé České republice. Lidé na určených internetových stránkách hlasují pro návrhy, které se jim líbí. Projekty s nejvíce hlasy poté získají finanční odměnu. I my, karlovarský Červený kříž, jsme se zapojili, abychom rozšířili vědomí o důležitosti dárcovství krve a našli nové dobrovolné dárce. Aktuálně soutěžíme o divokou kartu, proto žádáme o Váš hlas.

https://www.csobpomaharegionum.cz/hlasovani-o-divokou-kartu/?order=region

V letošním roce putuje logistický pohár z K. Varů do Ostravy

Ve dnech 15. – 17. října 2019 se na Střední škole logistické Dalovice konal již 11. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2019. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Karlových Varech se podílel na její organizaci.

Letošního ročníku se zúčastnilo 20 soutěžních družstev ze 13 škol. Zahájení i finální soutěž s vyhlašováním výsledků se konaly ve Slavnostním sále Obecního úřadu Dalovice. Do soutěže se přihlásilo celkem 60 žáků z Dalovic, Brna, Českých Budějovic, České Třebové, Liberce, Olomouce, Opavy, Ostravy-Vítkovic, z Plzně, Břeclavi a Ústí nad Labem.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti Ing. Petra Rožka, Ph.D. ze Svazu spedice a logistiky. První den soutěže žáci bojovali o co největší počet bodů v logických a ekonomických disciplínách, protože smysl efektivní logistiky spočívá v komplexnosti a rozvoji „podnikavých“ kompetencí. Na druhý den dostali žáci úkol na téma „Obhájení podnikatelského záměru Obaly – ekologické pojetí“. Prokazovali své znalosti nejen z aplikované logistiky, ale též uplatnili dovednosti manažerské, prezentační a týmovou spolupráci. Jelikož reflektujeme i na potřeby pracovního trhu v oblasti jazykových dovedností, museli soutěžící obhajovat své práce před dvojjazyčným publikem, českým a anglickým. První místo vyhrála Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice.

Podzimní přednáška PhDr. Andreje Drbohlava

Dne 17. 10. 2019 se konal druhý seminář PhDr. Andreje Drbohlava navazující na jeho první návštěvu z dubna tohoto roku. Seminář opět organizoval karlovarský Červený kříž v prostorách penzionu Hestia. Akce s názvem „Poruchy chování II.“ se zabývala vývojovou patologií chování a sociálně patologickými jevy. Pro všechny posluchače to byla výjimečná šance dozvědět se opět něco nového a rozhodně to všechny obohatilo nejen po odborné, ale i duševní stránce. Pan Drbohlav má schopnost vše vyjádřit velmi pochopitelně a lidsky, ale zároveň profesionálně. Tímto bychom chtěli poděkovat panu lektorovi a také všem, kteří se zajímají o svět kolem nás a o jeho problémy a chtějí se nějakým způsobem informovat a porozumět složitým tématům.