Na zámku děkovali dárcům krve

V pondělí 26. listopadu 2018 předal v zimní zahradě sokolovského zámku karlovarský Český kříž plakety prof. MUDr. Jana Jánského za bezpříspěvkové darování krve. Město Sokolov zde zastupoval místostarosta Jan Picka. Ocenění získalo 35 dárců. Součástí obřadu bylo vystoupení violoncellového souboru Včella při ZUŠ Sokolov.

Výtvarná soutěž „Bezpečná cesta do školy/školky“ zná své vítěze

V sobotu 18. listopadu 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení 12. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Bezpečná cesta do školy/školky“. Soutěž pro děti předškolního věku a žáky 1. a 2. stupně základních škol každoročně pořádá karlovarský OS ČČK. Jejím cílem je připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje.

 

Závěrečná zpráva k projektu Zdravé stárnutí aneb naproti stáří

Projekt Zdravé stárnutí aneb naproti stáří vede seniory k tomu, aby se sami aktivně podíleli a pečovali více o své zdraví, preferovali zdravý životní styl a přestávali vnímat sami sebe jako nesoběstačné, bezmocné, zbytečné. Cílem projektu je pomoci člověku žít i ve stáří plnohodnotným životem, docílit toho, aby lidé zůstali co nejdéle aktivní a soběstační. Cílem programu je zvyšovat informovanost seniorů v oblasti péče o zdraví a pomocí přednáškových aktivit pomáhat seniorům:

  • získat nové informace a poznatky, které jim pomohou udržet a rozvíjet schopnost naplnit své zájmy a potřeby

  • pečovat o svůj zdravotní stav

  • vytvořit si podmínky pro důstojné stárnutí a život v bezpečí

  • setkávat se s vrstevníky, navázat nové vztahy a kontakty

  • naplnit volný čas

  • motivaci a podněty k dalším souvisejícím aktivitám

Vzdělávací akce: Proměny stáří a geronto oblek Finanční gramotnost u seniorů

První pomoc u seniorů

Senioři a politika stárnutí

Co je zdravý životní styl?

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

Stárnutí ve zdraví

Šikana u seniorů a její řešení

Automatický Externí Defibrilátor (AED)

Je velké množství aktivit, které pomáhají zdravému a aktivnímu stárnutí např. – pohybové aktivity – celoživotní vzdělávání – univerzity třetího věku, kurzy a programy sebezdokonalování – zdravý životní styl – přiměřená a vyvážená strava – duševní pohoda – pozitivní přístup ke stárnutí – volnočasové aktivity – Kluby pro seniory

Program pro seniory spočívá v pravidelném setkávání spojené s odbornými přednáškami, při kterém získají nové informace. Umožní jim získat nové přátele, udržovat kontakty s nimi, pomocí přátel a těchto aktivit pak mohou zůstat aktivními a tím se mohou oddálit známky stárnutí nebo zdravotních problémů. Lépe se vyrovnávají s přibývajícím věkem a především nemocemi. Účastníci se těší na setkání, poskytují si vzájemné rady, předávají si informace z oblasti zdravotní, sociální, zahrádkaření, zdravé výživy a jiné. Potěšujícím výsledkem je relaxace seniorů, jak fyzická tak psychická, která vede k prodloužení aktivního stárnutí a udržení soběstačnosti co nejdéle. Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování. Celkem se do tohoto projektu zapojilo 94 osob z celého regionu.

Důležitá pro seniory je pochvala a určitá zdravá soutěživost, nevhodné je naopak znevažování těch, kteří nestačí. Při výuce je třeba začlenit více přestávek, učení nepřesouvat do večerních hodin. Nejvhodnější čas je 9,30 -11,30 a 15,30 – 17,00 hod. Klevetová 64 ve své publikaci uvádí:

• starší člověk potřebuje k pochopení nového svůj vlastní způsob a vlastní tempo,

• potřebuje mít k dispozici přehledné, názorné, písemné informace,

• objevme jeho schopnost a opírejme se o jeho možnosti a dovednosti,

• vyjadřujme se pomalu a srozumitelně, ptejme se, zda nám naslouchající rozuměl,

• při nácviku používání nových pomůcek jednotlivé kroky opakujme a dbejme na to, aby je senior sám zkoušel. Jedině tak již v prvopočátcích zamezíme chybám,

• starý člověk nedokáže přijmout příliš mnoho informací najednou, rozdělme je tedy do několika částí,

• senior potřebuje za svoji snahu a píli ocenění, pocit úspěchu přináší motivaci ke zvládání dalších úkolů.

• nedávejme mu příliš mnoho úkolů najednou,

• po starém člověku nelze chtít, aby se učil nazpaměť, naučené je nutné opakováním uložit do dlouhodobé paměti.

Učíme se stárnout zdravěji

Setkávání s vrstevníky a čerpání informací ze zajímavých přednášek – například o tom, jak nenaletět podvodníkům. V tomto duchu se nesla série seminářů s názvem „Zdravé stárnutí aneb naproti stáří“, kterou jsme pro seniory uspořádali od června do listopadu.

Jestli si někdo myslí, že seniory baví sedět doma se založenýma rukama, účast na některé z našich letošních akcí by ho nejspíš vyvedla z omylu. Na přítomných bylo pokaždé vidět, jak se na setkávání s ostatními těší. Předávali si vzájemně rady a informace nejen ze zdravotní nebo sociální oblasti, ale také ohledně třeba zahrádkaření nebo zdravé výživy.

Podařilo se nám tak naplnit to, co jsme si předsevzali: vytvořit seniorům prostředí, ve kterém mohou relaxovat – jak fyzicky, tak psychicky. Náš projekt „Zdravé stárnutí aneb naproti stáří“ vede seniory k tomu, aby se sami aktivně podíleli a pečovali více o své zdraví, preferovali zdravý životní styl a přestávali vnímat sami sebe jako nesoběstačné či zbytečné.

Ze seminářů zaujal nejvíc ten s názvem Finanční gramotnost u seniorů, zaměřený na skupinu nejvíce ohroženou finanční negramotností. Starší lidé nejen že financím často příliš nerozumí, zároveň bývají přespříliš důvěřiví k mladším lidem. A právě kvůli tomu se mohou snadno stát obětí nejrůznějších pastí neprofesionálních prodejců, o kterých jsme si zvykli mluvit jako o „šmejdech“.

Do našeho projektu se zapojilo přes 100 lidí z celého regionu. Všichni účastníci obdrželi na závěr zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování.

KBDK OS ČČK K. Vary – Babí léto na horách

V souvislosti s příjemným podzimním počasím se členové KBDK OS ČČK Karlovy Vary vydali na víkendové sportovně-turistické soustředění na Mariánské v Krušných horách. Součástí soustředění byla i přednáška psycholožky Mgr. Věry Janovičové, která se týkala odbourávání bariér u mladé generace a jak změnit jejich postoj k bezpříspěvkovému dárcovství krve.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK K. Vary

Světový den první pomoci 2018

Mezinárodní organizace červeného kříže a červeného půlměsíce vyhlásila, stejně jako každý rok i letos, Světový den první pomoci. Do této akce se aktivně zapojili žáci i pedagogové Střední školy logistické v Karlových Varech. Členové KBDK OS ČČK K. Vary připravili pro žáky celodenní interaktivní kurz zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci včetně názorných ukázek první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Ukázky použití automatického externího defibrilátor, maskování poranění. Účastníci na závěr obdrželi osvědčení. Překvapil nás velký zájem ze strany žáků a již nyní se těšíme na konání další akce v této oblasti.

 

Oceňování bezpříspěvkových dárců krvě – Zlatý kříž 3. a 2. třídy – 06/2018

Sedmdesát pět dárců krve z Karlovarského kraje převzalo ocenění Zlatého kříže 3. a 2. třídy z rukou hejtmanky Karlovarského kraje. Slavnostní akt se konal 18. 6. 2018 v sále Krajské knihovny Karlovy Vary (Závodní 378/84, Karlovy Vary). Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová jim spolu se starosty měst a obcí, zástupců OS ČČK K. Varů a Chebu, transfuzních stanic a zdravotních pojišťoven předala ocenění, pamětní listy, dárkové balíčky a další pozornosti. „Skláním se před všemi, kteří darují krev a pomáhají tím zachránit zdraví a život ostatním. Mám obrovskou radost, že vám osobně mohu poděkovat. A musím vyzdvihnout, že mezi 75 oceněnými je 11 žen, z toho dokonce 2 dámy, které dosáhly Zlatého kříže II. stupně za 120 a více bezpříspěvkových odběrů krve,“ řekla Vildumetzová.