MS ČČK Valeč

V letošním roce se MS ČČK Valeč podílela na mnoha akcích, a to nejen charitativně. Chystá akce pro děti i seniory, nabízí aktivně společně využít volný čas. Dělá radost klientům v domovech seniorů ručně upletenými ponožky – každý pár ponožek je originál. Dar, který zahřeje na nohou i u srdce, udělá radost ještě před Vánocemi. Místní skupina vytváří komunitu, která je schopna pomoci nejen potřebným občanům, ale i svým členům v obtížných životních situacích.

Vítejte ve světě první pomoci

Bezplatné školení první pomoci pro veřejnost s názvem Vítejte ve světě první pomoci se uskutečnilo 6. listopadu v učebnách karlovarského Červeného kříže. Tato akce měla za cíl přispět k větší připravenosti v oblasti první pomoci a čelit nečekaným zraněním. Překvapilo nás nadšení účastníků všech věkových skupin, aby se naučili základy první pomoci.

Za zmínku stojí také simulace reálných situací, které byly součástí školení. Účastníci měli možnost procvičit si získané dovednosti v realistickém scénáři, což mnohým pomohlo lépe pochopit důležitost a efektivitu první pomoci.

Akce „Vítejte ve světě první pomoci“ byla nejen velkým úspěchem ve smyslu účasti, ale také v ohlasech účastníků. Mnozí z nich vyjádřili, že se cítí lépe připraveni pomoci v případě nouze a že mají v úmyslu i nadále se vzdělávat v oblasti první pomoci.

Každý účastník si odnesl nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti, které mohou jednoho dne zachránit život.

Národní konference ČČK

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2023 se v Regionálním centru Olomouc uskutečnila Konference ČČK. Tato konference byla pro karlovarský Červený kříž nejen příležitostí k setkání s kolegyněmi/kolegy a odborníky, ale také významnou platformou pro rozšiřování našich znalostí a obzorů zaměřené nejen na první pomoc či dárcovství krve. Workshopy byly nejen poučné, ale také velmi praktické, a jsme přesvědčeni, že získané dovednosti dokážeme správně aplikovat.

Pečlivě sestavený bohatý program konference reflektoval aktuální témata a výzvy našich aktivit a činností. Každá přednáška, workshop i diskuse byly nejen informativní, ale i velmi inspirativní. Děkujeme za tuto příležitost k učení, sdílení a profesionálnímu růstu.

Těšíme se na další akce ČČK, které se budou pořádat, a věříme, že se setkáme na mnoha dalších stejně inspirativních událostech v tak vysokém počtu.

Bezpečné dny v práci 2023

Čtvrtý ročník celorepublikového kola soutěže pro žáky středních škol a učilišť, který proběhl pod záštitou ministra zemědělství se konal 20.10.2023 v areálu Střední lesnické školy Žlutice. Jedním z partnerů soutěže Bezpečné dny v práci byl i karlovarský Červený kříž. Soutěž byla určena pro jednotlivce i družstva a skládala se z teoretických a praktických vědomostí z problematiky BOZP a poskytování předlékařské první pomoci. Nejprve soutěžící absolvovali krátké školení v oblasti první pomoci. Cílem soutěžního týmu ve třetí části soutěže bylo zvládnout simulované situace na jednotlivých stanovištích za pomoci improvizace nebo s tím, co bylo v dosahu. Úkoly na každém stanovišti se blížily co nejvíce realitě. Soutěžící si kromě hodnotných cen odnesli spoustu informací a získali nové zkušenosti.

Relaxační pátek s lektorkami arteterapie

Karlovarský Červený kříž uskutečnil vzdělávací program pro všechny zájemce, kteří pracují s dětskými kolektivy. Kurz s názvem Aktivity na utužení sociálního klimatu v dětském kolektivu vedly lektory z ateliéru Arteterapie Plzeň“ Mgr. Tereza Kuttnerová a Mgr. Blanka Sýkorová. V průběhu výuky si účastníci vyzkoušeli různé druhy aktivit, které směřují ke kolektivní tvorbě v tvořivé atmosféře. Představené techniky mají za cíl propojit děti z různých věkových skupin, ale i děti s různými schopnostmi.

Při tvorbě vůbec nejde o to, co konkrétní děti znají a umějí, ale o zážitek ze společné tvorby, kdy na konci je společný projekt. Pracovalo se s jednoduchými a dostupnými pomůckami tak, jak nebývá běžně zvykem.

V současné době se lektorky věnují aktivitám pro děti (výtvarné dílny, příměstské tábory) a připravují pro širokou veřejnost výtvarné a kreativní kurzy s prvky arteterapie.

Poděkování dárcům krve

Bezplatné dárcovství krve patří tradičně k hlavním činnostem Českého červeného kříže. Vedle propagace dárcovství a získávání nových dobrovolníků se ČČK snaží také vyzdvihnout ty, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z toho důvodu Červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži.

Po čtvrté v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve.Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčastnilo téměř 20 dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišli i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary.

Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život. Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zlaté kříže pro dárce krve 2023

Téměř devadesát dárců převzalo 12. října 2023 v Císařských lázních z rukou zástupců karlovarského Červeného kříže vyznamenání Zlatý kříž 3. stupně a 2. stupně za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. Stisknout ruku jim přišli i starostové obcí a zástupci pojišťoven.

Dárci byli odměněni nejen zlatými kříži, ale získali také další dárky.

„Vážení dárci, asi jste v posledních týdnech zaznamenali sbírku na malého Martínka, na jehož léčbu se během několika dnů vybralo přes 150 milionů korun. Tak obrovské peníze se vybraly jen díky tomu, že se našlo neuvěřitelné množství lidí, kteří poslali třeba i malou částku – podle toho, jak mohli. Těch lidí bylo přes 300 tisíc. Neznáme jména jich všech, víme o nich jen to, že byli ochotní pomoci, když bylo potřeba. Martínkův příběh ukazuje, jak důležitá je ta zdánlivě nenápadná pomoc lidí, kterým záleží na ostatních. Vy, kdo tu dnes jste, už darujete krev tak dlouho, že to možná berete jako samozřejmost. Je dobré si ale znovu připomenout, že za každým odběrem je příběh, který možná skončil zachráněným životem. A že na konci takového příběhu je někdo, kdo je vám vděčný. Za ty, kdo se nikdy nedozví, komu vděčí za svůj život, bych vám dnes chtěla poděkovat“ poděkoval dárcům jeden ze členů karlovarského Červeného kříže.

Oceňování dlouholetých dárců krve je již tradiční akcí, která představuje důležitost darování krve a vděčnost za všechny, kteří se o tuto drahocennou tekutinu podílejí s potřebnými. Nikdy nevíme, kdy se my sami ocitneme v situaci, která bude vyžadovat doplnění krve, kterou nelze získat jiným způsobem než od jiného člověka. Proto děkujeme všem, kteří si jsou této problematiky vědomi, a dárcovství krve jim není cizí.

Byli jsme u toho!!!

Díky paní magistře Lence Šmerdové, která má na Ústředí na starosti Referát strategických partnerství a filantropie a jako brigádní generálka v záloze má v armádě ty správné konexe, mohli jsme se ve standardním složení Freddye, Mimino a já za oblastní spolek ČČK Karlovy Vary zúčastnit 8. ročníku pochodu po zaniklých obcích Doupovska, pořádanému vojenským útvarem v Radošově v sobotu 7.října 2023.

No, abych ale moc nelhal, tak ve skutečnosti jsme se pochodu jako takovému vyhnuli: Freddye je superdigitální (nemá ani ručičky, ani nožičky), Mimino se taky nechá jen nosit no a mé pochodové aktivity spočívají v nočním cestování na trase ložnice – WC s mezipřistáním v ledničce. Tudíž – na nástupiště (absolventům vojenské služby známé jako „buzerplac“) jsme dojeli autíčkem, vybalili propagační materiály, lékárničky, balónky, obdrželi kávu a řízek a očekávali první příchozí po absolvování jednotlivých tras pochodu.

Počasí bylo příznivé, cesty schůdné, na použití vybavení lékárniček nedošlo, a tak jsme ve spolupráci s oběma fantomy zájemcům předvedli a umožnili vyzkoušet postupy při záchraně života – dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž. Někteří účastníci si odnesli výukový materiál, omalovánky pro děti, nejmenší pochodující lízátka a balónky a my po skončení akce pocit, že tato spolupráce by mohla v budoucnu pokračovat.

Poděkování patří všem, kteří tuto akci organizují a kteří nám umožnili zase trochu zviditelnit ČČK a těšíme se na další společné akce!

Za trio FMF Franta