Červený kříž v Karlových Varech učil finanční gramotnost

Dne 20. května se v učebně karlovarského Červeného kříže konal vzdělávací odpolední program zaměřený na finanční gramotnost. Tento seminář měl za hlavní cíl naučit účastníky efektivně hospodařit s penězi. Zvláštní pozornost byla věnována aktivitám pro sociálně slabé občany, s důrazem na navázání a prohloubení kontaktu s osobami společensky znevýhodněnými a jejich motivaci ke změně.

Účastníci semináře se naučili praktické dovednosti a strategie pro správu svých financí. Program zahrnoval několik klíčových témat. Prvním z nich bylo sestavování rozpočtu, kde byly představeny základní principy tvorby osobního nebo rodinného rozpočtu. Účastníci se dozvěděli, jak sledovat své příjmy a výdaje, jak priorizovat výdaje a jak stanovit realistické finanční cíle.

Jedním z hlavních cílů semináře bylo motivovat účastníky ke změně a k aktivnímu přístupu k vlastním financím. Sociálně znevýhodnění občané často čelí nejen finančním problémům, ale i psychologickým bariérám, které jim brání v efektivním hospodaření s penězi. Seminář se proto snažil budovat sebevědomí účastníků a ukázat jim, že i malé kroky mohou vést k významným změnám v jejich finanční situaci.

Seminář se setkal s pozitivní odezvou. Účastníci ocenili praktické rady a možnost individuálních konzultací. Mnozí z nich vyjádřili zájem o další podobné akce. Karlovarský Červený kříž plánuje pokračovat v organizaci vzdělávacích seminářů zaměřených na finanční gramotnost a další oblasti, které mohou přispět ke zlepšení životní situace sociálně slabých občanů.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *