Podzimní zahájení kurzu

Druhý říjnový týden se nesl ve znamení začátku kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Po absolvování kurzu a úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek získají účastníci osvědčení, díky kterému budou moct v budoucnu vykonávat funkci zdravotníka na akcích, jako jsou školy v přírodě či výlety a tábory.

Kurzy začínají opakováním základů stavby a funkce lidského těla a následně navazují různá témata, mezi která patří například péče o nemocné, základy práva, hygieny a epidemiologie a vedení zdravotnického deníku. Lektoři využívají nejen intenzivní výuku první pomoci podle učebního plánu, ale také názorné ukázky, praktický nácvik a příběhy z praxe. Součástí kurzů je také výuka v bazénu, ve které se absolventi kurzů prakticky seznámí s první pomocí tonoucím.

Zdravotnický dozor na Svatováclavském vinobraní Loket

V sobotu i neděli (5. – 6. 10. 2019) byl náš zdravotnický dozor přítomen na Svatováclavském vinobraní v Lokti. Od deseti hodin dopoledne do hodin večerních byli ve střehu a připraveni podat okamžitou první pomoc, návštěvníci mezitím ochutnávali vína krásných barev a lahodných chutí za doprovodu Cimbálové muziky Morava. Naštěstí naše služby nebyly potřeba, všichni byli zdraví a bez úrazu. Většinou jsme ošetřovali jen „banality.“ Návštěvníky proto musíme pochválit, že se celou akci bavili i bez opíjení a následných úrazů. Jednalo se tedy o příjemnou událost i pro karlovarský tým, který sice víno neochutnal, ale i tak si akci užil bez zbytečných dramatických situací.

Den s chodovskými hasiči

U příležitosti 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Chodově byla sobota 28. září hlavním dnem oslav. Hasičská část probíhala celý den. I my z oblastního spolku Karlovy Vary jsme zde měli svůj stánek. Počasí relativně přálo, návštěvníků bylo víc než dost, maskéři působili „krvavá poranění“ jako na běžícím pásu, které děti i dospělí ošetřovali. Cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o první pomoci, zmírnit obavy lidí, kteří se nečekaně ocitnou v roli záchranářů, a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v praktické části resuscitace. Mnohé z přihlížejících překvapila fyzická náročnost při oživování na figurínách.

Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace řešit. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

 

Témata:

 1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
 2. Zástava masivního krvácení
 3. Bezvědomí
 4. Zástava dechu a dechové obtíže
 5. Zástava oběhu – kardiopulmonální resuscitace

Pedagog a žák v krizové situaci

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

8 vyučovacích jednotek

Cena:

720,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozpoznat a stanovit problémové a krizové situace, ve kterých se děti mohou ocitnout. Zvažování možných příčin a důsledků, specifiky intervencí a možnosti řešení.

Velkou pozornost věnovat prevenci. Praktické zvládnutí diagnostiky stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dětí a dospělých „Guidelines“. Praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy a pochopení jejího významu. Čím více má pedagogický pracovník teoretických a praktických zkušeností, tím větší je klid a profesionalita patrná z jeho počínání a samozřejmě také naděje na úspěch.

Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Témata:

 1. Vyhodnocení situace, bezpečnost zachránce
 • Vyhodnocení situace
 • Vyšetření postiženého
  • při vědomí
  • v bezvědomí
 • bezpečnost zachránce
 • Rady pro laiky

2. Prohlídka postiženého

 • Charakteristika
 • Příznaky, projevy
 • Vlastní vyšetření a zajištění odborné pomoci
 • Nácvik ošetření
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

3. Příruční lékárna

 • Doporučený obsah příruční lékárny
 • Péče o příruční lékárnu

4. Šok, základní rozdělení

 • Charakteristika
 • Druhy šoku
 • Fáze šoku
 • Protišoková opatření
 • Rady pro laiky

5. Akutní otravy

 • Charakteristika
 • Příčiny
 • Druhy otrav
 • Vlastní ošetření

6. Dopravní nehody

 • Charakteristika
 • Zajištění bezpečnosti místa nehody
 • Vlastní ošetření a zajištění odborné pomoci
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

7. Úrazy při sportovních aktivitách a jejich prevence

 • Charakteristika
 • Příčiny
 • Druhy poranění
 • Vlastní ošetření
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

8. Jiné akutní stavy – Diabetes mellitus, náhlá příhoda břišní

 • Náhlé stavy při cukrovce
 • Náhlé příhody břišní
 • Vlastní ošetření

9. Bezvědomí, mdloba, křeče

 • Bezvědomí
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
  • Základní rozdělení
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 • Mdloba, kolaps
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 • Křeče
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
   • Epilepsie
   • Febrilní křeče
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 1. Rautekova zotavovací poloha
 • nácvik zotavovací polohy

 

Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

8 vyučovacích jednotek

Cena:

720,- Kč / osoba

Cíl:

Užívání návykových látek patří v „moderní době“ mezi problematiku, s níž se můžou pedagogové setkat zcela běžně. Může mít formu relativně neškodného experimentu, ale také se můžou setkat s plně rozvinutým návykem a závislostí. Součástí problematiky jsou potom nejen potíže vyvolané drogou jako takovou, ale i jejím nedostatkem – abstinenční příznaky.

Při výuce klademe důraz především na praktický nácvik při otravě alkoholem, drogami s chemikáliemi. Praktická výuka vede k získání praktických znalostí a dovedností účastníka.

 

Témata:

 1. Opatření při podezření na otravu
 2. Základní pravidla při otravě návykovými látkami
 3. Resuscitace I – bezvědomí s poruchou dýchání
 4. Resuscitace II – dýchání z plic do plic, použití
 5. Bezvědomí s normálním dýcháním
 6. Problémy s dýcháním, dušením
 7. Rautekova zotavovací poloha
 8. Specifika otrav u různých návykových látek

Poděkování dárcům krve a krevní plazmy

26. září již pošesté v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve. Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčastnilo na tři desítky dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišel i náměstek primátorky Mgr. Tomáš Trtek.

Nejvyšším oceněním pro mnohonásobné bezplatné dárce krve je Zlatý kříž 3. třídy (za 80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). V letošním roce bylo v karlovarském okrese oceněno 90 dárců, z nichž jich 73 získalo Zlatý kříž 3. třídy a 17 Zlatý kříž 2. třídy.
Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život. Český červený kříže má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Světový den první pomoci na Mariánské

Členové Klubu bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary a žáci Střední odborné školy logistické Dalovice se zúčastnili  dne 17.9.2019 sportovního soustředění na Mariánské. V rámci soustředění jsme se zaměřili na světový den první pomoci, kdy zdravotníci učili žáky jak zareagovat v případě potřeby, primárně správnou techniku resuscitace.

Další náplní byla psychologická hra, ve které žáci obkreslovali své ruce a následně do nich psali své kladné a záporné vlastnosti. Poté hádali, které komu patří. Všichni se těšíme na naše další setkání.

 

 

Svatováclavské posvícení s první pomocí

V sobotu 21. září na náměstí v Novém Sedle proběhlo Svatováclavské posvícení za účasti karlovarského Červeného kříže.

Úrazy jsou největší nepřátelé dětí, zejména při sportovní a zájmové činnosti. Díky prevenci se počet úrazů snižuje, a tak jsme se na akci zaměřili na prevenci úrazů a poskytnutí informací o neodkladné první pomoci dětem. Nabídli jsme názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Desítky lidí si vyzkoušeli i tzv. opilecké brýle.

Pořádání podobných akcí je potřebné, aby lidem připomněly, že první pomoc jsou v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku. Včasné poskytnutí první pomoci může zvýšit podíl zraněných lidí, kteří se nakonec vrátí do normálního života, až na 70 procent.

Dětský psycholog: Spolupráce rodiny a školy

Karlovarský Červený kříž připravil další podzimní přednášku PhDr. Václava Mertina. Oblíbený dětský psycholog pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách. Napsal desítky knih a studií o dětech, učitelích a různých podobách vzdělávacího procesu.

Přednáška se uskutečnila 17. září a zkušeného lektora si přišly poslechnout více než dvě desítky pedagogů. V průběhu přednášky lektor odpovídal na řadu otázek. „Jsou dnes děti opravdu jiné, než byly dříve?“ nebo „Co si myslíte o střídavé péči?“ byly jedněmi z nich. Nechyběla ani bouřlivá diskuse. Václav Mertin přednášku ukončil slovy: „Děti nám vlastně nastavují zrcadlo. Nejsou snad úplně stejní, jako jsme byli my, protože i podmínky jsou jiné, leč jestliže děti kolem sebe vidí podvádění, násilí, další nevhodné chování a jednání, proč by se měly chovat jinak? Faktický vzor je mnohem silnější než slova….“

„Strávili jsme tak příjemné dopoledne a těšíme se na další přednášku.“ uváděli posluchači. I my organizátoři se zase těšíme na další spolupráci s panem lektorem, která je předběžně domluvena na jaro příštího roku.