Pedagog a žák v krizové situaci

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

8 vyučovacích jednotek

Cena:

720,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozpoznat a stanovit problémové a krizové situace, ve kterých se děti mohou ocitnout. Zvažování možných příčin a důsledků, specifiky intervencí a možnosti řešení.

Velkou pozornost věnovat prevenci. Praktické zvládnutí diagnostiky stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dětí a dospělých „Guidelines“. Praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy a pochopení jejího významu. Čím více má pedagogický pracovník teoretických a praktických zkušeností, tím větší je klid a profesionalita patrná z jeho počínání a samozřejmě také naděje na úspěch.

Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Témata:

  1. Vyhodnocení situace, bezpečnost zachránce
  • Vyhodnocení situace
  • Vyšetření postiženého
    • při vědomí
    • v bezvědomí
  • bezpečnost zachránce
  • Rady pro laiky

2. Prohlídka postiženého

  • Charakteristika
  • Příznaky, projevy
  • Vlastní vyšetření a zajištění odborné pomoci
  • Nácvik ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky

3. Příruční lékárna

  • Doporučený obsah příruční lékárny
  • Péče o příruční lékárnu

4. Šok, základní rozdělení

  • Charakteristika
  • Druhy šoku
  • Fáze šoku
  • Protišoková opatření
  • Rady pro laiky

5. Akutní otravy

  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Druhy otrav
  • Vlastní ošetření

6. Dopravní nehody

  • Charakteristika
  • Zajištění bezpečnosti místa nehody
  • Vlastní ošetření a zajištění odborné pomoci
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky

7. Úrazy při sportovních aktivitách a jejich prevence

  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Druhy poranění
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky

8. Jiné akutní stavy – Diabetes mellitus, náhlá příhoda břišní

  • Náhlé stavy při cukrovce
  • Náhlé příhody břišní
  • Vlastní ošetření

9. Bezvědomí, mdloba, křeče

  • Bezvědomí
    • Charakteristika
    • Příčiny
    • Příznaky
    • Základní rozdělení
    • Vlastní ošetření
    • Chyby při ošetření
    • Rady pro laiky
  • Mdloba, kolaps
    • Charakteristika
    • Příčiny
    • Příznaky
    • Vlastní ošetření
    • Chyby při ošetření
    • Rady pro laiky
  • Křeče
    • Charakteristika
    • Příčiny
    • Příznaky
      • Epilepsie
      • Febrilní křeče
    • Vlastní ošetření
    • Chyby při ošetření
    • Rady pro laiky
  1. Rautekova zotavovací poloha
  • nácvik zotavovací polohy

 

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *