Cena Českého červeného kříže „Děkujeme“

Karlovarský Červený kříž se rozhodl ocenit ty MS ČČK, kteří aktivně pomáhali v době výjimečného stavu při zvládání epidemie Covid-19. Ve spolupráci s Českou mincovnou, která je partnerem celého projektu „Děkujeme“ je ražena pamětní medaile, která nese na rubu portrét Florence Nightingalové, patronky ošetřovatelek, jejíž 200. výročí narození si letos připomínáme. Postava F. Nightingalové byla zvolena proto, že významně ovlivnila Henri Dunanta při úvahách o založení Červeného kříže a také proto, že Medaile F. Nightingalové je nejvyšším oceněním Mezinárodního Červeného kříže právě pro ty, kdo se významně zasloužili o pomoc raněným a nemocným. Na líci jsou slova díků v jednacích jazycích Červeného kříže a v několika dalších jazycích.

Dárek trvalé hodnoty s věnováním, který bude navždy připomínat složitou dobu, bude MS ČČK předaný v září při příležitosti Světového dne první pomoci.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *