Anatomie správného rozhodnutí

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 8.11.2023
15:00 - 16:30


V přednášce budou shrnuta zkreslení, ke kterým dochází při našem rozhodování vinou špatného odhadu pravděpodobnosti a špatného odhadu hodnot. S odkazem na práce Daniela Kahnemana a Amose Tverskyho bude popsán rozdíl mezi intuitivním a racionálním posuzováním, resp. mezi rychlým a pomalým myšlením, při jejichž volbě se uplatňuje mj. též míra stresu a tlak času. K dalším faktorům, jež ovlivňují naše rozhodování, patří tzv. default efekt, efekt návnady (decoy effect), chyba kotvení (bias indukovaný úvodní informací), efekt rámce (framing effect), averze ke ztrátě, konfirmační bias, status quo bias, bias autority, efekt vlastnictví, omyly v plánování, efekt přehnané sebejistoty a chyba slepého bodu. Paradoxem volby je, že zvýšená škála možností (alternativ) nemusí nutně vést k vyšší spokojenosti s výsledkem rozhodnutí. Příliš mnoho možností ve skutečnosti brání naší schopnosti užívat si a ocenit to, co volíme. Charakter volby je také do značné míry podmíněn typologií osobnosti.

Ve vztahu k volbě se rozlišují dva hlavní osobnostní typy, tzv. uspokojovači (satisficers) a maximizátoři (maximizers). Při pokusu ovlivnit jejich volbu nebo zvýšit jejich adherenci např. k léčbě je třeba k nim volit zcela odlišný psychologický přístup. Paradox volby je ovlivněn jednak novostí situace, jednak prostředím a časem pro uskutečnění rozhodnutí. Důležitou technikou při ovlivnění volby je tzv. pošťouchnutí (nudge). V přednášce budou uvedeny konkrétní příklady jednotlivých faktorů, pravděpodobnostní výpočty a ukázky různých zkreslení (bias).

Časová dotace 90 minut včetně diskuze

Lektor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *