Michael Novotný: Tvořivá dramatika jako prostředek pro rozvoj emoční a sociální inteligence

2. února se uskutečnil seminář v časovém rozsahu 8 hodin pro učitelky z mateřských škol na téma Tvořivá dramatika v mateřské škole. Paní učitelky se seznámily se škálou dramatických her a činností, které rozvíjejí prosociální chování, kooperaci a kognitivní procesy. Osvojily si strukturu lekce, metody a techniky dramatické výchovy na konkrétních příkladech her podporující správné sociální – prosociální chování, kooperaci, potlačující agresivitu aj. A protože i tady hrozí, že může dojít k úrazu, na závěr byly seznámeny s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech.

I tentokrát se lektorovi podařilo navození příjemné a pohodové atmosféry.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *