MS ČČK Ostrov

Místní skupina v Ostrově společně se sportovním klubem vozíčkářů Shark Karlovy Vary zahájila další sezónu zdravotních dozorů při utkáních para hokeje (sledge hokeje), které se konají  převážně na zimním stadionu v Ostrově popř. v Karlových Varech. Obě organizace již spoluprací tři roky.

Školení VM Karlovarské kraje

Ve dnech 8. – 10. 11. 2019 proběhlo na Mariánské školení VM Karlovarského kraje. Budoucí vedoucí a instruktoři SDH z Karlovarska a Sokolovska mimo jiné vyslechli také přednášku o poskytnutí první pomoci a zásadách bezpečnosti. Celou přednášku, spojenou se zážitkovou pedagogikou, si připravila členka MS ČČK Ostrov.

 

Vánoční inspirace pro MŠ, ZŠ a ŠD

Karlovarský Červený kříž uskutečnil tradiční vánoční výtvarnou dílnu s lektorkou Lenkou Kohoutovou a Janem Konášem z Fa. Hobby Kohout. Seminář proběhl dne 5. 11. 2019 a byl určen pro pedagogy mateřských a základních škol. Lektoři účastníky naučili spoustu zajímavých technik a ukázali jim, že i z obyčejných materiálů lze vytvořit plno zajímavých výtvorů, které svátky obzvláštní a které zvládnou i děti. Účastníci si odnesli krásné výrobky a inspiraci pro vlastní nápady.

Podpora dárcovství krve

ČSOB dvakrát ročně pomáhá projektům po celé České republice. Lidé na určených internetových stránkách hlasují pro návrhy, které se jim líbí. Projekty s nejvíce hlasy poté získají finanční odměnu. I my, karlovarský Červený kříž, jsme se zapojili, abychom rozšířili vědomí o důležitosti dárcovství krve a našli nové dobrovolné dárce. Aktuálně soutěžíme o divokou kartu, proto žádáme o Váš hlas.

https://www.csobpomaharegionum.cz/hlasovani-o-divokou-kartu/?order=region

V letošním roce putuje logistický pohár z K. Varů do Ostravy

Ve dnech 15. – 17. října 2019 se na Střední škole logistické Dalovice konal již 11. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2019. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Karlových Varech se podílel na její organizaci.

Letošního ročníku se zúčastnilo 20 soutěžních družstev ze 13 škol. Zahájení i finální soutěž s vyhlašováním výsledků se konaly ve Slavnostním sále Obecního úřadu Dalovice. Do soutěže se přihlásilo celkem 60 žáků z Dalovic, Brna, Českých Budějovic, České Třebové, Liberce, Olomouce, Opavy, Ostravy-Vítkovic, z Plzně, Břeclavi a Ústí nad Labem.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti Ing. Petra Rožka, Ph.D. ze Svazu spedice a logistiky. První den soutěže žáci bojovali o co největší počet bodů v logických a ekonomických disciplínách, protože smysl efektivní logistiky spočívá v komplexnosti a rozvoji „podnikavých“ kompetencí. Na druhý den dostali žáci úkol na téma „Obhájení podnikatelského záměru Obaly – ekologické pojetí“. Prokazovali své znalosti nejen z aplikované logistiky, ale též uplatnili dovednosti manažerské, prezentační a týmovou spolupráci. Jelikož reflektujeme i na potřeby pracovního trhu v oblasti jazykových dovedností, museli soutěžící obhajovat své práce před dvojjazyčným publikem, českým a anglickým. První místo vyhrála Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice.

Podzimní přednáška PhDr. Andreje Drbohlava

Dne 17. 10. 2019 se konal druhý seminář PhDr. Andreje Drbohlava navazující na jeho první návštěvu z dubna tohoto roku. Seminář opět organizoval karlovarský Červený kříž v prostorách penzionu Hestia. Akce s názvem „Poruchy chování II.“ se zabývala vývojovou patologií chování a sociálně patologickými jevy. Pro všechny posluchače to byla výjimečná šance dozvědět se opět něco nového a rozhodně to všechny obohatilo nejen po odborné, ale i duševní stránce. Pan Drbohlav má schopnost vše vyjádřit velmi pochopitelně a lidsky, ale zároveň profesionálně. Tímto bychom chtěli poděkovat panu lektorovi a také všem, kteří se zajímají o svět kolem nás a o jeho problémy a chtějí se nějakým způsobem informovat a porozumět složitým tématům.

 

Podzimní zahájení kurzu

Druhý říjnový týden se nesl ve znamení začátku kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Po absolvování kurzu a úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek získají účastníci osvědčení, díky kterému budou moct v budoucnu vykonávat funkci zdravotníka na akcích, jako jsou školy v přírodě či výlety a tábory.

Kurzy začínají opakováním základů stavby a funkce lidského těla a následně navazují různá témata, mezi která patří například péče o nemocné, základy práva, hygieny a epidemiologie a vedení zdravotnického deníku. Lektoři využívají nejen intenzivní výuku první pomoci podle učebního plánu, ale také názorné ukázky, praktický nácvik a příběhy z praxe. Součástí kurzů je také výuka v bazénu, ve které se absolventi kurzů prakticky seznámí s první pomocí tonoucím.

Zdravotnický dozor na Svatováclavském vinobraní Loket

V sobotu i neděli (5. – 6. 10. 2019) byl náš zdravotnický dozor přítomen na Svatováclavském vinobraní v Lokti. Od deseti hodin dopoledne do hodin večerních byli ve střehu a připraveni podat okamžitou první pomoc, návštěvníci mezitím ochutnávali vína krásných barev a lahodných chutí za doprovodu Cimbálové muziky Morava. Naštěstí naše služby nebyly potřeba, všichni byli zdraví a bez úrazu. Většinou jsme ošetřovali jen „banality.“ Návštěvníky proto musíme pochválit, že se celou akci bavili i bez opíjení a následných úrazů. Jednalo se tedy o příjemnou událost i pro karlovarský tým, který sice víno neochutnal, ale i tak si akci užil bez zbytečných dramatických situací.

Den s chodovskými hasiči

U příležitosti 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Chodově byla sobota 28. září hlavním dnem oslav. Hasičská část probíhala celý den. I my z oblastního spolku Karlovy Vary jsme zde měli svůj stánek. Počasí relativně přálo, návštěvníků bylo víc než dost, maskéři působili „krvavá poranění“ jako na běžícím pásu, které děti i dospělí ošetřovali. Cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o první pomoci, zmírnit obavy lidí, kteří se nečekaně ocitnou v roli záchranářů, a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v praktické části resuscitace. Mnohé z přihlížejících překvapila fyzická náročnost při oživování na figurínách.

Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace řešit. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

 

Témata:

  1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
  2. Zástava masivního krvácení
  3. Bezvědomí
  4. Zástava dechu a dechové obtíže
  5. Zástava oběhu – kardiopulmonální resuscitace