Projektový den a KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Dne 13. března 2018 se na Střední škole logistické v Dalovicích konal PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Šlo o celoškolní projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci, včetně členů KBDK OS ČČK Karlovy Vary a pedagogové školy. Akce byla zaměřena na rozvoj „podnikavých“ kompetencí – kritické myšlení, iniciativu, kreativitu, flexibilitu a finanční povědomí. Nesporně k tomuto dni patřilo i setkání s odborníky z praxe, protože prioritou akce byla propagace odborných předmětů – logistiky, dopravy, finančnictví a dalších – na propojenost výuky, tedy teoretických znalostí s praxí.

V rámci projektového dne prezentovali žáci spolužákům svoje aktivity z činnosti při odborné praxi a nové poznatky z exkurzí či různé projekty. Žákům se během pěti vyučovacích hodin představili podnikatelé a firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích. Přivítali jsme zástupce firmy Autobusy Karlovy Vary i s naší bývalou absolventkou, dále firmu Dachser Hof a zástupce firmy Witte Automotive Nejdek, kteří žáky seznámili s tím, jak vzniká nová klika k autu a to od samotného naplánování projektu až k jeho úspěšné realizaci.

Nechyběla také přednáška o humanitární činnosti OS ČČK K. Vary a nutnosti rozšiřování informací o bezpříspěvkovém dárcovství krve a tedy i získávání nových dárců. Proběhla i propojenost na další akce TÝDEN MOZKU, kde žáci absolvovali workshopy – Paměťové techniky, kde mohli zjistit, jak jsou na tom s pamětí a jak si ji mohou zlepšit. Další souběžnou akcí byl Celosvětový týden VZDĚLÁVÁNÍ O PENĚZÍCH A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Globální téma tentokrát znělo: Na penězích záleží.Je důležité rozvíjet vědomosti a o dovednosti v řízení peněz. Každý by měl mít povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Během dne se tedy rozvíjela i finanční gramotnost, a to přednáškou na téma daňová problematika, kryptoměny a prodejní dovednosti u finančních produktů. Dále se hrály ekonomické hry a žáci čtvrtých ročníků prezentovali maturitní práce např. na téma: Analýza běžných účtů, Analýza zdravotních pojišťoven, Finanční poradenství. Cílem bylo, aby byl každý schopen si vytvořit zdravé finanční návyky.

Všichni si tento den užili a již se těší na další ročník.Ing. Andrea Kovardinská

Za KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Bc. Jan Chylo, MBA

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *