Rozvoj pedagogických dovedností prostřednictvím tvořivé dramatiky

Školení pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogů představuje nezbytný nástroj pro kontinuální profesní rozvoj. Tato školení nabízejí pedagogům příležitost rozšířit své pedagogické dovednosti, osvojit si nové poznatky o moderních výukových metodách a technologiích a hlouběji porozumět potřebám a specifikům svých žáků. Jejich cílem je podpora pedagogů v poskytování kvalitního vzdělání a vytváření stimulujícího a inspirativního prostředí ve školách.

Dne 8. března se konal inspirativní seminář s názvem „Tvořivá dramatika v mateřské škole“, zaměřený speciálně na učitele mateřských škol. Účastníci této akce měli možnost ponořit se do světa tvořivé dramatiky a objevit její význam pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Během semináře si osvojili strukturu lekce, metody a techniky dramatické výchovy, a to na konkrétních příkladech her, které podporují správné sociální chování, prosociální interakce, kooperaci a efektivní zvládání agresivity a konfliktů.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *