Žáci se učili novým znalostem a dovednostem

Obchodní akademie v Karlových Varech připravila 14. března pro své žáky projektový den na téma „Bezpečnost, zdraví a jeho ochrana“. Dárcovství krve a kostní dřeně, zásady první pomoci, zdravý životní styl, sebeobrana, veřejný pořádek, sociálně patologické jevy či relaxace – to jsou jen některá témata, která mohli dle svého zájmu žáci navštívit na připravených stanovištích. Během těchto aktivit si žáci doplnili znalosti o zásadách první pomoci a zároveň rozvíjeli klíčové kompetence – spolupráci ve skupině, chápání potřeby, naslouchání druhým, komunikaci se spolužáky. První pomoc je téma, které neztrácí na důležitosti. Každý z nás by měl znát alespoň minimum ze základů. A co vy, víte, jak poskytnout první pomoc?

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *