Český jazyk a literatura a žáci s dysortografií

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 19.5.2022
9:30 - 14:00

Místo konání
Učebna OS ČČK


Vzdělávací program je akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: 16135/2019-1-630

Časová dotace: 6 hodin

Lektor: PhDr. Kamila BALHAROVÁ

pražská aktivní učitelka na 1. stupni ZŠ, autorka vlastních webových stránek Kaminet, určených pro děti s SPU

Cena akce: 800,00 Kč

Poskytnout vyučujícím českého jazyka na ZŠ informace o problémech žáků se specifickými poruchami učení  – s dysortografií ve výuce. Seznámit je s dostupnými materiály a webovými aplikacemi (KamiNet – sekci věnovanou českému jazyku a nápravným cvičením) využitelnými ve výuce českého jazyka u žáků se SPU. Probrat s nimi problémy, které se ve výuce mohou objevit, nabídnout možnosti řešení. Praktické ukázky výuky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *