Člen/členka první pomoci (ČPP)

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 19.1.2024
Celý den

Místo konání
Učebna OS ČČK


Nabízíme akreditovaný vzdělávací program č. j.: MSMT-17480/2023-3, rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání

Pracovní činnost: Člen/členka první pomoci

Celková hodinová dotace: 80 hodin (v rozsahu 50 hodin teoretické výuky a 30 hodin

praktické výuky)

Výuka bude zahájena: pátek 19. ledna 2024

Vstupní předpoklady: Věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 – stupně středního vzdělání

Forma vzdělávání: Prezenční

Absolvent kurzu:

Absolventi získají kompetence v poskytování předlékařské první pomoci a také didaktické kompetence (jak první pomoc vyučovat).

Osvojí si orientaci v akutních stavech a vybraných onemocněních. Seznámí se s organizaci a poskytováním první pomoci při hromadném postižení zdraví, na společensko-kulturních a sportovních akcích. Budou připraveni na práci zdravotníka zotavovacích akcí a lektora první pomoci na různých úrovních vzdělávání (firmy, instituce, ZŠ, SŠ, autoškoly). Dle platné legislativy jsou nápomocni s organizováním a zajištěním první pomoci na pracovišti (lékárničky, traumatologické plány, školení pracovníků apod.).

Uplatnění absolventů kurzu ČPP, oblast působení:

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole
  • Instruktor / školitel kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci – na pracovišti
  • Zdravotník zotavovacích akcí
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotník na sportovních akcích

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen/členka první pomoci.

 

Informace:      722 788 014 Ing. Michaela Sládková

misa.sladkova@gmail.com, karlovyvary@cervenykriz.eu

 Cena:               9 800,- Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *