Výtvarná soutěž „Červený kříž očima dětí“

 

Vyhlašujeme opět výtvarnou soutěž pro předškoláky a žáky ZŠ s názvem Červený kříž očima dětí. V rámci tématu můžou děti vyjadřovat své představy o činnosti ČK, popsat své zážitky a jaký smysl a poslání má Červený kříž. Těšíme se, až bude mít své vítěze. 31. března 2019 o nich rozhodne porota z výtvarníků a učitelů výtvarné výchovy. Soutěž se koná v rámci výročí Sto let Československého a Českého červeného kříže.

Za oficiální datum založení dobrovolné humanitární organizace Československý červený kříž (ČSČK), předchůdkyně dnešního Českého červeného kříže, je považován 6. únor 1919. Toto datum totiž nese dopis prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, v němž vyslovil souhlas se vznikem této organizace i se jmenováním jeho dcery Alice do funkce předsedkyně Červeného kříže. Vedla jej nakonec celé dvě dekády, až do roku 1938. Organizace navazovala na působení Vlasteneckého pomocného spolku pro Království České, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže a jehož stanovy schválilo c. k. místodržitelství v září 1868. K zakládání národních organizací Červeného kříže vyzval v říjnu 1863 Mezinárodní výbor pro pomoc raněným vojákům, který vznikl nedlouho předtím z iniciativy švýcarského filantropa Jeana-Henriho Dunanta. V té době bylo jejich hlavním cílem zmírňovat utrpení v dobách válek. Československý červený kříž působil do ledna 1993, kdy se spolu s republikou rozdělil na samostatný Český a Slovenský červený kříž. V současné době má Český červený kříž na přibližně 17.000 členů a dobrovolníků sdružených v pěti stovkách místních skupin.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *