Pedagogická diagnostika a rozvoj grafomotoriky u dětí v MŠ a 1. stupeň ZŠ

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 12.4.2021
9:00 - 15:30

Místo konání
Učebna OS ČČK


Časová dotace: 8 hodin, lze čerpat z šablon

Lektor: Mgr. Světlana DRÁBOVÁ

Je specialistkou na předškolní pedagogiku, především pak na pedagogické poradenství a diagnostiku. Od roku 1998 pracuje v soukromé speciálně pedagogické praxi pro děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními (specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD apod.).

Cena akce: 950,00 Kč

Účastníci se seznámí s problematikou grafomotorických obtíží dětí předškolního a mladšího školního věku. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostika a příčiny grafomotorických lobtíží, rozvoj jemné motoriky, lateralita, úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou, uvolňovací a rozcvičovací cviky, grafomotorická cvičení, reedukační a podpůrné formy systematické péče na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC), specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita. Rizika související s grafotorickými obtížemi případně SPU – dyslexie, dysortografie… Správný úchop psacího náčiní a jeho význam. Možnosti reedukace nesprávného úchopu ve škole, rozbor příkladů z praxe, praktické ukázky. Nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci, diskuze.

Č. j.: MSMT- 32242/2020-2-7954

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *