Podzimní studium pro asistenty pedagoga

Třetí víkend v září byl pro účastníky kurzu Studium pro asistenty pedagoga v podstatě novým začátkem školního roku. Vzdělávací studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

Nám nezbývá, než popřát studentům hodně studijních úspěchů.

Sdílejte mezi přátelé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *