Oceňování bezpříspěvkových dárců krvě – Zlatý kříž 3. a 2. třídy – 06/2018

Sedmdesát pět dárců krve z Karlovarského kraje převzalo ocenění Zlatého kříže 3. a 2. třídy z rukou hejtmanky Karlovarského kraje. Slavnostní akt se konal 18. 6. 2018 v sále Krajské knihovny Karlovy Vary (Závodní 378/84, Karlovy Vary). Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová jim spolu se starosty měst a obcí, zástupců OS ČČK K. Varů a Chebu, transfuzních stanic a zdravotních pojišťoven předala ocenění, pamětní listy, dárkové balíčky a další pozornosti. „Skláním se před všemi, kteří darují krev a pomáhají tím zachránit zdraví a život ostatním. Mám obrovskou radost, že vám osobně mohu poděkovat. A musím vyzdvihnout, že mezi 75 oceněnými je 11 žen, z toho dokonce 2 dámy, které dosáhly Zlatého kříže II. stupně za 120 a více bezpříspěvkových odběrů krve,“ řekla Vildumetzová.

 

OS ČČK Karlovy Vary – Den rodin

Dne 12.5.2018 se uskutečnila ve volnočasovém areálu Rolava akce k významnému Dni rodin. OS ČČK Karlovy Vary měl poskytnutý stánek od Magistrátu města Karlovy Vary, ve kterém jsme prezentovali svoji činnost, konkrétně jsme se zaměřili na současné aktivity ČČK a praktickou ukázku první pomoci. Největší atrakcí byly ,,opilecké“ brýle, kdy si návštěvníci mohli vyzkoušet chůzi s brýlemi, které navozují podnapilý stav. Nechyběli jako každý rok členové Klubu bezpříspěvkových dárců krve, kteří prezentovali a propagovali návštěvníkům nutnost bezpříspěvkového dárcovství. Návštěvníci z řad dětí obdrželi soutěžní otázky a za správné zodpovězení je čekala malá odměna. Děkujeme všem za příjemně strávený den.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Den zdraví a KBDK OS ČČK K. Vary

V rámci celosvětového Dne zdraví 7. 4. 2018, uspořádal Klub bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary ukázku první pomoci na Střední škole logistické v Dalovicích. Studenti si tak mohli vyzkoušet, jak správně provést resuscitaci, správně zafixovat zlomeninu, zavázat tržnou ránu a dále se dozvěděli, jak je pro naši společnost nezbytné darování krve. Celé dopoledne bylo završeno soutěží, kde byla vybrána soutěžní družstva, která soutěžila v jednotlivých výše uvedených disciplínách.

 

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Projektový den a KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Dne 13. března 2018 se na Střední škole logistické v Dalovicích konal PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Šlo o celoškolní projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci, včetně členů KBDK OS ČČK Karlovy Vary a pedagogové školy. Akce byla zaměřena na rozvoj „podnikavých“ kompetencí – kritické myšlení, iniciativu, kreativitu, flexibilitu a finanční povědomí. Nesporně k tomuto dni patřilo i setkání s odborníky z praxe, protože prioritou akce byla propagace odborných předmětů – logistiky, dopravy, finančnictví a dalších – na propojenost výuky, tedy teoretických znalostí s praxí.

V rámci projektového dne prezentovali žáci spolužákům svoje aktivity z činnosti při odborné praxi a nové poznatky z exkurzí či různé projekty. Žákům se během pěti vyučovacích hodin představili podnikatelé a firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích. Přivítali jsme zástupce firmy Autobusy Karlovy Vary i s naší bývalou absolventkou, dále firmu Dachser Hof a zástupce firmy Witte Automotive Nejdek, kteří žáky seznámili s tím, jak vzniká nová klika k autu a to od samotného naplánování projektu až k jeho úspěšné realizaci.

Nechyběla také přednáška o humanitární činnosti OS ČČK K. Vary a nutnosti rozšiřování informací o bezpříspěvkovém dárcovství krve a tedy i získávání nových dárců. Proběhla i propojenost na další akce TÝDEN MOZKU, kde žáci absolvovali workshopy – Paměťové techniky, kde mohli zjistit, jak jsou na tom s pamětí a jak si ji mohou zlepšit. Další souběžnou akcí byl Celosvětový týden VZDĚLÁVÁNÍ O PENĚZÍCH A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Globální téma tentokrát znělo: Na penězích záleží.Je důležité rozvíjet vědomosti a o dovednosti v řízení peněz. Každý by měl mít povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Během dne se tedy rozvíjela i finanční gramotnost, a to přednáškou na téma daňová problematika, kryptoměny a prodejní dovednosti u finančních produktů. Dále se hrály ekonomické hry a žáci čtvrtých ročníků prezentovali maturitní práce např. na téma: Analýza běžných účtů, Analýza zdravotních pojišťoven, Finanční poradenství. Cílem bylo, aby byl každý schopen si vytvořit zdravé finanční návyky.

Všichni si tento den užili a již se těší na další ročník.Ing. Andrea Kovardinská

Za KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Bc. Jan Chylo, MBA

První pomoc při dopravní nehodě (automobily, motocykly, jízdní kola, chodci)

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl :
Cílem semináře je seznámit účastníky s doporučenými postupy chování při krizových situacích na komunikaci a ostatních dopravních cestách. Seznámit s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, orientaci ve složkách záchranného integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi.

Technická pomoc při dopravní nehodě, ochrana zdraví, využití zdravotnického vybavení autolékárničky včetně praktického nácviku, vyproštění raněných včetně sejmutí přilby motocyklistovi.

Program:

1. První pomoc při dopravní nehodě
a) jak postupovat při dopravní nehodě od A do Z
b) postup – co udělat první a co dále a v jakém pořadí
c) jak zajistit místo nehody
d) kdy volat záchranku
e) kdy vyprošťovat zraněné z auta
f) jak bezpečně postupovat při vyproštění a přenášení zraněných
g) úrazy typické pro autonehody – jak poznat a první pomoc posádce automobilu a dalším účastníkům dopravní nehody – motorkář, chodec, cyklista

2. Jak efektivně přivolat první pomoc
a) kdy volat
b) 155 nebo 112

3. Rozdíly v první pomoci děti / dospělí

4. Autolékárnička a vybavení lékárniček

5. Zástava oběhu a dechu – účinná resuscitace
a) jak jednoduše, rychle a správně poznat bezvědomí se zástavou dechu a bez zástavy
dechu
b) uvolnění dýchacích cest
c) nové postupy v dýchání z plic do plic a při srdeční masáži
d) správné zásady a nejčastější chyby při oživování
e) resuscitace – co dělat do příjezdu záchranné služby

 

Praktická část
a) resuscitace – oživování, nácvik na elektronickém resuscitačním modelu s kontrolou
účinnosti postupu
b) vyprošťování- efektivní vyprošťování a přenášení raněných např. při autonehodě,
c) manipulace s bezvládným tělem
d) krvácení – jak zastavit krvácení správně a rychle